Ухвала суду № 67194576, 13.06.2017, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
13.06.2017
Номер справи
905/2807/16
Номер документу
67194576
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м.Харків, пр. Науки, 5

У Х В А Л А

13.06.2017р. Справа № 905/2807/16

за заявою кредитора ОСОБА_1 акціонерного товариства Азовзагальмаш м.Київ

до боржника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк

про банкрутство

Суддя О.В. Попов

Представники:

від заявника: не зявились

ліквідатор: не зявився

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю РЕГІОН м.Київ звернулося до господарського суду Донецької області із заявою про порушення справи про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк у звязку з його фінансовою неспроможністю.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 03.10.16р. заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю РЕГІОН м.Київ про порушення справи про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк прийнято до розгляду та призначено підготовче судове засідання на 17.10.16р.

Ухвалою господарського суду від 17.10.16р. порушено провадження у справі №905/2807/16 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк; визнано вимоги ініціюючого кредитора, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна ОСОБА_3; встановлено дату попереднього засідання суду на 06.12.16р.

19.10.16р. господарським судом Донецької області на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднене оголошення за №36494 про порушення справи №905/2807/16 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк.

Ухвалою від 06.12.16р. за результатами попереднього засідання суду затверджений реєстр вимог кредиторів.

Постановою суду від 11.01.17р. боржник визнаний банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура строком на 3 місяці до 11.03.17р. та призначений ліквідатор - арбітражний керуючий ОСОБА_3

12.01.17р. на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано повідомлення №39254 про визнання ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАЙЛАС м.Донецьк банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

В порядку абз.9 ч.1 ст.38 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, до господарського суду звернулося Публічне акціонерне товариство Азовзагальмаш м.Київ із заявою про визнання вимог кредитора №ЮрО/402 від 10.03.17р. в загальному розмірі 12480262,09грн.(вх.7736/17 від 17.03.17р.).

Ухвалою суду від 21.03.17р. вказана заява призначена до розгляду у судовому засіданні на 20.04.17р.

До дати судового засідання 20.04.17р. на адресу господарського суду надійшли:

06.04.17р. відзив ліквідатора на заяву ПрАТ Азовзагальмаш за вих. 1-с/27 від 30.03.2017р. про визнання вимог кредитора.

19.04.17р. на виконання вимог ухвали суду від 21.03.17р. від ПрАТ Азовзагальмаш надійшов лист із належним чином засвідченими копіями документів з відтиском печатки підприємства.

Вказані документи долучені судом до матеріалів справи.

Ухвалою від 20.04.17р. господарський суд відклав розгляд заяви ОСОБА_4 акціонерного товариства Азовзагальмаш м.Київ про визнання вимог кредитора №ЮрО/402 від 10.03.17р. в загальному розмірі 12480262,09грн.(вх.7736/17 від 17.03.17р.). на 17.05.17р. та зобовязано заявника та Слідче управління ГУПН в Донецькій області надати суду додаткові документи.

До дати судового засідання 17.05.17р. на адресу господарського суду надійшли:

16.05.17р. - на виконання вимог ухвали суду від 20.04.17р. від Слідчого управління ГУПН в Донецькій області надійшов лист №4200/20-2017 від 11.05.17р. з доданою до нього копією постанови прокуратури Донецької області від 06.10.16р. про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження внесеного до ЄДР №42015050000000209;

17.05.17р. лист ліквідатора від 17.05.17р. з додатком про приєднання до матеріалів справи №905/2807/16 доповнення до відзиву на заяву ПАТ Азовзагальмаш про визнання вимог кредитора на 2 арк.

Вказані документи долучені судом до матеріалів справи.

