Court decree № 62630564, 08.11.2016, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
08.11.2016
Case No.
902/760/15
Document №
62630564
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________

У Х В А Л А

08 листопада 2016 р. Справа № 902/760/15

Господарський суд Вінницької області в складі головуючого судді Тісецького С.С., при секретарі судового засідання Поцалюк Н.В., розглянувши в приміщенні суду матеріали у справі

за заявою: Вінницької об'єднаної Державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 39476158, 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21)

до: товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" (код ЄДРПОУ 23686052, 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32, кв. 39)

про банкрутство

за участю :

арбітражний керуючий ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В :

В провадженні господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/760/15 за заявою Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області до товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" про банкрутство.

06.10.2015 року судом винесено постанову про припинення процедури розпорядження майном боржника - ТОВ "Давід та партнери", припинення повноважень розпорядника майна - арбітражного керуючого ОСОБА_2 у справі № 902/760/15; визнання боржника - товариство з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" (код ЄДРПОУ 23686052) у справі № 902/760/15 банкрутом; та відкриття ліквідаційної процедури строком на 12 місяців. Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" у справі № 902/760/15 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Ухвалою суду від 18.11.2015 року задоволено заяву арбітражного керуючого ОСОБА_2 № 114 від 24.10.2015 року; звільнено арбітражного керуючого ОСОБА_2 від виконання обов'язків ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" у справі № 902/760/15.

В подальшому ухвалою суду від 12.01.2016 року призначено ліквідатором ТОВ "Давід та партнери" у справі № 902/760/15 арбітражного керуючого ОСОБА_1.

Ухвалою суду від 25.10.2016 року відкладено розгляд справи на 08.11.2016 року.

На визначену дату в судове засідання з'явився арбітражний керуючий ОСОБА_1. Інші учасники провадження у справі про банкрутство ТОВ "Давід та партнери" своїм правом участі в даному судовому засіданні не скористались з невідомих суду причин.

В ході розгляду справи, суд розглянув проміжний звіт ліквідатора про виконану ним роботу по даній справі станом на 07.11.2016 року, дослідив письмові докази надані на підтвердження викладеної у звіті інформації (подано до суду 08.11.2016 року), заслухав пояснення арбітражного керуючого, та дійшов висновку про прийняття зазначеного проміжного звіту до відома.

Також, в даному судовому засіданні, суд розглянув клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_1 (вх. № 06-52/10357/16 від 08.11.2016 року) про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора боржника у справі № 902/760/15 на три місяці.

Арбітражний керуючий підтримав вимоги викладені у клопотанні.

Як вбачається з системного аналізу норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), встановлений строк ліквідаційної процедури у 12 місяців є імперативною нормою, яку суд застосовує при винесенні постанови про визнання боржника банкрутом, при цьому зазначаючи про нього в постанові. Однак, в той же час Закон про банкрутство не містить ніяких приписів для інших учасників провадження, зокрема, й ліквідатора щодо обмеження строків, зокрема, й ч. 1 ст. 37 Закону про банкрутство не містить заборон для господарського суду щодо можливості скорочення або продовження строків процедури. Цією ж статтею визначається, що ліквідація - це припинення суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку цього Закону вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Згідно ч. 2 ст. 4-1 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону про банкрутство провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом, іншими законодавчими актами України.

Згідно з ч. 4 ст. 53 ГПК України призначені господарським судом строки можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.

Законом покладено на ліквідатора великий обсяг обов'язків (ст. ст. 41 44 Закону), які останній зобов'язаний виконати і тільки після цього подати на затвердження суд звіт та ліквідаційний баланс. В той час як невиконання ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені Законом, не є підставою для припинення провадження у справі.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 46 Закону про банкрутство, ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута. Цей припис Закону кореспондується із нормами ч. 3 ст. 40 Закону, згідно положень якої ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Викладені положення законодавчого акту про банкрутство свідчать про те, що юридична особа, в якої в ліквідаційній масі наявне майно, повинна ліквідуватися протягом часу, який є достатнім, але не раніше ніж до настання факту, що має юридичне значення для справи про банкрутство, а саме до повного розпродажу майна та здійснення всіх заходів, передбачених Законом про банкрутство стосовно ліквідації банкрута, розрахунків з кредиторами й затвердження судом звіту ліквідатора, або ж через затвердження судом мирової угоди.

Згідно поданого клопотання, станом на 08.11.2016 року ліквідатором вживаються заходи, спрямовані на належне проведення ліквідаційної процедури банкрута - ТОВ "Давід та партнери", зокрема, й стосовно встановлення фінансово - господарського та майнового стану боржника, проведення інвентаризації майна банкрута, закриття рахунків, що не використовуються при здійсненні ліквідаційної процедури, отримання відповідей на запити стосовно майнового стану банкрута т. ін..

З врахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора боржника та продовження строку ліквідаційної процедури банкрута та повноважень ліквідатора у даній справі на три місяці.

Крім того, судом розглянуто клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_1 (вх.№ 06-52/10355/16 від 08.11.2016 року) про витребування від Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" (Центральне відділення виконавчого комітету Вінницької міської ради) реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" (код ЄДРПОУ 23686052) для огляду в судовому засіданні.

Арбітражний керуючий підтримав вимоги викладені у клопотанні про витребування доказів.

В силу ч.ч. 1-3 ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази.

Відповідно до п. п. 1, 5, 6 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

З врахуванням наведеного, суд розглянувши подане клопотання, заслухавши ліквідатора боржника та дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про його задоволення та витребування реєстраційної справи банкрута.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 37-41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 4, 4-1, 22, 38, 86, 115 Господарського процесуального кодексу України суд,-

У Х В А Л И В :

1. Продовжити строк ліквідаційної процедури банкрута - ТОВ "Давід та партнери" та повноваження арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 у справі № 902/760/15 на три місяці - до 07.02.2017 року.

2. Прийняти до відома проміжний звіт арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_1 про виконану роботу по справі № 902/760/15 станом на 07.11.2016 року.

3. Відкласти розгляд справи на 07.02.17 року о 10:30 год., в приміщенні господарського суду Вінницької області, кімн. № 1101.

4. Явку арбітражного керуючого, представників кредитора та боржника визнати обов'язковою.

5. Витребувати від Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59) в строк до 23.11.2016 року реєстраційну справу товариства з обмеженою відповідальністю "Давід та партнери" (код ЄДРПОУ 23686052, 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32, кв. 39) для огляду в судовому засіданні.

6. Арбітражному керуючому надати суду звіт про хід ліквідаційної процедури банкрута по справі № 902/760/15.

7. Ухвалу направити згідно переліку рекомендованим листом.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 5 прим.:

1 - до справи;

2 - Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області - 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21;

3 - ТОВ "Давід та партнери" - 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 32, кв. 39;

4 - арбітражному керуючому ОСОБА_1 - 21050, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 38, оф. 304;

5 - Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради - 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59.

Часті запитання

Який тип судового документу № 62630564 ?

Документ № 62630564 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62630564 ?

Дата ухвалення - 08.11.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62630564 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62630564 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 62630564, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

The court decision No. 62630564, Commercial Court of Vinnytsia Oblast was adopted on 08.11.2016. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 62630564 refers to case No. 902/760/15

This decision relates to case No. 902/760/15. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 62630560
Next document : 62630567