Рішення № 77264367, 12.10.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
12.10.2018
Номер справи
233/3130/18
Номер документу
77264367
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 № 233/3130/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Малінова О.С.,

за участю секретаря Аллік Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в суді м.Костянтинівка цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2018 року до суду надійшла позовна заява ПАТ АКБ «Індустріалбанк» до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №87027/30/к, укладеним 20 травня 2013 року між відповідачем та ПАТ Акціонерним банком «Експрес-Банк», правонаступником якого є позивач по справі. Позивач зазначає, що відповідно до кредитного договору відповідач отримав кредит на споживчі цілі із зарахуванням коштів на картковий рахунок в сумі 20000,00 гривень на 24 місяці з 20 травня 2013 року по 20 травня 2015 року зі сплатою за користування кредитом процентів в розмірі 28 % річних. Відповідач неналежним чином виконував свої зобов’язання за кредитним договором, в зв’язку з чим станом на 05 травня 2018 року утворилась заборгованість у загальному розмірі 17117,64 грн., яка складається із: суми простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 6440,30 грн., суми простроченої заборгованості по нарахованим процентам в розмірі 8442,56 грн., інфляційних нарахувань на суму простроченого кредиту в розмірі 2234,78 грн., які позивач разом із судовими витратами просив стягнути з відповідача на свою користь.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, позовні вимоги підтримав, не заперечував проти заочного розгляду справи.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, про час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. За таких обставин зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи.

З’ясувавши позицію позивача, дослідивши письмові докази по справі, судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

Судовим розглядом встановлено, що 20 травня 2013 року між ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-банк» та ОСОБА_1, на підставі заяви останнього (а.с.13), було укладено кредитний договір № 87027/30/к, відповідно до п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 якого банк надав відповідачу по справі кредит на споживчі цілі в розмірі 20000,00 гривень зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 28% річних, а з моменту припинення зарахування заробітної плати на поточний рахунок до закінчення строку дії договору в розмірі 38 річних на строк 24 місяці з 20 травня 2013 року по 20 травня 2015 року (а.с.5-12).

ПАТ Акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» є правонаступником всього майна, прав та обов’язків АБ «Експрес-Банк» (а.с.45-50).

В силу ст.ст. 526, 527 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного законодавства. Боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов’язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини, позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом.

В силу ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов’язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки.

У відповідності до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З виписки по рахунку № 22035008702702 вбачається, що ОСОБА_2 користувався кредитними коштами та здійснив часткове погашення кредиту (а.с.16-40).

Відповідно до розрахунку позивача (а.с.41), довідки про стан заборгованості (а.с.42), відомостей про рух коштів по рахунку (а.с.43-44) станом на 05 травня 2018 року загальна заборгованість ОСОБА_1 за кредитним договором становить 17117,64 грн., яка складається із: суми простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 6440,30 грн., суми простроченої заборгованості по нарахованим процентам в розмірі 8442,56 грн., інфляційних нарахувань на суму простроченого кредиту в розмірі 2234,78 грн.

Наданий позивачем розрахунок заборгованості повністю або частково не спростовано, у зв’язку з чим суд приходить до висновку, що вимоги позивача щодо стягнення з відповідача ОСОБА_1 заборгованості з повернення кредиту за кредитним договором № 87027/30/к від 20 травня 2013 року в загальному розмірі 17117,64 грн. є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.141 ЦПК України з відповідача на користь позивача слід стягнути витрати, пов’язані зі сплатою судового збору в розмірі 1762,00 грн. (а.с.1).

Керуючись ст.ст.525, 526, 530, 589, 590 1050, 1054 ЦК України, ст.7, 8, 19, 141, 206, 264-265, 280-282 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку «Індустріалбанк» заборгованість за кредитним договором № 87027/30/к від 20 травня 2013 року станом на 05 травня 2018 року, яка складається із суми простроченої заборгованості за кредитом в розмірі 6440 гривень 30 копійок, суми простроченої заборгованості по нарахованим процентам в розмірі 8442 гривні 56 копійок, інфляційних нарахувань на суму простроченого кредиту в розмірі 2234 гривні 78 копійок, а всього 17117 (сімнадцять тисяч сто сімнадцять) гривень 64 копійки.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку «Індустріалбанк» витрати, пов’язані зі сплатою судового збору у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) гривні 00 копійок.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Заочне рішення може бути переглянуте Костянтинівський міськрайонним судом Донецької області за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач: Публічне акціонерне товариство акціонерного комерційного банку «Індустріалбанк», код ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження: 01133, м.Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/7.

Відповідач: ОСОБА_1, РНОКПП НОМЕР_1, місце реєстрації: АДРЕСА_1.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 77264367 ?

Документ № 77264367 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 77264367 ?

Дата ухвалення - 12.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77264367 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 77264367 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 77264366
Наступний документ : 77264371