Ухвала суду № 66890183, 31.05.2017, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
31.05.2017
Номер справи
738/292/17
Номер документу
66890183
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 738/292/17 Провадження № 22-ц/795/1130/2017 Категорія цивільнаГоловуючий у I інстанції Слісар А. В. Доповідач - Лакіза Г. П.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2017 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіОСОБА_1,суддів:ОСОБА_2, ОСОБА_3,при секретарі:ОСОБА_4,за участю:адвоката ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_6 на рішення Менського районного суду Чернігівської області від 13 квітня 2017 року в справі за позовом заступника керівника Менської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Менської міської ради Менського райони Чернігівської області до ОСОБА_6 про стягнення збитків (упущеної вигоди), завданих використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів, -

в с т а н о в и в:

В апеляційній скарзі ОСОБА_6 просить скасувати рішення Менського районного суду Чернігівської області від 13 квітня 2017 року та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Оскаржуваним рішенням позов заступника керівника Менської місцевої прокуратури Чернігівської області в інтересах держави в особі Менської міської ради Менського району Чернігівської області до ОСОБА_6 про стягнення збитків (упущеної вигоди), завданих використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_6 на користь Менської міської ради Чернігівської області 19356, 66 грн. упущеної вигоди, заподіяної внаслідок користування у період з 18.09.2014 р. по 17.09.2015 р. без правовстановлюючих документів земельною ділянкою площею 0,5644 га, яка розташована по вул. Коцюбинського, 17 Г, м. Мена (кадастровий номер 7423010100:01:003:0848). Стягнуто з ОСОБА_6 на користь прокуратури Чернігівської області 893, 92 грн. судового збору.

Доводи апеляційної скарги ОСОБА_6 зводяться до того, що оскаржуване рішення ухвалене судом першої інстанції з порушенням норм матеріального права та при невідповідності висновків суду обставинам справи.

ОСОБА_6 зазначає, що для застосування такої міри відповідальності як відшкодування збитків, необхідна наявність повного складу правопорушення: протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи; шкідливого результату такої поведінки шкоди (збитків); причинного звязку між протиправною поведінкою та збитками; вини особи, яка заподіяла шкоду. У разі відсутності хоча б одного з елементів відповідальність у вигляді відшкодування збитків не наступає. Вказує, що аналогічні спори досить часто розглядаються господарськими судами. Так в постанові Пленуму Вищого господарського суду України №6 від 17.05.2011 року „Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин зазначено, що вирішуючи спори за позовами органів державної влади або місцевого самоврядування про стягнення з особи, яка набула у власність житловий будинок, будівлю або споруду і не переоформила право користування земельною ділянкою, збитків у вигляді упущеної вигоди (зокрема у розмірі неодержаної плати за оренду земельної ділянки) господарські суди мають докладно зясовувати причини неоформлення чи несвоєчасного оформлення відповідного землекористування та обставини, повязані із вжиттям господарюючими субєктами усіх залежних від них заходів щодо одержання документів, які посвідчують право землекористування. При цьому слід враховувати вимоги ч.2 ст.120 ЗК України, якою передбачено, що у разі, коли жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці обєкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Якщо під час розгляду справи буде зясовано, що субєкт господарювання вживав необхідних заходів до оформлення свого права землекористування, то відсутність у нього переоформлених на його імя правовстановлюючих документів на земельну ділянку не може розцінюватися як правопорушення.

Також ОСОБА_6 вказує, що згідно ст. 16 Закону України „Про оренду землі укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону. Частиною 2 статті 638 ЦК України визначено, що договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. У відповідності до частини 1 статті 641 ЦК України пропозицію укласти договір оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобовязаною у разі її прийняття. Таким чином, на думку ОСОБА_6, Менська міська рада, як контролюючий орган у сфері земельних відносин, яка наділена відповідними повноваженнями і на яку в силу приписів закону також покладено і певні обовязки контролю, мала повідомити відповідача про необхідність погодження істотних умов договору оренди землі чи направити відповідачу примірник договору для підписання у встановленому законом порядку.

В той же час, як зазначає ОСОБА_6, в період з 18.09.2014 року по 22.08.2016 року Менська міська рада жодного разу не зверталась до відповідача з проектом договору оренди земельної ділянки. За таких умов вести мову про протиправну поведінку відповідача і, тим паче, про наявність причинного звязку між такою поведінкою і наявністю збитків не видається можливим, а за відсутності вини стягнення збитків (упущеної вигоди), завданих використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів, є безпідставним.

В поданих письмових запереченнях на апеляційну скаргу Менська місцева прокуратура Чернігівської області просить апеляційну скаргу відхилити як безпідставну, а оскаржуване рішення суду першої інстанції залишити без змін як законне та обґрунтоване. Зазначають, що відповідно до ст.17 Закону України „Про оренду землі обєкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом. Тому саме майбутній орендар зацікавлений у розпорядженні земельною ділянкою згідно вимог законодавства, оформленні належним чином свого права користування, інакше законодавцем передбачено відповідальність за невиконання цих вимог відшкодування збитків (упущеної вигоди). Саме тому у першу чергу відповідач зацікавлений в укладенні договору оренди землі, а міська рада, яка здійснює контрольну функцію, в подальшому слідкує за дотриманням всіма користувачами норм земельного законодавства та наповненням бюджету. Виконуючи такі функції Менською міською радою було направлено відповідачу лист з вимогою про врегулювання ситуації, яка склалася. Проте навіть після отримання листа-нагадування відповідачем жодних заходів не вжито. ОСОБА_6 жодних дій з метою узаконення права користування земельною ділянкою не вчиняв. Після отримання примірника договору оренди від землевпорядника ОСОБА_7, ОСОБА_6 його не підписав та не повернув, самостійно до позивача ні усно ні письмово з вимогою укласти договір оренди не звертався, на лист міської ради не відреагував. Жодних перепон для звернення до міської ради з вимогою укласти договір та оформити правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою у відповідача відсутні.

