Ухвала суду № 79643801, 05.02.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
05.02.2019
Номер справи
243/972/19
Номер документу
79643801
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1-кп/243/369/2019

243/972/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року Слов'янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Сидоренко І.О.,

за участю:

секретаря судового засідання Лісняк К.В.,

прокурора Рейпольського О.О.,

підозрюваної ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі № 1 Слов'янського міськрайонного суду Донецької області клопотання Слов’янської місцевої прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої директором ТОВ «ВІСС», раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4»а», кв. 67,

за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно наказу TOB «ВІСС» № 20 від 16.02.2013 ОСОБА_1 призначена директором ТОВ «ВІСС» (ЄДРПОУ 23982017, юридична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Шевченка, буд. 49 «б»), яке здійснює роботи з реалізації нафто- та газопродуктів на багатопаливних автозаправних станціях ТОВ «ВІСС», розташованих за адресами: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Шевченка, 49 «б», м. Слов'янськ, вул. Торська, 7 та м. Святогірськ, вул. Курортна, що згідно п.п. 12, 15, 16 «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

Відповідно до п. 8.5 статуту ТОВ «ВІСС», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ВІСС» від 25.01.2015, директор Товариства без доручення діє від імені Товариства і вирішує питання діяльності Товариства.

Відповідно до п. 8.6 статуту у разі найму директора Товариства, з ним укладається контракт, в якому визначаються права, обов’язки та відповідальність директора.

Відповідно до п. 1.4 контракту, укладеному 20.02.2013 між ТОВ «ВІСС» та ОСОБА_1, директор діє на основі єдиноначальності з питань, що складають її компетенцію.

Відповідно до п. 2.1 контракту директор здійснює поточне (оперативне) управління підприємством, організовує його виробничо-господарську діяльність.

Відповідно до п. 2.2 контракту та п. 15 посадової інструкції директора, ОСОБА_1 є відповідальною посадовою особою за створення безпечних умов праці на підприємстві.

Відповідно до наказу ТОВ «ВІСС» № 35 від 31.10.2016 ОСОБА_1 є відповідальною особою за додержанням справного стану та безпечну дію сосудів працюючих під тиском, нагляду за технічним станом та експлуатацією сосудів під тиском, а також безпечною експлуатацією систем газопостачання на автозаправних станціях.

Таким чином, ОСОБА_3 здійснює організаційно-розпорядчі функції в ТОВ «ВІСС» та є головною посадовою особою Товариства, відповідальною, в тому числі, за дотримання законодавства України про охорону праці.

ОСОБА_1, будучи директором ТОВ «ВІСС» та особою, яка зобов'язана дотримуватись правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, в порушення вимог ст.ст. 13, 21 Закону України «Про охорону праці», п. 6, 7, 9 Постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», в період з 2015 (більш точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено) по 02.01.2019 допустила виконання робіт по прийому, зберіганню та реалізації нафтопродуктів і зрідженого газу пропан-бутан, заправлення автомобілів і балонів споживачів нафтопродуктами та зрідженим газом, експлуатацію резервуарів для зберігання нафтопродуктів та паливороздавальних колонок, ємностей зі зрідженим газом, які відносяться до робіт підвищеної небезпеки, на багатопаливних автозаправних станціях TOB «ВІСС», розташованих за адресами: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Шевченка, 49 «б», м. Слов'янськ, вул. Торська, 7, та м. Святогірськ, вул. Курортна, без одержання дозволу Головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки операторами та заправниками вищезазначених автозаправних станцій.

Таким чином, встановлені порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, та правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, допущені директором ТОВ «ВІСС» ОСОБА_1, яка зобов’язана їх дотримувати, створили загрозу настання інших тяжких наслідків у вигляді заподіяння шкоди здоров’ю осіб, і в її діях (бездіяльності) існувала загроза травмування працівників та відвідувачів об’єктів з підвищеною небезпекою - автозаправних станцій ТОВ «ВІСС», розташованих за адресами: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Шевченка, 49 «б», м. Слов'янськ, вул. Торська, 7 та м. Святогірськ, вул. Курортна.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо не порушення створило загрозу настання інших тяжких наслідків.

