Рішення № 58956060, 29.06.2016, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
29.06.2016
Номер справи
925/377/16
Номер документу
58956060
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" червня 2016 р.Справа № 925/377/16

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді Грачова В.М., при секретарі Ткаченку А.О., за участю представників сторін: позивача ОСОБА_1 за довіреністю, відповідача не зявились, у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Черкаси, розглянувши справу за позовом субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 до комунального підприємства «Агентство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради» про стягнення 646583 грн. 14 коп.,

ВСТАНОВИВ:

Позивач - субєкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_2 звернувся в господарський суд з позовом до комунального підприємства «Агентство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради» (далі - відповідач) про стягнення 646589 грн. 15 коп. та відшкодування судового збору.

29.06.2016 року позивач в особі свого представника подав заяву про уточнення позовних вимог (вх. № 12717/16, а.с. 138-139), у якій внаслідок уточнення взаєморозрахунків зменшив розмір позовних вимог і остаточно просив суд стягнути з відповідача на свою користь 646583 грн. 14 коп. боргу та відшкодувати понесені судові витрати. Заява позивача про зменшення розміру позовних вимог відповідає вимогам ч. 4 ст. 22 ГПК України, ухвалою суду від 29.06.2016 року (в протоколі судового засідання) прийнята до провадження.

Відповідач письмовий відзив на позов не подав, його представник в засіданні суду 14.06.2016 року позов не визнав і просив суд відкласти розгляд справи для підготовки обґрунтованого відзиву на позов.

В засіданні суду 29.06.2016 року представник позивача позов з підстав і в розмірі, викладених в позовній заяві та заяві про зменшення розміру позовних вимог (вх. № 12717/16 від 29.06.2016р.) підтримав і просив задовольнити повністю, відповідач явку свого представника в засідання суду безпідставно не забезпечив, хоч про місце, дату і час судового засідання був повідомлений належним чином за правилами, передбаченими розділом 2.6. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації від 20 лютого 2013 року № 28.

Наявні у справі матеріали суд вважає достатніми для всебічного, повного і об'єктивного розгляду справи, тому, з урахуванням вимог ст.ст. 69, 75, 77 ГПК України, визнав за можливе розглянути справу у відсутності представників відповідача за наявними в ній матеріалами.

Згідно з ст. 85 ГПК України, у судовому засіданні оголошувались вступна та резолютивна частини рішення.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в справі письмові докази та оцінивши їх у сукупності, суд позов задовольняє повністю з наступних підстав.

16.04.2016 року між субєктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_2, як довірителем, з одного боку, та комунальним підприємством «Агентство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради», як агентом, з другого боку, було укладено Агентський договір № 04 (далі - Договір), за умовами п. 1.1. якого агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством за винагороду зобовязався здійснювати за рахунок та за дорученням довірителя такі юридичні та фактичні дії від свого імені, але за рахунок довірителя: пошук організацій, що займаються продажем лісу за найбільш вигідними цінами; укладати договори на поставку лісу, а також інші договори за дорученням довірителя; виконувати інші доручення довірителя; обєм та найменування продукції вказується в специфікації, яка є невідємною частиною цього договору.

Відповідно до п. 3.1 Договору, за виконання своїх обовязків за цим Договором довіритель зобовязаний уплатити агенту винагороду в розмірі 15 % від продажної вартості продукції.

У п. 3.5 Договору сторони погодили, що для виконання умов Договору довіритель перераховує аванс у сумі місячної заявки на лісопродукцію.

Додатковими угодами № 01 від 16.04.2015р., № 02 від 16.04.2015р., № 03 від 16.04.2015р., № 04 від 19.05.2015р., № 05 від 19.05.2015р., № 06 від 09.06.2015р., № 07 від 09.06.2015р., № 08 від 11.06.2015р. сторони погодили специфікацію лісопродукції, зокрема, назву, технічні характеристики, кількість, умови реалізації та ціну (а.с. 13-20).

