Рішення № 77336861, 16.10.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
16.10.2018
Номер справи
233/3219/18
Номер документу
77336861
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/3219/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Мартиненко В. С.

за участю секретаря судового засідання Ліман С.М.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в м. Костянтинівці цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Індустріалбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2018 року ПАТ АКБ «Індустріалбанк» звернувся до суду із вказаним позовом, в якому просив стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором станом на 15.05.2018 року у розмірі 16567 грн. 29 коп., яка складається з суми простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 6053,28 грн., суми простроченої заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 8348,89 грн., суми інфляційного збільшення заборгованості за кредитом в розмірі 2165,12 грн., та судові витрати.

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що позивач є правонаступником ПАТ «АБ «Експрес-Банк», з яким 27 травня 2013 року ОСОБА_1 уклав кредитний договір № 23370/30/к та за умовами якого відповідач отримав кредит на споживчі потреби в сумі 20000,00 грн., терміном користування на 24 місяців з 27.05.2013 р. по 27.05.2015 р. зі сплатою 28,0 % річних. З моменту припинення зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем позичальника на момент укладення кредитного договору, на поточний (картковий) рахунок, відкритий у кредитодовця (позивача), до закінчення строку дії кредитного договору становить 38 % річних. Проте відповідач взяті на себе кредитні зобов'язання належним чином не виконував, в зв’язку з чим за ним утворилась вказана кредитна заборгованість.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності та не заперечував проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач в судове засідання повторно не з'явився, про дату, час і місце його проведення повідомлявся належним чином в порядку, передбаченому п. 19 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України.

Ухвалою Костянтинівського мiськрайонного суду Донецької області від 16 жовтня 2018 року постановлено провести заочний розгляд зазначеної справи.

З’ясувавши обставини справи, дослідивши докази, подані на їх підтвердження, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 27 травня 2013 року між АБ «Експрес-Банк» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 23370/30/к, за умовами якого відповідач отримав кредит на споживчі потреби в сумі 20000,00 грн., терміном користування на 24 місяців з 27.05.2013 р. по 27.05.2015 р. зі сплатою 28,0 % річних. З моменту припинення зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем позичальника на момент укладення цього договору, на поточний (картковий) рахунок, відкритий у кредитодавця, до закінчення строку дії договору становить 38 % річних.

Пунктом 1.6 кредитного договору передбачено, що за надання кредитодавцем позичальнику супутніх послуг, які пов’язані з отриманням та обслуговуванням кредиту, позичальник сплачує кредитодавцю плату згідно тарифів, зазначених в Додатку № 1, що є невід’ємною частиною договору.

Відповідно до п.1.7 кредитного договору, сукупна вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за ним вартість супутніх послуг та інших фінансових зобов’язань позичальника, які пов’язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, визначені в Додатку № 1, що є невід’ємною частиною договору.

Згідно з п.2.4 кредитного договору кредит надається позичальнику шляхом перерахування кредиту на поточний (картковий) рахунок позичальника, на який здійснюється зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства-роботодавця.

Пунктом 2.5 кредитного договору визначено, що погашення кредиту позичальником здійснюється шляхом безготівкового перерахування на рахунок, вказаний в п.2.3 договору, та/або шляхом внесення готівки в касу кредитодавця для зарахування на вище зазначений рахунок грошових коштів в сумах та в терміни, визначені в Додатку № 1 до цього договору, що є невід’ємною частиною договору.

Відповідно до п.2.7 зазначеного договору суми грошових коштів, які фактично надійшли на погашення заборгованості позичальника за договором, спрямовуються кредитодавцем на погашення заборгованості позичальника в наступній послідовності: в першу чергу погашається заборгованість по простроченим нарахованим процентам за користування кредитом, в другу чергу погашається заборгованість по нарахованим процентам за користування кредитом, в третю чергу погашається заборгованість по простроченій сумі кредиту, в четверту чергу погашається заборгованість по сумі кредиту, в п’яту чергу погашається заборгованість по сплаті інших платежів за договором.

