Рішення № 57323875, 03.03.2016, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
03.03.2016
Номер справи
205/6330/15-ц
Номер документу
57323875
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

03.03.2016 Єдиний унікальний номер 205/6330/15-ц

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючого судді Федченко В.М.

при секретарі Бунакової С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк» «Експрес-Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В :

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк» «Експрес-Банк» 26 серпня 2016 року звернулося до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог зазначивши, що 15.08.2013 р. між Публічним акціонерним товариством Акціонерним банком "Експрес- Банк" (надалі Банк) та ОСОБА_1 (далі- Відповідач) було укладено Кредитний Договір № 57753/31/к10 (надалі Договір) за яким Банк надав Відповідачеві кредит на споживчі потреби у сумі 15000 (пятнадцять тисяч ) грн. 00 коп. строком на 24 місяців, з 15.08.2013р. по 15.08.2015 р. зі сплатою 28 % річних. Відповідач зобовязувався забезпечити повернення кредиту та щомісячну сплату нарахованих відсотків. Згідно з п. 1.4. Договору, з моменту припинення зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем відповідача на момент укладання Договору, на поточний рахунок Банку до закінчення строку дії договору процентна ставка становить 38% річних.

Пунктом 4.3. Договору передбачено, що процентна ставка за користування простроченою сумою кредиту збільшується на 5%, тобто становить 33 % річних. Відповідач зобовязувався забезпечити повернення кредиту та щомісячну сплату нарахованих відсотків.

Банк виконав договірні зобовязання повністю. Проте, Відповідач свої зобовязання по Договору виконує неналежним чином, про що свідчить наявна заборгованість.

Станом на 16.06.2015р. заборгованість відповідача по погашенню тіла кредиту складає 13 750, 00 грн. Заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитними коштами складає 7 722, 06 грн.

Згідно п.п. 6.2., 6.3. Договору, за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом та строків повернення кредиту Відповідач повинен сплачувати Банку, додатково до встановленої відсоткової ставки за користування кредитом, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент прострочення, від суми простроченого платежу за кожний календарний день такого прострочення. Всього заборгованість по пені складає 2 281,83 грy.

п. 6.4. Договору передбачає стягнення штрафу у розмірі 10% від суми отриманого Відповідачем кредиту в разі порушення ним п. п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5. Договору. Оскільки Відповідач порушив вимоги п.5.2.4. Договору, не повідомивши Банк про події, які негативно вплинули на його фінансовий стан, що спричинило невиконання договірних зобовязань, йому нараховано штраф у сумі 1 500,00 грн. згідно з розрахунком.

Пункт 5.3.10. Договору надає Банку право достроково витребувати у Відповідача кредит з нарахованими відсотками за період фактичного користування ним та інші платежі, що підлягають сплаті за Договором, з наступного робочого дня після будь-якого невиконання або неналежного виконання Відповідачем своїх зобов»язань за договором.

Відповідачу також проведено інфляційні нарахування на тіло кредиту та на відсотки у сумах відповідно 6 435,00 грн. та 2 819,72 грн.

Станом на 16.06.2015р. фактично погашено частину тіла кредиту в сумі 1 250, 00

грн.

Банк неодноразово звертався до Відповідача з вимогами про погашення боргу, однак борг погашено не було.

Загальна сума боргу на 16.06.2015р. по Договору № 57753/31/к10 від 15.08.2013 р. становить: 13 750.00 грн. (залишок тіла кредита + 7 722, 06 грн. і заборгованість по сплаті відсотків) + 6 435.00 (інфляційні нарахування на тіло кредиту) + 2 819. 72 гри, (інфляційні нарахування на відсотки) + 2 281.83 гри, (пеня) + 1500.00грн. (штраф) = 34 508. 61 грн.

