Ухвала суду № 66266111, 28.04.2017, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
28.04.2017
Номер справи
909/359/17
Номер документу
66266111
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

УХВАЛА

28 квітня 2017 р. Справа № 909/359/17

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В., секретар судового засідання Мартиненко І. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ТОВ "Розважально-відпочинковий центр "Гаразд" про забезпечення позову (вх. №4304/17 від 13.04.2017) у справі

за позовом: Товариство з обмеженою відповідальністю "Розважально-відпочинковий центр "Гаразд", вул. Новгородська, 34а, м. Івано-Франківськ,76018,

до відповідача: Івано-Франківської міської ради, вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ,76004,

про визнання недійсним рішення Івано-Франківської міської ради від 11.04.2017 № 95-11/1 "Про заперечення у поновленні договору оренди земельної ділянки",

за участю:

від позивача: представник ОСОБА_1, довіреність від 11.04.2017, посвідчення №758 від 05.01.2011,

від відповідача: представник ОСОБА_2, посвідчення №478, представник ОСОБА_3, довіреність №2311/01-20/14в, посвідчення №518,

установив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Розважально-відпочинковий центр "Гаразд" звернулося з позовом до Івано-Франківської міської ради про визнання недійсним рішення Івано-Франківської міської ради від 11.04.2017 № 95-11/1 "Про заперечення у поновленні договору оренди земельної ділянки".

Суд відповідно до ухвали від 18.04.2017 прийняв позовну заяву до розгляду, порушив провадження у справі та призначив її розгляд на 27.04.2017 о 10:30 год.

Згідно зі ст. 77 ГПК України в судовому засіданні 27.04.2017 було оголошено перерву до 28.04.2017.

Разом з позовною заявою ТОВ "Розважально-відпочинковий центр "Гаразд" подав заяву про забезпечення позову (вх. №4304/17 від 13.04.2017), в якій просить заборонити Івано-Франківській міській раді та її виконавчим органам (структурним підрозділам) вчиняти будь-які дії і приймати будь-які рішення стосовно розпорядження земельною ділянкою площею 0,40000 га на Південному бульварі, кадастровий номер 2610100000:24:001:0078, до вирішення справи по суті.

Дана заява мотивована тим, що позивач, як орендар земельної ділянки, звернувся до Івано-Франківської міської ради з заявою про поновлення договору оренди. Однак, 11.04.2017 міською радою було прийнято рішення про заперечення у поновленні даного договору оренди, яке оскаржується позивачем у даній справі. При цьому позивач вважає, що вказане рішення було прийнято з метою передачі земельної ділянки іншим особам в оренду, про що свідчать такі обставини. У 2015 році Івано-Франківська міська рада намагалася розірвати чинний на той час договір оренди землі, укладений з позивачем, шляхом звернення з відповідним позовом до господарського суду. Крім того, на розгляді в суді перебувала справа № 909/553/15 за позовом громадської організації Поступовий гурт франківців до Івано-Франківської міської ради, ТОВ РВЦ "Гаразд про визнання недійсним з моменту укладення договору оренди землі. Також посилається на висвітлені в пресі висловлювання міського голови, який закликав голосувати за заперечення проти продовження договору оренди з позивачем, а також зазначив, що на даній земельній ділянці можна звести спорткомплекс, парк чи інший елемент інфраструктури. Вважає, що всі ці обставини в сукупності свідчать про те, що оскаржуване рішення міська рада прийняла з метою передачі орендованої земельної ділянки іншій особі. Відмічає, що у випадку вчинення відповідачем дій щодо розпорядження земельною ділянкою відновлення переважного права ТОВ РВЦ Гаразд на оренду даної земельної ділянки може стати неможливим.

Представники Івано-Франківської міської ради в судовому засіданні 27.04.2017 проти задоволення даної заяви заперечили. Вказали, що заходи забезпечення позову повинні бути пов'язані з предметом позову. Оскільки предметом позову є визнання недійсним рішення міської ради, а не укладення чи поновлення договору оренди землі, вважають, що такі заходи не можуть бути застосовані. Заперечують можливість врахування обставин, які мали місце в 2015 році. На думку представників відповідача, висловлювання міського голови, які висвітлені в пресі, не можуть братись судом до уваги, оскільки до його повноважень не віднесено надання в оренду земельних ділянок.

