Ухвала суду № 58071509, 11.05.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
11.05.2016
Номер справи
910/3463/16
Номер документу
58071509
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

11.05.2016Справа № 910/3463/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі філії

"Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сучасні українські нафтогазові технології"

про стягнення 96 200,95 грн.

Суддя: Домнічева І.О.

Представники:

від позивача: Жирний О.С. - за дов.

від відповідача: не з'явились;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сучасні українські нафтогазові технології" про стягнення 96 200,95 грн.

Ухвалою від 01.03.2016 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 05.04.2016 р.

22.03.16р. через віділ діловодства суду позивачем подано додаткові матеріали по справі.

Ухвалою від 05.04.2016 р. розгляд справи було відкладено на 19.04.2016 р.

Ухвалою від 19.04.2016 р. продовжено строк розгляду спору у справі відповідно до статті 69 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні було оголошено перерву до 10.05.2016 р.

Судове засідання 10.05.2016 р. не відбулося.

Наступне судове засідання призначено на 11.05.16р.

28.04.16р. через відділ діловодства суду позивачем подано заяву про затвердження мирової

угоди.

Відповідно до пункту 7 статті 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Розглянувши подану мирову угоду, перевіривши повноваження представників сторін на вчинення дій щодо її підписання, суд встановив, що умови укладеної між сторонами мирової угоди у даній справі стосуються лише прав та обов'язків сторін щодо предмету спору.

Одночасно суд роз'яснює сторонам правові наслідки укладення мирової угоди та припинення провадження у справі, передбачені ч. 2 ст. 80 ГПК України, якими є недопущення повторного звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

Враховуючи, що укладена між сторонами мирова угода не суперечить вимогам чинного законодавства України, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи, здійснена в інтересах обох сторін та не зачіпає інтереси інших осіб, суд згідно зі статтями 78, 80 ГПК України затверджує мирову угоду.

Виходячи з викладеного та керуючись ст. 78, п. 7 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Затвердити мирову угоду по справі № 910/3463/16, яка укладена між Публічним акціонерним товариством "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сучасні українські нафтогазові технології", наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» в особі головного інженера Управління магістральних газопроводів «ХАРКІВТРАНСГАЗ» Малютіна Романа Юрійовича, що діє на підставі Положення про Філію та довіреності № 1864 від 29.12.2015 (надалі - Позивач), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні українські нафтогазові технології» в особі директора Ощипка Івана Федоровича, який діє на підставі Статуту (надалі - Відповідач), які є Сторонами у справі № 910/3463/16, керуючись ст.78 ГПК України, враховуючи майнові інтереси один одного та з метою реального виконання Відповідачем своїх обов'язків, уклали дану мирову угоду на наступних умовах:

Сторони домовились врегулювати спір по справі № 910/3463/16 шляхом підписання та виконання мирової угоди.

Відповідач визнає свої зобов'язання по сплаті суми боргу перед Позивачем, у сумі нарахованої пені у розмірі 66 362,34 грн. та штрафу 7% у розмірі 29 838,61 грн. в повному обсязі всього на загальну суму 96 200,95 грн. Також Боржник зобов'язується сплатити суму понесених Стягувачем судових витрат у розмірі 1 443,02 грн. Всього загальна сума боргу складає 97 643,97 грн.

Відповідач зобов'язується та гарантує сплатити Позивачу суму, зазначену в п.2 даної угоди, шляхом розстрочення платежів за графіком сплати платежів в розмірах і в строки, встановлені в п.4 цієї угоди.

Відповідач сплачує борг, зазначений у п. 2 мирової угоди на умовах наступної розстрочки:

Сума погашення заборгованості (грн.)Дата погашення заборгованості:16 274,0010.05.201616 274,0010.06.201616 274,0010.07.201616 274,0010.08.201616 274,0010.09.201616 273,9710.10.2016Всього: 97 643,97 грн.

Відповідач має право достроково погасити борг в повному обсязі або частково.

Дана мирова угода направляється сторонами до суду для її затвердження.

Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов'язання, передбаченого цією мировою угодою.

У разі припинення дії цієї угоди Відповідач зобов'язаний сплатити суму боргу у розмірі, вказаному у п.2 цієї мирової угоди за вирахуванням здійснених Відповідачем платежів за цією мировою угодою, протягом 15 днів з дня припинення дії цієї угоди.

У разі неналежного виконання Відповідачем умов цієї мирової угоди, а саме: недодержання (порушення), затвердженого в п.4 мирової угоди, графіку погашення заборгованості та відповідної суми, Позивач має право звернутися з позовом до господарського суду м. Києва про стягнення з Відповідача в судовому порядку суми боргу у розмірі, вказаному у п.2 цієї мирової угоди за вирахуванням здійснених Відповідачем платежів за цією мировою угодою та додатково стягнути з Відповідача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої в строк суми за кожен день прострочення.

Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

У разі зміни банківських реквізитів Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про це у письмовій формі.

Дана мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший - для Позивача, другий - для Відповідача, третій - для суду.

2. Припинити провадження у справі №910/3463/16.

3. Дана ухвала у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження» є

виконавчим документом та набирає чинності з дати її прийняття 11.05.2016 року.

Стягувачем є: Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» в особі філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» (61001, м. Харків, вул. Культури, буд. 20-А, код ЄДРПОУ 25698645).

Боржником є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні українські нафтогазові технології» (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, код ЄДРПОУ 37814846).

Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Суддя І.О. Домнічева

Часті запитання

Який тип судового документу № 58071509 ?

Документ № 58071509 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58071509 ?

Дата ухвалення - 11.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58071509 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 58071509 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 58071508
Наступний документ : 58071511