Рішення № 78073287, 13.11.2018, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.11.2018
Номер справи
0540/6281/18-а
Номер документу
78073287
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2018 р. Справа№0540/6281/18-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Загацька Т.В.,

при секретарі судового засідання Скрипник К.О.,

представника позивача - Гречко О.Г.,

представника відповідача - Вовченко С.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Інтерелектро" до Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Інтерелектро" звернулось до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, в якому просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення №0001831415 від 14.03.2018 року, № 0001821415 від 14.03.2018 року, № 0001841415 від 14.03.2018 року.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що відповідачем було проведено документальну позапланову виїзну перевірку товариства з обмеженою відповідальність "Торговий Дім "Інтерелектро" з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентами - постачальниками та складено акт від 16.02.2018 року №168/05-99-14-15/40914220.

На підставі висновків акту перевірки відповідачем було прийнято спірні податкові повідомлення-рішення від: № 0001831415 від 14.03.2018 року, № 0001821415 від 14.03.2018 року, № 0001841415 від 14.03.2018 року.

Позивач вважає, що податкові повідомлення-рішення винесено в порушення положень діючого законодавства України, у зв'язку з чим податкові повідомлення-рішення повинні бути визнані противоправними та скасовані.

Позивач зазначає про необґрунтованість висновків податкового органу про відсутність реальних господарських операцій між позивачем та його контрагентами, зазначаючи про наявність всіх документів, що підтверджують правомірність формування податкового кредиту. Вважає, що сама собою наявність або відсутність окремих документів, а також недоліки в їх оформленні не можуть бути підставою для висновку про відсутність господарської операції та відмови у формуванні податкового кредиту, але незалежно від цього, факт укладення договорів, та здійснення господарських операцій між позивачем та його контрагентами підтверджено належними первинними документами, що відповідають вимогам бухгалтерського обліку, на даних якого ґрунтуються фінансова, податкова, статистична та інші види звітності.

Зауважує, що при проведенні перевірки та здійсненні аналізу взаємовідносин з контрагентами - постачальниками позивача посадовими особами контролюючого органу не взято до уваги невіднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту за податковими накладними, які не були зареєстровані у ЄРПН контрагентами, що призвело до викладення висновків, які не відповідають дійсності, та зазначенні невірних сум податку на додану вартість. Наведена інформація та додані до позову копії видаткових накладних, податкових накладних та платіжних доручень спростовують та вказують на невідповідність інформації, викладеної в акті перевірки, реальним обставинам та взаємовідносинам позивача з його контрагентами, що в подальшому призвело до невірних висновків, зроблених відповідачем, та складанню неправомірних податкових повідомлень-рішень.

Також вважає, що зберігання технічних паспортів та сертифікатів якості не передбачено діючим законодавством, адже вони не містять інформації про господарські операції та не підтверджують їх здійснення, і їх наявність не передбачена правилами ведення бухгалтерського та/або податкового обліку на підприємстві.

Позивач стверджує, що правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні не встановлюють правил податкового обліку валових витрат платників податку, а лише встановлюють права, обов'язки та відповідальність власників автомобільного транспорту (перевізників). При цьому товарно-транспортна накладна та подорожній лист не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.

Також позивач не погоджується із твердженнями відповідача про неможливість реального виконання операцій у зв'язку з відсутністю у контрагентів позивача трудових ресурсів, складських приміщень, виробничих потужностей, оскільки зазначені обставини не є підставою для позбавлення платника податку права на податковий кредит з податку на додану вартість у випадку, коли останній виконав усі передбачені законом умови стосовно отримання такого права та має необхідні документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту. В разі порушення контрагентом податкової дисципліни відповідальність та негативні наслідки мають настати саме для цієї особи.

З урахуванням наведеного просить задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач позовні вимоги не визнав, на адресу суду надав відзив на адміністративний позов, в якому просив відмовити у задоволенні та додатково пояснив, що перевіркою встановлені порушення при здійсненні позивачем фінансово-господарських взаємовідносин з наступними підприємствами: ТОВ "КРІОН ПЛАС", ТОВ "АВТОСТРИМ", ТОВ "БОНУС ТРЕНД", ТОВ "ВОЛД СТРОЙ", ТОВ "ГЛАВРЕЗЕРВ", ТОВ "ЕНЕРГО-ДНЕПР", ТОВ "КАБЕЛЬТОРГ", ТОВ "КАРАГОД ГРУПП", ТОВ "КОМПАС-ДЕЙ", ТОВ "ЛЕВ-КОН", ТОВ "МАЙ КОМ", ТОВ "МАРІУПОЛЬ-СТАР", ТОВ "НАЦИОНАЛ ТРЕНД", ТОВ "ПЛЮСПРОДУКТ", ТОВ "СЕВЕРТРЕНД", ТОВ "СЛАВ-КОМ", ТОВ "СМАРТ-ПРАЙМ-1", ТОВ "СТРОЙТРЕНД", ТОВ "ТЕХНОСЛАВ", ТОВ "ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС", ТОВ "ТРИТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "ФУДСЛАВ".

В ході проведення перевірки документально не підтверджено проведення господарських операцій між позивачем та вищевказаними підприємствами.

Відсутність товарно-транспортних накладних є однією з частин сукупності доказів щодо нереальності здійснення господарських операцій. У ході проведення перевірки встановлено, що відомості, які містяться в документах неповні, недостовірні, суперечливі, та є наслідком укладення нереальних господарських операцій.

Крім того, товарно-транспортна накладна є єдиним документом для списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника, оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського, оперативного та бухгалтерського обліку. Облік транспортної роботи і розрахунки за перевезення провадяться виключно на підставі товарно-транспортних накладних або актів заміру (зважування). Тобто, товарно-транспортна накладна є первинним документом, що наряду із іншими документами використовуються для підтвердження факту оприбуткування товарно-матеріальних цінностей.

Порушення, встановлені актом перевірки, пов'язані з відсутністю економічної причини (ділової мети) при проведенні позивача операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств постачальників (виконавців робіт, послуг); невідповідністю первинних документів вимогам встановленим Законом України від 16.07.99 № 996-ХІV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, внесення до первинних документів недостовірних відомостей; не підтвердженням (згідно відомостей про господарську операцію, які містяться у документах) можливості її фактичного проведення з урахуванням руху активів у просторі та часу її здійснення; відсутності можливості здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання, залученими до ланцюгів постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, недостатність або відсутність персоналу, відсутність основних засобів, транспортних засобів, наявність податкової інформації від інших ДПІ про відсутність контрагентів за місцем реєстрації та неможливості здійснення господарської діяльності, недекларування взаємовідносин між контрагентами по ланцюгам постачання, відсутності придбання товарів, які у подальшому ніби то було реалізовано на ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Крім того, представником відповідача повідомлено, що до перевірки не надані товарно-транспортні накладні, технічні паспорта, сертифікати якості тощо.

Також представник відповідача зазначив, що правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту з ПДВ наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів/робіт/послуг, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, а не лише оформлення відповідних документів або рух грошових коштів на рахунках платників податку. Крім того, необхідною умовою виникнення права на податковий кредит є те, що первинні документи складені під час здійснення відповідних господарських операцій повинні відповідати положенням діючого законодавства та мати відповідну юридичну силу та доказовість.

Таким чином, господарські операції для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг, відповідні суми не можуть включатися до складу податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

Враховуючи викладене, просив в задоволені позовних вимог відмовити у повному обсязі.

Ухвалою суду від 03.08.2018 року судом було відкрито провадження в адміністративній справі та призначено підготовче засідання на 14.08.2018 року.

Ухвалою суду від 14.08.2018 року відкладено підготовче засідання на 25.09.2018 року.

Ухвалою суду від 25.09.2018 року продовжено строк підготовчого провадження у справі та відкладено підготовче засідання на 23.10.2018 року.

Ухвалою суду від 23.10.2018 року закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 13.11.2018 року.

13.11.2018 року представник позивача у судовому засіданні доводи позовної заяви підтримав, просив позовні вимоги задовольнити з підстав, викладених в адміністративному позові.

Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення позову заперечував, з підстав викладених в запереченнях на адміністративний позов.

Дослідивши матеріали справи, доводи позовної заяви, заперечень, суд з'ясував наступні обставини справи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Інтерелектро» (код ЄДРПОУ 40914220, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Ушакова, буд. 8), перебуває на обліку в Маріупольській ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області (том 1 а.с. 25-28).

Наказом Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області про проведення документальної позапланової виїзної перевірки від 14.12.2017 року № 1614 призначено провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТД «Інтерелектро» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентами - постачальниками: ТОВ «КРІОН ПЛАС» (код ЄДРПОУ 41375675) за жовтень 2017 року, ТОВ «АВТОСТРИМ» (код ЄДРПОУ 41159272) за жовтень 2017 року, ТОВ «БОНУС ТРЕЙІД» (код ЄДРПОУ 41196544) за червень 2017 року, ТОВ «ВОЛД СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41556750) за жовтень 2017 року, ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 40901006) за серпень, вересень 2017 року, ТОВ «ЕНЕРГО-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 40918947) за квітень 2017 року - жовтень 2017 року, ТОВ «КАБЕЛЬТОРГ» (код ЄДРПОУ 41159335) за вересень 2017 року, ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41203719) за травень-червень 2017 року, вересень-жовтень 2017 року, ТОВ "КОМПАС-ДЕЙ" (код ЄДРПОУ 41293100) вересень-жовтень 2017 року, ТОВ "ЛЕВ-КОН" (код ЄДРПОУ 41077017) за травень 2017 року, вересень - жовтень 2017 року, ТОВ "МАЙ КОМ" (код ЄДРПОУ 41417463) за серпень 2017 року, жовтень 2017 року, ТОВ "МАРІУПОЛЬ-СТАР" (код ЄДРПОУ 40679606) за жовтень 2017 року, ТОВ "НАЦИОНАЛ ТРЕНД' (код ЄДРПОУ 41203771) за вересень 2017 року, ТОВ "ПЛЮСПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 40675046) за жовтень 2017 року, ТОВ "СЕВЕРТРЕНД" (код ЄДРПОУ 41159424) за липень 2017 року, вересень-жовтень 2017 року, ТОВ "СЛАВ-КОМ"' (код ЄДРПОУ 40918890) за квітень 2017 року, вересень 2017 року, ТОВ "СМАРТ-ПРАЙМ-1 "(код ЄДРПОУ 39854262) за жовтень 2017 року, ТОВ «СТРОЙТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41095335) за березень-червень, серпень - жовтень 2017 року, ТОВ "ТЕХНОСЛАВ" (код ЄДРПОУ 41159728) за жовтень 2017 року, ТОВ "ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41112674) за липень 2017 року, вересень 2017 року, ТОВ "ТРИТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40669577) за липень 2017 року, вересень 2017 року, ТОВ "ФУДСЛАВ" (код ЄДРПОУ 41142672) за вересень-жовтень 2017 року (том 1 а.с. 29-30).

Наказом Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області про продовження строків проведення документальної позапланової виїзної перевірки від 29.12.2017 року №1723 продовжено строк проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТД «Інтерелектро» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентами - постачальниками (том 1 а.с. 31-33).

За результатами документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТД «Інтерелектро» складено акт від 16.01.2018 року № 40/05-99-14-15/40914220, яким встановлено порушення в частині заниження податку на додану вартість: п. 198.1, абзаців першого - третього п.п. 198.2 та абзаців першого і другого пп. 198.3 ст.198, п. 200.1 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями) в результаті чого:

- занижено податок на додану вартість на загальну суму 12781567 грн., у тому числі. по періодам за травень 2017 в сумі 726306 грн., липень 2017 в сумі 1221305 грн., серпень 2017 в сумі 6928182 грн., вересень 2017 в сумі 3905774 грн.;

- завищено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту в періоді, що перевірявся, на загальну суму 5761 грн. у т.ч. по періодам за вересень 2017 на суму 5 761 грн. (том 1 а.с. 36-180).

