Рішення № 6838433, 28.09.2009, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
28.09.2009
Номер справи
33/358
Номер документу
6838433
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 33/358 28.09.09

Суддя Мудрий С.М. розглянувши справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер-Дент»

до відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра»в особі першої

Київської філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра»

про зобовязання вчинити певні дії та стягнення пені в розмірі 22340,04 грн.

За участю представників сторін :

від позивача: Дрофенко О.М. - представник за довіреністю б/н від 16.03.2009 року;

від відповідача: Пасацький Ю.О. - представник за довіреністю № 13-11-12040 від 18.06.2009 року.

встановив :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Дент»звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра»в особі першої Київської філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра»про зобовязання вчинити певні дії та стягнення пені в розмірі 22340,04 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що між ним та відповідачем 07.03.2003 року було укладено договір на розрахунково-касове обслуговування.

До договору на розрахунково-касове обслуговування від 07.03.2003 року була укладена додаткова угода № 1 від 08.09.2005 року.

Згідно з п. 1.1. договору банк відкриває клієнту (позивачеві) поточні рахунки № 26001000454501 в ЄВРО , в подальшому поточних рахунок, згідно інструкції про порядок відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 527 від 18.12.1998 року із змінами та доповненнями, та здійснює розрахунково-касове обслуговування.

Відповідно до п. 2.1.1. договору банк бере на себе зобовязання здійснювати комплексне обслуговування клієнта, повязане із проведенням операцій по поточному рахунку та забезпечити виконання за його дорученням всіх розрахунково-касових операцій по поточному рахунку, що передбачені законодавством України, як у готівковій так і в безготівковій формі.

На виконання умов контракту № 03-03 від 31.03.2003 року, укладеного між позивачем та «Universal Dental Supplies Establishment” позивачем на підставі договору було надано відповідачеві заявки на купівлю валюти на загальну суму 50672,51 євро. Заявки були виконані і, як вбачається з виписок банку від 27.01.2009 року, 30.01.2009 року, 04.02.2009 року, вищезазначена сума валюти зарахована на поточних рахунок позивача в іноземній валюті № 26001000454501.

Відповідно до п. 2.1.2. договору банк бере на себе зобовязання виконувати розрахункові документи, прийняті від клієнта протягом операційного часу, в день їх надходження. Операційний час банку триває з 9.00 до 16.00 годин. Розрахункові документи, надані клієнтом після операційного часу, позначаються відміткою «Вечірня»і виконуються банком наступного робочого дня.

Відповідно до п. 2.3.2. договору у разі оформлення клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства, в т.ч. нормативних актів Національного Банку України, мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повертати клієнту.

Позивач, відповідно до умов договору, надав в операційний час до банку платіжні доручення в іноземній валюті на перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Universal Dental Supplies Establishment”, а саме:

-платіжне доручення № 2 від 26.01.2009 року на суму 32002,51 євро;

- платіжне доручення № 3 від 30.01.2009 року на суму 13200,00 євро;

- платіжне доручення № 4 від 04.02.2009 року на суму 5470,00 євро;

Разом надано платіжних доручень на суму 50672,51 євро.

Грошові кошти з рахунку позивача були списані, проте, станом день подання позовної заяви, кошти на рахунок одержувача коштів не надійшли.

Зважаючи на обставини, викладені вище, 03.02.2009 року позивач направив відповідачу листа № 26-2 з вимогою негайного виконання умов договору та виконання платіжних доручень. Лист залишився без відповіді, відповідачем також не повідомлялось про виконання переказу або неправильне оформлення платіжних доручень.

Листами від 19.03.2009 року обслуговуючий банк одержувача та 23.04.2009 року - одержувач підтвердили факт ненадходження коштів на рахунок одержувача коштів.

Вищеназвані платіжні доручення на час подання позову до суду не виконані. Станом на день подання позову відповідачем не перераховані кошти позивача у сумі 50672,51 євро.

Відповідно до п. 4.1. договору за несвоєчасне списання/зарахування коштів з рахунку/на рахунок клієнта, банк сплачує пеню у розмірі 120 % річних від облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно списаної/зарахованої суми за кожен день прострочення.

