Рішення № 8111509, 28.01.2010, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
28.01.2010
Номер справи
10/32
Номер документу
8111509
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          

28.01.10                                                                                           Справа№ 10/32

За позовом Львівського міжрайонного природоохоронного прокурора у Львівській області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Львівській області , м.Львів

до відповідача - ТзОВ „Левмет”, м.Львів

третя особа –ЗАТ „Вторкольомет”, м.Львів

про стягнення 3885 грн. 48 коп.

Представники:

від прокуратури- Нагребний І.Я.- представник прокуратури;

від позивача : Нирка М.М. -представник;

від відповідача : не з”явився;

третя особа –не з”явився;

Господарським судом Львівської області розглядається справа за позовом Львівського міжрайонного природоохоронного прокурора у Львівській області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Львівській області , м.Львів до відповідача - ТзОВ „Левмет”, м.Львів, за участю третьої особи –ЗАТ „Вторкольомет”, м.Львів про стягнення 3885 грн. 48 коп. шкоди, заподіяної внаслідок порушень вимог природоохоронного законодавства.

Ухвалою суду від 03.03.2009р. порушено провадження у справі та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 31.03.2009 рік.

Розгляд справи неодноразово відкладався для повного та всебічного з”ясування всіх обставин справи. В процесі розгляду спору до справи залучено в якості третьої особи Закрите акціонерне товариство „Вторкольормет”(м.Львів).

В судовому засіданні представники прокуратури та позивача позовні вимоги підтримують повністю.

Відповідач проти заявленного позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву від 31.03.2009р. та в доповненні до відзиву на позовну заяву від 29.04.2009р. Зокрема, що ТзОВ «Левмет»розташовано на земельній ділянці , на якій впродовж десятиріч здійснювали виробничу діяльність підприємства з переробки кольорових металів. Підприємство не здійснювало виробничої діяльності з переробки лому та відходів кольорових металів, у своїй виробничій діяльності не викоритсовувало матеріалів, в яких є сполуки міді, марганцю, заліза, нікелю та інших по яких виявлено перевищення ГДК. Крім цього, територія, з якої бралися проби грунту не відносяться до земельної ділянки ТзОВ «Левмет».

Третя особа в попередніх судових засіданнях надала суду пояснення по суті заявлених вимог.

Судом встановлено:

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища у Львівській області проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ТзОВ «Левмет», про що свідчить долучений до матеріалів справи Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законода №6 від 02 жовтня 2007 року.

Як вбачається із данного Акту, підприємство здійснює діяльність згідно статуту , основним видом діяльності являється проведення операції у сфері поводження з небезпечними відходами , а саме відходи , що містять свинець, сполуки свинцю, відпрацьовані батареї свинцево-кислотних акумуляторів , відходи розчинів кислот (відпрацьований електроліт від свинцево-кислотних акумуляторів). Під час обстеження території підприємства було виявлено забруднення землі, що є порушенням ст.96 Земельного кодексу України , ст.35 Закону України «Про охорону земель». За виявлене порушення до адміністративної відповідальності притягнуто винних осіб , приписано ліквідувати виявлене забрудення землі і про виконання припису письмово повідомити Державну екологічну інспекцію у Львівській області.

07 листопада 2007 року , за результатами відбору проб грунту №124 , виявлено , що керівництвом ТзОВ «Левмет»допущено забруднення земельної ділянки солями важких металів (кадмій, мідій, нікель, свинець, цинк) , чим заподіяні збитки природним ресурсам в сумі 3885 грн. 48 коп.

Розрахунок розмірів шкоди внаслідок забруднення земель (долучено до матеріалів справи) проведений Позивачем на підставі «Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства», затвердженої наказом Мінекобезпеки України 27 жовтня 1997року №171 (у редакції наказу Мінприроди України від 04 квітня 2007 року №149).

Державною екологічною інспекцією в Львівській області 26.11.2007р. за № 06-2264 ТзОВ «Левмет» надіслано претензію про відшкодування збитків в сумі 3885 грн. 48 коп. в добровільному порядку у місячний термін.

