Ухвала суду № 81042051, 05.04.2019, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
05.04.2019
Номер справи
921/50/19
Номер документу
81042051
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

05 квітня 2019 року м. ТернопільСправа № 921/50/19

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Стопника С.Г.

за участю секретаря судового засідання Касюдик О.О.

Розглянув матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КВП "Квадро плюс", вул. Загородна, 48, м. Первомайськ, Миколаївська область, 55210

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОГРЕС ТЕРЕБОВЛЯ", вул. Селизька, 1, с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область

про стягнення 1 194 831,33 грн, в тому числі: 932950 грн основного боргу, 168586,33 грн пені та 93295 грн штрафу

Уповноважені представники сторін в судове засідання не з'явились

Відповідно до ч.3 ст.222 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) фіксування судового засідання (звукозапис) за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суть справи: Товариство з обмеженою відповідальністю "КВП "Квадро плюс", м.Первомайськ, Миколаївська область, звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОГРЕС ТЕРЕБОВЛЯ", с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, про стягнення 1 194 831,33 грн, в тому числі: 932950 грн основного боргу, 168586,33 грн пені та 93295 грн штрафу.

В обгрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов Договору поставки №10П-КВП/2018 від 28.03.2018 року в частині проведення своєчасної оплати за отриманий товар (згідно Специфікацій №3 від 04.06.2018, №5 від 12.06.2018, №6 від 20.06.2018, №8 від 25.06.2018, №9 від 06.08.2018, №11 від 11.10.2018), що зумовило виникнення заборгованості станом на 31.12.2018 року в сумі 932950 грн, а також нарахування 168586,33 грн пені та 93925 грн штрафу (відповідно до умов договору).

Ухвалою суду від 11.02.2019 відкрито провадження у даній справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 11.03.2019 на 11:00 год та встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України.

За клопотанням позивача, підготовче засідання 11.03.2019 судом відкладалось на 05.04.2019 на 10:00 год для надання можливості сторонам подати заяви з процесуальних питань.

Відповідач своїм правом на подання відзиву на позов не скористався, участь уповноваженого представника в підготовчому засіданні не забезпечив, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення на його адресу відповідної ухвали суду.

03.04.2019 сторони звернулися до суду зі спільною заявою (вх.№5892 від 03.04.2019) про затвердження мирової угоди, укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "КВП "Квадро плюс" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОГРЕС ТЕРЕБОВЛЯ", та, у зв'язку з цим, просять закриття провадження у даній справі.

Умовами поданої на затвердження суду мирової угоди, зокрема, передбачено, що враховуючи сплату відповідачем ТОВ "Агропрогрес Теребовля" грошових коштів в сумі 932950,00 грн. основного боргу, які були перераховані на рахунок позивача ТОВ "КВП "Квадро плюс", що підтверджується платіжним дорученням №94 від 13 лютого 2019 року, сторони дійшли згоди про наступне:

- Позивач не має претензій до відповідача по відшкодуванні 932 950 гривень 00 коп., суми основного боргу за договором поставки №10П-КВП/2018 від 28.04.2018 року, та відповідно до поданої позовної заяви до Господарського суду Тернопільської області про стягнення боргу за договором поставки №10П-КВП/2018 від 28.04.2018 року.

- Відповідач на користь Позивача зобов'язується сплатити судовий збір за подання позовної заяви до суду у розмірі 17 922 гривні 47 коп., понесений Позивачем за подання позовної заяви до Господарського суду Тернопільської області про стягнення боргу за договором поставки № 10П-КВП/2018 від 28.04.2018 року, до 30.12.2019 року.

- Оплата судового збору відповідачем по справі Товариством з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля" здійснюється у розмірі 17 922 грн. 47 коп., на розрахунковий рахунок ТОВ "КВП "Квадро плюс" № 26007455022047, Банк AT "ОТП Банк" м. Київ, МФ0300528, код ЄДРПОУ 40487215.

- У разі виконання відповідачем пункту 2 даної мирової угоди позивач не матиме до відповідача будь-яких претензій з предмету позову.

З цього приводу слід зазначити, що предметом позову у даній справі є стягнення заборгованості за договором поставки №10П-КВП/2018, що виникла станом на 31.12.2018 року в сумі 932950 грн, а також нарахованих станом на 31.12.2018 168586,33 грн пені та 93925 грн штрафу.

Мирова угода підписана уповноваженими представниками сторін, а також скріплена відтисками їх печаток.

Зі змісту заяви про затвердження мирової угоди (вх.№5892 від 03.04.2019) вбачається, що наслідки затвердження мирової угоди господарським судом, передбачені ст.ст.129, 130, 192, 193, 231 ГПК України, сторонам відомі та зрозумілі.

Згідно з приписами ч.7 ст.46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення, у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди, суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: 1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або 2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Розглянувши подану мирову угоду, суд вважає, що остання складена відповідно до вимог чинного законодавства, не порушує інтереси третіх осіб, а тому у відповідності до ст.192 ГПК України підлягає затвердженню.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається (ч.3 ст.231 ГПК України).

