Ухвала суду № 77587890, 31.10.2018, Чернівецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
31.10.2018
Номер справи
0240/2813/18-а
Номер документу
77587890
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття загального провадження в адміністративній справі

31 жовтня 2018 р. м. Чернівці Справа № 0240/2813/18-а

Суддя Чернівецького окружного адміністративного суду Дембіцький П.Д., розглянувши матеріали адміністративного позову «Вінницьке автотранспортне підприємство-10556» до Заставнівської міської ради Чернівецької області, Виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області, про визнання протиправним рішень та зобов’язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

В поданому до суду адміністративному позові (нова редакція) «Вінницьке автотранспортне підприємство-10556» (позивач) просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області № 53/2-2011 від 5 січня 2011 року про необхідність обмеження в’їзду важковагової зверх 20-ти тонної техніки на територію міста Заставна;

- визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області № 43 від 24 березня 2011 року про встановлення дорожніх знаків обмеження руху транспорту на вилицях м. Заставна;

- зобов’язати Викоанвчий комітет Заставнської міської ради Чернівецької області вчинити дії щодо демонтажу в м. заставна дорожніх знаків 3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено з максимальною масою понад 20 т.» на в’їздах в м. Заставна із сторони с.Веренчанка, с. Кадубівці, с.Товтри, с.Малий Кучурів – 4 шт. на бетонних стояках; на вул.. Бажанського внизу перед мостом з двох сторін – 2 шт; на вул.. Незалежності біля бані перед мостом з двох сторін.

Ухвалою суду від 05 жовтня 2018 року позовну заяву залишено без руху, та надано позивачу строк для усунення недоліків. В строки визначені судом позивач усунув недоліки позовної заяви.

Розглянувши позовну заяву, суд приходить до висновку, що вона подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161,171 Кодексу адміністративного судочинства України; даний спір виник із публічно-правових відносин; спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства; справа підсудна ОСОБА_1 окружному адміністративному суду.

Підстави залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для відкриття провадження у даній справі.

Частиною 1 та частиною 4 статті 9 КАС України визначено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Згідно частини 1 статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 3 статті 77 КАС України визначено, що докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 80 КАС України про витребування доказів з власної ініціативи або заклопотанням учасника справи, суд постановляє ухвалу.

З урахуванням наданих позивачем матеріалів, а також з метою з’ясування всіх обставин у справі, суд вважає за необхідне витребувати докази, які мають значення для справи.

Враховуючи викладене, суд зобов'язує сторони надати витребувані докази в п'ятиденний строк із дати отримання копії ухвали.

Крім цього, суд вважає за необхідне зазначити, що за приписами статті 129-1 Конституції України судові рішення є обов'язковими до виконання. Принцип обов’язковості судових рішень закріплений і у статті 14 КАС України, відповідно до змісту якої судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Перевіривши подані позивачем матеріали, суд вважає за доцільне призначити справу до судового розгляду за правилами загального позовного провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 12, 19, 20, 32, 72, 77, 80, 160, 161, 168, 171, 173, 241, 243, 248 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження у справі.

2. Справа буде розглядатись за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання по справі на 27 листопада 2018 року о 15:00 год. Справа розглядатиметься суддею Дембіцьким П.Д. одноособово. Засідання відбудеться у приміщенні ОСОБА_1 окружного адміністративного суду за адресою: м. Чернівці, вул. Садова, 1-І.

4. У разі заперечення проти позову запропонувати відповідачу у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам, встановленим частиною другою та частиною четвертою статті 162 КАС України. Копія відзиву та доданих до нього документів повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

5. У разі подання відповідачем відзиву на позовну заяву, запропонувати позивачу у дводенний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву подати відповідь на відзив, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною другою-четвертою статті 162 КАС України.

6. У разі подання позивачем відповіді на відзив, запропонувати відповідачу у дводенний строк з дня отримання відповіді на відзив подати заперечення, які повинні відповідати вимогам, встановленим частиною другою-четвертою статті 162 КАС України.

7. Зобов'язати позивача:

7.1. Пояснення письмове із посиланням на Закони, нормативно правові акти, письмові докази щодо протиправності дій відповідача при прийнятті оскаржуваного рішення.

7.2. Матеріали надати в копіях, придатні до читання, прошиті, пронумеровані згідно опису, належним чином посвідчені відповідно до КАС України. Оригінал для огляду в суді.

8. Зобов'язати Заставнівську міську раду Чернівецької області:

8.1. Надати пояснення письмове із посиланням на Закони, нормативно правові акти, письмові докази щодо правомірності прийнятого оскаржуваного рішення.

8.2. Матеріали, які стали підставою для прийняття рішення Заставнівської міської ради Чернівецької області № 53/2-2011 від 5 січня 2011 року про необхідність обмеження в’їзду важковагової зверх 20-ти тонної техніки на територію міста Заставна з усіма додатками, які подавались на розгляд сесії. (Рішення комісії, проект рішення та інші).

8.3. Протокол засідання сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області скликання від 5 січня 2011 року.

8.4. Регламент Заставнівської міської ради Чернівецької області.

8.5. Матеріали, які стали підставою організації роботи сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області від 5 січня 2011 року та прийняття оскаржуваного рішення.

8.6. Матеріали, надати в копіях, придатні до читання, прошиті пронумеровані згідно опису, належним чином посвідчені. Оригінали для огляду в суді.

9. Зобов'язати Виконавчий комітет Заставнівської міської ради Чернівецької області:

9.1. Надати пояснення письмове із посиланням на Закони, нормативно правові акти, письмові докази щодо правомірності прийнятого оскаржуваного рішення.

9.2. Матеріали, які стали підставою для прийняття рішення Виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області № 43 від 24 березня 2011 року про встановлення дорожніх знаків обмеження руху транспорту на вилицях м. Заставна з додатками.

9.3. Протокол засідання Виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області від 24 березня 2011 року.

9.4. Регламент Виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області.

9.5. Матеріали, які стали підставою для організації роботи Виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області та прийняття рішення № 43 від 24 березня 2011 року про встановлення дорожніх знаків обмеження руху транспорту на вилицях м. Заставна.

9.6. Матеріали, надати в копіях, придатні до читання, прошиті пронумеровані згідно опису, належним чином посвідчені. Оригінали для огляду в суді.

10. Сторонам надати витребувані докази в п'ятиденний строк із дати отримання копії ухвали.

11. Зобов'язати відповідачів опублікувати оголошення про це у виданні з урахуванням вимог частини 4 статті 264 КАС України та надати суду докази.

11. Покласти персональну відповідальність за виконання п. п. 7-11 резолютивної частини ухвали на керівників, або осіб, які їх заміщають на час виконання вказаної ухвали суду та довести до їх відома про відповідальність за умисне невиконання ухвали суду та про адміністративну відповідальність за неповагу до суду.

12. Повідомити учасникам справи про можливість отримати інформацію по справі на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: adm.cv.court.gov.ua/sud2470/.

Згідно статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя П.Д. Дембіцький

Попередній документ : 77582962
Наступний документ : 77588027