Виставлену Позивачем претензію Відповідач не задоволив, за завдані збитки плату не провів.

Суд, розглянувши та дослідивши докази по справі, вислухавши пояснення представників прокуратури, позивача та відповідача, прийшов до висновку , що позовні вимоги підлягають до задоволення повністю з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст.68 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” підприємства, установи, організації та громадяни зобов”язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

Відповідно до п. „г” ч.1 ст. 156 Земельного кодексу України , власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки , заподіяні внаслідок погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників.

Як вбачається із змісту ст.157 Земельного кодексу України, відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи , діяльність яких погіршує якість земель, розташованих у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення промисловими , побутовими та іншими відходами і стічними водами.

Перевіркою, проведенною Львівською міжрайонною природоохоронною прокуратурою в державній екологічній інспекції у Львівській області встановлено очевидне порушення вимог земельного законодавства України та Закону України «Про відходи»в діяльності ТзОВ «Левмет». У зв»язку з цим 12.12.2007р. за №797 вих.07 винесено Припис про усунення порушень закону , яким зобов»язано розглянути припис та вжити заходів до усунення порушень закону шляхом сплати завданих збитків за забруднення землі в сумі 3885 грн. 48 коп. Припис підлягає негайному розгляду та виконанню , про що необхідно повідомити прокурора в 10-ти денний термін з дня його отримання.

Станом на день розгляду спору в суді вимоги даного припису Відповідачем не виконано, що стало підставою для звернення з позов в суд за захистом порушенного права.

Відповідно до ст. 361 Закону України „Про прокуратуру” , підставою для представлення прокурором у суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб , що вчиняються між ними або державою.

Згідно ст.2 ГПК України прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави з позовною заявою , вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. Відповідно до рішення Конституційного суду України від 08.04.1999р. №3-рп/99 по справі про організацію тлумачення положень ст. 2 ГПК України :

- під поняттям „орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах”, зазначеним у ч.2 ст.2ГПК України , потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади.

- під представництвом прокуратурою України інтересів держави в господарському суді за змістом п.2 ст.121 Конституції України та статей 2 і 29 ГПК України треба розуміти правовідносини, в яких прокурор , реалізуючи визначені Конституцією України та законами України повноваження, вчиняє в суді процесуальні дії з метою захисту інтересів держави.

Відповідно до ст. 22 ГПК України, сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

Відповідач має право визнати позов повністю або частково.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

На час розгляду справи, у відзиві на позовну заяву та в доповненні до відзиву , Відповідач проти позову заперечує.

Відповідно до ст. 44 ГПК України, судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Судові витрати, відповідно до ст. 49 ГПК України, слід покласти на відповідача, оскільки спір виник з його вини.

Керуючись ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 156, 157 Земельного кодексу України,ст.ст. 2,29,33,34,43,44,49,82-84 ГПК України, суд-

В И Р І Ш И В :

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з ТзОВ „Левмет” (79000, м.Львів, вул. Пластова, 11 ЗКПО 32409525 ) в дохід місцевого бюджету м.Львова ( одержувач коштів: місцевий бюджет м.Львова –24062100, ЗКПО 23949066, МФО 825014, р/р 33110331700002 , банк –УДК у Львівській області, код платежу –24062100) 3885 грн. 48 коп. в рахунок відшкодування збитків заподіяних державі внаслідок порушень вимог природоохоронного законодавства.

3. Стягнути з ТзОВ „Левмет” (79000, м.Львів, вул. Пластова, 11 ЗКПО 32409525) в дохід державного бюджету України 102 грн. державного мита.

4. Стягнути з ТзОВ „Левмет” (79000, м.Львів, вул. Пластова, 11 ЗКПО 32409525) в дохід державного бюджету України 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Накази видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Суддя                                                                                           

Попередній документ : 8111500
Наступний документ : 8111515