Ухвала суду № 75718636, 31.07.2018, Господарський суд Чернівецької області

Дата ухвалення
31.07.2018
Номер справи
926/1022/18
Номер документу
75718636
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, тел. 55-09-34, е-mail: inbox@cv.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

п р о з а к р и т т я п р о в а д ж е н н я у с п р а в і

31 липня 2018 року Справа № 926/1022/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»

до відповідача Чернівецького коледжу Львівського Національного аграрного Університету

про стягнення заборгованості у сумі 127 463,45 гнр.

Суддя С.О. Миронюк

Представники сторін:

Від позивача - Миронов С.І. - представник. Довіреність № 007.1Др-12-0118 від 02.01.2018 р.

Від відповідача - не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» звернулось до Господарського суду Чернівецької області з позовом до Чернівецького коледжу Львівського Національного аграрного Університету про стягнення заборгованості за Договором на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими № 41АВСhrZ363-17/1 від 06.06.2017 р. в сумі 127 463,45 грн., що складається з: основного боргу в розмірі 120 703,58 грн., пені в сумі 4 942,85 грн., інфляційних втрат в розмірі 1 380,88 грн. та 3 % річних в сумі 436,13 грн.

Провадження у справі відкрито ухвалою господарського суду Чернівецької області від 04.05.2018 року, справу до розгляду в підготовчому засіданні призначено на 22.05.2018 року.

Ухвалами суду від 22.05.2018 р., 19.06.2018 р. підготовче засідання відкладено на 02.07.2018 р.

Ухвалою суду від 02.07.2018 р. закрито підготовче провадження, справу призначено до розгляду на 30.07.2018 р.

В судовому засіданні 30.07.2018 р. оголошено перерву до 31.07.2018 р.

31.07.2018 року через канцелярію позивач та відповідач надали спільну заяву про затвердження мирової угоди у справі.

Розглянувши подану мирову угоду, перевіривши повноваження представників сторін на вчинення дій щодо її підписання, суд встановив, що умови укладеної між сторонами мирової угоди у даній справі стосуються лише прав та обов'язків сторін щодо предмету спору.

Відповідно до вимог ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: 1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або 2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Враховуючи, що укладена між позивачем і відповідачем мирова угода не суперечить вимогам чинного законодавства України, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи, здійснена в інтересах обох сторін та не зачіпає інтереси інших осіб, суд згідно зі статтею 192 Господарського процесуального кодексу України затверджує мирову угоду.

Наслідки затвердження мирової угоди представникам сторін відомі.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо: сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 192, 231, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду у справі № 926/1022/18 наступного змісту:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», в особі директора Ляшенка В.М., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Відповідач - Львівський Національний аграрний Університет в особі Чернівецького коледжу, в особі директора Сорочан Н.Н., що діє на підставі Положення та Довіреності, з другої сторони, надалі та разом - Сторони, уклали дану Мирову угоду про наступне.

1. Сторони визнають, що на момент укладення цієї мирової угоди заборгованість Відповідача перед Позивачем за період лютий - березень 2018 року становить: заборгованість за газ 120 703,58 грн., пеня 4 942,85 грн., 3 % річних 436,13 грн., інфляційні 1 380,88 грн., судовий збір 1 911,95 грн.

2. Відповідач зобов'язується сплатити на користь Позивача кошти в порядку, визначеному цією Мировою угодою.

2.1. Відповідач зобов'язується сплатити на користь Позивача в строк до 06.08.2018 р. судовий збір в сумі 1 911,95 грн.

2.2. Відповідач зобов'язується сплатити на користь Позивача в строк до 21.08.2018 р. заборгованість за газ в сумі 120 703,58 грн , пеню в сумі 2 471,43 грн , 3 % річних в сумі 218,07 грн , інфляційні в сумі 690,44 грн.

2.3. Сторони домовились, що зобов'язання Відповідача щодо сплати на користь Позивача пені в сумі 2 471,42 грн., 3 % річних в сумі 218,06 грн., інфляційних в сумі 690,44 грн. припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) Позивачем на підставі ст. 605 ЦК України.

2.4. Оплата судового збору, пені, 3% річних та інфляційних проводиться Відповідачем на банківський рахунок Позивача № 26006010072 в АБ «Кліринговий дім», МФО 300647.

2.5. Оплата заборгованості за газ проводиться Відповідачем на банківський рахунок Позивача № 26003110072 в АБ «Кліринговий дім», МФО 300647.

3. Сторони підтверджують, що з моменту повного виконання Позивачем та Відповідачем цієї Мирової угоди Сторони не матимуть жодних майнових та немайнових претензій одна до одної з питань, які є предметом цієї Мирової угоди.

4. Ця Мирова угода затверджується ухвалою Господарського суду Чернівецької області, яка (ухвала) відповідає вимогам, передбаченим ст.4 Закону України «Про виконавче провадження» (№ 1404-VІІІ від 02.06.2016 року) та є виконавчим документом.

5.Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Чернівецької області та діє до повного виконання Відповідачем обов'язків за цією Мировою угодою.

6. Ухвала Господарського суду Чернівецької області про затвердження даної Мирової угоди може бути пред'явлена Позивачем для примусового виконання до органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень, протягом трьох років в разі невиконання або неналежного виконання Відповідачем умов цієї Мирової угоди, в тому числі в разі несплати або неповної сплати Відповідачем будь-якого платежу відповідно до визначених у Мировій угоді строків.

7. Ця Мирова угода складена в трьох оригінальних примірниках (по одному для кожної із сторін та один - для Господарського суду Чернівецької області), та набирає чинності з моменту її визнання ухвалою Господарського суду Чернівецької області.

8. Повноваження сторін на право укладення цієї Мирової угоди судом перевірені. Передбачені законом наслідки затвердження цієї Мирової угоди сторонам судом розтлумачені та зрозумілі

2. Закрити провадження у справі № 926/1022/18 у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди та її затвердженням Господарським судом Чернівецької області.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.

Ухвала набрала законної сили "31" липня 2018 року та та може бути оскаржена в апеляційному порядку. Строк пред'явлення до виконання - до 31.07.2021 року.

Суддя Миронюк С.О.

Попередній документ : 75718635
Наступний документ : 75718638