Рішення № 77818770, 14.11.2018, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
14.11.2018
Номер справи
904/4265/18
Номер документу
77818770
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2018

м. Дніпро

Справа № 904/4265/18

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Загинайко Т.В., розглянувши справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; ідентифікаційний код 00135390)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АБО УКРАЇНА" (49000, м. Дніпро, вул. Я.Мудрого, 68, к. 9, оф. 313; ідентифікаційний код 39457203)

про стягнення 7 950 грн. 00 коп.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

СУТЬ СПОРУ:

Позивач - Публічне акціонерне товариство "УКРНАФТА" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№4198/18 від 21.09.2018р.), в якій просить суд стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "АБО УКРАЇНА" 7 950 грн. 00 коп. - штрафу за поставлений товар, який не відповідає якості та комплектності, що обумовила необхідність заміни або додаткового постачання товару за договором купівлі-продажу від 31.08.2017р. №04.3/852-МРТ.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.09.2018р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Сторони своїм правом на подання до суду документів, визначених статтями 165-167, 251 Господарського процесуального кодексу України, не скористались, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі були повідомлені належним чином, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення позивачу та відповідачу - 02.10.2018р. ухвали суду від 26.09.2018р. про відкриття провадження у справі (а.с. 25, 26).

Суд вважає за необхідне зазначити, що ухвала суду була надіслана учасникам процесу завчасно на їх юридичні адреси, з урахуванням Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 №958, що підтверджується штемпелем суду про відправлення вихідної кореспонденції на звороті відповідного судового процесуального документу. За таких обставин у суду маються достатні підстави вважати, що ним вжито належних заходів до повідомлення сторін про відкриття провадження у справі та про необхідність подання витребуваних судом документів.

При цьому, стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов'язує учасників судового процесу та їх представників добросовісно користуватись процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Пункт 4 частини 3 статті 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконання обов’язків щодо доказів.

Таким чином, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів і заперечень.

Частиною 1 статті 252 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Проте, відповідач відзиву на позов та інших витребуваних господарським судом документів не надав.

Відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Тому суд розглядає справу без призначення судового засідання та виклику сторін за наявними у ній матеріалами і документами в порядку статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, господарський суд,-

ВСТАНОВИВ:

31.08.2017р. між відповідачем – Товариством з обмеженою відповідальністю "АБО УКРАЇНА", як продавцем, та позивачем – Публічним акціонерним товариством "Укрнафта", як покупцем, було укладено договір №04.3/852-МТР купівлі-продажу (надалі – Договір), відповідно до пункту 1.1 якого у порядку та на умовах, визначених цим договором зобов’язується передати продукцію у власність покупця, а покупець прийняти товар та сплатити за нього відповідну грошову суму.

Сторони домовилися, що договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом 1 (одного) року, але у будь-якому разі, - до повного виконання взаємних зобов’язань сторонами (пункт 11.1 Договору).

Згідно з пунктом 1.2 Договору асортимент, кількість, якість, вартість та інші характеристики товару визначені в Додатках до цього договору, які є невід’ємною частиною цього договору.

У відповідності до пунктів 3.1 та 3.2 Договору ціни товару встановлюються в національній валюті та вказуються у відповідних Додатках до цього Договору; загальна вартість товару за договором складається із сукупної вартості товару згідно з додатками; оплата вартості товару здійснюється на умовах, визначених додатками, після отримання покупцем примірника, належним чином підписаного сторонами оригіналу договору.

Продавець зобов’язується передати покупцю товар у строк та на умовах, визначеним цим договором та відповідними додатками до цього договору (пункт 5.1 Договору).

Відповідно до Додатку до Договору визначено, що продавець зобов’язувався поставити покупцю товар загальною вартістю 79 500 грн. 00 коп., термін поставки – 30-ть календарних днів з моменту отримання 50% передоплати; умови оплати – 50% передоплати, 50% по факту отримання всього товару протягом 30 календарних днів (а.с.13).

Пунктом 5.2 Договору передбачено, що товар приймається по кількості, якості, комплектності, цілісності тари/упаковки, відповідності маркування та згідно зі специфікацією, що міститься у відповідному Додатку до цього Договору.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач листом за вих.№121217 повідомив позивача про готовність до відвантаження товару згідно договору №04.3/852-МТР та просив визначитися з датою відвантаження.

Позивач надав відповідь від 13.12.2017р. №04.3.1.2-18/1240 на лист відповідача, у якому надав дозвіл на поставку продукції згідно договору купівлі-продажу №04.3/852-МТР від 31.08.2017р.

