Постанова № 68739503, 06.09.2017, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.09.2017
Номер справи
826/1493/17
Номер документу
68739503
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

06 вересня 2017 року № 826/1493/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Качура І.А., суддів Келеберди В.І., Федорчука А.Б. розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» до Міністерства оборони України, треті особи: Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк», Генеральна прокуратура України про визнання протиправними дій,

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (надалі - позивач, ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ») з позовом до Міністерства оборони України (надалі також - відповідач, МОУ), треті особи, Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк», Генеральна прокуратура України, в якому просить суд:

- визнати незаконними дії Міністерства оборони України по пред'явленню Публічному акціонерному товариству «Айбокс Банк» вимоги № 286/8/166 від 12.01.2017 року про перерахування коштів у розмірі на суму 4 822 516,35 грн. (чотири мільйони вісімсот двадцять? дві тисячі п'ятсот шістнадцять гривень 35 коп.) та 4 642 987,50 грн. (чотири мільйони шістсот сорок дві тисячі дев'ятсот вісімдесят сім гривень 50 коп.) на реєстраційний рахунок 37118201003192 Державної казначейської служби України у м. Києві, код 00034022, МФО 820172, одержувач Міністерство оборони України.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що дії відповідача щодо пред'явлення вимоги № 286/8/166 від 12.01.2017 року є протиправними, оскільки оскаржувана вимога не відповідає чинному законодавству України, позаяк підписана не уповноваженою на те особою. Просив задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Міністерство оборони України проти задоволення позовних вимог заперечило, зазначивши, що вимога про перерахування коштів від 12.01.2017 року була пред'явлена у зв'язку з невиконанням позивачем умов договору. Просив відмовити позивачу у задоволені позовних вимог.

Представник третьої особи - ПАТ «Айбокс банк» позовні вимоги підтримав.

Представник Генеральної прокуратури України проти задоволення позовних вимог заперечив, виклавши свої пояснення у письмових запереченнях проти позову.

З урахуванням положень частини 4 статті 122 КАС України судом ухвалено про продовження розгляду справи у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши наявні в матеріалах справи документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Фактичні обставини справи свідчать, що 14 грудня 2016 року публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк» видало гарантії №2594-12 16/WOGv та №2593-1216\WOGv згідно яких ПАТ «Айбокс банк» зобов'язується заплатити за Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» (код 38092255) Міністерству оборони України (код 00034022) на рахунки Державного казначейства України відповідно:

- кошти у розмірі, що не перевищують 4 822 516,35 грн. (чотири мільйони вісімсот двадцять дві тисячі п'ятсот шістнадцять гривень 35 коп.), за лотом №5, в якості забезпечення виконання договору, який буде укладений між Бенефіціаром та Принципалом згідно Протоколу №75/469/7 засідання тендерного комітету Міністерства оборони України щодо прийняття рішення про намір укласти договір за переговорною процедурою закупівлі палива рідинного та газу; олив мастильних (нафта, вугілля і нафтопродукти) від 02.12.2016 року відповідно до оголошення № UA-2016-11-14-001643-а оприлюдненого на веб-порталі уповноваженого органу;

- кошти у розмірі, що не перевищують 4 642 987,50 грн. (чотири мільйони шістсот сорок дві тисячі дев'ятсот вісімдесят сім гривень 50 коп.), за лотом №6, в якості забезпечення виконання договору, який буде укладений між Бенефіціаром та Принципалом згідно Протоколу №75/469/7 засідання тендерного комітету Міністерства оборони України щодо прийняття рішення про намір укласти договір за переговорною процедурою закупівлі палива рідинного та газу; олив мастильних (нафта, вугілля і нафтопродукти) від 02.12.2016 року відповідно до оголошення № ІІА-2016-11-14-001643-а оприлюдненого на веб-порталі уповноваженого органу.

15 грудня 2016 року між Міністерством оборони України та ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» укладено договір №286/1/16/35 про постачання для державних потреб палива рідинного та олив мастильних, для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) та договір №286/1/16/36 про постачання для державних потреб палива рідинного та газу; олив мастильних, для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України).