При вирішенні даної заяви суд виходить з того, що за приписами ст. 66, 67 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених ст. 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується, зокрема: забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову.

Представленими позивачем доказами підтверджується те, що Івано-Франківська міська рада в 2015 році намагалася розірвати договір оренди землі, укладений з ТОВ РВЦ Гаразд, в судовому порядку, про що свідчить судова справа. Крім того, при розгляді справи за позовом ГО Поступовий гурт франківців про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки, остання посилалася на те, що має за мету реалізувати власний проект на вказаній земельній ділянці, а саме встановити дитячий екомайданчик. Дані твердження викладені в апеляційній скарзі ГО Поступовий гурт франківців на ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 04.08.2015 у справі №909/553/15. З інтернет-публікації від 01.07.2015 слідує, що ГО Поступовий гурт франківців виграла грант на встановлення дитячого навчального еко-майданчику, який планують розташувати на ділянці площею 4,88 га в районі вулиць Ленкавського та Гурика. Крім того, в даній публікації вказано, що ділянка перебуває в оренді, однак, активісти планують повернути земельну ділянку місту, а згодом розташувати там парк. В інтернет-публікації від 06.04.2017 міський голова вказав на необхідність повернути орендовану земельну ділянку громаді. При цьому зазначив, що на ній можна буде звести спорткомплекс чи інший елемент інфраструктури. В інтернет-публікації від 11.04.2017 вказано, що за прийняття рішення про заперечення у поновленні договору оренди земельної ділянки закликав проголосувати міський голова.

Наведені докази в сукупності свідчать про достатньо обґрунтоване припущення позивача про те, що до вирішення даного спору по суті Івано-Франківська міська рада має намір і можливість вчинити дії щодо передачі в користування іншим особам спірної земельної ділянки. Той факт, що деякі із наведених подій мали місце в 2015 році, не спростовує наявність відповідних намірів на даний час.

Посилання на те, що висловлювання міського голови не слід брати до уваги, оскільки він не має повноважень здійснювати розпорядження земельною ділянкою, суд оцінює критично. Відповідно до ст. 12, 42 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" міський голова є головною посадовою особою територіальної громади, який, зокрема, скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради, головує на пленарних засіданнях ради. Істотний вплив міського голови підтверджується тим, що його звернення голосувати за заперечення у поновленні вказаного договору оренди земельної ділянки було підтримано сесією ради. А тому публічні висловлювання міського голови підтверджують наміри щодо подальшого використання земельної ділянки.

Суд вважає, що вказані заходи забезпечення позову пов'язані з предметом позову, оскільки внаслідок вчинення відповідачем дій по розпорядженню даною земельною ділянкою, наприклад, передачі її в оренду третім особам, відновлення прав позивача, у разі встановлення судом їх порушення, буде утруднене або неможливе. Слід визнати обґрунтованими пояснення позивача про те, що подання позову про укладення додаткової угоди до договору оренди землі є передчасним і залежить від вирішення даного спору. Відповідно до ст. 20 ЦК України право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Враховуючи викладене, заява позивача про забезпечення позову підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ТОВ "Розважально-відпочинковий центр "Гаразд" про забезпечення позову (вх. №4304/17 від 13.04.2017).

Заборонити Івано-Франківській міській раді та її виконавчим органам (структурним підрозділам) вчиняти будь-які дії і приймати будь-які рішення щодо розпорядження земельною ділянкою площею 0,40000 га на Південному бульварі, кадастровий номер 2610100000:24:001:0078, до вирішення справи по суті.

По даній ухвалі

стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Розважально-відпочинковий центр "Гаразд", вул. Новгородська, 34а, м. Івано-Франківськ, 76018, код 35516825,

боржник: Івано-Франківська міська рада, вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, код 33644700.

Набрання ухвалою законної сили: 28.04.2017.

Строк пред'явлення ухвали до виконання з 29.04.2017 по 29.04.2020.

Суддя О. В. Малєєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 66266111 ?

Документ № 66266111 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66266111 ?

Дата ухвалення - 28.04.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66266111 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 66266111 ?

В Господарський суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 66266093
Наступний документ : 66266122