Рішення № 64275834, 20.01.2017, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
20.01.2017
Номер справи
734/2502/16-ц
Номер документу
64275834
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 734/2502/16-ц Провадження № 22-ц/795/31/2017 Категорія цивільнаГоловуючий у I інстанції - Соловей В. В. Доповідач - Онищенко О. І.

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2017 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіОСОБА_1,суддів:ОСОБА_2, ОСОБА_3, при секретарі:ОСОБА_4, ОСОБА_5, за участю:представника відповідача - ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_7 на рішення Козелецького районного суду Чернігівської області від 13 вересня 2016 року в справі за позовом ОСОБА_7 до Державного підприємства „Остерський військовий лісгосп про скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності, стягнення премії та відшкодування моральної шкоди,

в с т а н о в и в:

У серпні 2016 року ОСОБА_7 звернувся до суду з позовом, в якому з урахуванням уточнень, просив скасувати наказ ДП „Остерський військовий лісгосп №166 від 29.06.2016 року „Про притягнення до дисциплінарної відповідальності в частині накладення на нього стягнення у вигляді догани; стягнути з відповідача на його користь премію за липень 2016 року у розмірі 3100 грн., а також моральну шкоду в розмірі 2000 грн. Свої вимоги позивач обгрунтовував тим, що він з квітня 2015 року працює на посаді старшого майстра ДП „Остерський військовий лісгосп. Оскаржуваний наказ позивач вважає незаконним і таким, що винесений з особистих мотивів т.в.о. директора та адміністрації роботодавця, оскільки він не вчиняв жодних дисциплінарних проступків, не порушував трудової дисципліни та належним чином і в повному обсязі виконував свої посадові обовязки, визначені посадовою інструкцією. ОСОБА_7 посилався, що описова частина оскаржуваного наказу не містить визначення, який саме дисциплінарний проступок він вчинив, відповідач обмежився лише загальним посиланням на перелік вимог, якими нібито повинен керуватися в своїй роботі інженер з охорони та захисту лісу. Також позивач вказував, що на підставі оскаржуваного наказу з нього було утримано премію у розмірі 3100 грн. і не виплачено у повному обємі заробітну плату за липень 2016 року, хоча позивач жодний документ для добровільного утримання з його заробітної плати грошових коштів не підписував. В звязку з незаконним притягненням до дисциплінарної відповідальності і порушенням прав та гарантій як працівника, які призвели до значних моральних страждань, втрати впевненості в завтрашньому дні та побоюваннях незаконного звільнення, позивач вважав, що відповідач повинен відшкодувати моральну шкоду в розмірі 2000 грн.

Рішенням Козелецького районного суду Чернігівської області від 13 вересня 2016 року в задоволенні позовних вимог відмовлено.

В апеляційній скарзі ОСОБА_7 просить скасувати зазначене рішення суду і ухвалити нове рішення про задоволення позову. Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що судом першої інстанції порушено норми матеріального та процесуального права. Позивач вказує, що до рапортів головного інженера не надано жодних доказів неправомірних дій ОСОБА_7, а у посадовій інструкції не передбачена відповідальність за халатне ставлення до своїх посадових обовязків та за ведення обліку деревини, яка надходить на нижній склад. Також позивач вказує, що посадова інструкція старшого майстра виробництва, яку він підписав, не погоджена з профспілковим комітетом, що є порушенням вимог чинного законодавства. ОСОБА_7 посилається, що т. в. о. директора підприємства ОСОБА_8 не мав повноважень видавати наказ про притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани. Позивач вважає, що відповідач повинен відшкодувати йому моральну шкоду в розмірі 2 000 грн в звязку з незаконним притягненням його до дисциплінарної відповідальності, яке призвело до значних моральних страждань, втрати впевненості в завтрашньому дні та побоюванні незаконного звільнення.

Заслухавши суддю-доповідача, представника відповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що підтвердився факт про те, що 17 і 23 червня 2016 року працівником ОСОБА_7 на виробництві неналежним чином забезпечувався облік деревини (лісопродукції), що поступила на нижній склад ДП „Остерський військовий лісгосп; строк і порядок накладення дисциплінарного стягнення відносно працівника дотримані. Також судом встановлено, що позивачу обгрунтовано не нарахована премія за липень 2016 року на підставі колективного договору 2016-2019 років, оскільки при оголошенні догани працівник може бути позбавлений премії.

