Рішення № 76877398, 27.09.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
27.09.2018
Номер справи
233/3296/18
Номер документу
76877398
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

233 № 233/3296/18

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі - головуючого судді Наумик О.О., за участі секретаря Клугер Т.А., розглянувши у спрощеному провадженні цивільну справу № 233/3296/18 за позовом Акціонерного товариства ОСОБА_1 «Приватбанк» до ОСОБА_2 «про стягнення заборгованості за Кредитним договором»,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2018 р. АТ КБ «Приватбанк» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за Кредитним договором. Позивач обґрунтував свої вимоги тим, що Генеральної угоди про реструктуризацію заборгованості та приєднання до Умов та правил надання продукту кредитних карт без номеру від 24.06.2016 р., укладеним між ОСОБА_3 і відповідачем, останній отримав кредит у розмірі 15445,50 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 13,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Відповідно до умов укладеного Договору він складається з Генеральної угоди, Умов та правил надання банківських послуг, ОСОБА_3.

Відповідач кредитні зобов'язання не виконує, у зв'язку з чим станом на 13.05.2018 р. утворилася заборгованість в сумі 47172,56 грн.

Ухвалою суду від 11.09.2018 р. відкрито спрощене провадження у справі за дійсним позовом з повідомленням сторін.

Позивач АТ КБ «Приватбанк» явку представника у судове засідання не забезпечив, надавши суду заяву з посиланням на підтримання позову та відсутність заперечень проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач, повідомлений про дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті у спрощеному провадженні, належним чином в порядку ст.128 ЦПК України, відзив на позовну заяву суду не надав.

З’ясувавши всі обставини справи та перевіривши їх доказами, суд дістає таких висновків.

Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що 24.06.2016 р. між АТ КБ “ПриватБанк” (з 21.05.2018 р. Публічне акціонерне товариство ОСОБА_1 банк «Приватбанк» (скорочена назва - ПАТ КБ «Приватбанк») змінило назву на Акціонерне товариство ОСОБА_1 банк «Приватбанк» (скорочена назва - АТ КБ «Приватбанк») та ОСОБА_2 з метою створення сприятливих умов для виконання Позичальником зобов’язань за кредитним договором № DO0FRU634180406 від07.11.2012 р. (Договір-1), № SAMDN52000070030157 від 07.11.2012 р. (надалі Договір-2), а також приєднання до Умов та правил надання продукту кредитних карт була укладена Генеральна угода про реструктуризацію заборгованості та приєднання до Умов та правил надання продукту кредитних карт (далі – Генеральна угода), згідно з якою заборгованість за Договором-1 погоджена сторонами в розмірі 5843,92 грн., дата остаточного погашення за Договором-1 – 30.06.2017 р., розмір процентів - 1,083% в місяць на суму залишку заборгованості за кредитом (а.с.50-74).

За довідкою про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної карти клієнта ОСОБА_2, 24.06.2016 р. кредитний ліміт було встановлено в розмірі 15445,50 грн. (а.с.48).

При укладенні Договору сторони керувались ч.1 ст.634 ЦК України, згідно з якою договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до п.2.2. Генеральної угоди при порушенні Позичальником строків погашення заборгованості, зазначених у цій Генеральній угоді, Умовах та правилах більш ніж на 31 день за зобов’язаннями, строк яких настав, Сторони погодили, що строк повернення кредиту рахується 32-й день з моменту виникнення порушення. Заборгованість за кредитом, починаючи з 32-го дня порушення вважається простроченою. Позичальник сплачує ОСОБА_3 штраф в розмірі 15709,92 грн.

Відповідно до п.2.1.1.5.5. Умов та Правил надання банківських послуг позичальник зобов’язується погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, а також оплачувати комісії на умовах, передбачених Договором.

Згідно зі ст.ст.526,527,530 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Позивач свої зобов’язання за Договором виконав у повному обсязі, а саме надав відповідачу кредит у розмірі, встановленому Договором, що стороною відповідача не спростовано.

