Ухвала суду № 73591938, 23.04.2018, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.04.2018
Номер справи
816/1293/18
Номер документу
73591938
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження в адміністративній справі

23 квітня 2018 рокум. ПолтаваСправа № 816/1293/18

Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Єресько Л.О., перевіривши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Армапрофіль" ( вул. Гоголя, б.12, оф.413, м. Полтава, Полтавська область,36020 )до Головного управління ДФС у Полтавській області ( вул. Європейська, 4, м. Полтава, Полтавська область,36014 )про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2018 року позивач ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Армапрофіль" звернувся до ОСОБА_2 окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління ДФС у Полтавській області , просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення від 19.12.2017 № НОМЕР_1, № НОМЕР_2.

Підставою подання вказаного позову слугувало винесення оскаржуваних податкових повідомлень - рішень, яке, на думку позивача, є неправомірними та такими, що прийняті в порушення вимог чинного законодавства.

Адміністративний позов відповідає вимогам статей 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України та підсудний ОСОБА_2 окружному адміністративному суду, а також поданий у строк, встановлений законом.

Підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження на даній стадії відсутні.

Враховуючи вимоги пункту 4 частини четвертої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України та з метою остаточного визначення предмета спору та характеру спірних відносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне розглядати справу за правилами загального позовного провадження з проведенням підготовчого судового засідання.

Згідно з частиною третьою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Суд вважає за необхідне зобов'язати відповідача надати додаткові докази у справі, яких, на думку суду, не вистачає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 77, 171, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, -

У Х В А Л И В:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі 816/1293/18 за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Армапрофіль" до Головного управління ДФС у Полтавській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче судове засідання на 14:00 год. 15 травня 2018 року в приміщенні ОСОБА_2 окружного адміністративного суду за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Пушкарівська, 9/26.

Встановити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії даної ухвали для надання до суду відзиву на позов разом з усіма доказами, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього документів іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз'яснити, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами, а неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову в силу частини четвертої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Запропонувати позивачу надати до суду відповідь на відзив протягом п'яти днів з дня отримання відзиву відповідача разом з доказами в його обґрунтування та доказами надіслання (вручення) відповіді на відзив і доданих до неї документів іншим учасникам справи.

Запропонувати відповідачу надати до суду заперечення на відповідь на відзив протягом п'яти днів з дня отримання відзиву разом з доказами в його обґрунтування та доказами надіслання (вручення) заперечень і доданих до них документів іншим учасникам справи.

Зобов'язати Головне управління ДФС у Полтавській області надати до суду в строк до 11 травня 2018 року всі матеріали, які слугували для винесення оскаржуваних податкових - повідомлень - рішень, а також належним чином завірені копії:

- податкових повідомлень - рішень від податкові повідомлення - рішення від 19.12.2017 № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та детальний розрахунок до них;

- документи щодо підстав та порядку проведення перевірки, оформленої актом від 01.12.2017 № 1601/16-31-14-05-09/39880674;

- акта документальної позапланової виїзної перевірки від 01.12.2017 № 1601/16-31-14-05-09/39880674;

- матеріалів адміністративного оскарження податкових - повідомлень рішень 19.12.2017 № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 ;

- листа ГУ ДФС у м. Києві від 14.07.2017 № 22978/7/26-15-14-05-03;

Роз'яснити відповідачу, що згідно із частиною 9 статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. У разі якщо особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом. Згідно частини першої статті 149 Кодексу адміністративного судочинства України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб'єктом владних повноважень.

Повідомити учасникам справи, що вони можуть отримати інформацію у справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, веб-адреса сторінки суду: http://court.gov.ua/fair/sud1670/.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати сторонам разом з витягом про їхні процесуальні права та обов’язки.

Надіслати відповідачу копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвала щодо відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через ОСОБА_2 окружний адміністративний суд протягом п'ятнадцяти днів з дня її складання шляхом подання апеляційної скарги у відповідності до підпункту 15.5 пункту 15 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017.

В іншій частині ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя Л.О. Єресько

Попередній документ : 73591936
Наступний документ : 73591939