Такі висновки суду не грунтуються на матеріалах справи і не відповідають вимогам закону.

По справі встановлено, що ОСОБА_7 з 01 квітня 2016 року працює в ДП „Остерський військовий лісгосп на посаді старшого майстра виробництва.

Між позивачем та відповідачем 01 квітня 2015 року укладено договір про повну матеріальну відповідальність (а.с.48), згідно якого ОСОБА_7 повинен забезпечувати якісне зберігання матеріальних цінностей та лісопродукції і вести точний облік руху матеріальних цінностей та лісопродукції (приход, расход) в строгій відповідності з встановленим порядком.

Як вбачається з наказу №166 від 29.06.2016 року т.в.о. директора ДП „Остерський військовий лісгосп, згідно рапорту головного інженера ОСОБА_9, 17.06.2016 року старший майстер виробництва ОСОБА_7 при завантаженні експортної деревини в контейнер, яка повинна бути довжиною 3,8 м, фактично не проконтролював довжину і завантажив лісопродукцію довжиною 4,0 м, що призвело до подальшого перевантажання, збільшення витрат робочого часу та засобів. 23.06.2016 року старший майстер виробництва ОСОБА_7, будучи попередженим щодо помилки при виписці товарно-транспортної накладної на лісопродукцію із Карпилівського лісництва, яка призначалася на експорт, до уваги її не взяв і відвантажив лісопродукцію згідно невірної ТТН-ліс.

На основі вищевказаних фактів старшому майстру виробництва ОСОБА_7 за халатне ставлення до своїх посадових обовязків, безконтрольність за ведення обліку поступаючої деревини на нижній склад, оголошено догану (а.с.5).

Статтею 147 КЗпП України встановлено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із заходів стягнення, якими є догана і звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Відповідно до ст.ст. 148, 149 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

По справі встановлено, що листом-претензією від 15.04.2016 року компанія „Adel Corporation повідомила ДП „Остерський військовий лісгосп, що останнім часом порушуються умови контракту №OVL від 15 квітня 2015 року, а саме Додатку №1, відповідно до якого довжина товару повинна бути не менше 3,9 і 5,9 та не більше 4,0 і 6,0. Під час прийому пиловочника хвойного у Китаї було виявлено невідповідність по довжинам (менше, ніж в контракті) заявлених ДП „Остерський військовий лісгосп, виявлені гнилі колоди, якість яких не відповідає навіть 3 сорту, і нестача колод в контейнерах. Компанія вважала, що при завантаженні були допущені помилки в розрахунках, і просила компенсувати збитки та відвантажити кубатуру, якої не вистачає (а.с.26).

Згідно рапорту головного інженера ДП „Остерський військовий лісгосп 16 червня 2016 року ТОВ „Ліра висловили свої обгрунтовані претензії по непрофесійному відношенні до співпраці з ними та поверненні недоотриманої деревини, де найгірша ситуація по нижньому складу з недостачею 14,574 куб.м. Головний інженер вказував, що ОСОБА_7 не виконує завдання та обовязки, прописані в посадовій інструкції, по обміру завезеної деревини на території нижнього складу, в звязку з чим просив оголосити останньому догану (а.с.24).

Відповідно до письмових пояснень позивача від 17 червня 2016 року ТОВ „Ліра був відпущений пиловник, який прийшов по біркам з лісництв, інший не відпускався; згідно ТТН №370573 і №370575 на нижній склад прийшов пиловник II сорту довжиною 3,8 м, який був вигружений на естакаду, і з естакади велася відгрузка в контейнер, фактично пиловник був довжиною 4,0 м (а.с.23, 25).

В своєму рапорті від 22 червня 2016 року головний інженер підприємства також просив оголосити ОСОБА_7 догану, оскільки 17 червня 2016 року при завантаженні експортної деревини в контейнер замість довжини 3,8 було завантажено 4,05. 16 червня 2016 року ОСОБА_7 був проінформований директором про те, що на територію нижнього складу привезуть деревину довжиною 4,05, яку потрібно буде вкоротити до 3,8 м, на що він дав згоду. Головний інженер в рапорті посилався, що непрофесійне ставлення ОСОБА_7 призвело до того, що потрібно було заново розвантажувати та завантажувати контейнер замість двох годин цілий день, а це затрати дизпалива, часу та залучення працівників, які були зайняті на роботі по будівництву коробів (а.с.22).