Ухвалою від 17.05.17р. господарський суд відклав розгляд заяви ОСОБА_4 акціонерного товариства Азовзагальмаш м.Київ про визнання вимог кредитора №ЮрО/402 від 10.03.17р. в загальному розмірі 12480262,09грн.(вх.7736/17 від 17.03.17р.) на 13.06.17р. та зобовязав заявника надати суду: письмові пояснення щодо обґрунтованості заявлених вимог з урахуванням відзиву №1-с/27 від 30.03.17р. ліквідатора та доповнення до відзиву №1-с/29 від 15.05.17р. на заяву про визнання вимог кредиторів; оригінали для огляду та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи гарантійних листів №75 від 27.08.2014 на підставі рахунку №775310 від 27.08.2014, №90 від 08.09.2014 на підставі рахунку №775443 від 29.09.2014, №11 від 09.10.2014 на підставі рахунку 775463 від 13.10.2014 та рахунку 775464 від 13.10.2014 та докази фактичної поставки товарів (продукції) відповідно до зазначених гарантійних листів; докази фактичної поставки за договором №3 РСБ 02702 від 22.10.2014р., відомості про стан кримінального провадження №42015050000000209 від 15.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України та його результати, враховуючи постанову прокуратури Донецької області від 06.10.16р. про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження внесеного до ЄДР №42015050000000209.

Представник ПАТ «Азовзагальмаш» у судове засідання 13.06.17р. не зявився, про дату та час слухання справи повідомлений належним чином.

Згідно п.3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.11р. №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Зазначене положення відображається і у інформаційному листі Вищого господарського суду України від 15.03.10р. №01-08/140 „Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві.

Розглянувши в судовому засіданні 13.06.17р. подану до суду заяву кредитора ОСОБА_4 акціонерного товариства Азовзагальмаш про визнання вимог кредитора №ЮрО/402 від 10.03.17р. в загальному розмірі 12480262,09грн. (вх.№7736/17 від 17.03.17р.), відзив ліквідатора та перевіривши наявні матеріали справи, суд вважає подану заяву такою, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до ст.1 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі - Закону про банкрутство) кредитор юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобовязань до боржника.

Відповідно до ч.1,2 ст.23 Закону про банкрутство (конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

В силу ст.1 Закону про банкрутство грошове зобовязання зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Отже, виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства, заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт, тощо), що свідчить про цивільноправові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

Таким чином, аналіз норм права дозволяє зробити висновок, про те що спеціальне законодавство про банкрутство визначає особливий порядок розгляду грошових вимог кредитора у процедурі банкрутства шляхом їх визнання (відхилення) внаслідок розгляду по суті.

Не зважаючи на визнання, або не визнання боржником грошових вимог кредитора, суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора.

Відповідно до ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

За змістом заяви ОСОБА_4 акціонерного товариства Азовзагальмаш м.Київ заборгованість за поставлений товар складає 12480262,09грн., з яких:

- за гарантійним листом №75 від 27.08.14р. на підставі рахунку №775310 від 27.08.14р. на суму 29 952,00грн.;

- за гарантійним листом №90 від 08.09.14р. на підставі рахунку №775443 від 29.09.14р. на суму 64 800,00грн.;

- за гарантійним листом №11 від 09.10.14р. на підставі рахунку №775463 від 13.10.14р. на суму 325 877, 76грн. та рахунку №775464 від 13.10.14р. на суму 324 898,56грн.;

- за договором №3РСБ-02702 від 22.10.14р. на підставі рахунків №№775708, 775709, 775710, 775711, 775712, 775713, 775714, 775715, 775716, 775759, 775987, 775989, 775990, 775995, 775996, 775997, 776015,776654, 776695, 776696, 776697, 776698, 776699, 776700, 776701, 776702, 776703, 776704, 776705, 776706, 776707, 776708, 776709, 776710, 776711, 776910, 776911 на загальну суму 11 731 533,77грн.;

- судовий збір за подачу заяви про визнання кредитора 3200,00грн.

Ліквідатор вимоги ОСОБА_4 акціонерного товариства Азовзагальмаш м.Київ не визнає з підстав викладених у доповненні до відзиву №1-с/29 від 15.05.17р., а саме відсутності первинних обґрунтовуючих документів.