25.01.2018 року ТОВ "ТД "ІНТЕРЕЛЕКТРО" надано заперечення №1259 та додаткові первинні документи, які не були надані підприємством при проведенні виїзної позапланової документальної перевірки (том 1 а.с. 188-192).

Наказом Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області про проведення документальної позапланової виїзної перевірки від 05.02.2018 року № 141 призначено провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТД «Інтерелектро» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинам з контрагентами - постачальниками: ТОВ «КРІОН ПЛАС» (код ЄДРПОУ 41375675) за жовтень 2017 року, ТОВ «АВТОСТРИМ» (код ЄДРПОУ 41159272) за жовтень 2017 року, ТОВ «БОНУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41196544) за червень 2017 року, ТОВ «ВОЛД СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41556750) за жовтень 2017 року, ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 40901006) за серпень, вересень 2017 року, ТОВ «ЕНЕРГО-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 40918947) за квітень 2017 року - жовтень 2017 року, ТОВ «КАБЕЛЬТОРГ» (код ЄДРПОУ 41159335) за вересень 2017 року, ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41203719) за травень-червень 2017 року, вересень-жовтень 2017 року, ТОВ "КОМПАС-ДЕЙ" (код ЄДРПОУ 41293100)вересень-жовтень 2017 року, ТОВ "ЛЕВ-КОН" (код ЄДРПОУ 41077017) за травень 2017 року, вересень - жовтень 2017 року, ТОВ "МАЙ КОМ" (код ЄДРПОУ 41417463) за серпень 2017 року, жовтень 2017 року, ТОВ "МАРІУПОЛЬ-СТАР" (код ЄДРПОУ 40679606) за жовтень 2017 року, ТОВ "НАЦИОНАЛ ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 41203771) за вересень 2017 року, ТОВ "ПЛЮСПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 40675046) за жовтень 2017 року, ТОВ "СЕВЕРТРЕНД" (код ЄДРПОУ 41159424) за липень 2017 року, вересень-жовтень 2017 року, ТОВ "СЛАВ-КОМ"' (код ЄДРПОУ 40918890) за квітень 2017 року, вересень 2017 року, ТОВ "СМАРТ-ПРАИМ-1" (код ЄДРПОУ 39854262) за жовтень 2017 року, ТОВ "СТРОИТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41095335) за березень-червень, серпень - жовтень 2017 року, ТОВ "ТЕХНОСЛАВ" (код ЄДРПОУ 41159728) за жовтень 2017 року, ТОВ "ТРЕИД-ПРОДУКТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41112674) за липень 2017 року, вересень 2017 року, ТОВ "ТРИТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40669577) за липень 2017 року, вересень 2017 року, ТОВ "ФУДСЛАВ" (код ЄДРПОУ 41142672) за вересень-жовтень 2017 року на підставі обставин, що не були досліджені під час перевірки, на які ТОВ «ТД «Інтерелектро» посилається у запереченням від 25.01.2018 року № 1259 на акт від 16.01.2018 року № 40/05-99-14/40914220 (том 1 а.с. 197-198).

За результатами документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТД «Інтерелектро» складено акт від 16.02.2018 року №168/05-99-14-15/40914220, яким встановлено порушення:

1) п.44.1, п.44.2, п.44.6 ст.44, п.85.2 ст.85, п.п.«а» п.198.1, абзаців першого - третього п.п.198.2 та абзаців першого і другого пп. 198.3 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового кодексу України, ст.3, ст.4, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІV, п.1.2 ст.1, п.2.1, п.2.4, п.2.5, п.2.13 ст.2 Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 року за № 168/704 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 07.06.2010 року № 372, від 08.11.2010 року №1327, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 12781567 грн., у тому числі по періодам за травень 2017 року в сумі 726306 грн., липень 2017 року в сумі 1221305 грн., серпень 2017 року в сумі 6928182 грн., вересень 2017 в сумі 3905774 грн.;

2) п. 44.1, п.44.2, п.44.6 ст.44, п.85.2 ст.85, п.п. «а» п.198.1, абзаців першого - третього п.п.198.2 та абзаців першого і другого пп. 198.3 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового кодексу України, ст. 3, ст. 4, ст. 9 Закону У країни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, п.1.2 ст.1, п.2.1, п.2.4, п.2.5, п.2.13 ст.2 Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 року за № 168/704 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 07.06.2010 року № 372, від 08.11.2010 року № 1327, в результаті чого завищено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту в періоді, що перевірявся, на загальну суму 5761 грн. у тому числі за вересень 2017 на суму 5761 грн. (том 2 а.с. 1-96).

На підставі зазначеного акту перевірки були винесені спірні податкові повідомлення-рішення № 0001831415 від 14.03.2018 року, згідно якого збільшено суму грошового зобов'язання за платежем: податок на додану вартість з вироблених на в Україні товарів (робіт, послуг) на суму 15976959 грн., з яких за податковими зобов'язаннями - 12781567 грн. та штрафними санкціями - 3195392 грн.; податкове повідомлення-рішення № 0001821415 від 14.03.2018 року, згідно якого зменшено від'ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту на суму 5761 грн., податкове повідомлення-рішення № 0001841415 від 14.03.2018 року, згідно якого застосовано штрафні санкції у сумі 510 грн. (том 1 а.с. 14, 15, 16).

Як вбачається з акту перевірки, приводом для висновків відповідача про нереальність господарських правовідносин позивача з його контрагентами було:

невідповідність первинних документів вимогам Закону;

відсутність певних документів;

результати дослідження актів перевірок про неможливість проведення зустрічної звірки контрагентів позивача;

відсутність у контрагентів позивача трудових ресурсів, складських приміщень, виробничих потужностей.

Отже, для вивчення всіх обставин є необхідність у докладному з'ясуванні змісту господарських правовідносин позивача з контрагентами та дослідженні документів, що їх підтверджують.

01.10.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «КРІОН ПЛАС» був укладений договір поставки №0110-1, відповідно до умов якого постачальник зобов'язується поставити і передати у власність покупця (позивач) продукцію, а покупець (позивач) зобов'язується прийняти та вчасно сплатити постачальнику її вартість. Зазначено, що тип, марка і кількість продукції вказується в рахунках-фактурах чи накладних, наданих покупцеві на кожну окрему партію продукту.

Умовами укладеного договору передбачено, що номенклатуру, кількість продукції, ціну та інші умови поставки сторони узгоджують рахунком-фактурою чи накладною на продукцію, що підлягає постачанню за договором. Приймання продукції покупцем відбувається відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7. При цьому зазначено, що якість продукції повинна відповідати діючій в галузі нормативно-технічної документації на даний вид продукції і підтверджуватися відповідним документом, що видається виробником ( том 1 а.с. 209-211).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № 1851 від 17.10.2017 року; № 1852 від 17.10.2017 року; № 1857 від 17.10.2017 року; № 1861 від 17.10.2017 року; № 1853 від 18.10.2017 року; № 1865 від 18.10.2017 року; № 1854 від 20.10.2017 року; № 1855 від 20.10.2017 року; № 1858 від 20.10.2017 року; № 1863 від 20.10.2017 року; (том 2 а.с. 145-154)

- платіжні доручення: № 1796 від 18.01.2018 року (том 3 а.с. 232);

- податкові накладні: № 807 від 17.10.2017 року; № 867 від 18.10.2017 року; № 810 від 17.10.2017 року; № 809 від 17.10.2017 року; № 808 від 17.02.2017 року; № 971 від 30.10.2017 року; № 970 від 20.10.2017 року; № 868 від 18.10.2017 року; № 972 від 20.10.2017 року; № 973 від 20.10.2017 року (том 4 а.с. 162, 164-173, 175, 177, 178, 180-181, 183, 184) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 4 а.с. 155-160, 163, 174, 176, 179, 182, 185, 186).

В судовому засіданні представник позивача пояснив, що товарно-транспортні накладні, документи на підтвердження якості поставленої продукції, рахунки-фактури, довіреності на отримання продукції у позивача відсутні.

02.10.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «Автострим» був укладений договір поставки № 1003, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с.212-213).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № АВ000000031 від 13.10.2017 року (том 2 а.с. 155) ;

- платіжні доручення: № 587 від 20.11.2017 року (том 3 а.с. 234);

- податкові накладні: № 3 від 13.10.2017 року (том 4 а.с. 187-188) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 4 а.с. 186, 189).

01.10.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «ВОЛД СТРОЙ» був укладений договір поставки № 1015, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с.214-215).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № ВС000000001 від 02.10.2017 року; № 2 від 02.10.2017 року; № 3 від 02.10.2017 року; № 4 від 03.10.2017 року; № 5 від 03.10.2017 року; № 6 від 04.10.2017 року; № 7 від 05.10.2017 року; № 8 від 06.10.2017 року; № 12 від 10.10.2017 року; (том 2 а.с. 158-159, 160, 161-162, 163, 164, 165, 166, 167, 168);

- платіжні доручення: № 1518 від 26.01.2017 року; № 1535 від 30.01.2018 року; № 1548 від 01.02.2018 року; № 1559 від 06.02.2018 року; № 1139 від 11.12.2017 року; № 1531 від 03.01.2018 року; № 1566 від 09.01.2018 року; № 1627 від 11.01.2018 року; № 1656 від 12.01.2018 року; № 1559 від 06.02.2018 року; № 1395 від 12.10.2018 року; № 1100 від 01.09.2017 року; № 1182 від 15.09.2017 року; № 1183 від 15.09.2017 року; № 1204 від 20.09.2017 року (том 3 а.с. 238-250);

- податкові накладні: № 1 від 02.10.2017 року; № 3 від 02.10.2017 року; № 1 від 02.10.2017 року; № 3 від 02.10.2017 року; № 2 від 02.10.2017 року; № 4 від 03.10.2017 року; (том 4 а.с. 196-207, том 6 а.с. 35-37) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 4 а.с. 155-160, 163, 174, 176, 179, 182, 185, 186, 208-220).

23.06.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «БОНУС ТРЕНД» був укладений договір поставки № 23-061, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що асортимент, кількість, номенклатура, ціна та вартість продукції узгоджується сторонами шляхом підписання витратних накладних. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п. 3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с. 216-217).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № ТБТm0000001 від 23.06.2017 року; (том 2 а.с. 156-157)

- платіжні доручення: № 1062 від 28.08.2017 року; № 1119 від 05.09.2017 року (том 3 а.с. 235, 236);

- податкові накладні: № 2 від 23.06.2017 року; (том 4 а.с. 191-194) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 4 а.с. 195).

01.09.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «Главрезерв» був укладений договір поставки № 1700, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що асортимент, кількість, номенклатура, ціна та вартість продукції узгоджується сторонами шляхом підписання видаткових накладних. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної .

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с.218-219).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № 319 від 01.09.2017 року; № 320 від 01.09.2017 року; № 321від 04.09.2017 року; № 322 від 04.09.2017 року; № 323 від 04.09.2017 року; № 324 від 04.09.2017 року; № 325 від 05.09.2017 року; № 326 від 05.09.2017 року; № 327 від 05.09.2017 року; № 328 від 06.09.2017 року; № 329 від 07.09.2017 року; № 330 від 08.09.2017 року; № 331 від 08.09.2017 року (том 2 а.с. 169-181);

- платіжні доручення: № 1396 від 12.10.2017 року; № 1397 від 12.10.2017 року; № 1398 від 12.10.2017 року; № 1403 від 13.10.2017 року; № 1421 від 17.10.2017 року; № 1457 від 18.10.2017 року; № 1483 від 20.10.2017 року; № 1529 від 29.01.2017 року (том 4 а.с. 23-30).

- податкові накладні: № 2 від 01.09.2017 року; № 3 від 01.09.2017 року; № 4 від 04.09.2017 року; № 5 від 04.09.2017 року; № 6 від 04.09.2017 року; № 7 від 04.09.2017 року; № 8 від 05.09.2017 року; № 9 від 05.09.2017 року; № 10 від 05.09.2017 року; № 11 від 06.09.2017 року; № 12 від 07.09.2017 року; № 13 від 08.09.2017 року; № 14 від 08.09.2017 року (том 4 а.с. 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239-240, 242-243, 245-246, 248) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 4 а.с. 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 241, 244, 245, 247, 249-250).