24 червня 2016 року ОСОБА_7 було надано пояснення, що через великий обєм роботи в нього немає можливості перевіряти довжину і діаметри всіх машин, які прибувають на нижній склад. 23 червня 2016 року ним було відгружено пиловник сосна довжиною 3,9 м згідно прийнятої специфікації на лісопродукцію (а.с.21).

Згідно рапорту головного інженера від 24 червня 2016 року контейнер з експортною деревиною, який за контрактом відпускається довжиною 3,8 м, 23 червня 2016 року по товаро-транспортній накладній був відпущений довжиною 3,9 м. Старший майстер помилково в товаро-транспортній накладній вказав довжину 3,9 м, про це старший майстер виробництва ОСОБА_7 знав заздалегідь. На думку головного інженера, ОСОБА_7 не вперше, навмисно робить порушення для підриву репутації лісгоспу та керівництва і не відповідає займаній посаді (а.с.20).

ОСОБА_7 з наказом про притягнення до дисциплінарної відповідальності ознайомлений, проте виклав своє зауваження, що за підготовку лісопродукції, її розміри і діаметри несе відповідальність головний інженер згідно своїх посадових інструкцій, а не старший майстер.

Відповідно до посадової інструкції старшого майстра виробництва державного підприємства „Остерський військовий лісгосп старший майстер виробництва підпорядковується головному інженеру підприємства. У своїй практичній діяльності старший майстер виробництва керується зовнішніми документами: законодавчими та нормативними актами, що регламентують виконувану роботу; внутрішніми документами: статутом підприємства, наказами та розпорядженнями директора і головного інженера підприємства, положеннями про бухгалтерію, посадовою інструкцією, колективним договором підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку. Завдання та обовязки старшого майстра виробництва: забезпечувати дотримання затвердженого технологічного процесу, режиму й порядку роботи з переробки деревини на підприємстві; розробляти, погоджувати і впроваджувати технологічні процеси і технологічні карти організації виробництва і праці; здійснювати контроль за застосуванням чинних норм виробітку та витрат сировини і матеріалів; забезпечувати щоденний оперативний облік ходу виробництва, виконання добових завдань випуску продукції по кількості та номенклатурі виробів, контроль за станом та кількістю залишків на складах і робочих місцях, за раціональністю використання транспортних засобів, обладнання, устаткування, машин і механізмів.

Згідно ст.60 ЦПК України кожна сторона зобовязана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

З оскаржуваного наказу про притягнення ОСОБА_7 до дисципілнарної відповідальності вбачається, що догану йому оголошено за халатне ставлення до своїх посадових обовязків, безконтрольність за ведення обліку поступаючої деревини на нижній склад. Проте, в посадовій інструкції старшого майстра виробництва ДП „Остерський військовий лісгосп не зазначено таких обовязків, як ведення обліку поступаючої деревини. Крім того, відповідно до товарно-транспортних накладних (а.с.42-44, 46-47) позивачем було відпущено пиловник довжиною 3,8 м.

Таким чином, відповідачем не надано належних і допустимих доказів порушення позивачем трудової дисципліни, які були б підставою для застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді догани.

В звязку з викладеним, наказ №166 від 29.06.2016 року „Про притягнення до дисциплінарної відповідальності в частині накладення на ОСОБА_7 стягнення у вигляді догани підлягає скасуванню.

Відповідно до наказу № 217 від 01.09.2016 року «Про преміювання працівників лісгоспу» працівникам ДП «Остерський військовий лісгосп» було виплачено премію за рахунок прибутку за липень 2016 року. В судовому засіданні апеляційного суду, представник відповідача, повідомляв суд про те, що премія працівникам за липень 2016 року була виплачена в розмірі 100% посадового окладу.

