Рішення № 79373815, 24.01.2019, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
24.01.2019
Номер справи
810/4711/18
Номер документу
79373815
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2019 року справа № 810/4711/18

Суддя Київського окружного адміністративного суду Терлецька О.О., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Фермерського господарства "Нота" до Державної фіскальної служби України про визнання протиправною бездіяльність, зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Фермерське господарство "Нота" з позовом до Державної фіскальної служби України, в якому просить:

- визнати бездіяльність податкового органу (ДФС) по несвоєчасному прийняттю рішення за Скаргою від 26 грудня 2017 року за №26/12/17/1 протиправним (з урахуванням уточнених позовних вимог).

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 12.10.2018 відкрито провадження у справі.

Протокольною ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 09.01.2019 вирішено подальший розгляд справи здійснювати у порядку письмового провадження.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем порушено вимоги пункту 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №485 "Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних", відповідно до якого рішення комісії з питань розгляду скарг надсилається на адресу, зазначену платником податку у скарзі у строк, визначений пунктом 56.23 статті 56 Податкового кодексу України, а саме 10-денний термін.

Відповідач своїм правом на подання відзиву на адміністративний позов не скористався.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Фермерське господарство "Нота" зареєстровано як юридична особа 19.07.2002 (ідентифікаційний код 31890083) за адресою: 09034, Київська обл., Сквирський р-н., с. Шамраївка, вул. Ватутіна, буд. 26, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.08.2018.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань основним видом діяльності є 01.46 «Розведення свиней».

ФГ "Нота" було подано скаргу до відповідача від 26.12.2017 за №26/12/1, яка містила вимогу про скасування рішень комісії, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову у такій реєстрації за №453530/31890083 від 20.12.2017, №453533/31890083 від 20.12.2017, №440610/31890083 від 19.12.2017, №453528/31890083 від 20.12.2017, №453522/31890083 від 20.12.2017, №453526/31890083 від 20.12.2017, №440611/31890083 від 19.12.2017 та реєстрацію зазначених в них податкових накладних.

У Скарзі було детально зазначено про всі перелічені бухгалтерські операції, надано пояснення щодо специфіки діяльності господарства. Також, було надано пакет документів, який підтверджує облік та рух операцій по зазначеним заблокованим податковим накладним.

Однак, відповідачем всупереч чинного законодавства, не було надано відповідь на зазначену Скаргу.

Надаючи правову оцінку відносинам, які склались, суд зазначає наступне.

Згідно п. 2 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 341) (далі - Порядок № 1246) податкова накладна - електронний документ, який складається платником податку на додану вартість (далі - платник податку) відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - ПК України) в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації.

Відповідно до вимог ПКУ, а саме ст. 120-1, порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбачено статтею 201, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, тягне за собою накладення на платгика податку на додану вартість штрафу.

При цьому, пунктом 201.16 ст. 201 ПКУ визначено, що реєстрація податкової накладної та/або розрахунку коригування ЄРПН може бути зупинена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідностітакої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, встановлених відповідно до пунку 74.2 ст.74 ПКУ.

Абзацом другим пункту 120 прим. 1.1 ст. 120 прим 1 ПКУ визначено, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 ПКУ штрафні санкції, передбачені п. 120 прим. 1.1 ст. 120 ПКУ, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних та/або розрахунків коригування згідно з п.п. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 ПКУ.

Відповідно до п.п 201.16.4 п. 201.16 ст. 21 ПКУ податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстраціюякої в ЄРПН було зупинено, реєструється у день настання однієї з подій:

- прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;

- набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН.

У разі, якщо комісія ДФСУ прийняла рішення про відмову в реєстрації ПН/РК, такий документ лишається без реєстрації в ЄРПН. За відсутності реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, та за результатами перевірки контролюючих органів та складання ППР, може бути накладено штрафні санкції.

Позивачем було подано скаргу до контролюючого органу 27.12.2017, та станом на момент подачі адміністративного позову, 10.09.2018, відповідачем не було винесено відповідного рішення.

Відповідно до пункту 56.23.3 ст. 56 ПКУ, скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

Крім того, під час розгляду справи відповідачем було прийнято Рішення з питань розгляду скарг №34834/31890083 від 17.10.2018 про реєстрацію податкової накладної №138 від 27.11.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідно до роздруківки з програми Medok, наданої позивачем.

Відповідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.

Згідно з частиною першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до статей 9, 77 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Разом з тим, відповідач як суб'єкт владних повноважень не надав суду доказів на підтвердження правомірності прийнятих ним рішень.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних в матеріалах справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Позивачем за подання позовної заяви сплачено судовий збір, таким чином вказані судові витрати підлягають присудженню на його користь за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень - ДФС України.

Керуючись статтями 9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

Адміністративний позов - задовольнити.

Визнати бездіяльність податкового органу (ДФС) по несвоєчасному прийняттю рішення за Скаргою від 26 грудня 2017 року за №26/12/17/1 протиправним

Стягнути з Державної фіскальної служби України на користь Фермерського господарства "Нота" суму сплаченого судового збору в розмірі 3 682,00 гривень (три тисячі шістсот вісімдесят дві) грн. 00 коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Суддя Терлецька О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 79373815 ?

Документ № 79373815 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 79373815 ?

Дата ухвалення - 24.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79373815 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 79373815 ?

В Київський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 79373811
Наступний документ : 79373823