Заслухавши суддю - доповідача, пояснення адвоката ОСОБА_5, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає відхиленню, а рішення суду залишенню без змін, виходячи з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 25.01.2014 року є власником будівлі, яка розташована по вул. Коцюбинського, 17 Г в м. Мена Чернігівської області, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (а.с.15).

10.09.2014 року ОСОБА_6 звернувся із заявою до Менської міської ради про передачу йому в оренду строком на 1 рік земельної ділянки площею 0,5644 га за адресою м. Мена вул. Коцюбинського, 17 Г, яка знаходиться під належним йому обєктом нерухомості (а.с.12).

Рішенням Менської міської ради від 18.09.2014 року було надано ОСОБА_6 в оренду земельну ділянку кадастровий № 7423010100:01:003:0848 площею 0,5644 га для розміщення та експлуатації обєктів нерухомого майна в м. Мена по вул. Коцюбинського №17 Г, терміном 1 рік. (а.с.14).

Пунктом 4 цього рішення доручено міському голові ОСОБА_8 укласти відповідний договір оренди земельної ділянки, проте договір оренди земельної ділянки між Менською міською радою та ОСОБА_6 укладено не було.

Розпорядженням Менської РДА №464 від 23.11.2016 року було затверджено ОСОБА_2 визначення розміру збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів від 21 жовтня 2016 року та додатку до нього № 1, відповідно до яких сума збитків завданих ОСОБА_6 Менській міській раді Чернігівської області внаслідок користування земельною ділянкою по вул. Коцюбинського, 17 Г в м. Мена Чернігівської області площею 0,5644 га без правовстановлюючих документів за період з 18.09.2014 року по 17.09.2015 року становить 34645 грн. 13 коп. (виходячи з нормативно грошової оцінки земельної ділянки за 2016 рік, яка складає 433064,12 га) (а.с.8-10).

З Витягу 0931 від 30.10.2014 року з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки вбачається, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки під забудовою станом на 30.10.2014 року складає 241958,28 грн. (а.с.55).

Частково задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що оскільки договір оренди з Менською міською радою Чернігівської області не укладено, а матеріалами справи доведено, що ОСОБА_6 фактично користується земельною ділянкою без оформлення правовстановлюючих документів, що унеможливлює нарахування орендної плати і тягне за собою безоплатне (в порушення вимог ст. 206 ЗК України) користування землею, це призводить до порушення прав позивача на отримання орендної плати за землю, що є для нього збитками в розумінні положень ст. 22 ЦК України. Проте, враховуючи, що збитки стягуються за період з 18.09.2014 р. по 17.09.2015 р. суд дійшов висновку, що при нарахуванні збитків необхідно застосовувати нормативно грошову оцінку земельної ділянку станом на 2014 р., як за звичайних умов, якщо б сторони уклали договір оренди землі у 2014 році, тому при обрахуванні збитків застосуванню підлягала нормативно грошова оцінка за 2014 рік, а не за 2016 рік, як зазначено у наданому позивачем розрахунку. Враховуючи наведене з відповідача на користь Менської міської ради було стягнуто 19356,66 грн. збитків (0,08/100х241958,28).

З такими висновками суду першої інстанції погоджується колегія суддів апеляційного суду враховуючи наступне.

Частиною першою ст. 124 ЗК України передбачено, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними ст. 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки.

Відповідно до ст. 206 ЗК України використання землі в Україні є платним. Обєктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Пунктом в частини першої ст. 96 ЗК України, ст. 24 ЗУ Про оренду землі передбачено, що землекористувачі зобовязані своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату; пунктом 14.1.147 статті 14 Податкового кодексу України передбачено, що плата за землю включає в себе дві категорії платежів: а) земельний податок, який сплачують власники земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійні землекористувачі (пункт 14.1.72); орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, яку вносять орендарі орендодавцеві за користування земельною ділянкою (пункт 14.1.136).

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. За змістом ст. 21 ЗУ Про оренду землі розмір, строки і форми внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

Статтями 152, 156, 157 ЗК України встановлено, що власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не повязані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок, зокрема, неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 3 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року № 284, відшкодуванню підлягають збитки власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Доводи апеляційної скарги ОСОБА_6 про відсутність його протиправної поведінки щодо неукладення договору оренди, а також про те, що саме Менська міська рада як контролюючий орган у сфері земельних відносин мала повідомити відповідача про необхідність погодження істотних умов договору оренди землі чи направити відповідачу примірник договору для підписання у встановленому законом порядку, не можуть бути підставою для скасування оскаржуваного рішення, оскільки зазначене не відповідає чинному законодавству та під час розгляду справи судом було встановлено, що субєкт господарювання не вжив всіх необхідних заходів до оформлення свого права землекористування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки з Менською міською радою Чернігівської області.

За таких обставин застосування такої міри відповідальності як стягнення збитків є правомірним, оскільки в правовідносинах, що виникли між сторонами наявні усі елементи складу цивільного правопорушення, а саме: протиправна поведінка відповідача, самі збитки, причинний зв'язок між протиправною поведінкою відповідача та збитками, вина відповідача.

Отже, доводи апеляційної скарги не спростовують правильний висновок суду першої інстанції про часткове задоволення позову, а тому апеляційна скарга підлягає відхиленню, а рішення суду залишенню без змін.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 319 ЦПК України апеляційний суд, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_6 відхилити.

Рішення Менського районного суду Чернігівської області від 13 квітня 2017 року залишити без змін.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 66890151
Наступний документ : 66890204