Відповідно до пункту 5.11 Договору по прибуттю товару в кінцевий пункт призначення його прийом проводиться безпосередньо вантажоотримувачем з обов’язковим оформленням вантажоотримувачем Акту приймання по кількості та якості товару.

В подальшому, позивачем направлено відповідачу лист від 22.12.2017р. №04.3.1.2-18/1285, у якому позивач наполягає на терміновому усуненні зауважень згідно пункту 6.5 Договору від 31.08.2017р. №04.3/852-МТР, у зв’язку з тим, що при проведенні вхідного контролю було виявлено наступні недоліки: - маркування на пневмоприводах і фільтрах не відповідає специфікації до договору; - дата виготовлення пневмоприводів – 2016р.; - на фланцях виявлено сліди перебиття номінального тиску; - в паспортах відсутній гарантійний термін; - відсутній оригінал паспорта заводу-виробника (а.с.14).

Відповідно до підпункту 2.1.2 Договору продавець зобов’язаний, зокрема, забезпечити передачу товару, якість, кількість та асортимент якого відповідає умовам, встановленим цим Договором.

Відповідач звернувся із листом за вих. №100118 до керівника позивача, в якому просить дозволити вивезення продукції за договором для подальшої заміни.

Позивач листом від 10.01.2018р. №01/01/09/03/01/02-02/12/18 надав дозвіл відповідачу здійснити заміну трубопровідної арматури згідно Договору, яка не витримала гідравлічні випробування.

Пунктом 6.5 Договору сторони погодили, якщо протягом гарантійного строку виявляться дефекти або невідповідність якості товару продавець зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти або замінити товар протягом 30-ти календарних днів з моменту повідомлення вантажоотримувачем чи покупцем про дефекти або невідповідність якості товару, що обумовлена цим договором.

Згідно з пунктом 5.13 Договору у випадку виявлення невідповідності, недоліків, відхилень у комплектності, якості, асортименті, упаковці, маркуванні товару, вказаним у цьому договір та/або додатках до цього договору, покупець вправі відмовитися від прийняття товару, щодо якого виявлено невідповідність і вимагати від продавця усунення виявлених недоліків; у такому разі покупець або вантажоотримувач протягом 24 годин після виявлення такої невідповідності письмово повідомляє продавця або про виявлені недоліки; продавець не пізніше 3 робочих днів має повідомити про згоду з виявленими недоліками товару та вказати строк їх усунення, який не може перевищувати 15 робочих днів (якщо інше не узгоджено додатково) з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі по кількості та якості товару, та порядок усунення таких недоліків та/або дефектів, якщо інше не передбачено Додатками до договору та/або Додатковими угодами; усі витрати по усуненню недоліків та/або дефектів, у тому числі витрати на вивезення дефектного товару з місця його знаходження та на доставку аналогічного товару належної якості до того ж або іншого визначеного покупцем місця, несе продавець; товар, від приймання якого відмовився покупець, має бути вивезений продавцем з місця його знаходження протягом 10 робочих днів.

Як зазначає позивач, відповідач здійснив заміну товару з виявленими недоліками лише 01.03.2018р., в підтвердження чого посилається на відмітку на акті від 19.12.2017р. №171-к приймання-передачі продукції за кількістю та якістю.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1, 3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (стаття 76 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (стаття 78 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно частини 1 статті 79 Господарського процесуального кодексу України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви (частина 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

Таким чином, надані позивачем листи не є первинними документами, які містять відомості про господарські операції, а тому позивач помилково підтверджує листами, як первісну поставку товару, так і подальшу його заміну, якщо така відбулася.

Матеріалами справи також не підтверджено (доказів не надано) оформлення позивачем акту приймання по кількості та якості товару, про який йдеться у пункті 5.11 Договору.

З урахуванням викладеного суд вважає, що позивачем не доведено ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог, а тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Згідно з частиною 2 статті 123 Господарського процесуального кодексу України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

У відповідності до вимог пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, судові витрати у розмірі 1 762 грн. 00 коп. слід віднести за рахунок позивача..

Керуючись пунктом 19.1 Розділу ХІ Перехідних положень, статтями 123, 129, 232, 236, 237, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Або Україна" про стягнення 7 950 грн. 00 коп. - відмовити у повному обсязі.

Судові витрати віднести за рахунок Публічного акціонерного товариства "Укрнафта".

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Т.В. Загинайко

Дата підписання рішення,

оформленого відповідно до частини 4 статті 240 ГПК України,

14.11.2018

Попередній документ : 77818767
Наступний документ : 77818773