03.01.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «Енерго-ДНЕПР» був укладений договір купівлі-продажу № 2, відповідно до умов якого постачальник зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) оплатити її вартість, відповідно до Додатків (Специфікацій) до договору, які є його невід'ємною частиною. Вказано, що асортимент, кількість, ціна за одиницю продукції зазначаються у Додатках (Специфікацях) до договору. Ціна та загальна вартість кожної партії продукції зазначаються у Додатках (Специфікаціях).

Також зазначено, що постачальник приймає на себе зобов'язання здійснити поставку продукції протягом строку, узгодженого сторонами у Додатках (Специфікаціях) до договору. Право власності на товар виникає у покупця з моменту його передачі відповідно витратної накладної. Оплата продукції здійснюється на умовах, зазначених у Додатках (Специфікацій) до договору узгоджується сторонами шляхом підписання видаткових накладних. Вказано, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі тара та упаковка вказано, що найменування, якість та вартість тари зазначаються у рахунку та відвантажувальній накладній. Тара сплачується у строки, встановлені для оплати продукції обумовлені у Специфікації.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що постачальник приймає на себе зобов'язання здійснити поставку продукції протягом строку, узгодженого сторонами у Додатках (Специфікаціях) до договору. Право власності на товар виникає у покупця з моменту його передачі відповідно витратної накладної (том 1 а.с. 220-222).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № Є-00000395 від 14.04.2017 року; № Є-00000399 від 14.04.2017 року; № Є-00000396 від 14.04.2017 року; № Є-00000397 від 14.04.2017 року; № Є-00000398 від 14.04.2017 року; № Є-00000429 від 21.04.2017 року; № Є-00000454 від 27.04.2017 року; № Є-00000452 від 27.04.2017 року; № Є-000004453 від 27.04.2017 року; № Є-00000568 від 18.05.2017 року; № Є-00000567 від 18.05.2017 року; № Є-00000566 від 18.05.2017 року; № Є-00000571 від 19.05.2017 року; № Є-00000582 від 19.05.2017 року; № Є-00000568 від 19.05.2017 року; № Є-00000583 від 19.05.2017 року; № Є-00000584 від 19.05.2017 року; № Є-00000581 від 19.05.2017 року; № Є-00000580 від 19.05.2017 року; № Є-00000577 від 19.05.2017 року; № Є-00000628 від 25.05.2017 року; № Є-00000598 від 02.06.2017 року; № Є-00000700 від 02.06.2017 року; № Є-00000697 від 02.06.2017 року; № Є-00000699 від 02.06.2017 року; № Є-00000692 від 02.06.2017 року; № Є-00000746 від 09.06.2017 року; № Є-00000700 від 02.06.2017 року; № Є-00000736 від 09.06.2017 року; № Є-00000737 від 09.06.2017 року; № Є-00000739 від 09.06.2017 року; № Є-00000700 від 02.06.2017 року; № Є-00000738 від 09.06.2017 року; № Є-00000812 від 21.06.2017 року; № Є-00000813 від 21.06.2017 року; № Є-00000811 від 21.06.2017 року; № Є-00000901 від 04.07.2017 року; № Є-00000903 від 04.07.2017 року; № Є-00000901 від 04.07.2017 року; № Є-00000836 від 23.06.2017 року; № Є-00000902 від 04.07.2017 року; № Є-00000961 від 14.07.2017 року; № Є-00000959 від 14.07.2017 року; № Є-00000960 від 14.07.2017 року; № Є-00000958 від 14.07.2017 року; № Є-00001018 від 21.07.2017 року; № Є-00001017 від 21.07.2017 року; № Є-00001019 від 21.07.2017 року; № Є-00001020 від 21.07.2017 року; № Є-00001129 від 04.07.2017 року; № Є-00001131 від 04.08.2017 року; № Є-00001130 від 04.08.2017 року; № Є-00001179 від 14.08.2017 року; № Є-00001180 від 14.08.2017 року; № Є-00001181 від 14.08.2017 року; № Є-00001182 від 14.08.2017 року; № Є-00001216 від 18.08.2017 року; № Є-00001217 від 18.08.2017 року; № Є-00001218 від 18.08.2017 року; № Є-00001219 від 18.08.2017 року; № Є-00001258 від 29.08.2017 року; № Є-00001262 від 29.08.2017 року; № Є-00001260 від 29.08.2017 року; № Є-00001261 від 29.08.2017 року; № Є-00001263 від 29.08.2017 року; № Є-00001259 від 29.08.2017 року; № Є-00001303 від 01.09.2017 року; № Є-00001389 від 15.09.2017 року; № Є-00001389 від 15.09.2017 року; № Є-00001388 від 15.09.2017 року; № Є-00001437 від 15.09.2017 року; № Є-00001446 від 26.09.2017 року; № Є-00001447 від 26.09.2017 року; № Є-00001448 від 26.09.2017 року; № Є-00001495 від 03.10.2017 року; № Є-00001495 від 03.10.2017 року; № Є-00001522 від 06.10.2017 року; № Є-00001523 від 06.10.2017 року; № Є-00001524 від 06.10.2017 року; № Є-00001495 від 03.10.2017 року; № Є-00001525 від 06.10.2017 року; № Є-00001526 від 06.10.2017 року; № Є-00001495 від 03.10.2017 року; № Є-00001526 від 06.10.2017 року; № Є-00001593 від 20.10.2017 року; № Є-00001612 від 24.10.2017 року; № Є-00001612 від 24.10.2017 року; № Є-00001614 від 24.10.2017 року; № Є-00001613 від 24.10.2017 року; № Є-00000395 від 14.04.2017 року; № Є-00000395 від 14.04.2017 року; № Є-00000399 від 14.04.2017 року; № Є-00000396 від 14.04.2017 року; № Є-00000397 від 14.04.2017 року; № Є-00000398 від 14.04.2017 року; № Є-00000429 від 21.04.2017 року; № Є-00000454 від 27.04.2017 року; № Є-00000452 від 27.04.2017 року; № Є-00000453 від 27.04.2017 року; № Є-00000568 від 18.05.2017 року; № Є-00000567 від 18.05.2017 року; № Є-00000566 від 18.05.2017 року; № Є-00000571 від 19.05.2017 року; № Є-00000582 від 19.05.2017 року; № Є-00000583 від 19.05.2017 року; № Є-00000584 від 19.05.2017 року; № Є-00000581 від 19.05.2017 року; № Є-00000580 від 19.05.2017 року; № Є-00000583 від 19.05.2017 року; № Є-00000577 від 19.05.2017 року; № Є-00000628 від 25.05.2017 року; № Є-00000698 від 02.06.2017 року; № Є-00000700 від 02.06.2017 року; № Є-00000697 від 02.06.2017 року; № Є-00000699 від 02.06.2017 року; № Є-00000692 від 02.06.2017 року; № Є-00000746 від 09.06.2017 року; № Є-00000736 від 09.06.2017 року; № Є-00000737 від 09.06.2017 року; № Є-00000739 від 09.06.2017 року; № Є-00000738 від 09.06.2017 року; № Є-00000812 від 21.06.2017 року; № Є-00000813 від 21.06.2017 року; № Є-00000811 від 21.06.2017 року; № Є-00000901 від 04.07.2017 року; № Є-00000903 від 04.07.2017 року; № Є-00000836 від 23.06.2017 року; № Є-00000902 від 04.07.2017 року; № Є-00000902 від 04.07.2017 року; № Є-00000961 від 14.07.2017 року; № Є-00000961 від 14.07.2017 року; № Є-00000959 від 14.07.2017 року; № Є-00000960 від 14.07.2017 року; № Є-00000958 від 14.07.2017 року; № Є-00001018 від 21.07.2017 року; № Є-00001017 від 21.07.2017 року; № Є-00001017 від 21.07.2017 року; № Є-00001019 від 21.07.2017 року; № Є-00001019 від 21.07.2017 року; № Є-00001020 від 21.07.2017 року; № Є-00001020 від 21.07.2017 року; № Є-00001129 від 04.08.2017 року; № Є-00001133 від 04.08.2017 року; № Є-00001131 від 04.08.2017 року; № Є-00001130 від 04.08.2017 року; № Є-00001179 від 14.08.2017 року; № Є-00001180 від 14.08.2017 року; № Є-00001181 від 14.08.2017 року; № Є-00001182 від 14.08.2017 року; № Є-00001216 від 18.08.2017 року; № Є-00001217 від 18.08.2017 року; № Є-00001218 від 18.08.2017 року; № Є-00001219 від 18.08.2017 року; № Є-00001182 від 18.08.2017 року; № Є-00001182 від 29.08.2017 року; № Є-00001262 від 29.08.2017 року; № Є-00001260 від 29.08.2017 року; № Є-00001261 від 29.08.2017 року; № Є-00001263 від 29.08.2017 року; № Є-00001259 від 29.08.2017 року; № Є-00001303 від 01.09.2017 року; № Є-00001389 від 15.09.2017 року; № Є-000011388 від 15.09.2017 року; № Є-00001437 від 15.09.2017 року; № Є-00001446 від 26.09.2017 року; № Є-00001447 від 26.09.2017 року; № Є-00001448 від 26.09.2017 року; № Є-00001495 від 03.10.2017 року; № Є-00001522 від 06.10.2017 року; № Є-00001523 від 06.10.2017 року; № Є-00001524 від 06.10.2017 року; № Є-00001525 від 06.10.2017 року; № Є-00001526 від 06.10.2017 року; № Є-00001593 від 20.10.2017 року; № Є-00001612 від 24.10.2017 року; № Є-00001614 від 24.10.2017 року; № Є-00001613 від 24.10.2017 року; № Є-00001593 від 20.10.2017 року (том 2 а.с. 182-250, том 3 а.с. 1-91);

- платіжні доручення: № 1152 від 11.09.2017 року; № 1160 від 11.09.2017 року; № 1253 від 28.09.2017 року; № 962 від 07.08.2017 року; № 1013 від 16.08.2017 року; № 1044 від 22.08.2017 року; № 1069 від 29.08.2017 року; № 1078 від 30.08.2017 року; № 1091 від 31.08.2017 року; № 1093 від 31.08.2017 року; № 130 від 03.04.2017 року; № 148 від 04.04.2017 року; № 183 від 04.04.2017 року; № 223 від 13.04.2017 року; № 240 від 14.04.2017 року; № 278 від 24.04.2017 року; № 310 від 27.04.2017 року; № 323 від 28.04.2017 року; № 581 від 20.04.2017 року; № 679 від 10.05.2017 року; № 1198 від 23.06.2017 року; № 1253 від 30.06.2017 року; № 1446 від 11.07.2017 року; № 1463 від 12.07.2017 року; № 1461 від 12.07.2017 року; № 1504 від 13.07.2017 року; № 1669 від 26.07.2017 року; № 1738 від 28.07.2017 року; № 1772 від 31.07.2017 року; № 1773 від 31.07.2017 року; № 1834 від 02.08.2017 року; № 1867 від 03.08.2017 року; № 1933 від 07.08.2017 року; № 2157 від 18.08.2017 року; № 2298 від 30.08.2017 року; № 2775 від 27.09.2017 року; № 2812 від 28.09.2017 року; № 85 від 31.10.2017 року; № 386 від 05.05.2017 року; № 393 від 11.05.2017 року; № 406 від 11.05.2017 року; № 413 від 12.05.2017 року; № 463 від 18.05.2017 року; № 464 від 18.05.2017 року; № 471 від 19.05.2017 року; № 490 від 22.05.2017 року; № 502 від 23.05.2017 року; № 513 від 25.05.2017 року; № 530 від 26.05.2017 року; № 553 від 31.05.2017 року; № 1364 від 09.10.2017 року; № 781 від 06.07.2017 року; № 841 від 14.07.2017 року; № 922 від 25.07.2017 року; № 944 від 31.07.2017 року; № 567 від 01.06.2017 року; № 599 від 07.06.2017 року; № 644 від 13.06.2017 року (том 4 а.с. 31-79);

