Рішення № 79101895, 09.01.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
09.01.2019
Номер справи
233/5778/18
Номер документу
79101895
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/5778/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року м. Костянтинівка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі: головуючого судді Каліуш О. В., за участі секретаря судового засідання Франчук А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівка цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «ІНДУСТРІАЛБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2018 року Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК») звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1, в якому просить стягнути з відповідача на його користь заборгованість за кредитним договором в сумі 25626,81 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач послався на те, що 22 листопада 2012 року між ПАТ «Експрес-Банк», правонаступником якого є ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір № 62631/35/к (кредит на споживчі цілі із зарахуванням грошових коштів на картковий рахунок НСМЕП) від 22.11.2012 року (далі - Кредитний договір).

Відповідно до умов п.п.1.2, 1.3, 1.5 Кредитного договору, кредит було надано відповідачу на споживчі цілі в сумі 34000,00 грн., на строк 36 місяців, з 22.11.2012 року по 22.11.2015 року.

Згідно із п.п.1.6, 1.7 Кредитного договору та Додатку № 1 до даного договору, відповідачем було сплачено позивачу одноразово комісію за надання кредиту в розмірі 2550,00 грн.

Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою. З моменту укладення договору до моменту припинення здійснення нарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем позичальника на момент укладання цього договору на поточний рахунок (картковий) рахунок, відкритий у кредитодавця становить 30 процентів річних. З моменту припинення зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем позичальника на момент укладання цього договору, на поточний (картковий) рахунок відкритий у кредитодавця, до закінчення строку дії договору становить 42 процентів річних (1.4 Кредитного договору).

Згідно з п.1.1 Кредитного договору, відповідач зобов’язується використати кредит на цілі, визначені договором, своєчасно та в повному обсязі сплачувати проценти за користування кредитом, інші платежі, виконати інші свої зобов’язання за договором, та повернути позивачу кредит на умовах та в строки (терміни), визначені договором.

Як передбачено п. 2.5 Кредитного договору, погашення кредиту позичальником здійснюється щомісячно шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок, вказаний п.2.3 Кредитного договору, та/або шляхом внесення готівки в касу кредитодавця для зарахування на вищевказаний рахунок грошових коштів в сумах та в терміни, визначених у Додатку № 1 до цього договору, що є невід’ємною частиною договору, та умовами цього договору.

Проте, ОСОБА_1 взяті на себе зобов’язання за Кредитним договором належним чином не виконав.

Станом на 17 жовтня 2018 року загальна сума заборгованості відповідача за кредитним договором становить 25626,81 грн., з яких:

- сума простроченої заборгованості по кредиту – 8485,00 грн.;

- сума прострочених процентів по кредиту – 14180,54 грн.;

- інфляційні нарахування – 2961,27 грн.

Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 18.08.2017 р. № 303, надано дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк « Експрес-Банк» до Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку «ІНДУСТРІАЛБАНК» за спрощеною процедурою, передбаченою ст. 1 Закону України « Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Відповідно до Статуту Публічного Акціонерного товариства Акціонерного Комерційного Банку «ІНДУСТРІАЛБАНК» (нова редакція), затвердженого загальними зборами АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 20.04.2018, погодженого Національним банком України ( НБУ) 11.06.2018, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» є правонаступником щодо всього майна, прав і обов’язків АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», зареєстрованого НБУ 12.04.1994, у зв’язку із реорганізацією АБ « ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», здійсненої на підставі дозволу НБУ на реорганізацію шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за спрощеною процедурою (рішення від 18 серпня 2017 року № 303).

Державна реєстрація припинення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», у результаті приєднання, здійснення 04.04.2018, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань про АБ « ЕКСПРЕС-БАНК». Тож, ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» став правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків АБ « ЕКСПРЕС-БАНК».

Представник позивача ОСОБА_2 у судове засідання не з’явилась, надавши суду заяву про повне підтримання позовних вимог ПАТ АКБ «Індустріалбанк» та про розгляд справи у її відсутність.

Відповідач ОСОБА_1, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи шляхом розміщення оголошення про виклик на офіційному сайті суду, у судове засідання не з’явився, причини неявки не повідомив, відзив на позовну заяву не подав, у зв’язку з чим 09.01.2019 року судом постановлено ухвалу про заочний розгляд справи.

У зв’язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, на підставі частини другої статті 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши всі обставини по справі та перевіривши їх доказами, суд вважає, що позовні вимоги ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» підлягають задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 2 статті 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що згідно із Кредитним договором № 62631/35/к від 22 листопада 2012 року (далі Кредитний договір), укладеним між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний банк «Експрес-Банк» та ОСОБА_1, кредитодавець зобов’язується надати позичальнику грошові кошти (кредит), а позичальник зобов’язується використати кредит на цілі визначені договором, своєчасно та в повному обсязі сплачувати проценти за користування кредитом, інші платежі, виконати інші свої зобов’язання за договором, та повернути кредитодавцю кредит на умовах та в строки визначені договором (а.с.4-8).