За прострочення виконання платіжних доручень позивач нарахував відповідачеві станом на 20.05.2009 року пеню у сумі 22340,04 грн.

Також, в звязку з тим, що позивач скористався правовою допомогою адвоката для захисту своїх порушених прав та інтересів, позивач просить стягнути з відповідача витрати на правову допомогу у сумі 4000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.06.2009 року порушено провадження у справі № 33/358, розгляд справи призначено на 16.07.2009 року.

16.07.2009 року представник позивача в судове засідання зявився, вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі від 02.06.2009 року не виконав, подав суду заяву про продовження строку розгляду справи.

Представник відповідача у судове засідання не зявився, вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі від 02.06.2009 року не виконав, про поважні причини неявки суд не повідомив.

Відповідно ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи факт незявлення в судове засідання представника відповідача, суд відклав розгляд справи на 28.09.2009 року.

У судове засідання 28.09.2009 року зявились представники сторін та подали документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі від 02.06.2009 року.

Представник відповідача надав пояснення по справі та просив відмовити у задоволенні частини позовних вимог, а саме: в частині стягнення пені, витрат на правову допомогу та судових витрат.

Представник позивача надав пояснення по справі та просив зобовязати відповідача виконати платіжне доручення № 2 від 26.01.2009 року на суму 32002,51 євро, платіжне доручення № 3 від 30.01.2009 року на суму 13200,00 євро, платіжне доручення № 4 від 04.02.2009 року на суму 5470,00 євро, стягнути з відповідача пеню в розмірі 22340,04 грн., витрати на правову допомогу у сумі 4000,00 грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 223,40 грн. та 85,00 грн., а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118,00 грн.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно зясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню частково.

Відповідно до ч.1 статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно з ч.1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Частина 2 статті 509 ЦК України передбачає, що зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно з ч. 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Між позивачем та відповідачем 07.03.2003 року було укладено договір на розрахунково-касове обслуговування.

До договору на розрахунково-касове обслуговування від 07.03.2003 року була укладена додаткова угода № 1 від 08.09.2005 року.

Згідно ч.1 стаття 1066 ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Відповідно до ч.1 стаття 1067 ЦК України договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

Згідно з п. 1.1. договору банк відкриває клієнту (позивачеві) поточні рахунки № 26001000454501 в ЄВРО , в подальшому поточних рахунок, згідно інструкції про порядок відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 527 від 18.12.1998 року із змінами та доповненнями, та здійснює розрахунково-касове обслуговування.

Згідно з пунктом 7.1.2 статті 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Відповідно до п. 2.1.1. договору банк бере на себе зобовязання здійснювати комплексне обслуговування клієнта, повязане із проведенням операцій по поточному рахунку та забезпечити виконання за його дорученням всіх розрахунково-касових операцій по поточному рахунку, що передбачені законодавством України, як у готівковій так і в безготівковій формі.

На виконання умов контракту № 03-03 від 31.03.2003 року, укладеного між позивачем та «Universal Dental Supplies Establishment” позивачем на підставі договору було надано відповідачеві заявки на купівлю валюти на загальну суму 50672,51 євро. Заявки були виконані і, як вбачається з виписок банку від 27.01.2009 року, 30.01.2009 року, 04.02.2009 року, вищезазначена сума валюти зарахована на поточних рахунок позивача в іноземній валюті № 26001000454501.

Відповідно до п. 2.1.2. договору банк бере на себе зобовязання виконувати розрахункові документи, прийняті від клієнта протягом операційного часу, в день їх надходження. Операційний час банку триває з 9.00 до 16.00 годин. Розрахункові документи, надані клієнтом після операційного часу, позначаються відміткою «Вечірня»і виконуються банком наступного робочого дня.

Відповідно до п. 2.3.2. договору у разі оформлення клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства, в т.ч. нормативних актів Національного Банку України, мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повертати клієнту.

Позивач, відповідно до умов договору, надав в операційний час до банку платіжні доручення в іноземній валюті на перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Universal Dental Supplies Establishment”, а саме:

-платіжне доручення № 2 від 26.01.2009 року на суму 32002,51 євро;

- платіжне доручення № 3 від 30.01.2009 року на суму 13200,00 євро;

- платіжне доручення № 4 від 04.02.2009 року на суму 5470,00 євро;

Разом надано платіжних доручень на суму 50672,51 євро.