Просять звільнити ОСОБА_1, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 272 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України.

В судовому засіданні прокурор Рейпольський О.О. підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України на підставі ст. 48 КК України та ч. 1 ст. 44 КК України.

ОСОБА_1 в судовому засіданні свою провину у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України визнала повністю, суду пояснила, що на даний час вона отримала всі необхідні дозволи на проведення робіт, які відносяться до робіт підвищеної небезпеки, на багатопаливних автозаправних станціях. Просить клопотання прокурора задовольнити.

Захисник ОСОБА_2 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та просив скасувати арешт майна, а саме заправної колонки для відпустки газу, паливнораздавальної колонки «Шельф» № 3116, колонки для відпустки скрапленого газу «Шельф» № 3152, поливнораздавальної колонки для відпустки газу «Астра 1У» № 030803, оскільки на даний час відсутня потреба в перебуванні майна під арештом.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду приходить до висновку про наявність усіх підстав для задоволення клопотання прокурора та закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_1 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України за наступних підстав:

Відповідно до ст. 48 КК України, особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Відповідно до Дозволу № 0006.19.14 від 02.01.2019 року та Дозволу № 0007.19.14 від 02.01.2019 року Головного управління Держпраці у Донецькій області, Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІСС» дозволяється виконувати роботи підвищеної небезпеки, а саме: газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежнонебезпечних зонах; заповнення, злив ємностей із зрідженим вибухонебезпечним газом; експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, та на час кримінального провадження, внаслідок зміни обстановки, перестала бути суспільно небезпечною, що підтверджується отриманими дозволами Головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення роботи підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України суд у підготовчому судовому засіданні має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, вищезазначені обставини дають підставу для задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України та закриття кримінального провадження.

Ухвалами слідчого судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 28.12.2018 року накладено арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпоряджання та користування на: заправну колонку для відпустки газу, без позначення номеру, яка на праві власності належить ТОВ «ВІСС» та була вилучена в ході огляду місця події 17.12.2018 року; паливнораздавальну колонку «Шельф» № 3116, колонку для відпустки скрапленого газу «Шельф» № 3152, поливнораздавальну колонку для відпустки газу «Астра 1У» № 030803, які на праві власності належать ТОВ «ВІСС» та були вилучені в ході огляду місця події 14.12.2018 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Отже, виходячи з вищенаведених законодавчих положень, суд вважає, що вищезазначений арешт майна підлягає скасуванню, оскільки кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України закрито у зв’язку зі звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, п. 2 ч. 3 ст. 314, ст.ст. 174, 369-372 КПК України, ст.ст. 44, 48 КК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, на підставі ст. 48 КК України – задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018051720000050 від 13.03.2018 року, розпочате відносно ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України – закрити у зв’язку зі звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

Скасувати накладений ухвалами слідчого судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 28.12.2018 року арешт майна, а саме, на наступне майно: заправну колонку для відпустки газу, без позначення номеру, яка на праві власності належить ТОВ «ВІСС» та була вилучена в ході огляду місця події 17.12.2018 року; паливнораздавальну колонку «Шельф» № 3116, колонку для відпустки скрапленого газу «Шельф» № 3152, поливнораздавальну колонку для відпустки газу «Астра 1У» № 030803, які на праві власності належать ТОВ «ВІСС» та були вилучені в ході огляду місця події 14.12.2018 року.

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Слов’янський міськрайонний суд Донецької області протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя Слов'янського

міськрайонного суду ОСОБА_5

Часті запитання

Який тип судового документу № 79643801 ?

Документ № 79643801 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79643801 ?

Дата ухвалення - 05.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79643801 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79643801 ?

В Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 79643791
Наступний документ : 79643831