Ухвала суду № 74187501, 17.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.05.2018
Номер справи
757/23059/18-к
Номер документу
74187501
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23059/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Чередник І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Чередник І.А., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000122 від 01.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 205 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мазур О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що Державною службою фінансового моніторингу України у рамках кримінального провадження № 12013080000000191 проведено фінансовий моніторинг за результатами якого встановлено, що фінансові операції проведені ТОВ «Мет-Опт-Торг» (ЄРДПОУ 41789250), ТОВ «Метстілтрейд» «ЄРДПОУ 41337818), ТОВ «Трейд Омніс» (ЄРДПОУ 40883857), ТОВ «Нью Енерджі», ТОВ «Компанія Агростандарт» (ЄРДПОУ 40171938), ТОВ «Кабал» (ЄРДПОУ 41095942) та ТОВ «Бенгаус» (ЄРДПОУ 40809705), ТОВ «Сівано» (ЄРДПОУ 41003757) у 2016- 2018 роках, на загальну суму 141 100 000 грн., спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно листа Державної служби Фінансового моніторингу України від 30.01.2018 року:

- ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) відкрито рахунок в ПАТ «ОТП Банк» № 26009455044045;

На цей час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо руху коштів по номерам рахунків:

- № 26009455044045 відкритого ТОВ «Нью Енерджі»;

які перебувають у розпорядженні ПАТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ: 21685166 , МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Таким чином, у володінні ПАТ «ОТП Банк» знаходяться відомості, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд провадження у її відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Чередник Ільмірі Анваровні, Кравченко Інні Олександрівні, Євко Тамарі Олександрівні, Чипізі Андрію Васильовичу, Подоляку Анджею Олександровичу, Шайдерову Павлу Олександровичу, Оксимець Володимиру Олександровичу, з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ: 21685166 , МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю отримання копій у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- заяви на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка) :

- № 26009455044045 відкритого ТОВ «Нью Енерджі»;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище товариствами до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

- Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточних рахунках:

- № 26009455044045 відкритого ТОВ «Нью Енерджі» протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) відкрито рахунок в ПАТ «ОТП Банк» за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

- Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках: ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

- Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ПАТ «ОТП Банк» № 26009455044045 ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

- Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 26009455044045 ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо видачі співробітниками ПАТ «ОТП Банк», чекових книжок, векселів та інших по рахунках ПАТ «ОТП Банк» № 26009455044045 відкритого ТОВ «Нью Енерджі»

- Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) відкрито рахунок в ПАТ «ОТП Банк» № 26009455044045 за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки.

- Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) відкрито рахунок в ПАТ «ОТП Банк» № 26009455044045 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

- Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) відкрито рахунок в ПАТ «ОТП Банк»

№ 26009455044045, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

- Документів майнового найму банківського сейфу.

- Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) відкрито рахунок в ПАТ «ОТП Банк» № 26009455044045, операцій з цінними паперами.

- всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «Нью Енерджі» (ЄДРПОУ 38247227) рахунок в ПАТ «ОТП Банк»

№ 26009455044045, які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23059/18-к

Прим. 2 - слідчий Чередник І.А.

Копія - ПАТ «ОТП Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 17.05.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 74187501 ?

Документ № 74187501 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74187501 ?

Дата ухвалення - 17.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74187501 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74187501 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74187498
Наступний документ : 74187502