Пунктом 4.1 встановлено, що проценти за користування кредитом нараховуються кредитодавцем щомісячно в останній робочий день звітного місяця (без врахування останнього робочого дня звітного місяця та послідуючих неробочих днів місяця), починаючи з останнього робочого дня попереднього звітного місяця, а також по факту повного погашення кредиту, методом факт/факт за ставкою, визначеною договором, виходячи з 365/366 календарних днів у році. При цьому, при нарахуванні процентів за кредитом день його повернення кредитодавцеві – не враховується.

Відповідно до п.4.3 договору проценти за користування простроченою сумою кредиту нараховуються на прострочену суму кредиту та фактичну кількість днів користування кредитом, включаючи день виникнення простроченої заборгованості та не включаючи день погашення такої заборгованості за ставкою, яка визначається як сума ставки, визначеної в п.1.4 договору та 5 % процентів річних.

17.10.2014 року відбулось останнє перерахування заробітної плати на рахунок відповідача та часткове погашення кредитної заборгованості в розмірі 224 грн. 71 коп., що підтверджується випискою по особовому рахунку ОСОБА_1 Станом на 04.12.2014 року заборгованість за кредитним договором в розмірі 6053 грн. 28 коп. набула статусу простроченої. Останнє погашення процентів за кредитним договором відбулось 07.10.2014 року. Станом на 04.12.2014 року заборгованість за процентами за кредитним договором в розмірі 5276 грн. 55 коп. набула статусу простроченої.

Відповідач не виконав належним чином зобов’язання щодо поетапного повернення кредитних коштів за кредитним договором № 23370/30/к від 27.05.2013 р., в зв’язку з чим позивач нарахував заборгованість за кредитним договором станом на 15.05.2018 року у розмірі 16567 грн. 29 коп., яка складається з суми простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 6053,28 грн., суми простроченої заборгованості за нарахованими процентами в розмірі 8348,89 грн., суми інфляційного збільшення заборгованості за кредитом в розмірі 2165,12 грн.

Згідно із відомостями ЄРДПОУ публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Експрес-Банк» знаходиться в стані припинення.

Відповідно до ст. 104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом. Особливості припинення банку як юридичної особи встановлюються законом.

Згідно із п.п. г п. 11 ч. 4 ст. 1 ЗУ «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» приєднання банку за спрощеною процедурою передбачає, зокрема, що не застосовуються положення законодавства щодо завершення приєднання з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо правонаступництва Банку-правонаступника, а також одночасного подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про Банк-правонаступник, що містяться у такому реєстрі, та документів для державної реєстрації припинення Банку, що приєднується. Правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Банку, що приєднується, виникає у Банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника.

Судом встановлено, що у зв’язку з реорганізацією публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» шляхом приєднання до публічного акціонерного товариства акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк», останнє є правонаступником публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» згідно з п.п. г п. 11 ч. 4 ст. 1 ЗУ «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», що підтверджується передавальним актом від 01.12.2017 року, витягом з статуту, затвердженим спільними загальними зборами АКБ «Індустріалбанк» та АБ «Експрес-Банк» від 04.12.2017 р.

За змістом положень ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти) у строк та в порядку, що встановлені в договорі.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Згідно ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов’язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд, вирішуючи питання обґрунтованості вимог за наведеним розрахунком, виходить з того, що відповідачем не спростовано зазначений розрахунок в частині заборгованості за тілом кредиту в сумі 6053,28 грн. та інфляційного збільшення заборгованості, нарахованого позивачем за період з 01.07.2015 року по 30.04.2018 року за сукупною ставкою інфляції 1,358 в сумі 2165,12 грн. Проте позивачем не обґрунтовано розрахунок в частині заборгованості за процентами за користування кредитними коштами з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України у разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку (ч. 1 ст. 251, ч. 1 с. 252, ч. 1 ст. 254 ЦК України).

Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати (ч. 2 ст. 251, ч. 2 с. 252 ЦК України).

Відповідно до пункту 7.1 кредитного договору № 23370/30/к від 27.05.2013 року договір укладено на 24 місяці, набирає чинності з моменту його підписання уповноваженим представником кредитодавця і позичальником та скріплення печаткою кредитодавця та діє по 27.05.2015 року. У разі наявності заборгованості позичальника по договору на 0-00 годину останнього дня дії договору у зв’язку з відсутністю можливості кредитодавцем списати грошові кошти з поточного (карткового) рахунку з причини їх відсутності, кредитодавець має право та може в односторонньому порядку одноразово продовжити строк дії договору на 30 календарних днів. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якою із сторін своїх зобов’язань за договором, договір продовжує діяти до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за договором. Договір припиняє свою дію у разі виконання позичальником своїх зобов’язань по договору в повному обсязі.

Оскільки судом встановлено, що сторони передбачили строк дії договору – 27.05.2015 року та погодили право банку в односторонньому порядку продовжити його дію на 30 календарних днів у разі наявності заборгованості позичальника по договору на 0-00 годину останнього дня дії договору, суд дійшов висновку про те, що сторонами встановлено строк виконання позичальником свого зобов'язання з повернення кредитної заборгованості - до 27 червня 2015 року, оскільки станом на 0-00 годину 27.05.2015 року у позичальника була наявна вищезазначена заборгованість.

Наявність умови договору про те, що договір припиняє свою дію у разі виконання позичальником своїх зобов’язань по договору в повному обсязі не спростовує висновків суду, оскільки наявність вказаної умови не свідчить про те, що договором встановлено строк виконання зобов’язання в розумінні статті 251 та 530 ЦК України, що відповідає висновку, викладеному у постанові Верховного Суду України від 20 квітня 2016 року у провадженні № 6-2662цс15.

Оскільки судом встановлено, що сторони погодили строк виконання позичальником свого зобов'язання з повернення кредитної заборгованості - до 27 червня 2015 року суд дійшов висновку про те, що нарахування процентів за кредитним договором після спливу вказаного строку припиняється на підставі ч. 1 ст. 1048 та ч. 1 ст. 530 ЦК України, що відповідає висновку, викладеному у постанові ОСОБА_2 Верховного Суду від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12. ОСОБА_2 Верховного Суду у вищезазначеній постанові вказала на те, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред'явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання. З огляду на вказане ОСОБА_2 Верховного Суду відхилила аргументи позивача про те, що на підставі статті 599 та частини четвертої статті 631 ЦК України він мав право нараховувати передбачені договором проценти до повного погашення заборгованості за кредитом.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про те, що вимоги позивача щодо стягнення з відповідача на його користь заборгованості за процентами, що виникла з 01 листопада 2015 року по 31 жовтня 2017 року задоволенню не підлягають.

Враховуючи те, що судом встановлена необґрунтованість вказаного розрахунку процентів, та жодна із сторін не скористалась своїм правом самостійно подати до суду висновок експерта або заявити клопотання про призначення судово-бухгалтерської експертизи, суд дійшов висновку про те, що розмір процентів за користування кредитом, має вираховуватися, виходячи з формули, яка діяла на час укладання договору, виходячи з наступного.

З виписки з особового рахунку ОСОБА_1 вбачається, що станом на 29.05.2015 року заборгованість за тілом кредиту складала 6053,28 грн., загальна заборгованість за відсотками склала 6366,47 грн. Відповідно до п.1.4 кредитного договору процентна ставка, за якою у вказаний період здійснюється нарахування процентів, становила 38 % річних.

Застосовуючи формулу 6053,28 (тіло кредиту (в грн.)) * 38,00 % (процентна ставка) /365 (кількість днів у році) * 29 (кількість днів, за які здійснюється нарахування), яка використовується банком для розрахунку процентів за користування кредитом, отримуємо наступний розрахунок відсотків за період з 30.05.2015 року по 27.06.2015 року включно, що складає 29 днів, а саме: 6053,28*38,00% / 365*29=182,76 (грн.).