- податкові накладні: № 6 від 03.04.2017 року; № 11 від 01.06.2017 року; № 17 від 02.08.2017 року; № 18 від 02.06.2017 року; № 19 від 02.06.2017 року; № 27 від 05.05.2017 року; № 23 від 05.04.2017 року; № 28 від 03.08.2017 року; № 29 від 03.08.2017 року; № 36 від 10.05.2017 року; № 38 від 07.06.2017 року; № 40 від 06.07.2017 року; № 41 від 06.07.2017 року; № 48 від 06.10.2017 року; № 49 від 06.10.2017 року; № 50 від 06.10.2017 року; № 51 від 07.04.2017 року; № 53 від 07.08.2017 року; № 54 від 11.05.2017 року; № 54 від 07.08.2017 року; № 61 від 09.10.2017 року; № 63 від 09.02.2017 року; № 67 від 11.09.2017 року; № 68 від 11.07.2017 року; № 68 від 11.09.2017 року; № 68 від 09.09.2017 року; № 69 від 11.07.2017 року; № 78 від 12.07.2017 року; № 79 від 12.07.2017 року; № 90 від 13.07.2017 року; № 95 від 13.06.2017 року; № 96 від 13.06.2017 року; № 97 від 13.04.2017 року; № 97 від 13.06.2017 року; № 101 від 15.09.2017 року; № 101 від 14.07.2017 року; № 102 від 14.07.2017 року; № 111 від 18.05.2017 року; № 118 від 14.04.2017 року; № 119 від 14.04.2017 року; № 120 від 14.04.2017 року; № 127 від 19.05.2017 року; № 128 від 19.05.2017 року; № 129 від 16.08.2017 року; № 129 від 19.05.2017 року; № 141 від 24.10.2017 року; № 142 від 20.04.2017 року; № 148 від 18.08.2017 року; № 153 від 23.05.2017 року; № 155 від 21.04.2017 року; № 166 від 27.09.2017 року; № 167 від 24.04.2017 року; № 175 від 25.05.2017 року; № 176 від 25.05.2017 року; № 177 від 22.08.2017 року; № 178 від 22.08.2017 року; № 182 від 26.07.2017 року; № 186 від 26.05.2017 року; № 191 від 28.09.2017 року; № 193 від 23.06.2017 року; № 194 від 23.06.2017 року; № 196 від 27.04.2017 року; № 197 від 27.04.2017 року; № 209 від 31.10.2017 року; № 210 від 28.04.2017 року; № 212 від 28.07.2017 року; № 213 від 29.08.2017 року; № 216 від 29.08.2017 року; № 228 від 31.07.2017 року; № 228 від 31.05.2017 року; № 229 від 31.07.2017 року; № 230 від 31.07.2017 року; № 231 від 31.07.2017 року; № 233 від ,30.08.2017 року; № 234 від 30.08.2017 року; № 240 від 30.06.2017 року; № 244 від 31.08.2017 року; № 245 від 31.08.2017 року; № 229 від 31.07.2017 року; № 230 від 31.07.2017 року; № 231 від 31.07.2017 року; № 233 від 30.08.2017 року; № 234 від 30.08.2017 року; № 240 від 30.06.2017 року; № 244 від 31.08.2017 року; № 245 від 31.08.2017 року; № 229 від 31.07.2017 року; (том 5 а.с. 69-70, 72-73, 75, 77, 79, 80-81, 83, 85, 87-88, 90, 92-93, 95, 97, 99, 101, 103,105-106, 108,110-111, 113-114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124-127, 129-130, 132, 134-135, 137, 139-140, 142-143, 145, 147-148, 150, 152-153, 155, 156, 159, 161, 163, 165-166, 168, 170, 171, 173, 175-176, 178, 179-180, 82-183, 185,187, 189-190, 192, 194,-195, 197-198, 200-201, 203-206, 208, 210-211, 213-214, 216, 218-219, 221, 223-224, 226-227, 229, 231, 233, 235, 237-238, 240-243, 245-246, 248, том 6 а.с. 1,3,5,7-8,10-13,15-16) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 5 а.с. 1-68, 71, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 86, 89, 91,94, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 112, 115, 118, 123, 128, 131,133, 136,138, 141, 144, 146, 149, 151, 154, 157-158, 160, 162, 164, 167, 169, 172, 174, 177, 181, 184, 186, 188, 191, 193, 196, 199, 202, 207, 209, 212, 215, 217, 220, 222, 225, 228, 230, 232, 234, 236, 239,244, 247, 249, том 6 а.с. 2, 4, 6, 9, 14, 17).

01.09.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «КАБЕЛЬТОРГ» був укладений договір поставки № 1711, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що асортимент, кількість, номенклатура, ціна та вартість продукції узгоджується сторонами шляхом підписання видаткових накладних. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної .

Відповідно до п. 3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с. 223-224).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № 12 від 05.09.2017 року; № 13 від 05.09.2017 року; № 14 05.09.2017 року; № 15 від 05.09.2017 року; № 16 від 05.09.2017 року (том 3 а.с. 92-96).

- платіжні доручення: № 1194 від 12.12.2017 року; № 1376 від 10.10.2017 року (том 4 а.с. 80,81);

- податкові накладні: № 2 від 05.09.2017 року; № 5 від 05.09.2017 року; № 6 від 04.10.2017 року; № 7 від 05.10.2017 року; № 8 від 06.10.2017 року; № 1 від 05.09.2017 року; № 3 від 05.09.2017 року; № 4 від 05.09.2017 року; № 5 від 03.10.2017 року; № 45 від 19.05.2017 року; № 46 від 22.05.2017 року; № 3 від 16.06.2017 року; № 47 від 23.05.2017 року; № 4 від 06.06.2017 року; № 1 від 02.06.2017 року; № 1 від 11.09.2017 року; (том 6 а.с. 23, 26-33, 38, 40, 42-43, 51, 53, 55-56, 58-59, 61-62, 64-65, 67-68) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 6 а.с. 18-22, 24, 25, 34, 39, 41, 44-50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 69).

01.06.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» був укладений договір поставки № 1015, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п. 3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с. 225-226).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № КА000000003 від 19.05.2017 року; № КА000000005 від 22.05.2017 року; № КА000000004 від 23.05.2017 року; № КА000000006 від 02.06.2017 року; № КА000000012 від 05.06.2017 року; № КА000000013 від 06.06.2017 року; № 23 від 11.09.2017 року; № КА000000024 від 09.10.2017 року; № КА000000025 від 09.10.2017 року; № КА000000003 від 19.05.2017 року (том 2 а.с. 97-106);

- платіжні доручення: № 1250 від 28.09.2017 року; № 1229 від 25.09.2017 року; №1252 від 28.09.2017 року; № 1002 від 20.09.2017 року; № 1223 від 22.09.2017 року; № 1217 від 21.09.2017 року; № 1197 від 19.09.2017 року; № 1190 від 18.09.2017 року; № 1176 від 14.09.2017 року; № 1181 від 14.09.2017 року; № 1174 від 14.09.2017 року; № 975 від 09.08.2017 року; № 1017 від 17.08.2017 року; № 1018 від 17.08.2017 року; № 976 від 09.08.2017 року; № 1060 від 28.08.2017 року; № 1042 від 22.08.2017 року; № 1065 від 29.08.2017 року; № 1029 від 21.08.2017 року; № 1020 від 18.08.2017 року; № 989 від 11.08.2017 року; № 1000 від 15.08.2017 року; № 691 від 20.06.2017 року; № 695 від 20.06.2017 року (том 4 а.с. 1-22, 82-83);

- податкові накладні: № 45 від 19.05.2017 року; № 46 від 22.05.2017 року; № 3 від 16.06.2017 року; № 47 від 23.05.2017 року; № 4 від 06.06.2017 року; № 1 від 02.06.2017 року; № 1 від 11.09.2017 року; (том 6 а.с. 51, 53, 55-56, 58-59, 61-62, 64-65, 67-68) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 6 а.с. 44-50, 52,54,57, 60, 63, 66,69).

11.05.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «ЛЕВ-КОН» був укладений договір поставки № 9, відповідно до умов якого постачальник поставляє продукцію передплаченого сервісу операторів мобільного зв'язку:

- обладнання, стартові пакети МТС, Vodafon і ваучери поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС УКРАЇНА»;

- обладнання, стартові пакети KYIVSTAR і ваучери поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- обладнання, стартові пакети Lifecell і ваучери поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл».

Зазначено, що асортимент, кількість, найменування, номенклатура, комплект, комплектність і вартість партії товару обумовлюється в заявках покупця на закупівлю, рахунках - фактурах та супровідних документах на товар - накладних, які одночасно є специфікаціями до цього договору. Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7 (том 1 а.с. 227-229);

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № РН-0000348 від 05.10.2017 року; № РН-0000349 від 05.10.2017 року; № РН-0000340 від 19.09.2017 року; № РН-0000152 від 11.05.2017 року; № РН-0000153 від 11.05.2017 року (том 2 а.с. 107-109).

- платіжні доручення: № 391 від 11.05.2017 року; № 1331 від 05.10.2017 року; № 1198 від 19.09.2017 року (том 4 а.с. 84-85).

- податкові накладні: № 190901 від 19.09.2017 року; № 50114 від 05.10.2017 року; № 51003 від 05.10.2017 року; № 110501 від 11.05.2017 року; № 110502 від 11.05.2017 року; (том 6 а.с. 75, 77, 79, 81, 83) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 6 а.с. 70-74, 76,78, 80, 82, 84).

01.06.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «МАЙ КОМ» був укладений договір поставки № 101, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної .

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с.230-231).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № 00000000001 від 01.08.2017 року; № 00000000002 від 04.08.2017 року; № 00000000003 від 07.08.2017 року (том 2 а.с. 110-113).

- платіжні доручення: № 1996 від 10.08.2017 року; № 1117 від 05.09.2017 року; № 1139 від 08.09.2017 року; № 1163 від 12.09.2017 року (том 4 а.с. 86-90).

- податкові накладні: № 1 від 01.08.2017 року; № 2 від 04.08.2017 року; № 3 від 07.08.2017 року; № 110501 від 11.05.2017 року; № 110502 від 11.05.2017 року; (том 6 а.с. 88-90, 92-93, 95) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 6 а.с. 85-87,91, 94, 96).

01.09.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «Націонал тренд» був укладений договір поставки № 1626, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с. 232-233).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № 4 від 04.09.2017 року; № 5 від 04.09.2017 року; № 6 від 04.09.2017 року; № 7 від 05.09.2017 року; № 8 від 05.09.2017 року; № 9 від 05.09.2017 року; № 10 від 06.09.2017 року; № 11 від 06.09.2017 року; № 12 від 06.09.2017 року; № 13 від 06.09.2017 року; № 14 від 07.09.2017 року; № 15 від 07.09.2017 року; № 16 від 07.09.2017 року; № 17 від 07.09.2017 року; № 16 від 07.09.2017 року; № 18 від 07.09.2017 року; № 12 від 06.09.2017 року (том 2 а.с. 114-122).

- платіжні доручення: № 1227 від 25.09.2017 року; № 1230 від 25.09.2017 року (том 4 а.с. 91-92);

- податкові накладні: № 14 від 07.09.2017 року; № 10 від 06.09.2017 року; № 3 від 04.09.2017 року; № 19 від 07.09.2017 року; № 2 від 04.09.2017 року; № 1 від 04.09.2017 року; № 12 від 07.09.2017 року; № 13 від 07.09.2017 року; № 11 від 07.09.2017 року; № 9 від 06.09.2017 року; № 8 від 06.09.2017 року; № 6 від 05.09.2017 року; № 7 від 06.09.2017 року; № 4 від 05.09.2017 року; № 5 від 05.09.2017 року; (том 6 а.с. 111-112,114-115, 117-118, 120, 122-123, 125-126, 128-129, 131-132, 134-135, 137-138, 140-141, 143-144, 146-147, 149-150, 152-153) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 6 а.с. 97-110, 113, 116, 119, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154).