Крім кредитного договору, 07.03.2012 р. Позивач уклав з Відповідачем, який був працівником ДП «Придніпровська залізниця», Договір № 1 до Договору № 577:764 від 03.06.2005 р. про відкриття рахунку завантаження з встановленням ліміту овердрафту (надалі- Договір № 1). Відповідно до умов Договору № 1, Банк зобовязаний Відповідачу як держателю спеціального платіжного засобу - смарт-картки НСМЕП відкрити рахунок завантаження з встановленням ліміту овердрафту у сумі 1073,00 грн. (одна тисяча сімдесят три гривні 00 коп.), строком на 12 місяців з дати активізації банком ліміту овердрафту, зі сплатою 31% річних. Клієнт зобовязаний повернути Овердрафт та сплатити проценти за користування ним та інші платежі за Договором у визначених у договорі розмірах і термінах та виконати інші зобовязання, визначені договором, в повному обсязі.

При цьому покриття заборгованості за використаним лімітом овердрафту, а також процентів, комісій, пені, штрафів відбувається щомісячно автоматично без додаткового розпорядження Клієнта при надходженні будь-яких коштів на рахунок завантаження Клієнта після утримання Банком обовязкових платежів по зобовязаннях Клієнта перед банком. Нарахування процентів здійснюється щомісячно на суму фактично використаного Клієнтом ліміту овердрафту. Сплата процентів здійснюється з рахунку завантаження картки Клієнта (при надходженні заробітної плати та інших додаткових виплат роботодавця) щомісячно, але не пізніше ніж 30/31 календарних днів здати нарахування процентів.

У відповідності до умов Договору № 1, Відповідачу 07.03.2012 р. було перераховано 1073,00 грн. Таким чином, Позивач (АБ «Експрес-Банк») повністю виконав свої зобовязання по Договору № 1 від 07.03.2012 р.

Відповідач перестав сплачувати заборгованість по Договору № 1, незважаючи на письмові повідомлення банку.

Станом на 16.06.2015 р. заборгованість Відповідача по погашенню тіла овердрафту складає 1 072, 97 грн., по сплаті процентів за користування овердрафтом (п.2 Договору № 1) складає 643, 89 грн. У відповідності до п.2.5. Договору № 1, за прострочення Клієнтом (Відповідачем) визначеного Договором строку (терміну) повернення Овердрафту в розмірі, визначеному Договором, клієнт сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки ІІБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого невиконанням зобовязання за кожен день прострочення. Розмір пені станом на 16.06.2015 р. складає 168,14 грн.

Відповідачу також проведено інфляційні нарахування на тіло кредиту та на відсотки у сумах відповідно 589,07 грн. та 258,83 грн.

Всього заборгованість Відповідача по Договору № 1 з урахуванням непогашеної заборгованості, заборгованості по сплаті відсотків та непогашеної пені, складає 2 732,90 гри., а саме: 1072,97 грн. тіло овердрафту; 643,89 грн. - відсотки; 168,14 грн. пеня; 589,07 грн. - інфляційні нарахування на тіло кредиту; 258,83 грн. - інфляційні нарахування на відсотки.

До теперішнього часу дана заборгованість Відповідачем не погашена.

Сума позову по обох договорах на 16.06.2015 р. складає 37 241,51 грн., ( тридцять сім тисяч двісті сорок одна гривня 51 коп.), а саме, 34 508,61 грн. (заборгованість но договору кредиту) та 2 732,90 грн. (заборгованість по Договору №1 овердрафту). У звязку з викладеним позивач просить суд стягнути з ОСОБА_1 на користь АБ Експрес-Банк заборгованість по Договору № 57753/31/к10 від 15.08.2013 р. 13 750,00 гри, (залишок тіла кредита) + 7 722, 06 грн.(заборгованість по сплаті відсотків) + 6 435,00 (інфляційні нарахування на тіло кредиту) + 2 819, 72 гри, (інфляційні нарахування на відсотки) + 2 281,83 гри, (пеня) + 1500,00грн. (штраф) всього 34 508. 61грн. Стягнути з ОСОБА_1 на користь АБ Експрес- Банк заборгованість по Договору № 1 від 07.03.2012 р. 1072,97 грн .- тіло овердрафту, + 643.89 грн. - відсотки, + 168,14 грн. -пеня, + 589,07 грн.- інфляційні нарахування на тіло кредиту, + 258,83 грн . - інфляційні нарахування на відсотки всього 2 732,80 грн. та судовий збір в сумі 372,42 грн.

