Ухвала суду № 66139813, 18.04.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Дата ухвалення
18.04.2017
Номер справи
462/6448/13-ц
Номер документу
66139813
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 462/6448/13-ц

УХВАЛА

18 квітня 2017 року Залізничний районний суд м. Львова у складі:

головуючого судді Румілової Н.М., при секретарі Кіптіла В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові заяву Публічного акціонерного товариства «Львівобленерго» про заміну сторони у виконавчому провадженні, суд,

в с т а н о в и в:

ПАТ «Львівобленерго» звернулося до суду із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні стягувача ДЖКП ДК «ЛОРТА» по виконанню судового наказу № 462/6448/13-ц від 30.09.2013 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь ДЖКП ДК «ЛОРТА» заборгованості в розмірі 9010 грн. 60 коп., на стягувача ПАТ «Львівобленерго».

Особи, які беруть участь у справі, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду питання про заміну сторони у виконавчому провадженні, в судове засідання не зявились, що, відповідно до ст.378 ЦПК України, не є перешкодою для розгляду питання про заміну сторони у виконавчому провадженні.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку , що у задоволенні вимог слід відмовити з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з вимогами ст.378 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом (ч.ч.1,2 ст.8 Закону України «Про виконавче провадження»

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обовязкові тією мірою, якою вони були б обовязковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Під процесуальним правонаступництвом у виконавчому провадженні слід розуміти заміну однієї із сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обовязків до іншої особи (правонаступника), що раніше не брала участі у виконавчому провадженні.

Підставами правонаступництва є, зокрема, відступлення права вимоги, переведення боргу (глава 47 ЦК).

Відповідно до правового висновку, викладеного в постанові Верховного Суду України від 20.11.2013 року (справа №6-122цс13), який є обовязковим для суду при розгляді даної справи, виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, ст.378 ЦПК України, ст.8 Закону України «Про виконавче провадження», заміна кредитора у зобовязанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Згідно з вимогами чинного законодавства, заміна осіб в окремих зобовязаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Доказами правонаступництва, залежно від підстав виникнення, можуть бути, зокрема, правочини щодо зміни кредитора або боржника у зобовязанні.

Судом встановлено, що судовим наказом Залізничного районного суду м.Львова від 30.09.2013 року стягнуто з ОСОБА_1 на користь ДЖКП ДК «ЛОРТА» заборгованості в розмірі 9010 грн. 60 коп.

Як вбачається з ухвали Господарського суду Львівської області від 09.07.2014 року ДЖКП ДК «ЛОРТА» ліквідоване і ПАТ «Львівобленерго», як кредитор банкрута, на підставі договору про відступлення права вимоги, укладеного між ДЖКП ДК «ЛОРТА» та ПАТ «Львівобленерго» 18.06.2014 року, набув права вимоги до боржника ОСОБА_1 за вказаним вище судовим наказом.

З наданого суду ПАТ «Львівобленерго» договору про відступлення права вимоги №2, укладеного 18.06.2014 року між ДЖКП ДК «ЛОРТА» (первісним кредитором) та ПАТ «Львівобленерго» (новим кредитором) пунктами 1.1, 4.3, передбачено, що список боржників та сума по кожному з них, яка відступається новому кредитору, наведені у Додатку №1 та Додатку №2, що є невідємними частинами договору. Згідно до додадку №1до договору та у у підписаному сторонами 18.06.2014 року акті прийому-передачі зазначено, що до ЛКП «Залізничнетеплоенерго» переходить право вимоги, зокрема , на суму 9010,60грн. від гр..ОСОБА_1 (п.4 таблиці 1 Додатку №1 та п.7 акту прийому передачі від 18.06.2014р.).

Таким чином, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для заміни стягувача ДЖКП ДК «ЛОРТА» на ПАТ «Львівобленерго».

Керуючись ст.ст. 208-210, 378 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

У задоволені вимог Публічного акціонерного товариства «Львівобленерго» про заміну сторони у виконавчому провадженні відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Львівської області через Залізничний районний суд м.Львова шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя: Н.М.Румілова

Попередній документ : 66139809
Наступний документ : 66140059