02.10.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «Плюспродукт» був укладений договір поставки №1000, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної .

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с.234-235).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № ПЛ0000120 від 09.10.2017 року (том 2 а.с. 124);

- податкові накладні: № 3 від 09.10.2017 року ( том 6 а.с. 156) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 6 а.с. 155, 157).

01.06.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «СЕВЕРТРЕНД» був укладений договір поставки № 2407, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п. 3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с. 236-237).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № СВ000000002 від 24.07.2017 року; № СВ000000003 від 27.07.2017 року; № 67 від 01.09.2017 року; № 68 від 04.09.2017 року; № 69 від 04.09.2017 року; № 70 від 04.09.2017 року; № 71 від 05.09.2017 року; № 72 від 05.09.2017 року; № 73 від 05.09.2017 року; № 74 від 06.09.2017 року; № 75 від 06.09.2017 року; № 76 від 07.09.2017 року; № 77 від 07.09.2017 року; № 78 від 08.09.2017 року; № 79 від 08.09.2017 року; № 80 від 08.09.2017 року; № 81 від 08.09.2017 року; № 82 від 08.09.2017 року; № 83 від 11.09.2017 року; № 84 від 11.09.2017 року; № 85 від 11.09.2017 року; № 86 від 11.09.2017 року; № 87 від 11.09.2017 року; № СВ000000088 від 10.10.2017 року; № СВ000000089 від 11.10.2017 року; (том 2 а.с. 125-149, 159).

- платіжні доручення: № 1417 від 17.10.2017 року; № 1015 від 16.08.2017 року; № 1081 від 30.08.2017 року; № 210 від 06.11.2017 року; № 215 від 06.11.2017 року; № 326 від 10.11.2017 року; № 463 від 15.11.2017 року (том 4 а.с. 93-97);

- податкові накладні: № 2 від 04.10.2017 року; № 2 від 10.10.2017 року; № 3 від 04.09.2017 року; № 3 від 11.10.2017 року; № 4 від 04.09.2017 року; № 5 від 05.09.2017 року; № 6 від 05.09.2017 року; № 7 від 05.09.2017 року; № 8 від 06.09.2017 року; № 9 від 06.09.2017 року; № 10 від 07.09.2017 року; № 11 від 07.09.2017 року; № 12 від 08.09.2017 року; № 13 від 08.09.2017 року; № 14 від 08.09.2017 року; № 15 від 08.09.2017 року; № 16 від 08.09.2017 року; № 17 від 11.09.2017 року; № 18 від 11.09.2017 року; № 19 від 11.09.2017 року; № 20 від 11.09.2017 року; № 21 від 11.09.2017 року; № 1 від 11.09.2017 року; № 28 від 24.07.2017 року; № 29 від 27.07.2017 року; ( том 6 а.с. 186, 188-189, 191, 193-194, 196, 198, 200,202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216,218, 220, 222, 224, 228, 230, 232-233, 236-238, 240,-242 ) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 6 а.с. 158-185, 187, 190, 192, 195,197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213,215,217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 234-235,239, 243).

18.04.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «СЛАВ-КОМ» був укладений договір поставки № 7, відповідно до умов якого постачальник поставляє продукцію передплаченого сервісу операторів мобільного зв'язку:

- обладнання, стартові пакети МТС, Vodafon і ваучери поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС УКРАЇНА»;

- обладнання, стартові пакети KYIVSTAR і ваучери поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;

- обладнання, стартові пакети Lifecell і ваучери поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл».

Зазначено, що асортимент, кількість, найменування, номенклатура, комплект, комплектність і вартість партії товару обумовлюється в хаявках покупця на на закупівлю, рахунках - фактурах та супровідних документах на товар - накладних, які одночасно є специфікаціями до цього договору. Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7 (том 1 а.с. 238-240).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № РН-0000126 від 18.04.2017 року; № РН-0000127 від 18.04.2017 року; № РН-0000131 від 19.04.2017 року; № РН-0000132 від 19.04.2017 року; № РН-0000133 від 19.04.2017 року; № РН-0000290 від 21.09.2017 року; № РН-0000291 від 21.09.2017 року; № РН-0000292 від 21.09.2017 року; № РН-0000293 від 21.09.2017 року; (том 2 а.с. 150-158).

- платіжні доручення: № 248 від 18.04.2017 року; № 258 від 19.04.2017 року; № 1236 від 25.09.2017 року; № 1228 від 25.09.2017 року; № 1216 від 21.09.2017 року (том 4 а.с. 93-102);

- податкові накладні: № 210901 від 21.09.2017 року; № 180402 від 18.04.2017 року; № 190403 від 19.04.2017 року; № 250901 від 25.09.2017 року; № 210904 від 21.09.2017 року; № 250903 від 25.09.2017 року; № 250902 від 25.09.2017 року; № 210902 від 21.09.2017 року; № 210903 від 21.09.2017 року; № 190404 від 19.04.2017 року; № 180401 від 18.04.2017 року; № 190402 від 19.04.2017 року; № 12 від 08.09.2017 року; № 13 від 08.09.2017 року; № 14 від 08.09.2017 року; № 15 від 08.09.2017 року; № 16 від 08.09.2017 року; № 17 від 11.09.2017 року; № 18 від 11.09.2017 року; № 19 від 11.09.2017 року; № 20 від 11.09.2017 року; № 21 від 11.09.2017 року; № 1 від 11.09.2017 року; № 28 від 24.07.2017 року; № 29 від 27.07.2017 року; (том 7 а.с. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,28) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 6 а.с. 244-250, том 7 а.с. 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29).

01.03.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «Стройтренд» був укладений договір поставки № 1003-1, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної (том 1 а.с. 241-242).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № СТ000000001 від 01.03.2017 року; № СТ000000002 від 01.03.2017 року; № СТ000000003 від 02.03.2017 року; № СТ000000004 від 06.03.2017 року; № СТ000000005 від 06.03.2017 року; № СТ000000006 від 07.03.2017 року; № СТ000000007 від 09.03.2017 року; № СТ000000008 від 10.03.2017 року; № СТ000000009 від 10.03.2017 року; № СТ000000010 від 13.03.2017 року; № СТ000000011 від 13.03.2017 року; № СТ000000012 від 13.03.2017 року; № СТ000000013 від 14.03.2017 року; № СТ000000014 від 15.03.2017 року; № СТ000000015 від 15.03.2017 року; № СТ000000016 від 16.03.2017 року; № СТ000000017 від 17.03.2017 року; № СТ000000032 від 03.04.2017 року; № СТ000000033 від 17.04.2017 року; № СТ000000034 від 17.04.2017 року; № СТ000000036 від 20.04.2017 року; № СТ000000038 від 23.05.2017 року; № СТ000000039 від 24.05.2017 року; № СТ000000040 від 25.05.2017 року; № СТ000000041 від 26.05.2017 року; № СТ000000042 від 01.06.2017 року; № СТ000000043 від 01.06.2017 року; № СТ000000044 від 01.06.2017 року; № СТ000000037 від 01.06.2017 року; № СТ000000098 від 01.06.2017 року; № СТ000000099 від 01.06.2017 року; № СТ000000149 від 02.06.2017 року; № СТ000000219 від 07.08.2017 року; № СТ000000220 від 10.08.2017 року; № СТ000000221 від 11.08.2017 року; № СТ000000222 від 14.08.2017 року; № СТ000000223від 14.08.2017 року; № 224 від 01.09.2017 року; № 225 від 01.09.2017 року; № 229 від 01.09.2017 року; № 227 від 01.09.2017 року; № 228 від 01.09.2017 року; № 229 від 04.09.2017 року; № 230 від 04.09.2017 року; № 231 від 04.09.2017 року (том 2 а.с. 160-205).

- платіжні доручення: № 777 від 04.07.2017 року; № 846 від 17.07.2017 року; № 936 від 28.07.2017 року; № 936 від 28.07.2017 року; № 1096 від 01.09.2017 року; № 1099 від 01.09.2017 року; № 1109 від 04.09.2017 року; № 1120 від 05.09.2017 року; № 1149 від 11.09.2017 року; № 1164 від 12.09.2017 року; № 1173 від 14.09.2017 року; № 1175 від 14.09.2017 року; № 1244 від 27.09.2017 року; № 1862 від 03.08.2017 року; № 1897 від 04.08.2017 року; № 305 від 13.03.2017 року; № 423 від 31.03.2017 року; № 463 від 05.04.2017 року; № 566 від 19.04.2017 року; № 556 від 01.06.2017 року; № 570 від 02.06.2017 року; № 639 від 13.06.2017 року; № 694 від 20.06.2017 року; № 170 від 06.04.2017 року; № 176 від 07.04.2017 року; № 184 від 10.04.2017 року; № 259 від 20.04.2017 року; № 291 від 25.04.2017 року; № 321 від 28.04.2017 року; № 956 від 03.08.2017 року; № 957 від 04.08.2017 року; № 965 від 08.08.2017 року; № 974 від 09.08.2017 року; № 977 від 10.08.2017 року; № 978 від 10.08.2017 року; № 987 від 11.08.2017 року; № 1002 від 15.08.2017 року; № 1019 від 18.08.2017 року; № 1041 від 22.08.2017 року; № 1051 від 23.08.2017 року; № 1052 від 23.08.2017 року; № 1061 від 28.08.2017 року; № 1063 від 29.08.2017 року; № 1064 від 29.08.2017 року; № 1082 від 30.08.2017 року; № 1086 від 31.08.2017 року; № 1088 від 31.08.2017 року; № 1087 від 07.08.2017 року; № 961 від 07.08.2017 року; (том 4 а.с. 103-148);

- податкові накладні: № 1 від 01.03.2017 року; № 1 від 01.09.2017 року; № 1 від 03.04.2017 року; № 2 від 01.09.2017 року; № 2 від 01.03.2017 року; № 3 від 02.03.2017 року; № 3 від 01.09.2017 року; № 4 від 01.09.2017 року; № 4 від 06.03.2017 року; № 4 від 17.04.2017 року; № 5 від 17.04.2017 року; № 5 від 04.09.2017 року; № 5 від 06.03.2017 року; № 6 від 07.03.2017 року; № 6 від 04.09.2017 року; № 7 від 20.04.2017 року; № 7 від 09.03.2017 року; № 7 від 04.09.2017 року; № 8 від 04.09.2017 року; № 8 від 10.03.2017 року; № 9 від 07.08.2017 року; № 9 від 10.03.2017 року; № 10 від 10.08.2017 року; № 10 від 13.03.2017 року; № 11 від 11.08.2017 року; № 11 від 13.03.2017 року; № 12 від 14.08.2017 року; № 12 від 13.03.2017 року; № 13 від 14.03.2017 року; № 13 від 14.08.2017 року; № 14 від 15.03.2017 року; № 14 від 01.06.2017 року; № 15 від 01.06.2017 року; № 15 від 15.03.2017 року; № 16 від 16.03.2017 року; № 16 від 01.06.2017 року; № 17 від 01.06.2017 року; № 17 від 17.03.2017 року; № 19 від 01.06.2017 року; № 20 від 01.0.2017 року; № 44 від 25.05.2017 року; № 44 від 02.06.2017 року; № 45 від 26.05.2017 року; № 50 від 23.05.2017 року; № 51 від 24.05.2017 року; № 11 від 11.08.2017 року (том 7 а.с. 75-76, 78, 80, 82, 84-85, 87-88, 90, 92, 94-95,97-98,100-101, 103, 105-106, 108-109, 111, 113-114, 116-117, 119, 121, 123-124, 126-128, 130-131, 133-134, 136-137, 139-140, 142-143, 145, 147-148, 150-151, 153-155, 157-158, 160, 162, 164-165, 167-168,170, 172, 174-175, 177, 179, 181, 181, 183-184, 186,188-189, 191) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 7 а.с. 30-74, 77, 79, 81, 83, 86, 89, 91, 93, 96, 99, 102, 104, 107, 110, 112, 115, 118, 120, 122, 123, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 146, 149, 152, 156, 159, 161, 163, 166, 169, 171, 173, 176, 178, 180, 182, 185, 187, 190, 192).