Пункт 1.30 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»платіжне доручення - розрахунковий документ, який містить доручення платника банку або іншій установі - члену платіжної системи, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача.

Відповідно до п. 1.35 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»розрахунковий документ - документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача.

Згідно з ч. 1 статті 1068 ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Згідно ч. 3 статті 1068 ЦК України банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Статтею 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»передбачено, що банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження.

У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.

Відповідно до п. 8.4 статті 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів.

Відповідно до п. 2.4.1. договору клієнт має право вільно розпоряджатися належними йому коштами, що є на рахунку, з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком примусового списання (стягнення) коштів.

Грошові кошти з рахунку позивача були списані, проте, станом день подання позовної заяви, кошти на рахунок одержувача коштів не надійшли.

Зважаючи на обставини, викладені вище, 03.02.2009 року позивач направив відповідачу листа № 26-2 з вимогою негайного виконання умов договору та виконання платіжних доручень. Лист залишився без відповіді, відповідачем також не повідомлялось про виконання переказу або неправильне оформлення платіжних доручень.

Листами від 19.03.2009 року обслуговуючий банк одержувача та 23.04.2009 року - одержувач підтвердили факт ненадходження коштів на рахунок одержувача коштів.

Відповідно до відзиву на позовну заяву від 25.09.2009 року відповідачем не визнано позов тільки в частині стягнення пені в розмірі 22340,04 грн., витрати на правову допомогу у сумі 4000,00 грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 223,40 грн. та 85,00 грн., а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118,00 грн.

Таким чином, суд встановив, що Відповідач умови договору не виконав.

Згідно ч.1 статті 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Частина 2 статті 193 ГК України передбачає, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ч.7 статті 193 ГК України не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань.

Згідно з ч. 1 статті 628 ЦК України зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частини 1 статті 1074 ЦК України передбачає, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Таким чином, враховуючи вищезазначене та беручи до уваги те, що відповідачем порушено умови укладеного з позивачем договору на розрахунково-касове обслуговування від 07.03.2003 року, тому позовні вимоги в частині зобовязання виконання платіжного доручення № 2 від 26.01.2009 року на суму 32002,51 євро, платіжного доручення № 3 від 30.01.2009 року на суму 13200,00 євро та платіжного доручення № 4 від 04.02.2009 року на суму 5470,00 євро визнаються судом обґрунтовані та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 4.1. договору за несвоєчасне списання/зарахування коштів з рахунку/на рахунок клієнта, банк сплачує пеню у розмірі 120 % річних від облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно списаної/зарахованої суми за кожен день прострочення.

За прострочення виконання платіжних доручень позивач нарахував відповідачеві станом на 20.05.2009 року пеню у сумі 22340,04 грн.

Згідно статті 610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Частина 1 статті 612 ЦК України передбачає, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ч.3 статті 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно статті 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Стаття 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»передбачає, що розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Частина 6 статті 232 ГК України передбачає, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Оскільки розмір пені у сумі 0,1 % від суми простроченого платежу за кожен день за весь час прострочки перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, судом приймається розрахунок пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно з постановою Правління Національного банку України НБУ № 59 від 10.02.2009 року «Про призначення тимчасової адміністрації у відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «Надра»у відповідача призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік - з 10.02.2009 до 10.02.2010 та з метою створення сприятливих умов для фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців з 10.02.2009 року до 10.08.2009 року.

Кім того, постановою Правління Національного банку України № 452 від 05.08.2009 року у відповідача продовжено мораторій на задоволення вимог кредиторів з 11.08.2009 року до 10.02.2010 року.

Відповідно до частини 3 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» протягом дії мораторію: 1) забороняється здійснювати стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, та вжиття заходів, спрямованих на забезпечення такого стягнення відповідно до законодавства України; 2) не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Позивач нараховує відповідачеві пеню у сумі 22340,04 грн. за період з 28.01.2009 року по 20.05.2009 року під час дії мораторію.

