Ухвала суду № 73589018, 23.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
23.04.2018
Номер справи
766/3309/17
Номер документу
73589018
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №766/3309/17

н/п 1-кс/766/4437/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000009 від 08.02.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

У період часу з 25.08.2016 по 16.02.2017 ОСОБА_3, знаючи про незаконне походження грошових коштів, які надійшли у результаті здійснення злочинної діяльності від таких підприємств як: ПП «Бартон – Торг» (код за ЄРДПОУ 40273350), ПП «ФАБР І К» (код за ЄРДПОУ 39464776), ПП «Торса» (код за ЄРДПОУ 40273319), ПП «Мерркадо» (код за ЄРДПОУ 40762053), ПП «ЕГМА» (код за ЄРДПОУ 40273330), ПП «Сепік» (код за ЄРДПОУ 40761791), ПП «Ірраваді» (код за ЄРДПОУ 40761962), ПП «Брайс» (код за ЄРДПОУ 40294412), ПП «Дорз – Трафік» (код за ЄРДПОУ 39497733), ПП «Полінуур» (код за ЄРДПОУ 38481188), ПП «Де – Бірс» (код за ЄРДПОУ 38888589), ПП «Кідем» (код за ЄРДПОУ 40629761), ПП «Венген» (код за ЄРДПОУ 40629712), ПП «Такла» (код за ЄРДПОУ 40527336), ПП «Макан» (код за ЄРДПОУ 40527289), ПП «Атакама – Плюс» (код за ЄРДПОУ 40527184), ПП «Сколл» (код за ЄРДПОУ 40931360), ПП «Нарві» (код за ЄРДПОУ 40931423), ПП «Тарвос» (код за ЄРДПОУ 40931219), ПП «Салар – Торг» (код за ЄРДПОУ 40527231) нібито за товар та послуги на розрахункові рахунки ПП «Каіорс» (код за ЄДРПОУ 40630424) та ПП «Віетрікс» (код за ЄРДПОУ 40629891), діючи з умислом спрямованим на легалізацію грошових коштів, вчинила фінансові операції, шляхом зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів на загальну суму 35,09 млн. грн., які не використовувала у господарській діяльності.

Підставою внесення стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу щодо підприємств ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ПП «Венгер» (код ЄДРПОУ 40629712), ПП «Атакама-Плюс» (ЄДРПОУ 40527184).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ПП «Атакама-Плюс» (ЄДРПОУ 40527184) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2017 роки.

У своїй діяльності ПП «Атакама-Плюс» (ЄДРПОУ 40527184), використовувало банківський рахунок № 26005455024702 (Українська гривня), відкриті у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26005455024702 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.07.2016 по 30.05.2017 року.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП «Атакама-Плюс» (ЄДРПОУ 40527184), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні - неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 32017230000000009 від 08.02.2017 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, або іншій особі за постановою та дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, щодо клієнта банку ПП «Атакама-Плюс» (ЄДРПОУ 40527184), а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26005455024702 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.07.2016 по 30.05.2017 року.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення АТ "ОТП БАНК" за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, буд. 23.

Встановити строк дії ухвали строком до 23. 05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 73589018 ?

Документ № 73589018 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73589018 ?

Дата ухвалення - 23.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73589018 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73589018 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 73589018, Херсонський міський суд Херсонської області

Судове рішення № 73589018, Херсонський міський суд Херсонської області було прийнято 23.04.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 73589018 відноситься до справи № 766/3309/17

Це рішення відноситься до справи № 766/3309/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 73589015
Наступний документ : 73589024