Відповідно до п.п.1.2,1.3,1.4, 1.5 Кредитного договору кредит надається в сумі 34000,00 грн., на строк 36 місяці, з 22.11.2012 року по 22.11.2015 року. Дато повернення кредиту не пізніше 22.11.2015 року. Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою. З моменту укладення договору до моменту припинення здійснення зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем позичальника на момент укладення цього договору, на поточний (картковий) рахунок, відкритий у кредитодавця становить 30 процентів річних. З моменту припинення зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем позичальника на момент укладення цього договору, на поточний (картковий) рахунок, відкритий у кредитодавця, до закінчення строку дії договору становить 42 процентів річних. Момент припинення зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем позичальника на момент укладення цього договору, на поточний (картковий) рахунок відкритий у кредитодавця, визначається як перше число календарного місяця, наступного після спливу двох календарних місяців, протягом яких не здійснювалось зарахування заробітної плати та інших виплат на поточний (картковий) рахунок від підприємства – роботодавця, відкритий у кредитодавця. Кредит надається позичальнику на споживчі цілі.

Пунктом 2.4 Кредитного договору передбачено, що кредит надається позичальнику шляхом перерахування кредиту на поточний (картковий) рахунок позивача № 26204863151109.980, МФО 335838, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на який здійснюється зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства – роботодавця.

Отримання відповідачем кредитних коштів підтверджується випискою по рахунку відповідача (а.с.15).

Відповідно до п. 2.5 Кредитного договору погашення кредиту позичальником здійснюється шляхом безготівково перерахування на рахунок, вказаний в п. 2.3 договору та/або шляхом внесення готівкою в касу кредитодавця для зарахування на вище зазначений рахунок грошових коштів в сумах та в терміни, визначених у Додатку № 1, що є невід’ємною частиною договору.

Проте, відповідач ОСОБА_1 взяті на себе зобов’язання за Кредитним договором не виконав.

Проценти за користування простроченою сумою кредиту нараховуються на прострочену суму кредиту за фактичну кількість днів користування кредитом, включаючи день виникнення простроченої заборгованості та не включаючи день погашення такої заборгованості за ставкою, яка визначається як сума ставки, визначеної в п. 1.4 Кредитного договору та 5% річних (п.4.3 Кредитного договору).

Із доданого до позовної заяви розрахунку заборгованості за Кредитним договором (а.с.44) вбачається, що станом на 17.10.2018 року заборгованість відповідача за Кредитним договором становить 25626,81 грн., з яких:

- сума простроченої заборгованості по кредиту – 8485,00 грн.;

- сума прострочених процентів по кредиту – 14180,54 грн.;

- інфляційні нарахування – 2961,27 грн.

У зв’язку з реорганізацією Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» шляхом приєднання до ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», правонаступником всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «акціонерний банк «Експрес-Банк» згідно з нормами ст.ст.104-107 ЦК України та нормами ст.ст.1,3 Закону України «Про спрощену процедуру реорганізації та капіталізації банків» є ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (а.с.48-56).

За таких обставин суд вважає необхідним стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за Кредитним договором № 62631/35/к від 22.11.2012 року в загальному розмірі 25626,81 грн.

Тож, позов слід задовольнити повністю.

У відповідності до ст. 141 ЦПК України, суд стягує з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 1762,00 грн.

Керуючись ст.ст. 141, 263-265, 282 ЦПК України, суд –,

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564, адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7) до ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, бул. Косомнавтів, 15/38) про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, 19 травня 1957 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564, адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7) заборгованість за Кредитним договором №62631/35/к від 22 листопада 2012 року, яка виникла станом на 17.10.2018 року, у розмірі 25626 (двадцять п’ять шістсот двадцять шість) грн.81 коп., яка складається з такого:

- сума простроченої заборгованості по кредиту – 8485 (вісім тисяч чотириста вісімдесят п’ять) грн. 00 коп.;

- сума прострочених процентів по кредиту – 14180 (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят) грн. 54 коп.;

- інфляційні нарахування – 2961 (дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна) грн. 27 коп.

Стягнути з ОСОБА_1, 19 травня 1957 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564, адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7) суму сплаченого судового збору у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.

Повний текст рішення складено 09 січня 2019 року.

Заочне рішення може бути переглянуто Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має прав на поновлення пропущеного строку для подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя: О.В. Каліуш

Часті запитання

Який тип судового документу № 79101895 ?

Документ № 79101895 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 79101895 ?

Дата ухвалення - 09.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79101895 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 79101895 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 79101893
Наступний документ : 79101896