Ухвала суду № 62630564, 08.11.2016, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
08.11.2016
Номер справи
902/760/15
Номер документу
62630564
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________

У Х В А Л А

08 листопада 2016 р. Справа № 902/760/15

Господарський суд Вінницької області в складі головуючого судді Тісецького С.С., при секретарі судового засідання Поцалюк Н.В., розглянувши в приміщенні суду матеріали у справі

за заявою: Вінницької об'єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 39476158, 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21)

до: товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" (код ЄДРПОУ 23686052, 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32, кв. 39)

про банкрутство

за участю :

арбітражний керуючий ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В :

В провадженні господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/760/15 за заявою Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області до товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" про банкрутство.

06.10.2015 року судом винесено постанову про припинення процедури розпорядження майном боржника - ТОВ "Давід та партнери", припинення повноважень розпорядника майна - арбітражного керуючого ОСОБА_2 у справі № 902/760/15; визнання боржника - товариство з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" (код ЄДРПОУ 23686052) у справі № 902/760/15 банкрутом; та відкриття ліквідаційної процедури строком на 12 місяців. Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" у справі № 902/760/15 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою суду від 18.11.2015 року задоволено заяву арбітражного керуючого ОСОБА_2 № 114 від 24.10.2015 року; звільнено арбітражного керуючого ОСОБА_2 від виконання обов'язків ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" у справі № 902/760/15.

В подальшому ухвалою суду від 12.01.2016 року призначено ліквідатором ТОВ "Давід та партнери" у справі № 902/760/15 арбітражного керуючого ОСОБА_1.

Ухвалою суду від 25.10.2016 року відкладено розгляд справи на 08.11.2016 року.

На визначену дату в судове засідання з'явився арбітражний керуючий ОСОБА_1. Інші учасники провадження у справі про банкрутство ТОВ "Давід та партнери" своїм правом участі в даному судовому засіданні не скористались з невідомих суду причин.

В ході розгляду справи, суд розглянув проміжний звіт ліквідатора про виконану ним роботу по даній справі станом на 07.11.2016 року, дослідив письмові докази надані на підтвердження викладеної у звіті інформації (подано до суду 08.11.2016 року), заслухав пояснення арбітражного керуючого, та дійшов висновку про прийняття зазначеного проміжного звіту до відома.

Також, в даному судовому засіданні, суд розглянув клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_1 (вх. № 06-52/10357/16 від 08.11.2016 року) про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора боржника у справі № 902/760/15 на три місяці.

Арбітражний керуючий підтримав вимоги викладені у клопотанні.

Як вбачається з системного аналізу норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), встановлений строк ліквідаційної процедури у 12 місяців є імперативною нормою, яку суд застосовує при винесенні постанови про визнання боржника банкрутом, при цьому зазначаючи про нього в постанові. Однак, в той же час Закон про банкрутство не містить ніяких приписів для інших учасників провадження, зокрема, й ліквідатора щодо обмеження строків, зокрема, й ч. 1 ст. 37 Закону про банкрутство не містить заборон для господарського суду щодо можливості скорочення або продовження строків процедури. Цією ж статтею визначається, що ліквідація - це припинення суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку цього Закону вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Згідно ч. 2 ст. 4-1 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону про банкрутство провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом, іншими законодавчими актами України.

Згідно з ч. 4 ст. 53 ГПК України призначені господарським судом строки можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.

Законом покладено на ліквідатора великий обсяг обов'язків (ст. ст. 41 44 Закону), які останній зобов'язаний виконати і тільки після цього подати на затвердження суд звіт та ліквідаційний баланс. В той час як невиконання ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені Законом, не є підставою для припинення провадження у справі.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 46 Закону про банкрутство, ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута. Цей припис Закону кореспондується із нормами ч. 3 ст. 40 Закону, згідно положень якої ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Викладені положення законодавчого акту про банкрутство свідчать про те, що юридична особа, в якої в ліквідаційній масі наявне майно, повинна ліквідуватися протягом часу, який є достатнім, але не раніше ніж до настання факту, що має юридичне значення для справи про банкрутство, а саме до повного розпродажу майна та здійснення всіх заходів, передбачених Законом про банкрутство стосовно ліквідації банкрута, розрахунків з кредиторами й затвердження судом звіту ліквідатора, або ж через затвердження судом мирової угоди.

Згідно поданого клопотання, станом на 08.11.2016 року ліквідатором вживаються заходи, спрямовані на належне проведення ліквідаційної процедури банкрута - ТОВ "Давід та партнери", зокрема, й стосовно встановлення фінансово - господарського та майнового стану боржника, проведення інвентаризації майна банкрута, закриття рахунків, що не використовуються при здійсненні ліквідаційної процедури, отримання відповідей на запити стосовно майнового стану банкрута т. ін..

З врахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора боржника та продовження строку ліквідаційної процедури банкрута та повноважень ліквідатора у даній справі на три місяці.

Крім того, судом розглянуто клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_1 (вх.№ 06-52/10355/16 від 08.11.2016 року) про витребування від Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" (Центральне відділення виконавчого комітету Вінницької міської ради) реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" (код ЄДРПОУ 23686052) для огляду в судовому засіданні.

Арбітражний керуючий підтримав вимоги викладені у клопотанні про витребування доказів.

В силу ч.ч. 1-3 ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Відповідно до п. п. 1, 5, 6 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

З врахуванням наведеного, суд розглянувши подане клопотання, заслухавши ліквідатора боржника та дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про його задоволення та витребування реєстраційної справи банкрута.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 37-41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 4, 4-1, 22, 38, 86, 115 Господарського процесуального кодексу України суд,-

У Х В А Л И В :

1. Продовжити строк ліквідаційної процедури банкрута - ТОВ "Давід та партнери" та повноваження арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 у справі № 902/760/15 на три місяці - до 07.02.2017 року.

2. Прийняти до відома проміжний звіт арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 про виконану роботу по справі № 902/760/15 станом на 07.11.2016 року.

3. Відкласти розгляд справи на 07.02.17 року о 10:30 год., в приміщенні господарського суду Вінницької області, кімн. № 1101.

4. Явку арбітражного керуючого, представників кредитора та боржника визнати обов'язковою.

5. Витребувати від Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59) в строк до 23.11.2016 року реєстраційну справу товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" (код ЄДРПОУ 23686052, 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32, кв. 39) для огляду в судовому засіданні.

6. Арбітражному керуючому надати суду звіт про хід ліквідаційної процедури банкрута по справі № 902/760/15.

7. Ухвалу направити згідно переліку рекомендованим листом.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 5 прим.:

1 - до справи;

2 - Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області - 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21;

3 - ТОВ "Давід та партнери" - 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32, кв. 39;

4 - арбітражному керуючому ОСОБА_1 - 21050, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 38, оф. 304;

5 - Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради - 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59.

Часті запитання

Який тип судового документу № 62630564 ?

Документ № 62630564 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62630564 ?

Дата ухвалення - 08.11.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62630564 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62630564 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 62630564, Господарський суд Вінницької області

Судове рішення № 62630564, Господарський суд Вінницької області було прийнято 08.11.2016. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 62630564 відноситься до справи № 902/760/15

Це рішення відноситься до справи № 902/760/15. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 62630560
Наступний документ : 62630567