Рішення № 59664920, 21.07.2016, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
21.07.2016
Номер справи
925/548/16
Номер документу
59664920
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2016 р.Справа № 925/548/16

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді Потапенко В.В., з секретарем судового засідання Швидкою О.В., за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 за довіреністю,

від відповідача не зявився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасигаз Збут"

до Чигиринської центральної районної лікарні

про стягнення 291 476 грн. 64 коп., -

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов, у якому позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за спожитий природний газ в сумі 243 177 грн. 80 коп., 2438 грн. 03 коп. 3 % річних, 34 543 грн. 85 коп. пені, 11 316 грн. 96 коп. інфляційних відповідно до Договору постачання природного газу №08/17721/БО-16 від 18.03.2016 року.

06.06.2016 року від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, в якій позивач зменшив позовні вимоги в частині основного боргу у звязку з погашенням основного боргу в сумі 243 177 грн. 80 коп. та збільшив в частині пені і просить стягнути з відповідача 37 937 грн. 90 коп. пені, 2713 грн. 87 коп. 3% річних та 11 316 грн. 96 коп. інфляційних.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав з урахуванням поданої заяви та пояснив, що станом на 25.05.2016 року заборгованість відповідача перед позивачем складала 243 177 грн. 80 коп. Однак, протягом червня 2016 року відповідач перерахував на рахунок позивача 243 177 грн. 80 коп. заборгованості за поставлений газ, у звязку з чим просить стягнути з відповідача 37 937 грн. 90 коп. пені, 2713 грн. 87 коп. 3% річних та 11 316 грн. 96 коп. інфляційних.

Представник відповідача в судове засідання 21 липня 2016 року не зявився, відповідач направив до суду клопотання №723/27 від 04.07.2016 про розгляд справи без участі його представника. У відзиві на позовну заяву №582/27 від 06.06.20116 року відповідач повідомив, що станом на 06.06.2016 року відповідач сплатив основний борг в сумі 243 177 грн. 80 коп.

Згідно ст. 85 ГПК України у судовому засіданні 21 липня 2016 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи та пояснення представника позивача, дослідивши наявні в справі матеріали, суд вважає, що позов підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

18 березня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Черкасигаз Збут", що здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ( ділі Постачальник), в особі директора ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту та Чигиринською центральною районною лікарнею, в особі керівника ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту (далі Споживач) було укладено Договір на постачання природного газу №08/17721/БО-16 (далі «Договір»).

Згідно пункту 1.1. Договору постачальник зобовязується поставити Споживачу у 2016 році природний газ, в обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а Споживач зобовязується прийняти газ та оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, строки, порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Згідно п. 3.1. Договору оплата планових обсягів газу здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у національній валюті за ціною визначеною в цьому Договорі не пізніше пятого числа місяця наступного за звітним.

Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у передньому місяці.

Договір набуває чинності з дати його підписання та поширює свою дію на відносини, що склалися між сторонами з 01 січня 2016 року та діє по 31 грудня 2016 року, а в частині не виконаних зобовязань до їх повного виконання ( п. 10.1 Договору).

18 березня 2016 року між сторонами договору було укладено Додатковий договір, яким доповнено пункт 2.2. Розділу 2 «Ціна газу» та змінено ціну газу.

15 квітня 2016 року між сторонами договору було укладено Додатковий договір №2, пунктом 2 якого змінено ціну газу, а пунктом 3, викладено п.5.1.1. Розділу 5 Договору в новій редакції.

На виконання умов Договору Постачальник надав Споживачу послуги з постачання природного газу, що підтверджується актами приймання-передачі природного газу:

- за січень 2016 року 29 513 м3 газу на суму 242 101,04 грн. ( тариф за 1000 м3 8203,20 грн.);

- за лютий 2016 року 16 888 м3 газу на суму 135 313,41 грн. ( тариф за 1000 м 3 8 012,40 грн.)

- за березень 2016 року 13430 м3 газу на суму 107864,39грн. (тариф за 1000 м3 8031,60 грн.)

Загальна сума поставленого позивачем природного газу становить 485 278 грн. 84 коп.

Зазначені договірні відносини по своїй суті мають ознаки договору поставки, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (стаття 712 Цивільного кодексу України). За змістом ч. 2 ст. 712 ЦК України, до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Загальні умови виконання господарських зобовязань визначені статтею 193 Господарського кодексу України та ст. 526 ЦК України, згідно з якими суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

За змістом статей 599 та 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання, яке припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Крім того, в силу статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

На виконання Договору та Додаткових договорів до нього протягом січня-березня 2016 року Позивач передав, а Відповідач прийняв природний газ в обсязі за січень 2016 року 29 513 м3 газу на суму 242 101,04 грн., за лютий 2016 року 16 888 м3 газу на суму 135 313,41 грн., за березень 2016 року 13 430 м3 газу на суму 107 864,39грн., а всього на загальну суму 485 278 грн. 40 коп., що підтверджується відповідними актами приймання-передачі природного газу за підписами обох сторін.

