Рішення № 60145361, 23.08.2016, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
23.08.2016
Номер справи
916/1804/16
Номер документу
60145361
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"23" серпня 2016 р.Справа № 916/1804/16

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.

при секретарі судового засідання: Андрєєвій І.Д.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність від 01.08.2016р. №01/08-16

від відповідача: ОСОБА_2, довіреність від 15.07.2016р. №15/07-1

від третьої особи: не зявився

розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву: Публічного акціонерного товариства «Цюрупинське» (75100, Херсонська обл., Олешківський р-н, м. Олешки, вул. Горького, буд. 28-А, код ЄДРПОУ 00413558)

до відповідача: Приватного акціонерного товариства «Харчовик» (68702, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Заводська, буд. 34, код ЄДРПОУ 20925875)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Лінкор-Транс» (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35, код ЄДРПОУ 39422977)

про: стягнення 1101878,40 грн., -

Суть спору: Публічне акціонерне товариство «Цюрупинське» звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Приватного акціонерного товариства «Харчовик» про стягнення 1101878,40 грн.

Позовні вимоги мотивовані завданням відповідачем позивачу збитків внаслідок неналежного виконанням відповідачем своїх зобовязань за договором комісії №5/15 від 05.06.2015р. в частині збереження товару, прийнятого на комісію.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.07.2016р. порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду; розгляд справи призначено на 23.08.2016р. об 11:30; залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Лінкор-Транс»; витребувано додаткові документи.

18.08.2016р. за вх.№20376/16 до суду від позивача надійшли письмові пояснення та додаткові документи, які залучені судом до матеріалів справи.

22.08.2016р. за вх.№20517/16 до суду від третьої особи надійшли письмові пояснення та додаткові документи, які залучено судом до матеріалів справи.

23.08.2016р. за вх.№20911/16 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву та додаткові документи, які залучені судом до матеріалів справи. У відзиві на позовну заяву відповідач визнав позовні вимоги в повному обсязі.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі, просив суд їх задовольнити.

У судовому засідання відповідач визнав позовні вимоги в повному обсязі.

Третя особа у судове засідання не зявилась, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлена, про що свідчить відповідне повідомлення про вручення поштового відправлення від 11.07.2016р.

Відповідно до вимог ст. 85 ГПК України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд встановив:

05.06.2015р. між Публічним акціонерним товариством «Цюрупинське» (Комітент, позивач) та Приватним акціонерним товариством «Харчовик» (Комісіонер, відповідач) укладений договір комісії №5/15, відповідно до якого Комісіонер зобовязаний за дорученням Комітента за винагороду здійснити від свого імені, але за рахунок і в інтересах Комітента угоди (договори) з продажу (поставки, реалізації) алкогольної продукції, виробленої та наданої Комітентом (далі іменованої - товар) за ціною не нижче вказаної в Специфікації до даного договору.

Згідно з п.1.2 договору Комісіонер зобовязаний прийняти товар на комісію, здійснити його продаж та реалізацію на території України та оплатити товар на умовах, визначених в даному договорі.

Пунктом 1.7 договору передбачено, що найменування, кількість кожного найменування та ціни переданого Комісіонеру товару вказуються в накладних або актах приймання-передачі.

Відповідно до п.2.3 договору одиницею товару є одна пляшка та/або інша форма пакування однієї пляшки.

Згідно з п.п. 3.2-3.5 договору передача товару на комісію Комітентом Комісіонеру здійснюється на складах Комітента (місця передачі і приймання товару) за наступними адресами:

- Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Горького, буд. 28А;

- м. Одеса, вул. Агрономічна, буд. 207. Передача товару здійснюється на підставі належним чином оформленої довіреності представника Комісіонера шляхом підписання накладної або акту приймання-передачі. Приймання товару за кількістю здійснюється представником Комісіонера в момент передачі товару. Приймання товару здійснюється представником Комісіонера у відповідності до інструкції П-6 та П-7 «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного використання за кількістю та якістю», якщо інші умови не визначені даним договором.

Пунктом 3.6 договору передбачено, що при передачі товару на комісію право власності на товар від Комітента до Комісіонера не переходить, однак всі ризики випадкової загибелі або знищення товару переходять до Комісіонера при прийманні товару на складі Комітента в момент підписання накладних та актів приймання-передачі.

Відповідно до п.3.8 договору транспортування товару зі складу Комітента на склади Комісіонера, а також зі складів Комісіонера на склади третіх осіб (Покупців) здійснюється за рахунок Комісіонера.

Згідно з п.4.3 договору при передачі товару Комітент передає Комісіонеру накладну на товар або акт приймання-передачі, а також податкову накладну, зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Пунктом 9.2 договору передбачено, що строк дії даного договору - до 31.12.2016р., а в частині виконання грошових зобовязань - до повного виконання сторонами своїх зобовязань.

Специфікацією від 05.06.2015р. до договору комісії №5/15 від 05.06.2015р. сторонами затверджений перелік продукції та ціни на неї.

12.01.2015р. між ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Лінкор-Транс» (Експедитор, третя особа) та Приватним акціонерним товариством «Харчовик» (Клієнт, відповідач) укладений договір транспортного експедирування, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених даним договором, Експедитор зобовязується надати Клієнту послуги з організації та здійснення транспортного перевезення вантажу Клієнта в міжміському та міжнародному сполученні, а Клієнт зобовязується оплатити Експедитору вартість наданих послуг.

