Рішення № 73650817, 26.04.2018, Суворовський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
26.04.2018
Номер справи
523/7648/17
Номер документу
73650817
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 523/7648/17

Провадження №2/523/355/18

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2018 р. м. Одеса

Суворовський районний суд міста Одеси в складі:

головуючого судді Виноградової Н.В.,

при секретарі судового засідання Одарія В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшла позовна заява Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 1103351,16 грн. Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що відповідач не виконав взяті на себе зобов’язання за кредитним договором.

Представник позивача надав до суду заяву в якій позовні вимоги підтримав та просив розглядати справу у його відсутності, не заперечував проти винесення заочного рішення.

Відповідач про розгляд справи повідомлявся належним чином, про що в матеріалах справи є належні докази (рекомендоване повідомлення №0516583 4). Жодних заяв, клопотань чи відзиву до суду не надавав.

Суд ухвалює заочне рішення за відсутності учасників справи відповідно до ст. 280 ЦПК України, про що не заперечував представник позивача.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що 12.04.2007 року між Відкритим акціонерним товариством «Всеукраїнський ОСОБА_3» та ОСОБА_2 був укладений Кредитний договір № 103/07ф.

Згідно пунктів 1.1.,1.1.1.,1.1.2. Кредитного договору, ОСОБА_3 надав Позичальнику кредит на поточні потреби в розмірі 50 000 доларів США 00 центів (надалі - Кредит), термін повернення Кредиту - 11 квітня 2017 року.

За користування кредитом встановлюється плата в розмірі 13,00 % річних (п. 1.1.3 Кредитного договору).

Відкрите акціонерне товариство «Всеукраїнський ОСОБА_3» було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський ОСОБА_3».

18.05.2010 р. у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміни найменування юридичної особи. ПАТ «ВіЕйБі Банк» є повним правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський ОСОБА_3».

Станом на 13.06.2016 р., загальна сума заборгованості Відповідача, відповідно до розрахунку заборгованості становить 2 414 353,65 грн., з них заборгованість за кредитом - 43 478,30 доларів США; заборгованість за відсотками - 41 810,49 доларів США; штраф/пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 280 825,31 грн.

20.09.2011 року Суворовським районним судом м. Одеси ухвалено рішення по цивільній справі № 2-1240 про стягнення з ОСОБА_2 на користь ПАТ «ВіЕйБі Банк» заборгованості за кредитним договором в розмірі 435 241,27 грн., що складалася з 59762,50 доларів США - заборгованість за кредитом;

5550,10 доларів США - заборгованість за процентами;

9494,21 грн. - штраф за неналежне виконання умов кредитного договору.

Проте заборгованість за рішенням суду не сплачена, крім того відповідно до умов договору триває нарахування процентів на суму боргу та штрафних санкцій за невиконання умов договору.

Тому, ПАТ «ВіЕйБі Банк» вимушений звернутися за захистом свого порушеного права до суду за стягненням різниці заборгованості з урахуванням рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 20.09.2011 року справі № 2-1240/11, а саме:

- заборгованість по відсотках (різниця) - 33 260,39 дол. США (що за курсом НБУ станом на 13.06.2016 року, який дорівнює 25,015343 грн. за 1 дол. США, складає -832020,06 грн.

- штраф /пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 271 331,10 грн.

Усього заборгованість за кредитним договором № 103/07ф (з урахуванням рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 20.09.2011 року справі № 2-1240/11) складає 1 103 351,16 грн.

Статтею 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання виникають з договорів та інших правочинів. Відповідно до вимог статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до вимог статті 527 Цивільного кодексу України, боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор прийняти виконання зобов'язання.

Згідно із статтею 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України (ст.1048 ЦК України).

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов'язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до вимог ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення. Згідно ст. 623 Цивільного кодексу України, боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Відповідно до вимог ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Статтею 1050 ЦК України передбачено, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549 - 552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків, встановлених ст. 82 ЦПК України. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд сприяє всебічному та повному зясуванню обставин по справі, роз’яснює їх права та обов’язки, попереджує про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їх прав у випадках передбачених цим Кодексом.

Оскільки суд задовольняє позовні вимоги, відповідно до ст.141 ЦПК України з відповідача на користь держави підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору у розмірі 16 550,27 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 526, 530, 536, 549, 553-554, 610, 611, 612, 625-627, 629, 1050, 1054-1055 ЦК України, ст.ст. 4, 5, 12, 13, 81, 89, 258-259, 267, 268, 280-285 ЦПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський ОСОБА_3» (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т, код (РПОУ: 19017842) заборгованість за Кредитним договором № 103/07ф від 12.04.2007 року в розмірі 1 103 351,16 (один мільйон сто три тисячі триста п’ятдесят одна) гривня 16 копійок.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір у розмірі 16 550,27 грн.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом 30-ти днів з дня складення повного рішення не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30-ти днів з дня складення рішення.

Заочне рішення може бути оскаржене позивачем до апеляційного суду Одеської області через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30-ти днів з дня складення рішення.

Повне судове рішення складено 26.04.2018р.

Суддя:

Попередній документ : 73650805
Наступний документ : 73650826