Відповідач свої зобовязання за Договором належним чином не виконав, борг за спожитий газ сплатив невчасно та не в повному обсязі, за даними бухгалтерії позивача заборгованість на день подачі позову до суду становила 243 177 грн. 80 коп.

07.06.2016 року відповідач подав до суду відзив на позовну заяву №582/27 від 06.06.2016 року, в якому повідомив, що відповідно до доданих платіжних доручень (№222 від 01.01.2016 року та №236 від 02.06.2016 року) відповідач після предявлення позову до суду (позовна заява подана 25.05.2016 року) за поставлений природний газ перерахував на рахунок позивача основний борг в сумі 243 177 грн. 80 коп. Тобто, на вказану суму предмет спору між сторонами відсутній.

Відповідно до пункту 1-1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Таким чином, провадження у справі в частині 243 177 грн. 80 коп. основного боргу підлягає припиненню

Відповідно до умов Договору (п. 7.2. та 7.2.1.) позивач нарахував відповідачу пеню за прострочення виконання грошового зобовязання за період з січня 2016 року по березень 2016 року у сумі 34 543 грн. 85 коп. Відповідно до уточнень позовних вимог від 06.06.2016 року №803 позивач збільшив розмір пені до 37 937 грн. 90 коп. за період з 06.02.2016 року по 02.06.2016 року.

За змістом пункту 1 статті 199 Господарського кодексу України та пункту 1 статті 548 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

Зазначені статті узгоджуються з приписами пункту 7.2 та 7.2.1. Договору між сторонами, згідно з яким у разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого газу, з нього стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня, від суми прострочення платежу за кожен день прострочення платежу.

Така умова Договору відповідає положенням ст. 1,3 ЗУ "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", за якими пеня встановлюється за умовами договору між сторонами, але при її сплаті розмір пені не повинен перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період нарахування пені.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобовязання є його невиконання, або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Згідно ч.2 ст. 193 Господарського кодексу України порушення зобовязань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Кодексом, законами, або договором.

Відповідно до ст. 549 ЦК України у разі порушення боржником зобовязань настають правові наслідки, зокрема, сплата неустойки (штраф, пеня).

Згідно ст. 624 ЦК України, якщо за порушення зобовязання встановлено неустойку (штраф, та пеня), то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Статтею 230 ГК України встановлено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобовязаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобовязання.

У відповідності до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Дане положення позивачем дотримано.

Суд, перевіривши розрахунки штрафних санкцій прийшов до висновку, що позивач в порядку захисту свого порушеного права вправі вимагати стягнення з відповідача на свою користь 37 937 грн. 90 коп. пені, нарахованої за період з 06.02.2016 року по 02.06.2016 року.

Позивач також просить суд стягнути з відповідача 2713 грн. 87 коп. трьох процентів річних та 11 316 грн. 96 коп. інфляційних.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором, або законом.

Перевіривши розрахунки позивача, суд вважає, що розрахунок трьох процентів річних та інфляційних є вірним.

Таким чином, до стягнення з відповідача на користь позивача підлягають 37 937 грн. 90 коп. пені, 2713 грн. 87 коп. трьох процентів річних та 11 316 грн. 96 коп. інфляційних.

На підставі ст. 49 ГПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню понесені останнім судові витрати, а саме сплачений позивачем судовий збір в сумі 4 427 грн. 20 коп.

Керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити частково.

2.Стягнути з Чигиринської центральної районної лікарні (20901, Черкаська область, Чигиринський район, м. Чигирин, вул. Замкова, б. 90, код ЄДРПОУ 02005289) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасигаз Збут» (18000, м. Черкаси, вул. Громова, 142, код ЄДРПОУ 39672471) 37 937 грн. 90 коп. пені, 2 713 грн. 87 коп. трьох процентів річних, 11 316 грн. 96 коп. інфляційних та 4 427 грн. 20 коп. судового збору.

3.Провадження у справі в частині стягнення 243 177 грн. 80 коп. основного боргу - припинити.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду.

СУДДЯ В.В. Потапенко

Повне судове рішення складено 11 серпня 2016 року.

Суддя В.В. Потапенко

Попередній документ : 59664917
Наступний документ : 59664921