Ухвала суду № 79489434, 30.01.2019, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
30.01.2019
Номер справи
902/59/19
Номер документу
79489434
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

м. Вінниця

"30" січня 2019 р. Cправа № 902/59/19

Суддя господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке", с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область

до: Приватного підприємства "Агро Україна +", с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область

про стягнення заборгованості 928 757,00 грн.

В С Т А Н О В И В :

29.01.2018 року до господарського суду надійшла позовна заява № 25/01 від 25.01.2019 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" до Приватного підприємства "Агро Україна +" про стягнення заборгованості в розмірі 928 757,00 грн. за Договором купівлі ВРХ, свиней, коней від 30.08.2016 року.

Розглянувши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, виходячи з наступного.

Положеннями ст. ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України) визначено вимоги щодо форми та змісту позовної заяви.

У відповідності до п. 6, 7, 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору; відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності).

Однак, позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" № 25/01 від 25.01.2019 року подана в порушення вказаних вимог ст. 162 ГПК України та не містить відомостей про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності).

Крім того, у відповідності до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви та доданих до неї документів; сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

За приписами ч. 1 ст. 172 ГПК України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов'язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" № 25/01 від 25.01.2019 року, в порушення вказаних вимог ст. 164 ГПК України, не містить відомостей про надіслання копії позовної заяви з усіма додатками до неї іншим учасникам судового процесу (в описі вкладення на ім'я Приватного підприємства "Агро Україна +" від 25.01.2019 року, який додано до матеріалів позовної заяви, відсутні докази направлення копії платіжного документу про сплату судового збору).

Також, в силу ч. 2 ст. 164 ГПК України, позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Однак, в порушення приписів ч. 2 ст. 164 ГПК України позивачем не надано: доказів набуття права власності на поголів'я тварин (великої рогатої худоби, свиней, коней), які передавались в рамках Договору купівлі ВРХ, свиней, коней від 30.08.2016 року; форм статистичної звітності, що направлялась до територіального управління статистики та інших контролюючих органів, щодо кількості сільськогосподарських тварин, які обліковувались за позивачем у 2016 році, зокрема станом на 01.09.2016 року.

Крім того, згідно з ч. 5 ст. 164 ГПК України до позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Відповідно до ч. 3 ст. 131-2 Конституції України (в редакції Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 02.06.2016 року №1401- VIII, що набрав чинності з 30.09.2016 року), запроваджено представництво інтересів учасників судових проваджень виключно адвокатами та прокурорами.

Згідно з підпунктом 11 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, представництво відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 131-1 та ст.131-2 Конституції здійснюється виключно прокурорами або адвокатами у судах першої інстанції з 1 січня 2019 року.

Нормами ГПК України встановлено винятки щодо виключного представництва лише щодо юридичної особи, яка бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені (ч. 3 ст. 56) та у малозначних справах (ч. 2 ст. 58).

Відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Отже, звернення до суду з використанням правничої допомоги інших осіб, зокрема, адвоката передбачає надання до суду належних доказів дійсної волі особи, що є учасником справи, на уповноваження іншої особи на право надання правничої допомоги. Такі докази повинні виключати будь-які сумніви стосовно справжності та чинності такого уповноваження на момент вчинення певної процесуальної дії (докази повинні бути в оригіналі або у формі копії, якісно оформленої особою, що є учасником справи), а також стосовно охоплення такої дії дійсним колом повноважень представника, що делеговані йому особою, що реалізує право на справедливий суд.

Позовна заява № 25/01 від 25.01.2019 року підписана представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" Семибратовою Тетяною Олександрівною на підставі довіреності від 29.05.2018 року б/н, оригінал якої додано до позовної заяви.

На підтвердження адвокатських повноважень представника до позовної заяви додано Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю гр. Семибратової Тетяни Олександрівни № 2417, яке видано 23.10.2018 року.

Тобто, довіреність від імені позивача видана особі. яка на момент іі видачі ще не набула статусу адвоката.

Тобто, у даному випадку позовна підписана особою, повноваження якої не підтверджені належним чином.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.ст. 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

З урахуванням встановлених недоліків, на підставі п. 6, 7, 8 ч. 3 ст. 162, ч. 1, 2, 5 ст. 164, ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 174 ГПК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення позовної заяви № 25/01 від 25.01.2019 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" без руху із встановленням позивачу строку для усунення виявлених недоліків.

Зазначені судом недоліки необхідно усунути шляхом:

- надання суду відомостей про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності);

- надання доказів направлення відповідачу копії платіжного доручення про сплату судового збору цінним листом з описом вкладення;

- надання доказів або інформації про їх відсутність щодо набуття права власності на поголів'я тварин (великої рогатої худоби, свиней, коней), які передавались в рамках Договору купівлі ВРХ, свиней, коней від 30.08.2016 року; форм статистичної звітності, що направлялась до територіального управління статистики та інших контролюючих органів, щодо кількості сільськогосподарських тварин, які обліковувались за позивачем у 2016 році, зокрема станом на 01.09.2016 року;

- надати належним чином оформлені документи, які підтверджують повноваження представника позивача, видані після дати набуття представником статусу адвоката та відповідають вимогам Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Також суд звертає увагу позивача на те, що за умовами ч. 3, 4 ст. 174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому ст. 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Керуючись ст.ст. 162, 164, 172, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Позовну заяву № 25/01 від 25.01.2019 року Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" до Приватного підприємства "Агро Україна +" про стягнення заборгованості в розмірі 928 757,00 грн. залишити без руху.

2. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" строк для усунення недоліків позовної заяви - протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення позовної заяви без руху.

3. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Прилуцьке" спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом:

- надання суду відомостей про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності);

- надання доказів направлення відповідачу копії платіжного доручення про сплату судового збору цінним листом з описом вкладення;

- надання доказів або інформації про їх відсутність щодо набуття права власності на поголів'я тварин (великої рогатої худоби, свиней, коней), які передавались в рамках Договору купівлі ВРХ, свиней, коней від 30.08.2016 року; форм статистичної звітності, що направлялась до територіального управління статистики та інших контролюючих органів, щодо кількості сільськогосподарських тварин, які обліковувались за позивачем у 2016 році, зокрема станом на 01.09.2016 року;

- надати належним чином оформлені документи, які відповідають вимогам Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та підтверджують повноваження представника позивача, видані після дати набуття представником статусу адвоката.

4. Попередити позивача про наслідки недотримання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху, передбачені ч. 4 ст. 174 ГПК України.

5. Копію ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також засобами електронного зв'язку за адресою: t.semibratova@agro-corp.com.ua.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 30.01.2019 року.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Аграрна, буд. 1, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512)

3 - відповідачу (вул. Аграрна, буд. 37Е, с. Нова Прилука, Липовецький район, Вінницька область, 22512)

Попередній документ : 79489432
Наступний документ : 79489439