Згідно умов вищевказаних договорів ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» зобов'язувався поставити у 2016 році дизельне паливо ДТ-З-К5, клас 2 по договору №286/1/16/35 - 4 674 тон та дизель паливо ДТ-3-К5, клас 2 по договору №286/1/16/36 - 4 500 тон.

12.01.2017 року Міністерство оборони України направило до ПАТ «Айбокс Банк» вимогу №28618/166 про перерахування коштів у розмірі на суму 4 822 516,35 грн. (чотири мільйон вісімсот двадцять дві тисячі п'ятсот шістнадцять гривень 35 коп.) та 4 642 987,50 грн. (чотири мільйони шістсот сорок дві тисячі дев'ятсот вісімдесят сім гривень 50 коп.) на реєстраційний рахунок 37118201003192 Державної казначейської служби України у м. Києві, код 00034022, МФО 820172, одержувач Міністерство оборони України.

Позивач вважає, що дії відповідача щодо пред'явлення вимоги про стягнення коштів до гаранта є протиправними та такими, що порушують права позивача, а тому звернувся до суду за захистом законних прав та інтересів.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, що виникли між сторонами, оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, з урахуванням встановлених обставин, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 9 КАС України встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із п. 1 ст. 560 ЦК України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Відповідно до ст. 562 ЦК України зобов'язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов'язання (його припинення або недійсності), зокрема, і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов'язання.

Пунктом 2 розділу І Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, визначено, що гарантія - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром (оформлене в письмовій формі або у формі повідомлення) сплатити кошти за принципала в разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частину в разі пред'явлення бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії.

Відповідно до п. 2 глави 4 розділу II Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, одержана вимога/повідомлення Бенефіціара або банку Бенефіціара є достатньою умовою для банку-гаранта (резидента) сплатити кошти Бенефіціару за гарантією, якщо вимога/повідомлення та документи, обумовлені в гарантії, відповідатимуть умовам, які містяться в наданій гарантії, а також отримані банком - гарантом (резидентом) протягом строку дії гарантії і способом, зазначеним у гарантії.

Фактичні обставини справи свідчать, що 15 грудня 2016 року між Міністерством оборони України та ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» укладено договір №286/1/16/35 про постачання для державних потреб палива рідинного та олив мастильних, для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) та договір №286/1/16/36 про постачання для державних потреб палива рідинного та газу; олив мастильних, для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України).

Згідно умов вищевказаних договорів ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» зобов'язувався поставити у 2016 році дизельне паливо ДТ-З-К5, клас 2 по договору №286/1/16/35 - 4 674 тон та дизель паливо ДТ-3-К5, клас 2 по договору №286/1/16/36 - 4 500 тон.

Так, відповідно до наявних в матеріалах справи копій ухвал господарського суду міста Києва від 16.12.2016 року у справі №910/22898/16 та у справі № 910/22893/16 Міністерству оборони України та товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» заборонено вчиняти будь-які дії спрямовані на виконання спеціального Договору на постачання для державних потреб палива рідинного та газу; олив мастильних, для техніки призначення (за кошти Державного бюджету України) від 15.12.2016 року №286/1/16/36 та від 15.12.2016р. № 286/1/16/35 за результатами переговорної процедури на закупівлю палива дизельного ДТ-3-К5, клас 2 (номер процедури закупівлі в електронній системі: UА-2016-11-14-001643-а, опубліковане в електронній системі закупівель 22.11.2016р.) за лотом 6 та 5, до моменту набрання рішенням у справі.

При цьому, 12.01.2017 року Міністерство оборони України направило до ПАТ «Айбокс Банк» вимогу №28618/166 про перерахування коштів у розмірі на суму 4 822 516,35 грн. (чотири мільйон вісімсот двадцять дві тисячі п'ятсот шістнадцять гривень 35 коп.) та 4 642 987,50 грн. (чотири мільйони шістсот сорок дві тисячі дев'ятсот вісімдесят сім гривень 50 коп.) на реєстраційний рахунок 37118201003192 Державної казначейської служби України у м. Києві, код 00034022, МФО 820172, одержувач Міністерство оборони України.