Згідно ст. 509 Цивільного кодексу України, зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона зобовязана вчинити на користь другої сторони певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Згідно ст.11 Цивільного кодексу України цивільні права та обовязки виникають із дій осіб що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але породжують цивільні права та обовязки.

Однією з підстав виникнення зобовязань є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України та ст.193 Господарського кодексу України, зобовязання повинні виконуватись належним чином згідно умов договору та актів цивільного законодавства, а при відсутності таких вказівок відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Підставою виникнення грошових вимог заявник вказує невиконані зобовязання боржника щодо оплати переданої за вищевказаними гарантійними листами та договором №РСБ-02702. продукції.

Оцінюючи вказані підстави суд зазначає, що самі по собі гарантійні листи №75, №90, №11, та наявність укладеного договору на які посилається заявник, без доказів фактичного здійснення поставок товарів (продукції) або надання послуг та їх отримання іншою стороною не є підставою виникнення зобовязань.

Суду взагалі не надані гарантійні листи на які посилається заявник.

Щодо доведеності фактичного здійснення поставок продукції за договором та гарантійними листами суд зазначає наступне:

За приписами ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

У відповідності до п.1 Інформаційного листа Вищого господарського суду України №01-06/928/2012 від 17.07.2012 р., підписання покупцем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і яка відповідає вимогам, зокрема, ст. 9 названого Закону і Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та фіксує факт здійснення господарської операції і встановлення договірних відносин, є підставою виникнення обов'язку щодо здійснення розрахунків за отриманий товар.

Належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимог статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Такими доказами можуть бути, зокрема, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо.

Жодного з вказаних документів заявником не надано.

Додані до заяви ОСОБА_4 акціонерного товариства Азовзагальмаш рахунки фактури є односторонніми розрахунково-платіжними документами, що складені та підписані заявником та містять вимогу щодо оплати поставленого товару, проте не підтверджують сам факт здійснення господарської операції з поставки продукції, виконання робіт або надання послуг.

Посилання заявника про відсутність можливості надання для огляду гарантійних листів та товарно-транспортних накладних, у звязку з вилученням їх на підставі ухвали слідчого судді від 02.10.15р. судом до уваги не приймається, оскільки з опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.10.15р. (копія наявна в матеріалах справи) не вбачається про вилучення первинних документів, на яких ґрунтуються заявлені вимог ПАТ «Азовзагальмаш», окрім вилучення договору №3РСБ-02702 від 22.10.14р. копія якого наявна в матеріалах справи.

За приписами статей 32, 33, 34 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи вищевикладені положення норм закону, суд дійшов висновку, про недоведеність заявником належними доказами факту поставки товару за договором та гарантійними листами що є підставою для відмови у визнанні вимог кредитора.

За відсутності підстав для визнання вимог ПАТ «Азовзагальмаш» у сумі основного боргу не підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів сума сплаченого судового збору в розмірі 3200,00грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.1, ч. 1 ст. 2, ст.ст.23, 38, 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст. 4-1, 33, 34, 36, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.11, 509, 526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України, ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Відмовити у визнанні вимог ОСОБА_4 акціонерного товариства Азовзагальмаш м.Київ в розмірі 12 477 062,09грн.

2.Примірники даної ухвали надіслати кредитору, заявнику та ліквідатору.

Суддя О.В. Попов

Часті запитання

Який тип судового документу № 67194576 ?

Документ № 67194576 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67194576 ?

Дата ухвалення - 13.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67194576 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 67194576 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 67194576, Господарський суд Донецької області

Судове рішення № 67194576, Господарський суд Донецької області було прийнято 13.06.2017. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 67194576 відноситься до справи № 905/2807/16

Це рішення відноситься до справи № 905/2807/16. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 67194574
Наступний документ : 67194577