Вказаним вище наказом позивача було позбавлено премії за липень 2016 року на підставі колективного договору на 2016-2019 роки, згідно якого передбачено право роботодавця позбавити премії в повному обсязі або частково при оголошенні догани 100%, до моменту зняття догани наказом. Оскільки наказ про накладення дисциплінарного стягнення підлягає скасуванню, з відповідача на користь позивача належить стягнути премію, якої його було позбавлено на підставі оскаржуваного наказу.

В позовній заяві ОСОБА_7 просив стягнути на його користь премію в розмірі 3100 грн. Проте, згідно розрахунково-платіжних відомостей службовців ДП „Остерський військовий лісгосп щомісячна премія встановлювалась позивачу в розмірі посадового окладу, розмір якого становить 2928 грн. (а.с.95-99). Отже, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 2928 грн. премії (без врахування обов"язкових платежів) за липень 2016 року.

Статтею 237-1 КЗпП України встановлено, що у випадку порушення законних прав працівника, якщо таке порушення призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя, власником або уповноваженим ним органом відшкодовується моральна шкода.

В своїй позовній заяві ОСОБА_7 посилався на наявність підстав для відшкодування йому роботодавцем моральної шкоди в звязку з незаконним притягненням його до дисциплінарної відповідальності, оскільки порушення його прав та гарантій як працівника призвело до значних моральних страждань і необхідності прикладання додаткових зусиль по організації свого життя. Враховуючи, що позивача було незаконно притягнуто до дисциплінарної відповідальності, що змусило його звертатися до суду для захисту та відновлення своїх порушених прав, виходячи із засад розумності та справедливості, апеляційний суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача моральну шкоду в розмірі 300 грн.

З врахуванням викладеного, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про часткове задоволенню позову.

Відповідно до ч.ч. 3, 5 ст.88 ЦПК України, якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Якщо суд апеляційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Враховуючи, що позовні вимоги ОСОБА_7 задоволено частково, а саме скасовано наказ, стягнуто на його користь 2928 грн. премії та 300 грн. моральної шкоди, позов задоволено частково на 94%.

Згідно ч.3 ст.6 Закону України „Про судовий збір за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Відповідно до п/п 1, 2 п.1 ч.2 ст. 4 Закону України „Про судовий збір (в редакції, чинній на час подання позову) ставка судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою, встановлюється в розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати, позовної заяви немайнового характеру 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

Таким чином, за подання позовної заяви підлягав сплаті судовий збір в розмірі 551,2 грн. ((1378 грн. х 0,4) за вимоги майнового характеру) та 1102,4 грн. ((1378 грн. х 0,4) + (1378 грн. х 0,4)) - за дві вимоги немайнового характеру, а всього 1653,6 грн.

В звяку із частковим задоволенням позову, оскільки позивачем при зверненні до суду судовий збір не сплачувався, на користь держави підлягає стягненню з відповідача 1554 грн. 38 коп. (1653,6 грн. х 94%) судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції.

При зверненні до апеляційного суду з апеляційною скаргою ОСОБА_7 сплатив 1818 грн. 96 коп. (1653,6 грн. х 110%). Враховуючи, що його апеляційна скарга задоволена частково, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі 1709 грн. 82 коп. (1818,96 грн. х 94%) за апеляційний розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 309 ч.1 п.4, 313, 314, 316, 317, 319 ЦПК України, апеляційний суд,-

В И Р І Ш И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 задовольнити частково.

Рішення Козелецького районного суду Чернігівської області від 13 вересня 2016 року скасувати.

Позов ОСОБА_7 задовольнити частково.

Визнати незаконним наказ Державного підприємства „Остерський військовий лісгосп №166 від 29.06.2016 року „Про притягнення до дисциплінарної відповідальності в частині накладення на ОСОБА_7 стягнення у вигляді догани.

Стягнути з Державного підприємства „Остерський військовий лісгосп на користь ОСОБА_7 2928 грн. премії (без врахування обов"язкових платежів) за липень 2016 року та у відшкодування моральної шкоди 300 гривень.

Стягнути з Державного підприємства „Остерський військовий лісгосп на користь держави 1554 грн. 38 коп. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції, а також на користь ОСОБА_7 1709 грн. 82 коп. за апеляційний розгляд справи.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржене до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в касаційному порядку протягом двадцяти днів.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 64275833
Наступний документ : 64275835