Як, вбачається з матеріалів адміністративної справи, вимога Міністерства оборони України №28618/166 від 12.01.2017 року підписана директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_2

Судом встановлено, що в якості підтвердження повноважень підписанта, в додатках до вимоги було надано копії довіреностей Міністерства оборони України від 05.12.2016р. №220/395/д та від 10.01.2017р. №220/16/д. Строк дії зазначеної довіреності Міністерства оборони України від 05.12.2016р. №220/395/д закінчився 31.12.2016 року.

Між тим, довіреність від 10.01.2017р. №220/16/д видана Міністерством оборони України, в особі тимчасово виконуючого обов'язки Міністра оборони України Руснака Івана Степановича, який діє на підставі Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою КМУ від 26.11.2014 року №671 (у редакції постанови КМУ від 19.10.2016 року №730), наказу Міністерства оборони України від 30.12.2016року №278КП, який уповноважив директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_2 на підписання від імені Міністерства оборони України вимог щодо стягнення (повернення) забезпечення тендерної та/або цінової пропозицій, стягнення забезпечення виконання договорів, договорів (додаткових угод) на закупівлю продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг відповідно до кошторисних призначень на централізовану оплату пально-мастильних матеріалів, речового майна, продовольства, послуг з харчування, лазне-прального обслуговування відповідно до бюджетних асигнувань на 2017 рік за бюджетними програмами.

Положенням про Міністерство оборони України, затвердженим постановою КМУ від 26.11.2014 року №671 (далі Положення) передбачено, що Міністр в т.ч. представляє Міноборони у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами.

З метою забезпечення діяльності Міноборони, стабільності та наступності в його роботі, організації поточної роботи, пов'язаної із здійсненням повноважень Міноборони, Кабінетом Міністрів України призначається державний секретар Міноборони, який очолює апарат Міноборони.

Державний секретар Міноборони є вищою посадовою особою з числа державних службовців Міноборони.

Державний секретар Міноборони представляє Міноборони як юридичну особу в цивільно-правових відносинах, здійснює інші повноваження, визначені законом.

На час відсутності державного секретаря Міноборони чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони відповідно до наказу державного секретаря Міноборони.

Однак суд звертає увагу, що Положення про Міністерство оборони України, яке зазначено як підстава для видачі довіреності, не містить положень які б передбачали можливість заміщення посади Міністра оборони України, а також не передбачає правової підстави для видання тимчасово виконуючим обов'язки Міністра оборони України довіреностей.

При цьому, Наказ Міністерства оборони України від 30.12.2016 року №278КП, який також був зазначений як підстава для видачі довіреності тимчасово виконуючим обов'язки Міністра, не був наданий в Банк разом із вимогою про сплату коштів.

Так, відповідно до статті 246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Під "органом юридичної особи" слід розуміти органи, уповноважені здійснювати управління юридичною особою на підставі закону та установчих документів, тобто вищі органи управління та виконавчі органи (наприклад, ст. ст. 98, 99, 101, 159, 161 ЦК, ст. ст. 41, 47, 58, 62 Закону "Про господарські товариства").

Таким чином, судом встановлено що тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони України не є уповноваженою особою для видачі довіреностей.

Крім того з аналізу вищезазначеної довіреності, встановлено що остання видана на вчинення дій (в тому числі і щодо підписання від імені Міністерства оборони України вимог щодо стягнення (повернення) забезпеченої тендерної документації та/або цінових пропозицій та стягнення забезпечення виконання договорів), які виникають в межах бюджетних асигнувань на 2017 рік.

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України, бюджетне асигнування - повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження.

За таких обставин суд приходить до висновку, що оскільки тендерна процедура, видача гарантії та підписання договору відбувалось у 2016 році, то й вимога про перерахування коштів стосується бюджетних асигнувань Міністерства оборони України на 2016 рік, а тому директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_2 не уповноважений на звернення із такою вимогою.

