Ухвала суду № 64994912, 28.02.2017, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
28.02.2017
Номер справи
742/121/17
Номер документу
64994912
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 742/121/17 Провадження № 22-ц/795/502/2017 Головуючий у I інстанції -Ільченко О. І. Доповідач - Губар В. С.Категорія - цивільна

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2017 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого -судді: Губар В.С.,

суддів: Вінгаль В.М., Кузюри Л.В.

секретаря судового засідання - Шевченко М.О.

за участю:представника ПАТ «Фідобанк» - Воронецької Н.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові цивільну справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» на ухвалу судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 23 січня 2017 року в частині відмови у відкритті провадження у справі за позовом ПАТ «Фідобанк» до ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка» і ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором овердрафту,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 23 січня 2017 року відкрито провадження у справі за позовом ПАТ «Фідобанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором овердрафту. Відмовлено у відкритті провадження в частині вимог ПАТ «Фідобанк» до ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка» про стягнення заборгованості за договором овердрафту.

В апеляційній скарзі ПАТ Фідобанк» просить змінити ухвалу судді першої інстанції в частині відмови у відкритті провадження до ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка» та відкрити провадження у справі за позовом ПАТ «Фідобанк» до ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка» і ОСОБА_2 про стягнення солідарно заборгованості за договором овердрафту, посилаючись на порушення суддею норм процесуального права.

Доводи апеляційної скарги полягають у тому, що позовні вимоги ПАТ «Фідобанк» у цій справі ґрунтуються на правовідносинах, які виникли у зв'язку з неналежним виконанням позичальником - ТОВ ВКП «Прилуки-Агропереробка» своїх зобов'язань за Договором про надання овердрафту № 32016Ю від 18.01.2016 року і заявлені солідарно до позичальника - юридичної особи і до поручителя - фізичної особи.

Апелянт вважає, що завлені позовні вимоги нерозривно пов'язані між собою, і підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки однією із сторін є фізична особа - поручитель за договором овердрафту.

Заслухавши суддю - доповідача, пояснення представника ПАТ «Фідобанк», дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 312 ЦПК України апеляційний суд відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом першої інстанції постановлено ухвалу з додержанням вимог закону.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі в частині вимог ПАТ «Фідобанк» до ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка» про стягнення заборгованості за договором овердрафту, суддя виходив з того, що вказані вимоги підлягають розгляду в порядку господарського судочинства.

Колегія суддів апеляційного суду погоджується з вказаним висновками суду першої інстанції з огляду на таке.

Відповідно до ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, та з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Перевіряючи аргументи скарги, апеляційним судом встановлено, що ПАТ „Фідобанк" звернулося в суд з позовом до ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка» і ОСОБА_2 та позивач просив суд стягнути на користь ПАТ «Фідобанк» солідарно з ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка» і ОСОБА_2 заборгованість за договором про надання овердрафту № 32016Ю від 18.01.2016 року в сумі 1214986 грн. 82 коп., входячи з укладеного господарського договору між суб'єктами господарської діяльності та з урахуванням договору поруки між банком і ОСОБА_2

Стаття 1 ГПК України передбачає, що підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право на звернення до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання цим правопорушенням.

Відповідно до ч. 1 п.1 ст.12 ГПК України господарським судам підвідомчі справи, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, і виконанні господарських договорів, тощо.

Згідно з роз'ясненнями п. 3 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 01.03.2013 р. №3 "Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ", суди мають виходити з того, що критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по - перше, наявність у них спору про право цивільне (справи за позовами, що виникають із будь - яких правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства), по - друге, суб'єктний склад такого спору (однією зі сторін у спорі, як правило, є фізична особа).

Відповідно до п.п. 2,3, 3.1, 3.2 постанови № 10 Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 р. "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам", з огляду на приписи ч. 3 ст. 22 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якими: місцеві господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності та на вимоги ст. ст. 1, 4-1, 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи в порядку позовного провадження, коли склад учасників спору відповідає приписам ст.1 ГПК України.

Таким чином, господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, серед іншого, пов'язані з укладенням, зміною, виконанням і розірванням усіх господарських договорів між суб'єктами господарювання та органами державної влади та місцевого самоврядування.

З огляду на положення частини другої статті 1 та статті 12 ГПК зазначені справи підвідомчі господарським судам і в тому разі, якщо сторонами в судовому процесі виступають фізичні особи, яку не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Відтак, суддя першої інстанції врахував вищезазначені положення закону і вірно визначився з характером правовідносин між сторонами, оскільки в одне провадження об'єднані вимоги юридичної особи - ПАТ „Фідобанк" до іншої юридичної особи - ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка», які виникли з укладеного між ними договору про надання овердрафту і які підлягають розгляду в порядку господарського судочинства (ст.12 ГПК України). Отже, в цій частині справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Постановляючи оскаржувану ухвалу та вирішуючи питання щодо відмови у відкритті провадження у справі в частині вимог до ТОВ Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка» , суд першої інстанції правильно виходив з положень ст. 16 ЦПК України.

З огляду на викладене, апеляційний суд приходить до висновку, що оскаржувана ухвала суду відповідає вимогам процесуального закону, а наведені в апеляційній скарзі доводи є необґрунтованими й правильність висновків суду не спростовують.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 324 ЦПК України, апеляційний суд, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» відхилити.

Ухвалу судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 23 січня 2017 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 64994911
Наступний документ : 64994913