Оскільки розмір договірної нені не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, судом приймається розрахунок договірної пені до 09.02.2009 року, тобто до дати введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Судом враховано положення до п. 8.4 статті 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», відповідно до якої міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів, тому нарахування пені починається після спливу трьох днів з дати подання до виконання платіжних доручень.

Розрахунок пені:

Період нарахування Сума заборгованості, грн. Кількість днів прострочення Договірна пеня, % за день Сума пені, грн.

30.01.09.-09.02.09.

(платіжне доручення № 2) 320098,71 11 0,039452 1389,19

02.02.09.-09.02.09. (платіжне доручення № 3) 134292,77 8 0,039452 423,84

07.02.09.-09.02.09. (платіжне доручення № 4) 54118,70 3 0,039452 64,05

Загальна сума пені за перерахунком суду становить 1 877,08 грн. та підлягає стягненню.

Таким чином, хоча відповідачем і було прострочено виконання зобовязання по договору на розрахунково-касове обслуговування від 07.03.2003 року, але беручи до уваги вищезазначені норми законодавства України, вимога позивача щодо стягнення з відповідача пені в розмірі 20462,96 грн. не підлягає задоволенню.

Частина 2 статті 34 ГПК України передбачає, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно з ч.1 статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

При розгляді спору по суті судом враховано, що згідно з постановою Правління Національного банку України НБУ № 59 від 10.02.2009 року «Про призначення тимчасової адміністрації у відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «Надра»у відповідача призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік - з 10.02.2009 до 10.02.2010 та з метою створення сприятливих умов для фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців з 10.02.2009 року до 10.08.2009 року.

Кім того, постановою Правління Національного банку України № 452 від 05.08.2009 року у відповідача продовжено мораторій на задоволення вимог кредиторів з 11.08.2009 року до 10.02.2010 року.

Відповідно до частини 3 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» протягом дії мораторію: 1) забороняється здійснювати стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, та вжиття заходів, спрямованих на забезпечення такого стягнення відповідно до законодавства України; 2) не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Згідно з статтею 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»мораторій - зупинення виконання банком зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань.

Частиною 2 статті 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність»передбачено, що банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.

Разом з тим, при розгляді справи судом було встановлено порушення прав позивача внаслідок невиконання банком своїх зобовязань за договором.

Конституцією України закріплений обовязок держави забезпечувати захист прав усіх субєктів права власності і господарювання (стаття 13), та передбачено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом (стаття 55).

Зазначені положення Конституції України реалізовані у статті 15 ЦК України, відповідно до якої кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також у статті 20 ГК України, згідно з якою держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів. Кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Реалізація цивільно-правового захисту відбувається шляхом усунення порушень цивільного права чи інтересу, покладення виконання обовязку по відновленню порушеного права на порушника.

Таким чином, у разі порушення законних прав та інтересів осіб, суд зобовязаний їх захистити у спосіб передбачений, зокрема, статтею 16 ЦК України, частиною 2 статті 20 ГК України.

Так, п.5 ч.2 статті 16 ЦК України передбачено, що одним з способів захисту цивільних прав та інтересів є примусове виконання обовязку в натурі.

Аналогічне положення міститься і у ч.2 статті 20 ГК України, якою встановлено, що права та законні інтереси субєктів господарювання та споживачів захищається, зокрема, шляхом присудження до виконання обовязку в натурі.

Судом також враховано, що частиною 3, пунктом 1 частини 4 статті 80 Закону України «Про банки і банківську діяльність»передбачено, що з дня свого призначення тимчасовий адміністратор має повне і виняткове право управляти банком та зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів для приведення діяльності банку в правову та фінансову відповідність із вимогами цього Закону та нормативно-правовими актами Національного банку України з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів, зокрема, тимчасовий адміністратор має право продовжувати або припиняти будь-які операції банку.

Відтак, виходячи з аналізу зазначених положень норм чинного законодавства, суд дійшов висновку про задоволення позову шляхом присудження до виконання обовязку відповідача виконати платіжні доручення, зазначені вище.

При цьому, суд зазначає, що положення законодавства щодо звільнення від відповідальності банків за невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов'язань у разі оголошення мораторію, не звільняють ці банки від обовязку виконувати зазначені зобовязання.