На виконання умов договору позивач передав, а відповідач прийняв продукцію у кількості 18480 шт. загальною вартістю 1101878,40 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи:

- підписаною позивачем та експедитором товарно-транспортною накладною №Ком-000183 від 31.05.2016р., відповідно до якої продукція була завантажена на складі Комітента за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Горького, буд. 28А, в автомобіль перевізника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Лінкор-Транс» марки Івеко, державний номер НОМЕР_1, причіп ВА 6751 ХХ;

- видатковою накладною №Ком-000183 від 31.05.2016р.;

- підписаним сторонами та скріпленим печатками сторін актом приймання-передачі алкогольної продукції від 31.05.2016р. за договором комісії №5/15 від 05.06.2015р.

Обома сторонами підтверджується, що продукція за товарно-транспортною накладною №Ком-000183 від 31.05.2016р. в пункт призначення не прибула.

Листом від 01.06.2016р. за вих.№02/06-3 відповідач повідомив позивача про те, що продукція за товарно-транспортною накладною №Ком-000183 від 31.05.2016р. на склад відповідача не прибула, у чому відповідач вбачає ознаки здійснення злочину та ним підготовлено відповідну заяву до правоохоронних органів.

Нестача продукції у кількості 18480 шт. загальною вартістю 1101878,40 грн. за товарно-транспортною накладною №Ком-000183 від 31.05.2016р. та актом приймання-передачі алкогольної продукції від 31.05.2016р. за договором комісії №5/15 від 05.06.2015р. стала підставою для звернення позивача до господарського суду з відповідним позовом.

Відповідач визнав позовні вимоги в повному обсязі.

Проаналізувавши наявні у справі докази та надавши їм правову оцінку, суд дійшов висновку про задоволення позову в повному обсязі, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобовязана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобовязаної сторони виконання її обовязку.

За ст. 509 ЦК України передбачено, що зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Підставою виникнення цивільних прав та обовязків є, зокрема, договори та інші правочини (п.1 ч.2 ст. 11 ЦК України).

За вимогами ст. 629 ЦК України договір є обовязковим для виконання сторонами.

Відповідно до вимог ч.1, ч.7 ст. 193 ГК України, які кореспондуються з вимогами ст. 526 ЦК України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобовязань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобовязання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

В силу вимог ст. 610, ч.2 ст. 615 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання). Одностороння відмова від зобовязання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобовязання.

Згідно зі ст. 1011 ЦК України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобовязується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Відповідно до ч.1 ст. 1021 ЦК України комісіонер відповідає перед комітентом за втрату, недостачу або пошкодження майна комітента.

Виходячи з наявних матеріалів справи відповідач прийняв від позивача продукцію загальною вартістю 1101878,40 грн. за актом приймання-передачі алкогольної продукції від 31.05.2016р. за договором комісії №5/15 від 05.06.2015р.

Пунктом 3.6 підписаного сторонами договору передбачено, зокрема, що всі ризики випадкової загибелі або знищення товару переходять до Комісіонера при прийманні товару на складі Комітента в момент підписання накладних та актів приймання-передачі.

З урахуванням вимог чинного законодавства та умов укладеного між сторонами договору, господарський суд дійшов висновку, що в момент підписання відповідачем акту приймання-передачі алкогольної продукції від 31.05.2016р. за договором комісії №5/15 від 05.06.2015р., до нього перейшли всі ризики випадкової загибелі або знищення товару.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у звязку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Відповідно до ст. 224 ГК України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобовязання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки субєкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Частиною першою ст. 225 ГК України передбачено, що до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включається вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства.

Згідно з ч.5 ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Виходячи з наявних матеріалів справи, за встановлених господарським судом обставин, приймаючи до уваги загальні засади цивільного законодавства, зокрема, свободу договору; судовий захист цивільного права та інтересу; справедливість, добросовісність та розумність, господарський суд вважає, що позовні вимоги ПАТ «Цюрупинське» є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Інші наявні в матеріалах справи документи вищевикладених висновків суду не спростовують.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Публічного акціонерного товариства «Цюрупинське» задовольнити повністю.

2. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Харчовик» (68702, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Заводська, буд. 34, код ЄДРПОУ 20925875) на користь Публічного акціонерного товариства «Цюрупинське» (75100, Херсонська обл., Олешківський р-н, м. Олешки, вул. Горького, буд. 28-А, код ЄДРПОУ 00413558) 1101878 (один мільйон сто одну тисячу вісімсот сімдесят вісім) грн. 40 коп. та 16528 (шістнадцять тисяч пятсот двадцять вісім) грн. 17 коп. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Згідно з ч.5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів з дня його підписання до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області.

Повне рішення складено 29 серпня 2016 р.

Суддя Ю.С. Бездоля

Часті запитання

Який тип судового документу № 60145361 ?

Документ № 60145361 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 60145361 ?

Дата ухвалення - 23.08.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 60145361 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 60145361 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 60145361, Господарський суд Одеської області

Судове рішення № 60145361, Господарський суд Одеської області було прийнято 23.08.2016. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 60145361 відноситься до справи № 916/1804/16

Це рішення відноситься до справи № 916/1804/16. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 60145360
Наступний документ : 60145362