Ухвала суду № 80753362, 27.03.2019, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
27.03.2019
Номер справи
915/1741/18
Номер документу
80753362
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

про залишення заяви без руху

27 березня 2019 року Справа № 915/1741/18

м. Миколаїв

Суддя Господарського суду Миколаївської області Давченко Т.М.,

розглянувши матеріали

розглянувши матеріали заяви ГУ ДФС у Миколаївській області,

вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001;

про визнання кредиторських вимог

у справі № 915/1741/18, в якій

банкрут: товариство з обмеженою відповідальністю “А-Грос”,

вул. Чкалова, 30А, м. Миколаїв, 54017;

ліквідатор: ОСОБА_1,

вул. Садова, 1, м. Миколаїв, 54001;

суть спору: банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “А-Грос”

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа № 915/1741/18 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “А-Грос” у порядку ст. 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон); постановою від 31.01.2019 визнано товариство банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_1

В цій же постанові судом, у відповідності до ч. 1 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон), зазначено, що кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет; цей строк є граничним і поновленню не підлягає.

ГУ ДФС у Миколаївській області звернулося з заявою, зареєстрованою в суді 22.03.2019 за вх. № 4635/19, про визнання кредиторських вимог до банкрута в сумі 1465 грн. 29 коп.

Заява, крім того, містить клопотання про звільнення кредитора від сплати судового збору за звернення до суду.

Дану заяву належить залишити без руху у зв’язку з наступним.

У відповідності до ч. 3 ст. 23 Закону, заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; ім’я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, які додаються до заяви. До заяви в обов’язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

Господарський суд зобов’язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Закону та Господарського процесуального кодексу України, про що виноситься ухвала, в якій зазначається дата розгляду заяви.

Господарським процесуальним законодавством визначено, що позовна заява повинна містити, зокрема, повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову (п.п. 2-5 ч. 3 ст. 162 ГПК України).

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують: відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів) (ч.ч.1-2 ст. 164 ГПК України).

Позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов’язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення (ч. 1 ст. 172 ГПК України).

Заява ГУ ДФС у Миколаївській області таким вимогам закону не відповідає.

Так, у вступній частині заяви не зазначено повне найменування кредитора та його ідентифікаційний код, а в резолютивній частині – розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); крім того, кредитором не указано до якої черги, на його думку, належить включити заявлені вимоги.

Заява не містить викладення обставин щодо виникнення заявленої до стягнення заборгованості ТОВ “А-Грос”, зазначення відповідних періодів; не наведені і приписи законодавства, які підлягають застосуванню для вирішення даної заяви; відсутній обґрунтований розрахунок вимог щодо стягнення пені .

У заяві зазначено, що заявлена до стягнення заборгованість є узгодженою, а тому безспірною, проте не наведено обґрунтування таких тверджень із зазначенням підлягаючих застосуванню приписів законодавства і не додано відповідних доказів.

До заяви не додано і передбачених законодавством доказів надсилання копій заяви банкруту та ліквідатору листами з описами вкладення; натомість ГУ ДФС у Миколаївській області подано лише службовий чек про направлення ліквідатору поштового відправлення за № 5400136095222, зміст якого без опису вкладення встановити неможливо.

Щодо згаданого вище клопотання кредитора про звільнення його від сплати судового збору за звернення до суду з даною заявою, суд приходить до наступного.

Клопотання мотивоване тим, що ГУ ДФС у Миколаївській області є неприбутковою організацією та утримується виключно за рахунок Державного бюджету України у відповідності до затвердженого кошторису та плану асигнувань за напрямами видатків; на дату звернення кредитора до суду з даною заявою асигнування на оплату податків і зборів відсутні і їх надходження не заплановане у зв’язку зі скрутним економічним становищем держави.

У відповідності до ст. 8 Закону України “Про судовий збір”, ураховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: військовослужбовці; батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї; особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Зазначений перелік підстав для відстрочення, розстрочення, зменшення або звільнення від сплати судового збору є вичерпним.

Ураховуючи викладене, та що заявником не наведено підстав для задоволення клопотання, передбачених наведеними вище приписами законодавства, у його задоволенні належить відмовити, а заявнику необхідно подати суду докази оплати даної заяви судовим збором.

Згідно ч. 1, пп. 10 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України “Про судовий збір” та ст. 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом, мають бути оплачені судовим збором у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 01.01.2019, тобто, в сумі 3842 грн. (1921 грн. * 2).

Згідно ч.ч. 1-4 ст. 174 ГКУ України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Отже, заява ГУ ДФС у Миколаївській області підлягає залишенню без руху.

Керуючись ст.ст. 162, 164, 174, 234 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Відмовити в задоволенні клопотання ГУ ДФС у Миколаївській області про звільнення від сплати судового збору за звернення до суду з заявою про визнання кредиторських вимог.

2. Залишити заяву ГУ ДФС у Миколаївській області без руху.

3. Встановити заявнику строк для усунення недоліків заяви, зазначених у мотивувальній частині ухвали, – десять днів з дня отримання даної ухвали.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://mk.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, проте заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Т.М. Давченко

Попередній документ : 80753357
Наступний документ : 80753365