На виконання п. 3.5 Договору позивач здійснив оплату та перерахував відповідачу кошти в розмірі 2 397 502 грн. 14 коп., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: платіжне доручення № 1 від 17.04.2915р. на суму 250000 грн., платіжне доручення № 3 від 24.04.2015р. на суму 6500 грн., платіжне доручення № 6 від 06.05.2015р. на суму 200000 грн., платіжне доручення № 7 від 07.05.2015р. на суму 200000 грн., платіжне доручення № 8 від 07.05.2015р. на суму 11454,89 грн., платіжне доручення № 13 від 15.05.2015р. на суму 121910 грн., платіжне доручення № 18 від 21.05.2015р. на суму 26190 грн., платіжне доручення № 21 від 26.05.2015р. на суму 150000 грн., платіжне доручення № 23 від 04.06.2015р. на суму 900000 грн., платіжне доручення № 24 від 05.06.2015р. на суму 86628,44 грн., платіжне доручення № 32 від 02.07.2015р. на суму 95000 грн., платіжне доручення № 45 від 07.09.2015р. на суму 55019,52 грн., платіжне доручення № 46 від 07.09.2015р. на суму 25799,29 грн., платіжне доручення № 47 від 07.09.2015р. на суму 269000 грн.(а.с. 21-32).

Відповідач, на виконання умов Договору, відповідно до товарно-транспортних накладних (а.с. 76-129), здійснив поставку деревини автомобільним транспортом на суму 1002175 грн. 78 коп. Крім того, позивачем визнано поставки лісопродукції залізничним транспортом, а саме вагонами: 19.05.2015р. № СФ-0039 на суму 89 193,78 грн.; 19.05.2015р. № СФ-0040 на суму 89 117,68 грн.; 22.05.2015р. № СФ-0042 на суму 80 518,42 грн.; 26.05.2015 № СФ-0049 на суму 88 518,24 грн.; 26.05.2015р. № СФ-0048 на суму 92 512,62 грн., що разом складає 532306 грн. 58 коп. та підтверджується Актом звірки взаєморозрахунків станом на 31.05.2015 року (а.с. 75), пояснювальним листом (а.с. 72).

Загальна вартість агентських послуг відповідача, оплачених позивачем, відповідно до Акта надання агентських послуг № 4 від 20.10.2015 р. (а.с. 142), склала 209 199 грн. 14 коп.

Витрати позивача щодо оплати послуг аукціону склали 6 937 грн. 50 коп. та оплата за участі в аукціоні - 300 грн.

Актом звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2015 року, підписаним обома сторонами та скріпленим їх печатками, підтверджено заборгованість на користь позивача в сумі 631 571 грн. 87 коп. (а.с. 43),

Саном на 20.10.2015 року позивачем було складено Акт звірки взаєморозрахунків, гідно якому заборгованість на користь позивача становить 646 583 грн. 14 коп. Однак, цей Акт відповідачем не підписано, і в той же час, заперечень до Акту відповідачем не надано.

03.11.2015 року позивач направив відповідачу вимогу про виконання умов Договору, в якому просив виконати в семиденний строк зобовязання з придбання лісу для довірителя на попередньо оплачену загальну суму 632 854,51 грн., а 08.12.2015 року позивачем було направлено вимогу про повернення попередньо сплачених коштів в сумі 632 854,51 грн. у звязку з простроченням виконання відповідачем зобовязання щодо поставки лісопродукції та втратою позивачем інтересу до цього зобовязання (а.с. 45-46, 47-48, 49). Вмотивованої відповіді на зазначені вимоги відповідач не надав, кошти не повернув.

У звязку з неналежним виконанням своїх зобовязань, за розрахунком позивача, відповідач має повернути попередню оплату в розмірі 646 583 грн. 14 коп. (2 397 502,14 грн. 1 002 175,78 грн. 532 306,58 грн. - 209 199,14 грн. 6 937,50 грн. 300 грн.), що відповідачем не спростовано та не заперечено.

Отже, предметом спору у даній справі є матеріально-правова вимога позивача до відповідача про повернення грошових коштів попередньої оплати в розмірі 646 583 грн. 14 коп., перерахованих відповідачу за агентським договором № 04 від 16.04.2015 року. Договір є укладеним, частково виконаний сторонами, вимоги позивача ґрунтуються на правах і зобовязаннях сторін цього договору.

За правовою природою спірні правовідносини сторін віднесені до договірних зобовязань комерційного посередництва (агентські відносини) у сфері господарювання, відносин доручення та, одночасно, до договірних зобовязань поставки. Правове регулювання відносин комерційного посередництва (агентські відносини) у сфері господарювання визначено статтями 295-305 глави 31 ГК України, доручення статтями 1000-1010 глави 68 ЦК України, загальні положення про купівлю-продаж визначені параграфом 1 глави 54, особливості поставки - параграфом 3 глави 54 ЦК України, параграфом 1 глави 30 ГК України, загальні положення про правочини визначені розділом IV книги 1 ЦК України, про зобовязання і договір розділами І і ІІ книги 5 ЦК України, правові наслідки порушення зобовязання, відповідальність за порушення зобовязання - главою 51 ЦК України, розділом V ГК України.

