Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 59823818, 18.08.2016, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
18.08.2016
Номер справи
912/3290/15
Номер документу
59823818
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

18 серпня 2016 року № 912/3290/15

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Деревінської Л.В., розглянув справу № 912/3290/15 від 11.09.15 р.

за заявою кредитора підприємства з іноземними інвестиціями "ОСОБА_1 Україна", 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 100,

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Агрорегіон", 28500, Кіровоградська область, Долинський район м. Долинська вул. Войкова, буд. 21,

про банкрутство.

Представники сторін:

від кредитора - ПАТ "Златобанк" - ОСОБА_2 , довіреність № 66 від 30.06.16 режим відеоконференції;

від банкрута - участі не брали ;

В засіданні суду 18.08.16р. оголошена перерви до 16.30 год. 18.08.2016р.

Господарський суд В С Т А Н О В И В наступне.

Постановою від 23.12.2015 р. визнав товариство з обмеженою відповідальністю "Агрорегіон" (ідентифікаційний код 37168328) банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута товариства з обмеженою відповідальністю "Агрорегіон". Призначив ліквідатором банкрута - товариства з обмеженою відповідальністю "Агрорегіон" (ідентифікаційний код 37168328) арбітражного керуючого ОСОБА_3 Зобов'язав ліквідатора не пізніше 23.12.2016 року подати господарському суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон).

24.12.2015 року (номер публікації: 26663, дата публікації на сайті ВГСУ: 24.12.2015 12:45) на веб-сайті Вищого господарського суду України офіційно оприлюднене повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури товариства з обмеженою відповідальністю "Агрорегіон". Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено протязі двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

До господарського суду 12.05.16 р. надійшла заява № б/н від 06.05.16р. ПАТ "Златобанк" від імені якого діє Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з грошовими вимогами до банкрута на суму 5705616,07 грн. (а.с. 99-158 т.2).

Ухвалою від 16.05.16 р., на підставі ст. 23 Закону, господарський суд прийняв заяву ПАТ "Златобанк" з грошовими вимогами до банкрута, призначив її до розгляду на 14.06.2016 р. та витребував необхідні докази.

Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю "Агрорегіон" арбітражний керуючий ОСОБА_3 в своєму повідомленні № 02-01/191 від 07.06.16 р. про розгляд заяви з грошовими вимогами зазначив наступне.

В зв'язку з тим, що заяву ПАТ "Златобанк" з грошовими вимогами до банкрута направлено 06.05.16р., тобто після закінчення строку, встановленого для її подання, ПАТ "Златобанк" не може бути визнано конкурсним кредитором, вимоги в сумі 5706616,07 грн. погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі за винятком здійснених нарахувань неустойки (пені, штрафу), процентів та інших економічних санкцій на суму основного боргу після дати визнання товариства з обмеженою відповідальністю "Агрорегіон" банкрутом, а саме починаючи з 23.12.2015 р., що передбачено ч. 1 ст. 38 Закону.

На виконання ухвали суду кредитор ПАТ "Златобанк" 18.08.2016р. надав суду уточнений розрахунок грошових вимог на суму 5181131 грн. 14 коп., з яких: 2964287 грн. 67 коп. заборгованість за основним боргом (кредитом), пені - 2051166 грн. 67 коп. в т.ч. за прострочення сплати основного боргу, нарахованої за період з 05.03.2014р. по 23.12.2015р. на суму 2028408 грн.66 коп. та за прострочення сплати заборгованості по процентам за користування грошовими коштами, нарахованої за період з 08.08.2013р. по 25.06.2014р.( день сплати заборгованості по процентам на суму 475290 грн. 24 коп.) на суму 22758 грн. 01 коп.; 163676 грн. 80 коп. 3-х процентів річних на суму основної заборгованості, нарахованих за період з 05.03.2014р. по 23.12.2015р., 5000 грн. штрафу за неналежне виконання зобов'язання.

Розглядаючи заяву кредитора, суд зазначає наступне.

Згідно ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За ст. 38 Закону з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав, у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, а вимоги, виникли під час проведення процедур банкрутства (розпорядження майном та санації), можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Розгляд грошових вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі ст. 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 23 Закону відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів починається з дня офіційного оприлюднення відповідного повідомлення.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Судом встановлено, що 05 березня 2013 року між АТ «Златобанк» ( далі кредитор ) та ТОВ "Хліб Інвест ЛТД" (далі - позичальник) укладено кредитний договір № 53/13/13-КЬ (далі - кредитний договір).

Згідно п.1 кредитного договору банк надає позичальнику кредит - максимальний ліміт заборгованості за кредитною лінією становить 3 300 000,00 грн. Кінцева дата повернення кредиту не пізніше 04 березня 2014 р. включно. За користування кредитом позичальником сплачуються проценти у вигляді фіксованої процентної ставки, яка встановлюється у розмірі 27 (двадцять сім) процентів річних.

Згідно п.2.4 кредитного договору сплата процентів здійснюється за фактичний строк користування Кредитом.

Пунктом 4 кредитного договору передбачена відповідальність за несвоєчасне повернення кредитних коштів, несвоєчасну сплату процентів у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення за кожен день прострочення. Крім того, за кожен випадок неналежного виконання зобов'язань за цим договором, позичальник сплачує кредиторові штраф в розмірі 5000 грн.