02.10.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «Технослав» був укладений договір поставки № 2407, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с. 243-244).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № ТСЛ00000059 від 03.10.2017 року; № ТСЛ00000060 від 13.10.2017 року (том 2 а.с. 206-208);

- платіжні доручення: № 1198 від 12.12.2017 року; (том 4 а.с. 149);

- податкові накладні: № 2 від 03.10.2017 року; № 1 від 13.10.2017 року (том 7 а.с. 195, 197-199) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 7 а.с. 193, 194, 196, 200 ).

01.09.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС» був укладений договір поставки № 1518, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п.3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с. 245-246).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № 1 від 01.09.2017 року; № 2 від 01.09.2017 року; № 3 від 01.09.2017 року; № 4 від 04.09.2017 року; № 5 від 04.09.2017 року; № 6 від 04.09.2017 року; № 7 від 05.09.2017 року; № 8 від 05.09.2017 року; № 9 від 05.09.2017 року; № 10 від 07.09.2017 року; № 11 від 07.09.2017 року; № 12 від 07.09.2017 року; № 6 від 01.09.2017 року (том 2 а.с. 209-220);

- платіжні доручення: № 1231 від 25.09.2017 року; № 1239 від 26.09.2017 року; № 1279 від 02.10.2017 року; № 1283 від 02.10.2017 року (том 4 а.с. 150-153);

- податкові накладні: № 4 від 04.09.2017 року; № 1 від 01.09.2017 року; № 2 від 01.09.2017 року; № 11 від 07.09.2017 року; № 12 від 07.09.2017 року; № 9 від 05.09.2017 року; № 7 від 05.09.2017 року; № 8 від 05.09.2017 року; № 6 від 04.09.2017 року; № 5 від 04.09.2017 року; № 3 від 01.09.2017 року; № 10 від 07.09.2017 року; (том 7 а.с. 213-214, 216-217, 219-220, 222-223, 225-226, 228-229, 231-232, 234-235, 237-238, 240-241, 243-244, 246-247) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 7 а.с. 201-212,215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 239, 242, 245, 248).

01.09.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «Триторг Компани» був укладений договір поставки № 2407, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної .

Відповідно до п. 3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с.247-248).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № 6 від 01.09.2017 року; № 7 від 01.09.2017 року; № 8 від 01.09.2017 року (том 2 а.с. 209-223).

- податкові накладні: № 1 від 01.09.2017 року; № 2 від 01.09.2017 року; № 3 від 01.09.2017 року (том 8 а.с. 2, 4, 6) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 7 а.с. 249, 250, том 8 а.с. 1, 3, 5, 7).

01.09.2017 року між ТОВ «ТД «Інтерелектро» та ТОВ «ФУДСЛАВ» був укладений договір поставки № 2407, відповідно до умов якого продавець зобов'язується поставити продукцію, а покупець (позивач) прийняти та оплатити її вартість. Зазначено, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ). Приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

В розділі строки та порядок постачання зазначено, зокрема, що дата постачання продукції визначається датою приймання вантажу на складі покупця відповідно до товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п. 3.2 зазначеного договору поставка продукції здійснюється на протязі 15-20 календарних днів з моменту направлення покупцем заявки (том 1 а.с. 249-250).

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- видаткові накладні: № 125 від 01.09.2017 року; № 126 від 01.09.2017 року; № ФС000000130 від 09.10.2017 року; № ФС000000132 від 10.10.2017 року; № ФС000000133 від 09.10.2017 року; № ФС000000131 від 11.10.2017 року; № ФС000000135 від 02.11.2017 року; № ФС000000135 від 02.11.2017 року (том 2 а.с. 224-230);

- платіжні доручення: № 1200 від 12.12.2017 року (том 4 а.с. 154);

- податкові накладні: № 3 від 10.09.2017 року; № 1 від 09.10.2017 року; № 2 від 11.10.2017 року; № 4 від 10.10.2017 року; № 2 від 01.09.2017 року; № 1 від 01.09.2017 року; (том 8 а.с. 14, 16-17, 19, 21, 23, 25) та відповідні квитанції про реєстрацію в ЄРПН (том 8 а.с. 8-13, 15, 18, 20, 22, 24, 26 ).

Між сторонами немає розбіжностей щодо обставин справи, встановлених судом, позивач вважає неправомірним висновок податкового органу про порушення ним вимог Податкового кодексу України, тому просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення.

Проаналізувавши встановлені обставини справи та норми законодавства України, яке регулює спірні правовідносини, суд вважає позовну заяву такою, що підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку у тому числі органів державної влади. У справах щодо оскарження рішень суди перевіряють чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства визначає Податковий кодекс України.

Відповідно до п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган (далі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику), його територіальні органи.

Таким чином, відповідач у справі - суб'єкт владних повноважень, на якого чинним законодавством покладені владні управлінські функції стосовно контролю у сфері податкових взаємовідносин.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно п. 15.1. Податкового кодексу України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до пп. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків.

Таким чином, на позивача у справі покладений обов'язок щодо складання звітності, що стосується обчислення і сплати податків і зборів в порядку і розмірах, встановлених законом.

Суд вважає позицію податкового органу про недійсність даних у податковій звітності позивача за перевірений період , яка ґрунтується на висновках щодо нереальності здійснених між ним та контрагентами господарських операцій, обґрунтованою з наступних підстав.

Підпунктом 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу України, витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з п.п. 138.4, 138.6 - 138.9, пп. 138.10.2 - 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з п. 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, п.п. 138.11, 138.12 цієї статті, п. 140.1 ст. 140 і ст. 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у п. 138.3 цієї статті та у ст. 139 цього Кодексу.

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України зазначається, витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

У разі якщо платник податку здійснює виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами, укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапної їх здачі, до витрат звітного податкового періоду включаються витрати, пов'язані з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді.

Відповідно до пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку не враховуються при визначенні оподаткованого прибутку.

У відповідності до пп. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно пп. 14.1.191. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Відповідно до пп. 14.1.202. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

Відповідно до п.п. «а» п.185.1. ст.185 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Відповідно до п. 187.1 ст.187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Тобто, необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання товарів та послуг з метою їх використання в господарській діяльності.

Розділ V Податкового кодексу України регулює порядок нарахування та сплати податку на додану вартість, визначає платників податку, встановлює порядок реєстрації в якості платників ПДВ, визначає об'єкти оподаткування та розміри ставок податку, операції, які звільнені від оподаткування, а також, правила віднесення сум до складу податкового кредиту.

Згідно з п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Отже, наведені правові норми дозволяють платнику податку формувати податковий кредит у зв'язку з реальним придбанням товарів (робіт, послуг) та на підставі відповідних розрахункових, платіжних та інших документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Виходячи із системного аналізу вищенаведених правових норм для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно з п. 198.6 ст.198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу.

Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку, що для віднесення суми податку на додану вартість до складу податкового кредиту, платнику податку необхідно підтвердити відповідними первинними бухгалтерськими документами факт здійснення фінансово господарської операції, а також її реальність.

Реальність, зокрема, потребує з'ясування факту чи справді актив отриманий від вказаного в первинних документах контрагента, що потребує встановлення обставин, за яких були налагоджені господарські зв'язки між платником податків та його контрагентом. При цьому дослідженню підлягають усі первинні документи, які належить складати залежно від певного виду господарської операції, - договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання товарів тощо.

Згідно п. 5 Порядку заповнення податкової накладної, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 № 1379, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1333/20071 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Виходячи з вищенаведеного, відображенню в бухгалтерському обліку та податковій звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулась, при наявності первинного документу, що підтверджує таку господарську операцію.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV (далі Закон - № 996-XIV) первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Статтею 4 Закону № 996-ХІV визначено, що бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах: превалювання сутності на формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми.

Пунктом 1 ст. 9 Закону №996-XIV встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону №996-XIV первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату і місце складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до п. 1.2.Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" № 88 від 24.05.1995 року (далі Наказ) господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

Згідно п. 2.2. Наказу первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі первинні документи).

Відповідно до п. 2.4. первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Оцінюватися при дослідженні факту здійснення господарської операції повинні відносини безпосередньо між учасниками тієї операції, на підставі якої сформовані дані податкового обліку.

Стосовно правовідносин позивача з ТОВ "КРІОН ПЛАС", ТОВ "АВТОСТРИМ", ТОВ "БОНУС ТРЕНД", ТОВ "ВОЛД СТРОЙ", ТОВ "ГЛАВРЕЗЕРВ", ТОВ "ЕНЕРГО-ДНЕПР", ТОВ "КАБЕЛЬТОРГ", ТОВ "КАРАГОД ГРУПП", ТОВ "КОМПАС-ДЕЙ", ТОВ "МАЙ КОМ", ТОВ "МАРІУПОЛЬ-СТАР", ТОВ "НАЦИОНАЛ ТРЕНД", ТОВ "ПЛЮСПРОДУКТ", ТОВ "СЕВЕРТРЕНД", ТОВ "СМАРТ-ПРАЙМ-1", ТОВ "СТРОЙТРЕНД", ТОВ "ТЕХНОСЛАВ", ТОВ "ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС", ТОВ "ТРИТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "ФУДСЛАВ", суд зазначає наступне.

В ході проведення перевірки та судом встановлено, що ТОВ «ТД «Інтерелектро» мало взаємовідносини з підприємствами: ТОВ «КРІОН ПЛАС» (код ЄДРПОУ 41375675) у жовтні 2017 року, ТОВ «АВТОСТРИМ» (код ЄДРПОУ 41159272) у жовтні 2017 року, ТОВ «БОНУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41196544) у червні 2017 року, ТОВ «ВОЛД СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41556750) у жовтні 2017 року, ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 40901006) у серпні, вересні 2017 року, ТОВ «ЕНЕРГО-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 40918947) у квітні 2017 року - жовтні 2017 року, ТОВ «КАБЕЛЬТОРГ» (код ЄДРПОУ 41159335) у вересні 2017 року, ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41203719) у травні-червні 2017 року, вересні-жовтні 2017 року, ТОВ «КОМПАС-ДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41293100) у вересні-жовтні 2017 року, ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР» (код ЄДРПОУ 40679606) у жовтні 2017 року, ТОВ «НАЦИОНАЛ ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41203771) у вересні 2017 року, ТОВ «ПЛЮСПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 40675046) у жовтні 2017 року, ТОВ «СЕВЕРТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41159424) у липні 2017 року, вересні-жовтні 2017 року, ТОВ «СЛАВ-КОМ» (код ЄДРПОУ 40918890) у квітні 2017 року, вересні 2017 року, ТОВ «СМАРТ-ПРАИМ-1» (код ЄДРПОУ 39854262) у жовтні 2017 року, ТОВ «СТРОИТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41095335) у березні-червні, серпні - жовтні 2017 року, ТОВ «ТЕХНОСЛАВ» (код ЄДРПОУ 41159728) у жовтні 2017 року, ТОВ «ТРЕИД-ПРОДУКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41112674) у липні 2017 року, вересні 2017 року, ТОВ «ТРИТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40669577) у липні 2017 року, вересні 2017 року, ТОВ «ФУДСЛАВ» (код ЄДРПОУ 41142672) за вересні-жовтні 2017 року.

Між підприємствами укладено договори про поставку та договір купівлі продажу, відповідно до яких ТОВ «ТД «Інтерелектро» - покупець, та вказані товариства - постачальники.

Відповідно до умов зазначених договорів в порядку та на умовах передбачених дійсними договорами постачальник (продавець) зобов'язується поставити у власність покупця продукцію в асортименті, кількості, у строки, за ціною та якісними характеристиками обумовленими сторонами у даному договорі та специфікаціях, що є невід'ємною частиною дійсного договору.