Тому, вимога №286/8/166 від 12.01.2017р. за підписом директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_2, яка надійшла у Банк, не відповідає умовам банківських гарантій №2594-1216/WOGv та №2593-1216/WOGv, оскільки не підписана уповноваженою особою.

Стосовно доводів, Генеральної прокуратури України, що ТОВ «Вог АЕРО ДЖЕТ» не є належним позивачем у справі, оскільки вимога про перерахування коштів була заявлена Міністерством оборони України до ПАТ «Айбокс банк», суд зазначає наступне.

Так, відповідно до положення статті 569 ЦК України, якою перебачено право гаранта на зворотну вимогу до боржника, а саме: гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником.

Гарант не має права на зворотну вимогу (регрес) до боржника у разі, якщо сума, сплачена гарантом кредиторові, не відповідає умовам гарантії, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником.

Відтак, внаслідок списання ПАТ «Айбокс Банк» гарантійних сум за Банківськими гарантіями на вимогу Міністерства оборони України, яка не відповідає умовам Банківських гарантій, призведе в подальшому до виникнення у ПАТ «Айбокс Банк» права зворотної вимоги до Позивача.

Так, суд зазначає, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо позивач вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав чи свобод (ст. 2, п. 1 ч. 1 ст.17 Кодексу адміністративного судочинства України).

Отже, позивач, звертаючись з адміністративним позовом, зазначає, що його права порушені рішеннями, дією або бездіяльністю суб'єкта владних повноважень, проте такі рішення, дія або бездіяльність повинні бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин.

Враховуючи, що судом в ході розгляду адміністративної справи було встановлено саме протиправність дій Міністерства оборони України щодо пред'явлення вимоги про перерахування коштів до ПАТ «Айбокс банк», яка в свою чергу призводить до порушень прав та інтересів ТОВ «Вог АЕРО ДЖЕТ», суд вважає обґрунтованим звернення ТОВ "Вог АЕРО ДЖЕТ" до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Згідно з ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Із системного аналізу вище викладених норм та обставин суд прийшов до висновку, про протиправність дій Міністерства оборони України по пред'явленню Публічному акціонерному товариству «Айбокс Банк» вимоги № 286/8/166 від 12.01.2017 року про перерахування коштів у розмірі на суму 4 822 516,35 грн. (чотири мільйони вісімсот двадцять? дві тисячі п'ятсот шістнадцять гривень 35 коп.) та 4 642 987,50 грн. (чотири мільйони шістсот сорок дві тисячі дев'ятсот вісімдесят сім гривень 50 коп.) на реєстраційний рахунок 37118201003192 Державної казначейської служби України у м. Києві, код 00034022, МФО 820172, одержувач Міністерство оборони України та наявність підстав для задоволення адміністративного позову у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст. ст. 69-71, 86, 94, 122, 158-163, 167 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» задовольнити.

2. Визнати протиправними дії Міністерства оборони України по пред'явленню Публічному акціонерному товариству «Айбокс Банк» вимоги № 286/8/166 від 12.01.2017 року про перерахування коштів у розмірі на суму 4 822 516,35 грн. (чотири мільйони вісімсот двадцять? дві тисячі п'ятсот шістнадцять гривень 35 коп.) та 4 642 987,50 грн. (чотири мільйони шістсот сорок дві тисячі дев'ятсот вісімдесят сім гривень 50 коп.) на реєстраційний рахунок 37118201003192 Державної казначейської служби України у м. Києві, код 00034022, МФО 820172, одержувач Міністерство оборони України.

3. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства оборони України сплачений позивачем судовий збір у розмірі 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот грн. 00коп.) .

Відповідно до ст. 254 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Головуючий Суддя І.А. Качур

Судді А.Б. Федорчук

В.І. Келеберда

Часті запитання

Який тип судового документу № 68739503 ?

Документ № 68739503 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 68739503 ?

Дата ухвалення - 06.09.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68739503 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 68739503 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 68739493
Наступний документ : 68739511