Ухвала суду № 69293379, 24.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.02.2017
Номер справи
761/5866/17
Номер документу
69293379
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/5866/17

Провадження № 1-кс/761/3704/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Чайці І.С., за участю заявника Короля Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_2 - адвоката Короля Дмитра Володимировича про залучення експерта у кримінальному провадженні № 12015100100004164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

17 лютого 2017 року захисник підозрюваної ОСОБА_2 - адвокат Король Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про залучення експерта, в якому просив призначити у кримінальному провадженні № 12015100100004164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, судово-економічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15). При цьому, просив поставити на вирішення експерта наступні питання: 1) Яким чином повинно було здійснюватися списання палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) відповідно до встановленої на підприємстві процедури (щоденно, щомісячно чи один раз на рік)? 2) Чи було перевищення витрат палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) вищим за встановлені на підприємстві норми за кожний місяць? 3) Чи було завищення витрат норм палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) на дату списання палива за кожний місяць? 4) Чи відображені документально збитки ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) в результаті списання палива за період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року в бухгалтерській та податковій звітності? 5) Чи підтверджено документально та нормативно завдання збитків ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) в результаті списання палива за період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року?

У судовому засіданні адвокат Король Д.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Скора Л.М., якою здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100004164 від 09 квітня 2015 року, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явилась та не повідомила у встановлений КПК України спосіб про причини свого неприбуття. Разом із цим, слідчий суддя враховує, що кримінально-процесуальне законодавство України не містить вимог щодо обов'язкової участі слідчого в судовому засіданні під час розгляду клопотання сторони захисту про залучення експерта у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення адвоката Короля Д.В., слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні було встановлено, що Шевченківським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100004164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

08 лютого 2017 року захисник підозрюваної ОСОБА_2 - адвокат Король Д.В. звернувся до слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Скорої Л.М. з клопотанням № 79/17-К від 03 лютого 2017 року про залучення експерта та призначення у вищевказаному кримінальному провадженні судово-економічної експертизи.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Скорої Л.М. від 10 лютого 2017 року в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта у кримінальному провадженні № 12015100100004164 від 09 квітня 2015 року відмовлено.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

При цьому, частиною 3 ст. 243 КПК України встановлено, що експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.

У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 244 КПК України у разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта особа, що заявила відповідне клопотання, має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого судді.

Водночас, частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що: 1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з'ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок; 2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об'єктивних причин.

Приймаючи рішення про відмову стороні захисту в задоволенні клопотання про залучення експерта у кримінальному провадженні № 12015100100004164 від 09 квітня 2015 року, слідчий виходив з того, що питання, запропоновані захисником підозрюваної ОСОБА_2 - адвокатом Королем Д.В. на вирішення експерта, не стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень, а їх вирішення ніяким чином не може позначитись на встановленні об'єктивної істини у кримінальному провадженні та призведе лише до затягування строків досудового розслідування. Крім того, слідчий зазначає, що в рамках даного кримінального провадження вже була призначена експертиза, за наслідками проведення якої експертом складено висновок судово-економічної експертизи від 28 серпня 2015 року № 28/08/15, яким надано відповіді на всі питання, поставлені в постанові про призначення експертизи. При цьому, висновки, зроблені експертом, підтверджуються й іншими матеріалами кримінального провадження, зокрема: висновком експертизи технічного дослідження документів від 22 вересня 2016 року № 88/тдд, висновком почеркознавчої експертизи від 28 грудня 2015 року № 22/тдд, показаннями свідків тощо, які надали органу досудового розслідування можливість встановити об'єктивні обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, причетних до їх вчинення.

Разом із цим, слідчий суддя не може погодитися з такими висновками слідчого з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України постанова слідчого складається з мотивувальної частини, яка повинна містити, серед іншого, відомості про мотиви прийняття такої постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Враховуючи зміст вказаної процесуальної норми, слідчий суддя приходить до висновку, що постанова слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Скорої Л.М. від 10 лютого 2017 року про відмову стороні захисту в задоволенні клопотання про залучення експерта у кримінальному провадженні в повній мірі не відповідає вимогам ст. 110 КПК України.