Розрахунки на надану продукцію постачальником покупцю за дійсним договором здійснюється покупцем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця (постачальника) протягом 30 робочих днів з моменту поставки товару.

В ході проведення перевірки не підтверджено проведення господарських операцій із зазначеними вище товариствами ТОВ «ТД «Інтерелектро» у зв'язку з наступним.

До перевірки не надано товарно-транспортних накладних, оформлених відповідно до вимог Наказу Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» (далі - Наказ 363).

Даний факт унеможливлює встановити коли саме, ким, і яку загальну кількість товару (продукції), на виконання вищезазначених договорів поставки, було прийнято ТОВ «ТД «Інтерелектро».

В перерахованих вище договорах позивача з контрагентами вказано, що якість, комплектність, упаковка, маркування продукції, що постачається, повинна відповідати ДЕСТ (ТУ), приймання продукції по кількості, якості та комплектності здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості і якості № П-6 і № П-7.

Також до перевірки не надано відповідно до Положень Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженої Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 року №28 документи що посвідчують якість та походження товару.

Крім того, відповідно до умов договору купівлі-продажу №2, який укладено позивачем з ТОВ «Енерго-Днепр», що асортимент, кількість, ціна за одиницю продукції зазначаються у Додатках (Специфікаціях) до договору, ціна та загальна вартість кожної партії продукції зазначаються у Додатках (Специфікаціях), постачальник приймає на себе зобов'язання здійснити поставку продукції протягом строку, узгодженого сторонами у Додатках (Специфікаціях) до договору, оплата продукції здійснюється на умовах, зазначених у Додатках (Специфікацій) до договору узгоджується сторонами шляхом підписання видаткових накладних.

Проте, до перевірки та суду специфікації не надано, в судовому засіданні представник позивача прояснив, що специфікації відсутні, що виключає можливість дійти висновку щодо реальності господарських операцій ТОВ ТД «Інтерелектро» із ТОВ «Енерго-Днепр».

Стосовно взаємовідносин позивача зі зазначеними в акті перевірки підприємствами, суд зазначає, що до перевірки не надано обігово-сальдові відомості, картки бухгалтерських рахунків за відповідними операціями, актів переміщення товарів, приймально-здавальні акти, картки складського обліку матеріальних цінностей, приходи на склади, накладні на внутрішнє переміщення, звіти про використання матеріалів, динаміку витрат продукції, аналітичні картки руху матеріалів, звіти по переміщення товарів, картки обліку використаного інструменту, у зв'язку з чим не можливо встановити факт реальності вищезазначених господарських операцій позивача з його контрагентами, що також не підтверджує подальше використання придбаної продукції (товарів) в господарській діяльності позивача та відсутністю у позивача відповідної матеріально-технічної бази.

Крім зазначеного, згідно даних інформаційних ресурсів податкових органів та аналізу податкової звітності ТОВ «БОНУС ТРЕНД» встановлено наступне.

Види діяльності: 8.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 7.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 7.11 Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 46.90. неспецiалiзована оптова торгівля; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; транспортні засоби відсутні; кількість працюючих за липень 2017 року - 6 осіб.

Аналіз можливості виконання оформлених господарських операцій з придбання виробництва/продажу ідентифікованих товарів/послуг наявним трудовим ресурсом: у зв'язку з відсутністю достатньої кількості трудових ресурсів не надається можливим здійснення господарської діяльності ТОВ «БОНУС ТРЕНД» з придбання та реалізації товарів (робіт/послуг). Це свідчить про відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей.

Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «БОНУС ТРЕНД» фінансового-господарських операцій у період жовтень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Згідно даних інформаційних ресурсів податкових органів та аналізу податкової звітності ТОВ «ВОЛД СТРОЙ» встановлено наступне.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; транспорті засоби та складські приміщень для зберігання товару відсутні;кількість працюючих - 0 осіб.

Таким чином, незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ "ВОЛД СТРОЙ".

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «ВОЛД СТРОЙ» фінансового-господарських операцій у період жовтень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Щодо господарських відносин позивача з ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;стан платника: «0» - основний платник;статутний фонд 1000000 грн.; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів відсутня; складські приміщень для зберігання товару відсутні; кількість працюючих - 1 особа.

Таким чином, незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ» фінансового-господарських операцій у період серпень, вересень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Щодо господарських відносин позивача з ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; інформація основні засоби, об'єкти оподаткування, земельні ділянки (в охоплених узагальненою податковою інформацією періодах або за останні попередні звітні періоди): інформація щодо наявності основних засобів відсутня оскільки підприємство засновано в грудні 2016р. і відповідно звітність в якій зазначено інформацію про основні засоби платник податків до контролюючих органів не надавав - відсутня; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів відсутня; кількість працюючих - 1 особа.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «КАРАГОД ГРУПП».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» фінансового-господарських операцій у період травень-червень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Щодо господарських відносин позивача з ТОВ «МАЙ-КОМ» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; інформація щодо адреси реєстрації ТОВ «МАЙ КОМ» знаходиться дев'ятиповерховий житловий багатоквартирний дім. При обстеженні, огляді, опитування осіб за вказаною адресою будь-яких даних, що вказують на перебування офісних, складських, виробничих приміщень, посадових, службових осіб або представників ТОВ «МАЙ КОМ» не встановлено; балансова вартість основних засобів - інформація відсутня; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів відсутня; кількість працюючих - 1 особа.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «МАЙ КОМ».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «МАЙ КОМ» фінансового-господарських операцій у період серпень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Стосовно відносин позивача з ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; інформація за податковою адресою відсутнє (підприємство та службові особи не встановлені), директор Денисюк О.С. зареєстрований на тимчасово неконтрольованій території Донецької області; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів відсутня; кількість працюючих - 1 особа.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР» фінансового-господарських операцій у період жовтень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

З аналізу, викладеної у податковій інформації стосовно відносин позивача з ТОВ «НАЦИОНАЛ ТРЕНД » вбачається.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; інформація за податковою адресою відсутнє (підприємство та службові особи не встановлені), директор Денисюк О.С. зареєстрований на тимчасово неконтрольованій території Донецької області; балансова вартість основних засобів: декларація з податку на прибуток за 2016 рік до контролюючого органу не надана; земельні ділянки та транспортні засоби відсутні; керівник та гол. бухгалтер одна особа - ОСОБА_4.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «НАЦИОНАЛ ТРЕНД».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «НАЦИОНАЛ ТРЕНД» фінансового-господарських операцій у період вересень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Щодо господарських відносин позивача з ТОВ «ПЛЮПРОДУКТ» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; балансова вартість основних засобів - інформація відсутня; транспортні засоби, земельні ділянки відсутні; кількість працюючих - інформації не надано.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «ПЛЮПРОДУКТ».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «ПЛЮПРОДУКТ» фінансового-господарських операцій у період жовтень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Стосовно господарських відносин позивача з ТОВ «СЕВЕРТРЕНД» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; балансова вартість основних засобів - інформація відсутня; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів відсутня; податкова інформація, яка стосується діяльності безпосередньо ТОВ «ПЛЮПРОДУКТ» та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послуг - відсутня; кількість працюючих - 1 особа.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «СЕВЕРТРЕНД».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «СЕВЕРТРЕНД» фінансового-господарських операцій у період червень та липень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Щодо господарських відносин позивача з ТОВ «СМАРТ-ПРАЙМ-1» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами; 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; 46.39 Неспецiалiзована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 2000 грн.; балансова вартість основних засобів додатку АМ до рядка 06.4.27 додатку ІВ до рядка 06.4 податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік - інформація відсутня; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів відсутня; податкова інформація, яка стосується діяльності безпосередньо ТОВ «СМАРТ-ПРАЙМ-1» та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послуг - відсутня; інформація про кількість працюючих - відсутня.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «СМАРТ-ПРАЙМ-1».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість підтвердження здійснення фінансово-господарських підприємством ТОВ «СМАРТ-ПРАЙМ-1» фінансового-господарських операцій у період жовтень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Згідно податкової інформації та аналізу податкової звітності господарських відносин позивача з ТОВ «СТРОЙТРЕНД» з вбачається.

Види діяльності: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основна); стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 100000 грн.; балансова вартість основних засобів фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2016 року - інформація відсутня; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів відсутня; податкова інформація, яка стосується діяльності безпосередньо ТОВ "СТРОЙТРЕНД" та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послуг - відсутня; кількість працюючих - 1 особа.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «СТРОЙТРЕНД».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період, у зв'язку з відсутністю фізичної, технічної та технологічної можливості до вчинення задекларованих господарських операцій: відсутній кваліфікований персонал; незначний штат працюючих осіб при тому, що статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей, в тому числі за спеціальною освітою; відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій), у тому числі: неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару та надання послуг у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо.

Вказані факти свідчать про неможливість підтвердження здійснення фінансово-господарських підприємством ТОВ «СТРОЙТРЕНД» фінансового-господарських операцій у період березень-червень, серпень - жовтень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Стосовно господарських відносин позивача з ТОВ «ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 77.11. Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 1000000 грн.; інформація щодо податкової адреси відсутня, підприємство та службові особи не встановлені, директор ОСОБА_5 зареєстрована на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, проводяться заходи щодо встановлення її місцезнаходження; балансова вартість основних засобів - інформація відсутня; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів - відсутня; податкова інформація, яка стосується діяльності безпосередньо ТОВ «ПЛЮПРОДУКТ» та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послуг - відсутня; кількість працюючих - 1 особа.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС» фінансового-господарських операцій у період липень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Згідно податкової інформації та аналізу податкової звітності господарських відносин позивача з ТОВ «ФУДСЛАВ» з вбачається.

Види діяльності: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основна); стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 100000 грн.; балансова вартість основних засобів фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2016 року - інформація відсутня; інформація про наявність транспортних засобів та земельні ресурси - відсутні; податкова інформація, яка стосується діяльності безпосередньо ТОВ "ФУДСЛАВ" та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послуг - відсутня; інформація про документальне забезпечення (оформлення) операцій, фактичне здійснення яких неможливо підтвердити (проведених з порушенням законодавства) з продажу ідентифікованих товарів/послуг не надана; кількість працюючих - інформація не надана.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «ФУДСЛАВ».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій підприємством ТОВ «ФУДСЛАВ» фінансового-господарських операцій у період жовтень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Стосовно господарських відносин позивача з ТОВ «ЛЕВ-КОН» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 46.19 Діяльність посередників у торгові товарами широкого асортименту; 73.11 рекламні агентства; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 100000 грн.; інформація щодо податкової адреси відсутня, підприємство та службові особи не встановлені, директор ОСОБА_5 зареєстрована на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, проводяться заходи щодо встановлення її місцезнаходження; балансова вартість основних засобів - інформація відсутня; податкова інформація, яка стосується діяльності безпосередньо ТОВ «ЛЕВ-КОН» та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послуг - відсутня; кількість працюючих - 4 особа.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛЕВ-КОН».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «ЛЕВ-КОН» фінансового-господарських операцій у період травень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Стосовно господарських відносин позивача з ТОВ «СЛАВ-КОМ» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 46.19 Діяльність посередників у торгові товарами широкого асортименту; 73.11 рекламні агентства; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 500000 грн.; інформація даних з облікової картки суб'єкта фіктивного підприємництва - відсутня; балансова вартість основних засобів - інформація відсутня; податкова інформація, яка стосується діяльності безпосередньо ТОВ «СЛАВ-КОМ» та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послуг - відсутня; кількість працюючих - 5 осіб.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «СЛАВ-КОМ».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «СЛАВ-КОМ» фінансового-господарських операцій у період березень, квітень, травень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Стосовно господарських відносин позивача з ТОВ «ТРИТОРГ КОМПАНІ» з наданої податкової інформації та аналізу податкової звітності вбачається.

