Постанова № 57371360, 20.04.2016, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
20.04.2016
Номер справи
826/26027/15
Номер документу
57371360
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа: № 826/26027/15 Головуючий у 1-й інстанції: Арсірій Р.О.

Суддя-доповідач: Земляна Г.В.

ПОСТАНОВА

Іменем України

20 квітня 2016 року м. Київ

колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого - судді Земляної Г.В.

суддів Бистрик Г.М., Межевича М.В.

за участю секретаря Генчмазлумо І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві апеляційну скаргу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 березня 2016 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-фінанс" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування Пенсійних фондів "Даліз-фінанс" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання протиправним та скасування рішень,

В С Т А Н О В И Л А :

Позивачі, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-фінанс" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування Пенсійних фондів "Даліз-фінанс", звернулися до суду з позовом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання протиправними та скасування рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі по тексту - відповідач, НКЦПФР) від 29.09.2015 року №1540 та № 1542.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 березня 2016 року позовні вимоги задоволено повністю. Визнано протиправним та скасовано Визнати протиправними та скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2015 №1540 та № 1542 «Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів».

Не погоджуючись з судовим рішенням представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та постановити нову про відмову в задоволенні позову в повному обсязі. В своїй апеляційній скарзі апелянт посилається на незаконність, необґрунтованість та необ'єктивність рішення суду, неповне з'ясування всіх обставин, що мають значення для вирішення справи, порушення судом норм процесуального права, що є підставою для скасування судового рішення.

Заслухавши суддю-доповідача, осіб, що з'явились в судове засідання, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а постанова суду першої інстанції - скасуванню з ухваленням нового рішення з таких підстав.

Згідно зі п.3 ч.1 ст. 198, п.4 ч.1 ст. 202 Кодексу адміністративного судочинства України, за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції скасовує її та ухвалює нове рішення, якщо визнає, що судом першої інстанції порушено норми матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 статі 9 Кодексу адміністративного судочинства України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 29.09.2015 року, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було прийнято Рішення № 1542 року «Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів», яким вирішено зупинити з 30.09.2015 року, внесення змін до системи депозитарного обліку інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 34938583), а саме: ЗНПІФ «СанІнвест» (реєстраційний код ЄДРІСІ 23200035), ЗНПІФ «Цертум-Інвест» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2321749), ЗНПІФ «Безпека» (реєстраційний код ЄДРІСІ 23200044), ЗНПВІФ «Даліз-Стандарт» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331235), ЗНПВІФ «Даліз-Еквіті» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331486), ЗНПВІФ «Сігма-Резерв» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331510), ЗНПВІФ «Бета-Перспектива» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331509), ЗНПВІФ «Омега-Фінанс» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331507); заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів згідно перелік, що наводиться у рішенні; зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів у депозитарній системі України, згідно переліку, дане рішення Комісії; зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії даного рішення повідомити Комісію про його виконання.

Зазначене рішення прийняте на підставі п.30 ст.8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та ч.5 ст.40, ч.7 ст.110 КПК України на виконання постанов слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. від 03.09.2015 року та 08.09.2015 року, винесених в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №22014101110000209 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 та ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено низку схем протиправних фінансових операціях з використовувались реквізити та цінні папери пайових інвестиційних фондів управління активами яких здійснює підконтрольне ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування Пенсійних фондів "Даліз-фінанс".

У зв'язку з чим, постановою слідчого від 03.09.2015 року та від 08.09.2015 року було постановлено прийняти рішення про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, позивачі звернулися до суду з вказаним позовом.

Суд першої інстанції, задовольняючи позов, прийшов до висновку, що слідчий перебрав на себе повноваження відповідача, зобов'язавши прийняти оскаржувані рішення, а не здійснити перевірку та прийняти за результатами перевірки законне рішення. Приймаючи оскаржуване рішення, суд першої інстанції проаналізував постанови слідчого та зазначає, що останні винесені протиправно, а тому дійшов висновку про незаконність оскаржуваного рішення Комісії.

Однак, колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції та зазначає наступне.

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні (ч.1 ст. 86 КАС України).

