Ухвала суду № 72353233, 22.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
22.02.2018
Номер справи
200/1922/18
Номер документу
72353233
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57

тел. канцелярії 744-00-77, факс 744-17-64, email – inbox@bs.dp.court.gov.ua

Справа №200/1922/18

У Х В А Л А

про прийняття заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

15 лютого 2018 року суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. ознайомившись з матеріалами позовної заяви Автогаражного кооперативу «Південний» (ЄДРПОУ 23076615, 49040, м.Дніпро, ж/м Тополя-2) до ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, 49000, АДРЕСА_1) про стягнення заборгованості по членським внескам та штрафних санкцій, -

В С Т А Н О В И Л А:

06.02.2018 року до суду надійшла позовна заява Автогаражного кооперативу «Південний» (ЄДРПОУ 23076615, 49040, м.Дніпро, ж/м Тополя-2) до ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, 49000, АДРЕСА_1) про стягнення заборгованості по членським внескам та штрафних санкцій.

07.02.2018 року судом здійснено запит до адресно-довідкового підрозділу УДМС, ГУДМС України в Дніпропетровській області щодо місця проживання відповідача.

14.02.2018 року судом отримано відповідь на запит.

Позовна заява відповідає вимогам ст. 175-177 ЦПК України, нерухоме майно знаходиться у Шевченківському районі м.Дніпра.

Згідно з ч. 1 ст. 187 ЦПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу.

За положеннями ч. 1 ст. 11 ЦПК України, суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов'язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

На підставі викладеного та керуючись ст.84, 184, 187, 190, 197, 274, 277, 353 ЦПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Відкрити провадження в цивільній справі за позовом Автогаражного кооперативу «Південний» (ЄДРПОУ 23076615, 49040, м.Дніпро, ж/м Тополя-2) до ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, 49000, АДРЕСА_1) про стягнення заборгованості по членським внескам та штрафних санкцій.

Розгляд справи провести в порядку спрощеного провадження, без повідомлення сторін, за наявними у справі матеріалами.

Учасникам справи надіслати копії ухвали про відкриття провадження у справі (в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення) протягом двох днів з дня її складення у відповідності до ст.190, ч. 5 ст. 272 ЦПК України.

Відповідачу разом з копією ухвали про відкриття провадження у справі одночасно надіслати копії позову та доданих до нього документів.

Відзив подається протягом п’ятнадцяти днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив підписується відповідачем або його представником. Відзив повинен містити: найменування (ім'я) позивача і номер справи; повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності; у разі повного або часткового визнання позовних вимог Ї вимоги, які визнаються відповідачем; обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується; заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання; заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи. До відзиву додаються: докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом десяти днів із дня отримання відзиву, відповіді на відзив.

Третя особа має право подати до суду пояснення щодо позову або відзиву та докази у десятиденний строк з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі або відзиву.

У поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову. Пояснення третьої особи підписуються третьою особою або її представником. До пояснень третьої особи застосовуються тотожні для відзиву правила.

Відповідно до ч.4 ст.178, ч.3 ст.179, ч.3 ст.180, ч.3 ст.181 ЦПК України копія відзиву, відповіді на відзив, заперечення, додані до них документи одночасно надсилаються особою, яка подає заяву по суті справи, іншим учасникам справи.

Відповідач має право пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud0403/.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку лише щодо порушення правил підсудності. В іншій частині заперечення на ухвалу може бути включено до апеляційної скарги на рішення суду.

До утворення апеляційних судів в апеляційних округах, апеляційна скарга подається протягом п'ятнадцяти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Суддя Т.В. Шевцова

Попередній документ : 72353210
Наступний документ : 72353242