Так, у своєму клопотанні № 79/17-К від 03 лютого 2017 року, отриманому слідчим 08 лютого 2017 року, захисник підозрюваної Король Д.В. просив залучити експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, на вирішення якого поставити п'ять запитань, які, на його думку, мають істотне значення для досудового розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити порядок списання палива, наявність перевищення і завищення його показників, наявність збитків та їх розмір). Водночас, слідчим не було надано належної правової оцінки кожному питанню окремо, а зазначено лише, що запропоновані захисником питання не стосуються обставин кримінального провадження № 12015100100004164 від 09 квітня 2015 року. У свою чергу, на переконання слідчого судді, такий підхід органу досудового розслідування є формальним, суперечить загальним засадам кримінального провадження, а також не дає можливості повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Скора Л.М., незважаючи на належне повідомлення про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилась та не надала жодних доказів, які б спростовували доводи сторони захисту та підтверджували відсутність необхідності в залученні експерта для проведення в рамках кримінального провадження № 12015100100004164 від 09 квітня 2015 року судово-економічної експертизи. За таких обставин, слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи захисника підозрюваної ОСОБА_2 - адвоката Короля Д.В. щодо необхідності залучення експерта для проведення судово-економічної експертизи є законними, обґрунтованими та обумовленими виключно виконанням завдання кримінального провадження, зокрема: забезпеченням повного і неупередженого досудового розслідування.

Разом із цим, за результатами розгляду клопотання сторони захисту про залучення експерта слідчий суддя приходить до стійкого переконання, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження № 12015100100004164 від 09 квітня 2015 року, зокрема: встановлення порядку списання палива, наявності перевищення і завищення його показників, наявності збитків та їх розміру, необхідне залучення експерта, а стороною обвинувачення в постанові про призначення судово-економічної експертизи на вирішення залученого експерта були поставлені запитання, що не дозволяють в повній мірі встановити всі обставини кримінальних правопорушень, вчинення яких інкримінується ОСОБА_2 Крім того, слідчий суддя також враховує той факт, що сторона захисту позбавлена можливості самостійно залучити експерта, оскільки документи, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, долучені до матеріалів кримінального провадження № 12015100100004164 від 09 квітня 2015 року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_2 - адвоката Короля Д.В. про залучення експерта у кримінальному провадженні № 12015100100004164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, доручити Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15) провести судово-економічну експертизу та поставити на вирішення експерта наступні питання: 1) Яким чином повинно було здійснюватися списання палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) відповідно до встановленої на підприємстві процедури (щоденно, щомісячно чи один раз на рік)? 2) Чи було перевищення витрат палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) вищим за встановлені на підприємстві норми за кожний місяць? 3) Чи було завищення витрат норм палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) на дату списання палива за кожний місяць? 4) Чи відображені документально збитки ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) в результаті списання палива за період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року в бухгалтерській та податковій звітності? 5) Чи підтверджено документально та нормативно завдання збитків ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) в результаті списання палива за період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року?

Крім того, слідчий суддя покладає на слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Скору Л.М. та/або інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, обов'язок надати експерту Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15) для проведення судово-економічної експертизи матеріали кримінального провадження № 12015100100004164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, а також інші документи та відомості, необхідні для проведення такої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 26, 93, 110, 242-244, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_2 - адвоката Короля Дмитра Володимировича про залучення експерта у кримінальному провадженні № 12015100100004164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Доручити Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15) провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 12015100100004164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1.Яким чином повинно було здійснюватися списання палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) відповідно до встановленої на підприємстві процедури (щоденно, щомісячно чи один раз на рік)?

2.Чи було перевищення витрат палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) вищим за встановлені на підприємстві норми за кожний місяць?

3.Чи було завищення витрат норм палива в період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року на підприємстві ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) на дату списання палива за кожний місяць?

4.Чи відображені документально збитки ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) в результаті списання палива за період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року в бухгалтерській та податковій звітності?

5.Чи підтверджено документально та нормативно завдання збитків ДП «Старавто» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (код ЄДРПОУ 31744962) в результаті списання палива за період з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року?

Зобов'язати слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Скору Л.М. та/або інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, надати експерту Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15) для проведення судово-економічної експертизи матеріали кримінального провадження № 12015100100004164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, а також інші документи та відомості, необхідні для проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.

Попередній документ : 69293376
Наступний документ : 69293473