Ухвала суду № 80683637, 25.03.2019, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
25.03.2019
Номер справи
908/675/19
Номер документу
80683637
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 4/42/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

25.03.2019 Справа № 908/675/19

м. Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Зінченко Н.Г., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Концерну «Міські теплові мережі», (юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137; поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Щаслива, буд. 2а)

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РУСЬКИЙ ВОЇН», (69032, м. Запоріжжя, вул. Верхня, буд. 6, прим. 42)

про стягнення 15786,62 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді № 102227 від 01.11.2010

ВСТАНОВИВ:

19.03.2019 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява вих. № 223 від 08.02.2019 (вх. № 721/08-07/19 від 19.03.2019) Концерну «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РУСЬКИЙ ВОЇН», м. Запоріжжя про стягнення 15786,62 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді № 102227 від 01.11.2010, що складається з основного боргу в розмірі 13154,52 грн., пені в розмірі 1132,94 грн., 3 % річних в розмірі 474,05 грн. і інфляційних втрат в розмірі 1025,11 грн.

ОСОБА_2 з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.03.2019 справу № 908/675/19 за вищевказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.

За приписами ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162 ГПК України. Підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Частиною 2, 3 ст. 252 ГПК України передбачено, що розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

ОСОБА_2 з ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 5 ст. 12 ГПК України унормовано, що для цілей цього кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (192100,00 грн.); 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (960500,00 грн.).

Суд враховує, що предметом спору є стягнення заборгованості в загальній сумі 15786,62 грн., розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому відповідно до ч. 5 п. 1 ст. 12 ГПК України та ч. 1 ст. 247 ГПК України дана справа є малозначною справою, яка повинна розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження в силу імперативної норми закону, також зазначена справа не підпадає під виключення, що передбачені ч. 4 ст. 247 ГПК України.

Приписами частини 5 статті 252 ГПК України встановлено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи, що до позовної заяви наданні документи первинного обліку за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді № 102227 від 01.11.2010, суд ухвалює проводити розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі № 908/675/19.

Керуючись ст., ст. 12, 174, 176, 234, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/675/19. Присвоїти справі номер провадження 4/42/19.

2. Здійснювати розгляд справи в порядку письмового позовного провадження без виклику представників сторін. Телефон контакт-центру 0-800-501-492.

3. Розгляд справи по суті розпочнеться через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі № 908/675/19.

4. Запропонувати відповідачу відповідно до ст., ст. 165, 251 ГПК України у строк не пізніше 12.04.2019 подати до суду відзив на позовну заяву із його документальним обґрунтуванням і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову або його визнання; у разі незгоди з нарахованою заборгованістю – навести свій контррозрахунок. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів позивачу і третій особі та докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву).

ОСОБА_2 ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Частиною 7 ст. 252 ГПК України передбачено, що клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п’яти днів з дня отримання відзиву.

5. Запропонувати позивачу у строк до 24.04.2019, у разі отримання від відповідача відзиву на позовну заяву, відповідно до ст. 251 ГПК України направити на адресу відповідача та суду письмову відповідь (пояснення, заперечення) щодо відзиву на позовну заяву, оформлену згідно вимог ст. 166 ГПК України разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується відповідь позивача, якщо такі докази не надані відповідачем, а також надіслати на адресу суду докази, що підтверджують надіслання відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

Суд роз’яснює позивачу що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 46 ГПК позивач вправі збільшити або зменшити розмір вимог до початку першого судового засідання а також відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.

6. Запропонувати відповідачу у строк до 08.05.2019, у разі отримання від позивача відповіді на відзив на позовну заяву, подати до суду відповідно до ст. 251 ГПК України та направити на адресу позивача заперечення на відповідь на відзив, оформлені відповідно до ст. 167 ГПК України, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується заперечення відповідача, якщо такі докази не надані відповідачем, а також надіслати на адресу суду докази, що підтверджують надіслання заперечення на відповідь на відзив і доданих до нього доказів позивачу.

7. Суд зазначає, що відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

8. Суд звертає увагу сторін, що відповідно до ч. 5 ст. 46 ГПК України у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

9. Роз’яснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПКУ і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до засідань (в строки встановлені судом).

10. Направити копію ухвали сторонам по справі.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

12. Ухвала підписана 25.03.2019.

13. Учасники по справі можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

Суддя Н.Г.Зінченко

Попередити сторони про відповідальність передбачену ст. 135 ГПК України.

Відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Попередній документ : 80683631
Наступний документ : 80683646