Аналіз положень частини 2 статті 58, статті 80 та частини 3 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність»дає підстави для висновку про те, що банк звільняється від відповідальності, яка виникає саме під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів. Відносно відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань, яка настала до моменту введення мораторію, чи настане після його зняття або закінчення строку його дії, то до банку така відповідальність може бути застосована.

Положення про мораторій лише надають банкам можливість відстрочити виконання своїх прострочених зобовязань, зокрема, перед клієнтами цих банків на час дії мораторію, і забороняють на цей час лише застосування державного примусу щодо реалізації захисту прав та інтересів господарюючих субєктів клієнтів банку шляхом звернення стягнення на підставі виконавчих документів.

Відповідно до статті 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Також, позивач в позовній заяві просить стягнути з відповідача витрати на правову допомогу в розмірі 4000,00 грн. Оскільки, на підтвердження зазначеного факту в матеріалах справи наявні: договір про надання правової допомоги № 7/09 від 28.04.2009 року, відповідно до якого Адвокатське обєднання «КСК Партнери»надає на користь клієнта послуги, а саме підготовка позовної заяви від імені клієнта до КБ «Надра»(МФО 320564) щодо зобовязання вчинити дії та підтримка інтересів клієнта (позивача) у судовому процесі з вищевказаним банком. Також клієнту будуть надані послуги з представництва його інтересів у виконавчій службі. Також надані посвідчення адвоката на імя ОСОБА_1 та платіжне доручення № 186 від 05.05.2009 року на суму 4000,00 грн., але оскільки позов задоволено частково, керуючись статтею 49 ГПК України, суд задовольняє вимогу позивача щодо стягнення адвокатських послуг пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а саме: в сумі 336,00 грн.

Відповідно до ч.5 статті 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:

при задоволенні позову - на відповідача;

при відмові в позові - на позивача;

при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, витрати по сплаті державного мита покладаються:

на позивача в сумі 204,63 грн., на відповідача 85 грн.+18,77 = 103,77 грн.

Витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються:

на позивача в розмірі 108,09 грн., на відповідача 9,91 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 34, 44, ч.5 ст. 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити частково.

2. Зобовязати відкрите акціонерне товариство комерційний банк «Надра»в особі першої Київської філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра»(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, р/р 35192800002018 в ВАТ КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456) виконати платіжне доручення № 2 від 26.01.2009 року на суму 32002,51 євро, платіжне доручення № 3 від 30.01.2009 року на суму 13200,00 євро та платіжне доручення № 4 від 04.02.2009 року на суму 5470,00 євро. товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер-Дент»(юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,9, літ «Б»; адреса для листування: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі, 38, оф. 15 в літ. «А»; р/р 26005001960001 в ВАТ КБ «Надра», МФО 320564, код ЄДРПОУ 31516533).

3.Стягнути з відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» в особі першої Київської філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра»(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, р/р 35192800002018 в ВАТ КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456) з будь-якого рахунку на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер-Дент»(юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,9, літ «Б»; адреса для листування: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі, 38, оф. 15 в літ. «А»; р/р 26005001960001 в ВАТ КБ «Надра», МФО 320564, код ЄДРПОУ 31516533) пені у сумі 1877 (одна тисяча вісімсот сімдесят сім) грн. 08 коп., адвокатських послуг у сумі 336 (триста тридцять шість) грн. 00 коп., витрати по сплаті державного мита у сумі 103 (сто три) грн. 77 коп. та 9 (девять) грн. 91 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. В частині стягнення пені в розмірі 20462 (двадцять тисяч чотириста шістдесят дві) грн. 96 коп. відмовити.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя С.М.Мудрий

Дата підписання повного тексту рішення 18.11.2009 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 6838433 ?

Документ № 6838433 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 6838433 ?

Дата ухвалення - 28.09.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 6838433 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 6838433 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 6838433, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 6838433, Господарський суд м. Києва було прийнято 28.09.2009. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 6838433 відноситься до справи № 33/358

Це рішення відноситься до справи № 33/358. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 6838432
Наступний документ : 6838434