Статтею 185 ГПК України передбачено, що за результатами підготовчого засідання суд постановляє, зокрема, ухвалу про закриття провадження у справі. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 191, 192 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 185, 192-193, 231-235, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву (вх.№5892 від 03.04.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "КВП "Квадро плюс" та Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОГРЕС ТЕРЕБОВЛЯ" про затвердження мирової угоди у справі №921/50/19 задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду, укладену сторонами у справі №921/50/19, в наступній редакції:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "КВП "Квадро плюс" (вул. Загородна, буд. 48, м. Первомайськ, Миколаївська область, 55210), що являється позивачем у справі №921/50/19, яка знаходиться на розгляді у Господарському суді Тернопільської області, в особі директора ОСОБА_1, що діє на підставі Статуту, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля" (вул. Селизька, буд. 1, с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48133), що є відповідачем у справі № 921/50/19, яка розглядається Господарським судом Тернопільської області, в особі директора ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту, домовились про укладення мирової угоди на стадії судового розгляду у справі № 921/50/19 яка розглядається Господарським судом Тернопільської області у складі судді Стопник С.Г.

Враховуючи сплату відповідачем ТОВ "Агропрогрес Теребовля" грошових коштів в сумі 932 950,00 грн. (дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 коп.) основного боргу, які були перераховані на рахунок позивача ТОВ "КВП "Квадро плюс", що підтверджується платіжним дорученням № 94 від 13 лютого 2019 року дійшли згоди про наступне:

1. Позивач не має претензій до відповідача по відшкодуванні 932 950 (дев'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят) гривень 00 коп., суми основного боргу за договором поставки №10П-КВП/2018 від 28.04.2018 року, та відповідно до поданої позовної заяви до Господарського суду Тернопільської області про стягнення боргу за договором поставки №10П-КВП/2018 від 28.04.2018 року.

2. Відповідач на користь Позивача зобов'язується сплатити судовий збір за подання позовної заяви до суду у розмірі 17 922 ( сімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять дві) гривні 47 коп., понесений Позивачем за подання позовної заяви до Господарського суду Тернопільської області про стягнення боргу за договором поставки № 10П-КВП/2018 від 28.04.2018 року, до 30.12.2019 року.

3. Оплата судового збору відповідачем по справі Товариством з обмеженою відповідальністю "Агропрогрес Теребовля" здійснюється у розмірі 17 922 грн. 47 коп., на розрахунковий рахунок ТОВ "КВП "Квадро плюс" № 26007455022047, Банк AT "ОТП Банк" м. Київ, МФО 300528, код ЄДРПОУ 40487215.

4. У разі виконання відповідачем пункту 2 даної мирової угоди позивач не матиме до відповідача будь-яких претензій з предмету позову.

5. Дана мирова угода набуває чинності з дня її затвердження Господарським судом Тернопільської області і є обов'язковою для позивача та відповідача.

6. Дана мирова угода укладена у трьох примірниках: один примірник залишається в матеріалах провадження у справі №921/50/19, другий примірник залишається у позивача, третій примірник залишається у відповідача.

Позивач ТОВ «КВП «КВАДРО ПЛЮС»

Юридична адреса: 55210 Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Загородна, буд. 48 код ЄДРПОУ 40487215, ІПН 404872114082, Витяг з реєстру платників ПДВ №1614084500056, р/р 26007455022047 в AT ОТП Банк м. Київ, МФО : 300528, Тел.: (095) 405 04 60, Адреса Е/П.: tov-kvp-pIus@ukr.net

Директор ТОВ «КВП «КВАДРО ПЛЮС» В.В. Балинець

Відповідач ТОВ «АГРОПРОГРЕС ТЕРЕБОВЛЯ»

Юридична адреса: 48133, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Лошнів. вул. Селизька буд.1, Код ЄДРПОУ 33687786, ІПН 336877819142, Витяг з реєстру платників ПДВ№ 1719144500027 р/р 26006210257474 в AT "Прокредит Банк", МФО 320984, Тел./факс: (03551) 6 69 57. Адреса Е/П.: agroprogrester@ukr.net

Директор ТОВ "АГРОПРОГРЕС ТЕРЕБОВЛЯ" А.В. Стечишин

3. Закрити провадження у справі № 921/50/19.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (10.04.2019) та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України до Західного апеляційного господарського суду.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та може бути пред'явлена до виконання в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", протягом 3 (трьох) років з наступного дня після набрання ухвалою законної сили - до 11.04.2022 року.

Стягувачем за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "КВП "Квадро плюс" (вул. Загородна, 48, м. Первомайськ, Миколаївська область, код 40487215).

Боржником за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОГРЕС ТЕРЕБОВЛЯ" (вул. Селизька, 1, с. Лошнів, Теребовлянський район, Тернопільська область, код 33687786).

Суддя С.Г. Стопник

Попередній документ : 81042040
Наступний документ : 81042058