Ухвала суду № 72036183, 31.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
31.01.2018
Номер справи
234/4222/17
Номер документу
72036183
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/447/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року Краматорський міський суд Донецької області у складі слідчого судді Пікалової Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Шаховського Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42016050000001257 від 25.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст 364, ч. 2 ст 366 КК України, про надання дозволу посадовим особам головного управління ДФС у Донецькій області та спеціалістам Головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення позапланової документальної перевірки в ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ», КП «БАХМУТ-ВОДА», ПП «Артпромпрофіль», ТОВ «Артемівський цегельний завод «Єврокераміка», ТОВ «АТП 11406», ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ», ТОВ «ВКП «ДЕМИ», -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Краматорського міського суду надійшли клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42016050000001257 від 25.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст 364, ч. 2 ст 366 КК України, про надання дозволу посадовим особам головного управління ДФС у Донецькій області та спеціалістам Головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення позапланової документальної перевірки в ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ», КП «БАХМУТ-ВОДА», ПП «Артпромпрофіль», ТОВ «Артемівський цегельний завод «Єврокераміка», ТОВ «АТП 11406», ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ», ТОВ «ВКП «ДЕМИ». Метою проведення позапланової документальної перевірки є перевірка законності працевлаштування осіб, безпечного ведення робіт та промислової безпеки, а також дотримання вимог податкового, валютного (бюджетного) та іншого законодавства і правильності визначення об’єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів за період з 01.01.2012 по теперішній час, так як іншим шляхом отримати вказану інформацію, окрім, як залучення спеціалістів, неможливо. Відповідно до вимог чинного законодавства, вважає, що провести вказану перевірку без дозволу слідчого судді не можливо, бо це на його думку призведе до істотного порушення прав людини і основоположних свобод.

Суд, вислухавши прокурора, вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною ОСОБА_1 України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Чинний КПК не містить норми, яка безпосередньо регламентує можливість та порядок звернення слідчого з клопотанням про проведення в ході судового розгляду позапланової ревізії та компетенцію слідчого судді щодо вирішення такого клопотання, а в ст. 131 КПК України не передбачено такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Не регламентований чинним КПК України також і порядок розгляду таких клопотань слідчого, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для надання дозволу на проведення позапланової ревізії.

Діючий КПК України обмежує процесуальний статус сторони обвинувачення виключно процесуальними діями.

Слідчий, звертаючись із клопотанням про призначення позапланової перевірки, не навів правових норм, які відносять до компетенції слідчого судді під час судового розгляду справи розв'язання вказаного питання.

У рішенні Європейського суду у справі «Михайлюк та Петров проти України» від 10.12.2009 р. зазначено, що вираз «згідно із законом» насамперед вимагає, щоб оскаржуване втручання мало певну підставу в національному законодавстві, також це законодавство повинно відповідати принципу верховенства права. Ті ж самі обґрунтування стосуються і призначення ревізій з посиланням на положення ч. 2 ст. 93 КПК України, адже дана норма передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій та негласних слідчих дій, витребування та отримання документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК і не містить окремого права слідчого звертатися до слідчого судді з таким клопотаннями.

Призначення позапланової перевірки не є слідчою або негласною слідчою дією, і так само заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких вправі звертатись слідчий до суду.

Положення КПК України не відносять до компетенції слідчого судді вирішення питання щодо проведення позапланової перевірки, ст. 132 КПК України не передбачає такого заходу кримінального провадження, не регламентує порядок розгляду таких клопотань, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для її проведення. Положеннями КПК України не передбачено повноважень слідчого судді призначати позапланову перевірку.

Крім того, згідно з пунктом 1 статті 75.1 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Статтею 78 Податкового кодексу України визначено порядок проведення документальних позапланових перевірок, за положеннями ст. 78.1. цього кодексу документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності перелічених хоча б однієї з перелічених у цій статті обставин. Порядок призначення ревізії та перевірок встановлений в Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 року за №2939-XII (далі - Закон).

Відповідно до ч. 8 ст. 11 Закону орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно з п. 29 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550, позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

Відповідно до п. 6 ст. 11 Закону, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Вивчивши клопотання, встановлено, що клопотання прокурора не містить письмового обґрунтування правових підстав позапланової ревізії. Не додано до клопотання будь-яких документів, які б підтверджували той факт, що позапланова ревізія не проводилася протягом кварталу поточного року, що виключало би порушення частоти її проведення у суб’єкта господарювання. Прокурором в клопотанні не зазначено дати початку та закінчення ревізії.

Таким чином, суд вважає, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 9, 22, 93, 131, 132, 223, 333 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволені клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42016050000001257 від 25.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст 364, ч. 2 ст 366 КК України, про надання дозволу посадовим особам головного управління ДФС у Донецькій області та спеціалістам Головного управління Держпраці у Донецькій області на проведення позапланової документальної перевірки в ТОВ «ДЕМІ-ЗБУТ», КП «БАХМУТ-ВОДА», ПП «Артпромпрофіль», ТОВ «Артемівський цегельний завод «Єврокераміка», ТОВ «АТП 11406», ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ», ТОВ «ВКП «ДЕМИ», – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду: ОСОБА_2

Попередній документ : 72036175
Наступний документ : 72036185