Рішення № 78034668, 22.11.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
22.11.2018
Номер справи
233/6127/18
Номер документу
78034668
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/6127/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м. Костянтинівка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі: головуючого судді Каліуш О. В., за участі секретаря судового засідання Франчук А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костянтинівка цивільну справу за заявою ОСОБА_1, в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_2, заінтересована особа Костянтинівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області про встановлення факту народження дитини,-

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив рішення про таке:

1.Виклад позиції заявника та заінтересованої особи.

1. 22 листопада 2018 року ОСОБА_1 звернулась до суду із заявою, в якій просить встановити факт народження нею 05 листопада 2018 року в місті Донецьку Донецької області Україна дитини жіночої статі – дочки ОСОБА_3, вказуючи на те, що встановлення зазначеного факту необхідно їй для подальшої реєстрації факту народження дитини в органах РАЦС.

2.Представник заінтересованої особи Костянтинівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області відзив на заяву не надав.

ОСОБА_4 (клопотання) учасників справи.

3.Заявник, представник заявника у судове засідання не з’явились, в заяві про встановлення факту, що має юридичне значення, просили справу розглянути у їх відсутність.

Ш. Інші процесуальні дії у справі.

4. Представник заінтересованої особи, будучи належним чином повідомленим про час, дату, місце розгляду справи, у судове засідання не з’явився, причини неявки не повідомив, тому суд на підставі ч.1 ст.223 ЦПК України розглядає справу за відсутності представника заінтересованої особи.

5. Судом на підставі частини другої статті 247 ЦПК України, у зв’язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

1V. Фактичні обставини, встановлені судом та зміст правовідносин.

6. Судом встановлено, що заявником у даній справі є громадянка України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 «а», кв. 1, що підтверджується копією паспорта серії ВЕ 664907, виданим 19 червня 2002 року Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку (а.с.3-5).

7. 05 листопада 2018 року в Україні у м. Донецьку у медичному закладі заявник народила дитину жіночої статі – дочку ОСОБА_3. На підтвердження факту народження дитини заявником надані: свідоцтво про народження ОСОБА_5, видане 13.11.2018 року Ленініським відділом ЗАЦС м. Донецька (а.с.8); копія медичного свідоцтва про народження № 552 від 05 листопада 2018 року, виданого ЦМКЛ №9 м. Донецька (а.с.7); копія обмінної карти відомості пологового будинку, пологового відділення лікарні про новородженого ОСОБА_1 (а.с.10-11); копія виписки з медичної карти стаціонарного хворого на ім’я ОСОБА_1 (а.с.12-13); фототаблиця із зображенням заявника з дитиною (а.с.14).

8. Відповідно до Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року, ратифікованою постановою ВРУ № 789-ХП від 27.02.1991 року, дитина має бути зареєстрована одразу після народження і з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування. Держави – учасниці забезпечують здійснення цих прав згідно з їх національним законодавством та виконання їх зобов’язань за відповідними міжнародними документами у цій галузі, зокрема, у випадку, коли б інакше дитина не мала громадянства.

9. Відповідно до ч.1 ст. 144 СК України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

10. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження (ч.3). Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я документи, що підтверджують факт народження (абз.1 ч.4) та за відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження (абз.5 ч.4).

V. Оцінка Суду.

11. Відповідно до ст. 317 ЦПК України, заява про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь - якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника (ч.1). Справи про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду (ч.2).У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків (ч.3). Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню. Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання (ч.4). Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи (ч.5).

12. 24 лютого 2018 року набрав чинності Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, абз. 3 ст. 2 якого встановлено, що діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, які додаються відповідно до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви про державну реєстрацію смерті особи.

Проте, на теперішній час зміни до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» в частині переліку документів, на підставі яких провадить державна реєстрація народження не внесені, а отже дана справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

13. Отже, враховуючи положення ст.2 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також ключове значення, яке має встановлення факту народження дитини для реалізації особистих немайнових прав заявника, суд визнає належним та допустимим доказом свідоцтво про народження ОСОБА_5 від 13 листопада 2018 року, та вважає, що заявлені вимоги слід задовольнити, встановивши факт народження 05 листопада 2018 року у м. Донецьку Донецької області Україна громадянкою України ОСОБА_1 дитини жіночої статі – дочки ОСОБА_3, що надасть заявнику можливість отримати видане державним органом України свідоцтво про народження дитини.

З цих підстав, керуючись ст.ст. 317, 319 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1.Заяву ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_2, адреса: Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітенська, 67, заінтересована особа Костянтинівський районний відділ державної реєстрації актів громадянського стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, ідентифікаційний номер 22021072, юридична адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна, 5, про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України задовольнити.

2.Встановити факт народження 05 листопада 2018 року у м. Донецьку Донецької області Україна громадянкою України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженкою ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, дитини жіночої статі – дочки ОСОБА_3.

3. Повний текст рішення складено 22 листопада 2018 року.

4. Допустити негайне виконання судового рішення.

5. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя: О.В. Каліуш

Часті запитання

Який тип судового документу № 78034668 ?

Документ № 78034668 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 78034668 ?

Дата ухвалення - 22.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78034668 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 78034668 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 78034648
Наступний документ : 78034674