Згідно зі статтею 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.610 ЦК України порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.611 ЦК України у разі порушення зобов’язань настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

В порушення умов Кредитного договору, ст.ст.509,526,1054 ЦК України відповідач кредитні зобов'язання за Договором не виконав, у зв'язку з чим станом на 13 травня 2018 року позивачем нарахована заборгованість в розмірі 47172,56 грн., яка складається з:

- 15445,50 грн. – заборгованість за кредитом,

- 3842,92 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом,

- 12174,22 грн. – заборгованість за пенею та комісією,

- 15709,92 грн. – штраф відповідно до п.2.2. Генеральної угоди.

Суд, вирішуючи питання обґрунтованості вимог за наведеним розрахунком (а.с.4), виходить з того, що, по-перше, цей розрахунок стороною відповідача не спростований.

По-друге, суд вважає неправомірним нарахування позивачем за даним Договором пені та комісії, а також штрафів, виходячи з такого:

Позивач ані в позовній заяві, ані в розрахунку заборгованості за Договором не зазначив, яку суму з нарахованої заборгованості за «пенею та комісією» в розмірі 12174,22 грн. складає «пеня», а яку - «комісія», які за своєю правовою природою є різними складовими. Відсутність окремого розрахунку за цими складовими та відсутність розмежування позовних вимог в цій частині позбавляє суд можливості зробити висновок щодо правильності нарахування пені та комісії та наявності підстав для стягнення зазначеної суми з відповідача.

Також, 02 вересня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», який набув чинності з 15 жовтня 2014 року (далі - Закон № 1669 -УП).

Відповідно до ст.2 Закону № 1669-УП на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому КМУ переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особа підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому КМУ переліку, де проводилася антитерористична операція (ч.1). ОСОБА_3 та інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції (ч.2).

Відповідно до ч.ч.1,2,3 ст.11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1669 –УП цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і втрачає чинність через шість місяців з дня завершення антитерористичної операції, крім пункту 4 ст.11 «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону.

На виконання абзацу 3 п.5 ст.11 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. № 1053-р затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. № 1079-р зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. у № 1053 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція».

02 грудня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».

Пунктом 1 та 3 вказаного Розпорядження, затверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, згідно з додатком та визнано такими, що втратили чинність: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 1053 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 1079 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 1053».

Як встановлено судом, останнім відомим місцем проживання ОСОБА_2 за реєстрацією є м. Костянтинівка Донецької області.

Місто Костянтинівка та Костянтинівський район Донецької області відповідно до розпоряджень КМУ від 30.10.2014 р. та від 02.12.2015 р. входить до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція.

За наведених підстав суд вважає вимоги стягнення пені та комісії, а також штрафів необґрунтованими.

Загальний розмір заборгованості ОСОБА_2 за Кредитним договором станом на 13.05.2018 р. визначений судом в розмірі 19288,42 грн.:

- 15445,50 грн. – заборгованість за кредитом,

- 3842,92 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом.

Тож позов підлягає частковому задоволенню.

У зв’язку із частковим задоволенням позову суд присуджує позивачеві з відповідача понесені ним судові витрати по сплаті судового збору пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, що дорівнює 1762,00 грн.

Керуючись ст.ст. 259, 263-265, 279, 280-282, 141 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Акціонерного товариства ОСОБА_1 «Приватбанк» (розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 14360570)

до ОСОБА_2 (зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт Серії ВТ №166152, виданий Костянтинівським МВ ГУ ДМС України в Донецькій області 22.10.2015 р.)

«про стягнення заборгованості» задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Акціонерного товариства ОСОБА_1 «Приватбанк» заборгованість за Генеральною угодою без номеру від 24.06.2016 р. станом на 13.05.2018 р. в розмірі 19288 (дев’ятнадцять тисяч двісті вісімдесят вісім) грн. 42 коп.:

- 15445 (п'ятнадцять тисяч чотириста сорок п’ять) грн. 50 коп. – заборгованість за кредитом,

- 3842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 92 коп. – заборгованість по процентам за користування кредитом,

а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) гривні 00 копійок.

Заочне рішення суду може бути переглянуто Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області за письмовою заявою відповідача, яка може бути ним подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Донецької області через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 76877398 ?

Документ № 76877398 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 76877398 ?

Дата ухвалення - 27.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76877398 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 76877398 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 76877392
Наступний документ : 76877402