А за підсумком сума заборгованості за процентами складає 6549 грн. 23 коп., що утворена шляхом додавання вищевказаних доданків (відсотків за період з 30.05.2015 року по 27.06.2015 року та заборгованості за відсотками станом на 29.05.2015).

Крім того, з виписки з особового рахунку ОСОБА_1 вбачаться, що у період з 06.06.2013 року по 30.12.2016 року включно відповідачем в рахунок погашення заборгованості були внесені платежі в рахунок погашення процентів за користування кредитом в загальному розмірі 5526,85 грн.

Отже, загальна сума процентів станом на 27.06.2015 року, що підлягає стягненню з відповідача на користь позивача складає 1022 грн. 38 коп. (6549,23 — 5526,85).

В задоволенні частини позовних вимог щодо стягнення заборгованості за процентами за користування кредитом за період з 28 червня 2015 року по 15 травня 2018 року в сумі 7326,51 грн. слід відмовити.

Підсумовуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що ОСОБА_1 станом на 15.05.2018 р. має заборгованість за кредитним договором в розмірі 9058 грн. 02 коп.:

- 6053 грн. 28 коп. – заборгованість за кредитом,

- 1022 грн. 38 коп. – заборгованість за процентами за користування кредитом за період з 27.05.2013 року по 27.06.2015 року,

2165 грн. 12 коп. - інфляційне збільшення заборгованості за період з 01.07.2015 року по 30.04.2018 року.

В цій частині позовні вимоги підлягають задоволенню. Позовні вимоги в частині стягнення з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк «Індустріалбанк» заборгованості за кредитним договором № 23370/30/к від 27.05.2013 року, яка включає заборгованість за процентами за користування кредитом за період з 28 червня 2015 року по 15 травня 2018 року в сумі 7326,51 грн., задоволенню не підлягають.

Згідно із ч.1 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. А отже, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір, сплачений ним при подачі позову до суду пропорційно до задоволених позовних вимог в розмірі 982,80 грн.

Керуючись ст.ст. 141, 259, 264-265, 273, 279, 280-282, 289, п.п.15.5 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України,-

В И Р І Ш И В:

Позов публічного акціонерного товариства комерційний банк «Індустріалбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором – задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк «Індустріалбанк» заборгованість за кредитним договором № 23370/30/к від 27.05.2013 року, яка включає: заборгованість за кредитом в розмірі 6053 грн. 28 коп.; заборгованість за процентами за користування кредитом за період з 27.05.2013 року по 27.06.2015 року в розмірі 1022 грн. 38 коп.; інфляційне збільшення заборгованості за період з 01.07.2015 року по 30.04.2018 року в розмірі 2165 грн. 12 коп., а всього 9240 (дев’ять тисяч двісті сорок) гривень 78 копійок.

В частині позовних вимог щодо стягнення з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк «Індустріалбанк» заборгованості за кредитним договором № 23370/30/к від 27.05.2013 року станом на 15.05.2018 року, яка включає заборгованість за процентами за користування кредитом за період з 28 червня 2015 року по 15 травня 2018 року в розмірі 7326,51 (семи тисяч трьохсот двадцяти шести) гривень 51 копійки – відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк «Індустріалбанк» судові витрати, пов’язані зі сплатою судового збору, в розмірі 982 (дев’ятисот вісімдесяти двох) гривень 80 копійок.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Позивач: публічне акціонерне товариство комерційний банк «Індустріалбанк», місцезнаходження: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 13857564; відповідач: ОСОБА_1, останнє відоме зареєстроване місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 77336861 ?

Документ № 77336861 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 77336861 ?

Дата ухвалення - 16.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77336861 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 77336861 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 77336857
Наступний документ : 77336870