Статтею 3 ЦК України визначено загальні засади цивільного законодавства, якими, зокрема, є: свобода договору; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; судовий захист цивільного права та інтересу; справедливість, добросовісність та розумність.

Згідно з ст. 11 ч.ч. 1, 2 п. 1, ст. 16 ч. 2 п.п. 1, 2 Цивільного кодексу (далі ЦК) України, цивільні права та обовязки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обовязки; підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, є договори та інші правочини; способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, визнання права, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Статтею 20 Господарського кодексу України передбачено право кожного суб'єкта господарювання на захист своїх прав і законних інтересів шляхом, зокрема, визнання наявності або відсутності прав, відшкодування збитків, іншими способами, передбаченими законом. Порядок захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів визначається цим Кодексом, іншими законами.

Статтями 13 і 14 ЦК України встановлено, відповідно, межі здійснення цивільних прав та загальні засади виконання цивільних обовязків. Зокрема, і цивільні права і цивільні обовязки здійснюються (виконуються) в межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Статтею 204 ЦК України встановлено презумпцію правомірності правочину, за змістом якої правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Частина 1 ст. 626 ЦК України визначає договір як домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обовязків.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України, зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Відповідно до ч. 1 ст. 598, ч. 1 ст. 599 ЦК України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 610,ч. 1 ст. 611, ч. 1 ст. 612 ЦК України: порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання; у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки, відшкодування збитків; боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. До відносин поставки не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

Частиною 2 статті 693 ЦК України передбачено, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

У постанові Вищого господарського суду України від 16.04.2015 року у справі № 908/2649/14 суд зазначив, що згідно з частинами 1, 2 статті 693 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати. Зі змісту зазначеної норми права вбачається, що умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов'язання зі своєчасного передання товару покупцю. А у разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно: або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати. Можливість обрання певно визначеного варіанта правової поведінки боржника є виключно правом покупця, а не продавця. Отже, волевиявлення щодо обрання одного з варіантів вимоги покупця має бути вчинено ним в активній однозначній формі такої поведінки, причому доведеної до продавця. Оскільки законом не визначено форму пред'явлення такої вимоги покупця, останній може здійснити своє право будь-яким шляхом: як шляхом звернення до боржника з претензією, листом, телеграмою тощо, так і шляхом пред'явлення через суд вимоги у визначеній законом процесуальній формі - формі позову.

Оскільки предметом спору, що розглядається у даній справі, є вимога позивача до відповідача про повернення грошових коштів попередньої оплати в розмірі 646 583 грн. 14 коп., перерахованих відповідачу за агентським договором № 04 від 16.04.2015 року, то цю вимогу з огляду на норми ст.ст. 612 ч. 3, 615 ч. 3, 693 ч. 2 ЦК України та ст. 220 ч. 2 ГК України суд визнає правомірною.

Враховуючи, що відповідач спірні кошти в сумі 646 583 грн. 14 коп. не повернув, товар на відповідну суму не поставив, розмір заявлених до стягнення коштів відповідає фактичним обставинам справи, факт отримання коштів та їх безпідставного утримання відповідачем належними і допустимими доказами не спростовано, суд вважає, що вимога позивача про стягнення з відповідача 646 583 грн. 14 коп. є обґрунтованою, доказаною та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 33, 34, 43 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, обставини справи повинні підтверджуватись лише належними і допустимими доказами, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Судом, відповідно до ст. 22 ГПК України, було запропоновано сторонам подати докази в обґрунтування позову і заперечень проти нього, брати участь в засіданнях суду, вони своїми правами скористались на свій розсуд, подали всі наявні у них докази і на їх підставі судом прийнято рішення у справі.

З урахуванням викладеного, відповідно до встановлених обставин справи та вимог законодавства суд позов визнає обґрунтованим, доказаним і з зазначених вище підстав задовольняє повністю.

На підставі ст. 49 ГПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню понесені позивачем судові витрати - сплачений судовий збір в розмірі 9 698 грн. 84 коп.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з комунального підприємства «Агентство розвитку Черкащини Черкаської обласної ради», ідентифікаційний код юридичної особи 39298047, місцезнаходження: 18001, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185 на користь субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, місцезнаходження: 68000, АДРЕСА_1 646 583 грн. 14 коп. попередньої оплати, 9 698 грн. 84 коп. судових витрат.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд Черкаської області протягом десяти днів з дня його підписання.

Повний текст рішення підписано:13.07.2016 року.

Суддя В.М. Грачов

Попередній документ : 58956056
Наступний документ : 58956152