07 травня 2013 року кредитором та позичальником укладено додатковий договір №1 до Кредитного договору за умовами якого сплата процентів за користування кредитними коштами за період з 01 квітня 2013 року по 30 квітня 2013 року включно здійснюється не пізніше 14.05.2013 року включно.

Банк свої зобов'язання за кредитним договором виконав, перерахувавши кошти на позичковий рахунок позичальника.

Для забезпечення виконання кредитного договору кредитором та ТОВ "Агрорегіон" (далі - поручитель ) уклали 05 березня 2013 року договір поруки № 53/13/13/КІ7Р-2 .

Згідно пункту 1.1. договору поруки за цим договором поручитель поручається перед кредитором та зобов'язується відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов'язань перед Кредитором за кредитним договором, в повному обсязі таких зобов'язань.

Згідно п.1.2 договору поруки поручитель та боржник відповідають перед банком як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед банком в тому ж обсязі, що і боржник, в такому ж порядку та строки, що і боржник. Банк має право вимагати виконання боргових зобов'язань як від боржника та поручителя разом, так і від будь-кого з них окремо.

Отже між сторонами встановлені кредитні правовідносини.

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ст. 1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього кодексу.

За ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо ~ інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Позичальник/поручитель порушив умови кредитного договору від 05.03.2013р., не повернувши у встановлений термін суму кредиту та не сплативши вчасно проценти за користування кредитом.

Зазначений факт встановлено рішенням Кіровського районного суду міста Кіровограда від 04.04.2016р. N404/8723/13-ц, яким стягнуто солідарно з ТОВ "Хліб Інвест ЛТД", ТОВ "Агрорегіон" та ОСОБА_4 на користь ПАТ «Златобанк» 3480764 грн. 37 коп. заборгованості за невиконання умов кредитного договору від 05.03.2013р. Зазначена сума стягнення складається із суми основної заборгованості - 3300000 грн. 67 коп., заборгованості по процентах - 174758 грн. 90 коп., 1005 грн. 47 коп. пені, 5000 грн. штрафу за неналежне виконання зобов'язань.

На підставі ст. 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи, або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Отже, суд вважає доведеним факт наявності заборгованості банкрута перед кредитором, за обставин і підстав, викладених у заяві від 06.05.2016р., на суму основного боргу - 2964287 грн. 67 коп., 5000 грн. штрафу, 1005 грн. 47 коп. пені за несвоєчасну сплату процентів., що нарахована за період з 08.08.2013р. по 10.09.2013р.

Разом з тим, відповідно до обгрунтованого розрахунку заявника, наданого у судовому засіданні 18.08.2016р., пеня за прострочення сплати заборгованості по процентах, нарахована за період з 08.08.2013р. по 25.06.2014р.( дата сплати суми процентів - 475290 грн. 74 коп.), становить 22758 грн. 01 коп.. Пеня за несвоєчасну сплату основної суми заборгованості, нарахована за період з 05.03.2014 р. по 23.12.2015р. становить 2028408 грн. 66 коп. Всього пені на суму 2051166 грн. 67 коп.

Крім того, відповідно до обгрунтованого розрахунку заявника, наданому у судовому засіданні 18.08.2016р., ним нараховано три проценти річних на суму простроченої заборгованості за період 05.03.2014р. по 23.12.2015р., що становить 163676 грн.80 коп.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає обґрунтованими та підтвердженими відповідними документами грошові вимоги ПАТ "Златобанк" від імені якого діє Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з грошовими вимогами до банкрута ТОВ "Агрорегіон" на суму 5184131 грн. 14 коп. В решті вимоги є необгрунтованими та підлягають відхиленню

Разом з тим, кредитором без поважних причин не подано доказів звернення до господарського суду з заявою про визнання спірних кредиторських вимог в установлений ст. 38 Закону двохмісячний строк з моменту оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідпроцедури.

Отже, грошові вимоги в сумі 5184131 грн. 14 коп., як вимоги, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі, відповідно до вимог ст. 45 Закону.

Відповідно до положень ст. 45 Закону витрати кредитора на оплату судового збору в сумі 2 756, 00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу.

Керуючись ст.ст. 23, 38, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву від 06.05.2016р. ПАТ "Златобанк", від імені якого діє Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з грошовими вимогами до банкрута ТОВ "Агрорегіон" на загальну суму 5705616 грн. 07 коп. задовольнити частково.

2. Визнати грошові вимоги ПАТ "Златобанк", від імені якого діє Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до банкрута ТОВ "Агрорегіон" в сумі 5184131 грн. 14 коп. з включенням до реєстру вимог кредиторів до шостої черги задоволення вимог.

Витрати кредитора на оплату судового збору в сумі 2 756, 00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу.

3. В решті вимоги ПАТ "Златобанк" відхилити.

4. Ухвала суду набирає законної сили 18.08.2016р.

5. Ухвалу суду може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в установленому законом порядку.

6.Примірники ухвали надіслати кредитором (п. 1 ухвали від 19.11.15 р.), банкруту, ліквідатору арбітражному керуючому ОСОБА_3 (вул. Кавалерійська, 17/19, м. Кіровоград 25006), сектору з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, ПАТ "Златобанк" від імені якого діє Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52).

Суддя Л. В. Деревінська

Попередній документ : 59823277
Наступний документ : 59823871