Рішення № 76334133, 10.09.2018, Чернівецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
10.09.2018
Номер справи
824/736/18-а
Номер документу
76334133
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 р. м. Чернівці Справа № 824/736/18-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Григораш В.О., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 39392513, вул. Героїв Майдану, 200-А, м. Чернівці, Чернівецька область, 58013, cv.official@sfs.gov.ua) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВУД БАТТЕРФЛЯЙ" (код ЄДРПОУ 39935765, вул. Головна, буд. 265-В, кв.(офіс) 10, м. Чернівці, Чернівецька область, 58000) про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Головного управління ДФС у Чернівецькій області (позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВУД БАТТЕРФЛЯЙ" (відповідач) з такими позовними вимогами:

стягнути кошти з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "ВУД БАТТЕРФЛЯЙ" в рахунок погашення податкового боргу по єдиному податку з юридичних осіб в сумі 306646,16 грн до місцевого бюджету.

Позов мотивовано тим, що станом на дату звернення до адміністративного суду за відповідачем обліковий податковий борг по єдиному податку з юридичних осіб в сумі 306646,16 грн, який виник внаслідок несплачених грошових зобов'язань, самостійно визначених платником у поданих податкових деклараціях.

З огляду на викладене позивач звернувся до суду з даним позовом про стягнення коштів з банківських рахунків відповідача в рахунок погашення податкового боргу по єдиному податку з юридичних осіб в сумі 306646,16 грн до місцевого бюджету.

Від відповідача, у строк встановлений судом, на адресу суду не надходило відзиву проти позову.

Ухвалою Чернівецького окружного адміністративного суду від 07.08.2018 року відкрито провадження у даній справі та призначено її до судового розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Копію ухвали про відкриття спрощеного провадження від 07.08.2018 року вручено відповідачу 17.08.2018 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відповідно до ч. 5 ст. 262 КАС України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Зважаючи на відсутність клопотання будь-якої зі сторін про інше, суд вважає за можливе продовжити розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Перевіривши матеріали справи, встановивши фактичні обставини в справі, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши та оцінивши надані докази в сукупності, проаналізувавши законодавство, яке регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню у повному обсязі, виходячи з наступного.

Судом встановлено такі обставини у справі та відповідні їм правовідносини.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВУД БАТТЕРФЛЯЙ" (код ЄДРПОУ 39935765) зареєстроване, як юридична особа за адресою: вул. Головна, буд. 265-В, кв.(офіс) 10, м. Чернівці, Чернівецька область, 58000) та взяте на облік в органах ДФС з 01.01.2018 року (а.с. 9).

З матеріалів справи встановлено, що за відповідачем обліковується заборгованість по єдиному податку з юридичних осіб на загальну суму 306646,16 грн, яка нарахована на підставі відомостей самостійно визначених платником у податкових деклараціях, а саме:

- Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) №9067743901 від 18.04.2017 року, термін сплати - 19.05.2017 року, на суму 28742,22 грн (а.с. 14);

- Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) №9151698502 від 02.08.2017 року, термін сплати - 19.08.2017 року, на суму 30956,78 грн (а.с. 15);

- Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) №9216813378 від 18.10.2017 року, термін сплати - 19.11.2017 року, на суму 57510,25 грн (а.с. 16);

- Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) №9298683889 від 12.02.2018 року, термін сплати - 19.02.2018 року, на суму 189436,91 грн (а.с. 17);

Податковим органом було направлено відповідачу податкову вимогу форми "Ю" №741-54 від 22.11.2017 року про сплату боргу на загальну суму 15497,06 грн (а.с. 11).

Крім того, заборгованість відповідача підтверджується розрахунком заборгованості та обліковою карткою платника податку відповідно до яких станом на 19.07.2018 року за відповідачем обліковується податкова заборгованість по єдиному податку з юридичних осіб на загальну суму 306646,16 грн (а.с. 8, 12-13).

Оскільки відповідач в добровільному порядку суму податкового боргу не сплатив, Головне управління ДФС у Чернівецькій області звернулось до суду з даним позовом.

До вказаних спірних правовідносин суд застосовує наступні положення законодавства та робить висновки по суті спору.

Статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України від 02.12.2010 року №2755-17 (далі - ПК України).

Відповідно до п. 6.1 ст. 6 ПК України податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Статтею 8 ПК України визначено, що в Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори. До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені цим Кодексом і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах їх повноважень і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

Згідно п.п. 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПК України податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Підпунктом 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України визначено, що податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п. 294.1. ст. 294 ПК України податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Відповідно до п. 295.3. ст. 295 ПК України платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Відповідно до пп. 49.18.1. п. 49.18.1. ст. 49 ПК України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Відповідно до п.п. 54.3.2. п. 54.3. ст. 54 ПК України контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Пунктом 59.1 статті 59 ПК України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Як встановлено з матеріалів справи, на виконання п. 59.1. ст. 59 ПК України Головним управлінням ДФС в Чернівецькій області на адресу відповідача було направлено податкову вимогу форми "Ю" №741-54 від 22.11.2018 року на суму 15497,06 грн.

На момент утворення заборгованості зазначена податкова вимога не була відкликана, відтак, податкове зобов'язання є узгодженим. Згідно інтегрованої картки платника податків за відповідачем рахується узгоджене, проте не сплачене податкове зобов'язання на суму 306646,16 грн.

Згідно з п. 95.1. ст. 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до п. 95.3. ст. 95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до п. 87.1. ст. 87 ПК України джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Таким чином, судом встановлено, що за відповідачем рахується заборгованість по єдиному податку з юридичних осібна загальну суму 306646,16 грн.

Станом на день розгляду даної справи в суді вказана заборгованість в добровільному порядку відповідачем не погашена, а тому наявні підстави для її стягнення за рішенням суду.

Згідно із п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України однією із основних засад судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною 1 ст. 9 КАС України передбачено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до частини 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

З огляду на наведене, враховуючи ненадання відповідачем доказів відсутності або погашення ним заборгованості, суд вважає, що вимоги позивача є обґрунтованими, відповідають обставинам справи і наявним матеріалам, у зв'язку з чим позов підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень пов`язаних з залученням свідків та проведенням експертиз.

Враховуючи відсутність витрат позивача - суб`єкта владних повноважень пов`язаних з залученням свідків та проведенням експертиз, то суд не вирішує питання про їх стягнення з відповідача.

Керуючись статтями 241 - 246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України,

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Стягнути кошти з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "ВУД БАТТЕРФЛЯЙ" (код ЄДРПОУ 39935765, вул. Головна, буд. 265-В, кв.(офіс) 10, м. Чернівці, Чернівецька область, 58000) в рахунок погашення податкового боргу по єдиному податку з юридичних осіб в сумі 306646 (триста шість тисяч шістсот сорок шість) грн 16 коп. до місцевого бюджету.

Згідно статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У відповідності до статей 293, 295 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку повністю або частково. Апеляційна скарга на рішення до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подається до Вінницького апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення (складання).

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне найменування сторін:

Позивач - Головне управління ДФС у Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 39392513, вул. Героїв Майдану, 200-А, м. Чернівці, Чернівецька область, 58013, cv.official@sfs.gov.ua);

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВУД БАТТЕРФЛЯЙ" (код ЄДРПОУ 39935765, вул. Головна, буд. 265-В, кв. (офіс) 10, м. Чернівці, Чернівецька область, 58000).

Суддя В.О. Григораш

Попередній документ : 76334124
Наступний документ : 76377378