Види діяльності: 77.11 Надання в оренду автомобілів i легкових автотранспортних засобів; 73.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.i.у.; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгівля Основна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. стан платника: «0» - основний платник; статутний фонд 100000 грн.; інформація щодо податкової адреси відсутня, підприємство та службові особи не встановлені; інформація про наявність транспортних засобів та земельних ресурсів відсутня; податкова інформація, яка стосується діяльності безпосередньо ТОВ «ТРИТОРГ КОМПАНІ» та має суттєве значення для висновків щодо реальності оформлених господарських операцій з придбання (виробництва)/продажу товарів/послуг - відсутня; кількість працюючих - 5 осіб.

Таким чином незначна кількість трудових ресурсів, відсутність матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень ставить під сумнів та унеможливлює здійснення господарської діяльності «ТРИТОРГ КОМПАНІ».

На підставі вищезазначеного на теперішній час відсутня можливість підтвердження реальності здійснення господарських операцій з відповідними постачальниками та покупцями зазначених в податковій інформації за відповідний період. Вказані факти свідчать про неможливість здійснення підприємством ТОВ «ТРИТОРГ КОМПАНІ» фінансового-господарських операцій у період червень, липень 2017 року з ТОВ «ТД «Інтерелектро».

Отже, про відсутність реального характеру відповідних операцій можуть свідчити, у тому числі і наявність таких обставин: відсутність первинних документів обліку, відсутність економічної доцільності проведення відповідних господарських операцій, неможливість здійснення платником податку зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності, відсутність у платника податку необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями, які не вироблялися або не могли бути вироблені в обсязі, зазначеному платником податку в документах обліку, та інші обставини, які в сукупності можуть свідчити про вчинення операцій, що не мають на меті досягнення позитивного економічного ефекту, натомість мають на меті отримання неправомірної вигоди, у тому числі преференцій з боку держави (податковий кредит).

Наявність у покупця належно оформлених документів які необхідні для віднесення певних сум до податкового кредиту (зокрема виданих продавцями податкових накладних), не є безумовною підставою для його підтвердження, якщо відомості в таких документах не відповідають дійсності.

Одним із доказів необґрунтованості віднесення сум до податкового кредиту є відсутність необхідних умов для досягнення результатів підприємницької, економічної діяльності через відсутність управлінського або технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів.

Відповідно до визначення ч. 1 ст. 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Підпункт 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України визначає господарську діяльність як - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Наведені у сукупності обставини та досліджені судом документальні докази, суд вважає достатніми для висновку про те, що господарські операції фактично не мали реального характеру, поставка продукції оформлені лише документально та не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені укладеними договорами. Враховуючи вищенаведене, із наданих позивачем документів не можливо встановити зв'язок між його господарською діяльністю та їх подальшої реалізацією або використання у власному підприємстві, а відтак позивач не довів, що його дії по формуванню податкового кредиту є правомірними.

Стосовно доводів позивача, що відсутність товарно-транспортних накладних не пов'язана з дотриманням позивачем вимог податкового законодавства, суд зазначає, що товарно - транспортна накладна не є обов'язковим документом у господарських операціях з поставки чи купівлі-продажу товарів проте є обов'язковою для договорів перевезення. Відсутність товарно - транспортних накладних, а також недоліки в їх заповненні, які фактично унеможливлюють встановлення основних параметрів щодо перевезення (часу, маси, дані щодо навантаження, розвантаження) ставить під сумнів фактичне переміщення таких товарів у просторі, а у разі наявності й інших доказів та встановлених обставин, наприклад щодо відсутності матеріальних, зокрема транспортних засобів, та трудових ресурсів у господарюючих суб'єктів для здійснення відповідної діяльності, в тому числі і транспортування товару, свідчить на користь висновку про відсутність реальних поставок товару, а відповідно і про безпідставність формування даних податкового обліку за такими операціями.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини справи в сукупності, а також враховуючи умови укладених договорів та специфіку придбаних товарів, робіт (послуг) у контрагентів, суд приходить до висновку, що позивач повинен мати відповідні належно оформлені первинні документи, включаючи і товарно - транспортні накладні, які, хоча і не є основними та визначальними при формуванні податкового кредиту з ПДВ, проте які в тому числі, в сукупності з іншими документами мають беззаперечно свідчити про факт вчинення господарських операцій, натомість в даному випадку надані позивачем первинні документи не є достатніми та вичерпними для такого висновку, оскільки предметом спору в цій справі є підтвердження обставин реальності відображення у податковому обліку господарських операцій, наявності трудових ресурсів, матеріальних ресурсів, основних засобів для здійснення відповідної господарської діяльності, які необхідні для постачання товарно-матеріальних цінностей та проведення відповідних робіт, що свідчить про відсутність реальних правових наслідків за господарськими операціями в межах договорів укладених позивачем з вказаними контрагентами.

У зв'язку з вищенаведеним, суд приходить до висновку про відсутність сукупності умов, обставин та підстав, з якими Податковий кодекс України у взаємозв'язку з положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» пов'язують виникнення у позивача права на формування даних податкового обліку за такими операціями.

Відповідну позицію наведено, зокрема, у постанові Верховного Суду від 06.03.2018 року №К/9901/133/17 (справа № 804/5444/16), у постанові Верховного Суду від 11.09.2018 року № К/9901/11202/18 (№ 805/2316/17).

Враховуючи, що правовідносини позивача з ТОВ "КРІОН ПЛАС", ТОВ "АВТОСТРИМ", ТОВ "БОНУС ТРЕНД", ТОВ "ВОЛД СТРОЙ", ТОВ "ГЛАВРЕЗЕРВ", ТОВ "ЕНЕРГО-ДНЕПР", ТОВ "КАБЕЛЬТОРГ", ТОВ "КАРАГОД ГРУПП", ТОВ "КОМПАС-ДЕЙ", ТОВ "ЛЕВ-КОН", ТОВ "МАЙ КОМ", ТОВ "МАРІУПОЛЬ-СТАР", ТОВ "НАЦИОНАЛ ТРЕНД", ТОВ "ПЛЮСПРОДУКТ", ТОВ "СЕВЕРТРЕНД", ТОВ "СЛАВ-КОМ", ТОВ "СМАРТ-ПРАЙМ-1", ТОВ "СТРОЙТРЕНД", ТОВ "ТЕХНОСЛАВ", ТОВ "ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС", ТОВ "ТРИТОРГ КОМПАНІ", ТОВ "ФУДСЛАВ" не підтверджені належними доказами, у зв'язку із чим не можуть вважатися такими, що відбулися, а тому позивач не мав права на формування даних податкового обліку за такими операціями.

Таким чином, проведеною перевіркою контролюючого органу правомірно встановлені порушення:

1) п.44.1, п.44.2, п.44.6 ст.44, п.85.2 ст.85, п.п. «а» п.198.1, абзаців першого - третього п.п.198.2 та абзаців першого і другого пп. 198.3 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового кодексу України, ст.3, ст.4, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІV, п.1.2 ст.1, п.2.1, п.2.4, п.2.5, п.2.13 ст.2 Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 року за № 168/704 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 07.06.2010 року № 372, від 08.11.2010 року №1327, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 12781567 грн., у тому числі по періодам за травень 2017 року в сумі 726306 грн., липень 2017 року в сумі 1221305 грн., серпень 2017 року в сумі 6928182 грн., вересень 2017 в сумі 3905774 грн.;

2) п.44.1, п.44.2, п.44.6 ст.44, п.85.2 ст.85, п.п. «а» п.198.1, абзаців першого - третього п.п.198.2 та абзаців першого і другого пп. 198.3 ст.198, п.200.1 ст.200 Податкового кодексу України, ст. 3, ст. 4, ст. 9 Закону У країни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, п.1.2 ст.1, п.2.1, п.2.4, п.2.5, п.2.13 ст.2 Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 року за № 168/704 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 07.06.2010 року № 372, від 08.11.2010 року № 1327, в результаті чого завищено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту в періоді, що перевірявся, на загальну суму 5761 грн. у тому числі за вересень 2017 на суму 5761 грн.

З урахуванням наведеного судом не встановлено підстав для скасування податкового повідомлення-рішення № 0001831415 від 14.03.2018 року, згідно якого збільшено суму грошового зобов'язання за платежем: податок на додану вартість з вироблених на в Україні товарів (робіт, послуг) на суму 15976959 грн., з яких за податковими зобов'язаннями - 12781567 грн. та штрафними санкціями - 3195392 грн.; податкового повідомлення-рішення № 0001821415 від 14.03.2018 року, згідно якого зменшено від'ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту на суму 5761 грн., отже позовні вимоги в цій частині не підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог про скасування податкового повідомлення-рішення від 14.03.2018 року № 0001841415 в сумі 510 грн., суд зазначає наступне.

Порядок оформлення результатів документальної позапланової перевірки встановлено ст. 86 цього Кодексу (п. 78.8 ст. 78 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 86.3 ст. 83 Податкового кодексу України акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що визначено ст. 77 і 78 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

Згідно з п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Відповідно до пункту 2 розділу І Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 серпня 2015 року № 727 (в редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин), акт документальної перевірки - це службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки, відображає її результати і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених під час перевірки фактів порушень норм законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (пункт 3 розділу ІІ Порядку № 727).

Відповідно до п. 5 розділу ІІ Порядку № 727 виявлені порушення законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою з посиланням на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, ведення/складання яких передбачено законодавством, або отримані від інших суб'єктів господарювання, органів державної влади, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, а також податкову інформацію, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Таким чином, у разі виявлення порушень вимог податкового законодавства, контролюючий орган зазначає про це в акті документальної перевірки.

Проте, з аналізу акту перевірки від 16.02.2018 року № 168/05-99-14-15/40914220 не вбачається виявлення контролюючим органом порушень п.п.16.1.5 п.п. 16.1.7 п. 16.1 ст. 16, п. 73.3 ст. 73, п. 85,2 ст. 85 Податкового кодексу України, які призвели до застосування до позивача штрафник санкцій у розмірі 510 грн. Тобто відповідачем не у спосіб, визначений законодавством, із перевищенням службових обов'язків, прийнято спірне податкове повідомлення-рішення.

Отже, позовні вимоги в частині визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 14.03.2018 року № 0001841415 в сумі 510 грн. підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1. ч. 2 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У зв'язку з вищевикладеним, суд приходить до висновку про часткове задоволення адміністративного позову шляхом визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області від 14.03.2018 року № 0001841415 в сумі 510 грн. У задоволенні решти позовних вимог суд вважає за необхідне відмовити.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд виходить із наступного.

Враховуючи часткове задоволення адміністративного позову, відповідно до вимог ст. 139 КАС України, суд також вважає за необхідне присудити на користь товариства з обмеженою відповідальність "Торговий Дім "Інтерелектро" за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області судові витрати у розмірі 7,65 грн.

Керуючись ст. 2, ст. 8-15, ст.19-21, ст. 72-78, ст. 90, ст. 139, ст. 199-228, ст. 241-255, ст. 293, ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Інтерелектро" до Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень № 0001831415 від 14.03.2018 року, № 0001821415 від 14.03.2018 року, № 0001841415 від 14.03.2018 року - задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області від 14.03.2018 року № 0001841415 в сумі 510 грн.

В задоволенні адміністративного позову в частині позовних вимог про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №0001831415 від 14.03.2018 року, № 0001821415 від 14.03.2018 року - відмовити.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Інтерелектро" (код ЄДРПОУ 40914220, юридична адреса: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ушакова, буд. 8) судові витрати у сумі 7,65 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 130 Таганрозької дивізії, будинок 114).

Рішення прийняте в нарадчій кімнаті, вступна та резолютивна частини проголошені в судовому засіданні 13.11.2018 року.

Повний текст рішення виготовлено 23.11.2018 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подала, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Текст рішення розміщений в Єдиному державному реєстрі судових рішень (веб-адреса сторінки: http://www.reyestr.court.gov.ua/).

Суддя Загацька Т. В.

Попередній документ : 78073286
Наступний документ : 78073288