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Частиною 5 ст.40 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші Фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Як вбачається з матеріалів справи, до Комісії надійшли листи Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області, якими було направлено для виконання постанови слідчого Алексенко Д.Г. від 03.09.2015 року та від 08.09.2015 року про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, які були винесені за ознаками кримінальних проваджень передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 та ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначено було зазначено вище, досудовим розслідуванням встановлено, що в протиправних фінансових операціях використовувались реквізити та цінні папери пайових інвестиційних фондів управління активами яких здійснює підконтрольне ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування Пенсійних фондів "Даліз-фінанс".

Саме на виконання зазначених постанов слідчого, Комісією було прийнято відповідне рішення №1542 від 29.09.2015 року.

При цьому, нормами чинного законодавства не передбачено обов'язок Комісії щодо проведення перевірки відомостей, які містяться у постановах слідчого, а також не передбачено проведення перевірок юридичних осіб з метою перевірки відомостей, які зазначаються у постановах слідчого. Таким чином, посилання позивача на вказані обставини безпідставні.

Разом з тим, суд першої інстанції помилково прийняв до уваги доводи позивача про можливість зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів лише за результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів, а положення пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» не передбачає постанови слідчого як підстави для зупинення обігу цінних паперів. зважаючи на наступне.

Так в рамках кримінального провадження в ході досудового розслідування встановлено низку схем з проведення низки фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів. При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що в протиправних фінансових операціях використовувались реквізити та цінні папери пайових інвестиційних фондів управління активами яких здійснює підконтрольне ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування Пенсійних фондів "Даліз-фінанс".

Так, частина 7 статті 110 Кримінального процесуального кодексу України встановлює, що постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов'язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні визначає Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року №448/96-ВР.

Стаття 7 Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначає, що основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є, у тому числі: захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.

Так, пункт 30 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не пов'язує право зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів із процедурою накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів; у свою чергу накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, виходячи зі змісту пункту 14 частини першої статті 8 цього Закону визначені як окремі повноваження Комісії; за своєю правовою природою зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів не є санкцією, а є застосованим Відповідачем у межах наданих йому повноважень заходом запобігання і припинення порушень на ринку цінних паперів.

При цьому, правомірність прийняття слідчим податкової міліції постанов від 03.09.2015 року та 08.09.2015 року не може бути предметом розгляду в порядку адміністративного судочинства взагалі.

Аналогічна правова позиція висловлена Вищим адміністративним судом України в ухвалі від 28.01.2016 року №К/800/26481/15. Так, Вищий адміністративний суд України в своєму рішенні вказує на обов'язок виконання постанови слідчого Комісією та право останньої зупиняти внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента з метою захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери.

Крім того, посилання представника позивачів на ту обставину, що Комісія фактично втрутилася у можливість Позивача вільно користуватися власним майном, колегія суддів не приймає до уваги, так як оскаржуване рішення Комісії №1542 від 29.09.2015 року прийняте щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунку у цінних паперах зазначених власників, відкритих в депозитарній установі ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс», тобто, оскаржуваним рішенням зупинено внесення змін щодо рахунків, які відкриті у позивача, при цьому, оскаржуваним рішенням заборона внесення змін у рахунки позивача не накладалося.

Враховуючи право Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зупиняти внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента з метою захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери, передбачене пунктом 30 статті 8 Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та обов'язок виконати постанови слідчого, то оскаржуване рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є таким, що прийняте на підставі та у межах повноважень, передбачених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

А тому, позовні вимоги є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КАС України законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Таким чином апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення у справі про відмову у задоволенні позову.

З урахуванням зазначеного, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції порушені норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, що є підставою для скасування судового рішення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 198 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати її та прийняти нову постанову суду.

Таким чином вимоги апеляційної скарги підлягають задоволенню, а рішення суду першої інстанції скасуванню.

Керуючись ст.ст.4, 8-11, 160, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів,

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 березня 2016 року - скасувати.

Прийняти нове рішення, яким в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Даліз-фінанс" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування Пенсійних фондів "Даліз-фінанс" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання протиправним та скасування рішень - відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів із дня складання у повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України у порядку ст.212 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: Г.В.Земляна

Судді: Г.М. Бистрик

М.В. Межевич

Повний текст виготовлено 22 квітня 2016 року

Головуючий суддя Земляна Г.В.

Судді: Межевич М.В.

Бистрик Г.М.

Попередній документ : 57371359
Наступний документ : 57371361