В судове засідання представник позивача не зявився, про день місце та час проведення судового засідання сповіщений належним чином. Письмово просив справу розглядати за його відсутності, позовні вимоги підтримав в повному обсязі, проти заочного розгляду справи не заперечував.

В судове засідання відповідач ОСОБА_1 не зявився. Про день місце та час розгляду справи сповіщений належним чином. Про причини своєї неявки суд не повідомив, письмових заяв від нього не надходило.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення про заочний розгляд справи, що відповідає положенням статті 224 ЦПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що 15.08.2013 р. між Публічним акціонерним товариством Акціонерним банком "Експрес-Банк" (надалі Банк) та ОСОБА_1 (далі- Відповідач) було укладено Кредитний Договір № 57753/31/к10 (надалі Договір) за яким Банк надав Відповідачеві кредит на споживчі потреби у сумі 15000 (пятнадцять тисяч ) грн. 00 коп. строком на 24 місяців, з 15.08.2013р. по 15.08.2015 р. зі сплатою 28 % річних (а.с.15-18).

Відповідач зобовязувався забезпечити повернення кредиту та щомісячну сплату нарахованих відсотків. Згідно з п. 1.4. Договору, з моменту припинення зарахування заробітної плати та інших виплат від підприємства, яке було роботодавцем відповідача на момент укладання Договору, на поточний рахунок Банку до закінчення строку дії договору процентна ставка становить 38% річних.

Пунктом 4.3. Договору передбачено, що процентна ставка за користування простроченою сумою кредиту збільшується на 5%, тобто становить 33 % річних. Відповідач зобовязувався забезпечити повернення кредиту та щомісячну сплату нарахованих відсотків.

Банк виконав договірні зобовязання повністю, проте, Відповідач свої зобовязання по Договору виконує неналежним чином, про що свідчить наявна заборгованість.

Станом на 16.06.2015р. заборгованість відповідача по погашенню тіла кредиту складає 13 750, 00 грн. Заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитними коштами складає 7 722, 06 грн.(а.с.14).

Згідно п.п. 6.2., 6.3. Договору, за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом та строків повернення кредиту Відповідач повинен сплачувати Банку, додатково до встановленої відсоткової ставки за користування кредитом, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент прострочення, від суми простроченого платежу за кожний календарний день такого прострочення. Всього заборгованість по пені складає 2 281,83 грн.

п. 6.4. Договору передбачає стягнення штрафу у розмірі 10% від суми отриманого Відповідачем кредиту в разі порушення ним п. п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5. Договору. Оскільки Відповідач порушив вимоги п.5.2.4. Договору, не повідомивши Банк про події, які негативно вплинули на його фінансовий стан, що спричинило невиконання договірних зобовязань, йому нараховано штраф у сумі 1 500,00 грн. згідно з розрахунком.

Пункт 5.3.10. Договору надає Банку право достроково витребувати у Відповідача кредит з нарахованими відсотками за період фактичного користування ним та інші платежі, що підлягають сплаті за Договором, з наступного робочого дня після будь-якого невиконання або неналежного виконання Відповідачем своїх зобов»язань за договором.

Відповідачу також проведено інфляційні нарахування на тіло кредиту та на відсотки у сумах відповідно 6 435,00 грн. та 2 819,72 грн.

Станом на 16.06.2015р. фактично погашено частину тіла кредиту в сумі 1 250, 00 грн.

Банк листом вимогою від 08.04.2014 р. вих.. №17/04-65, 23.04.2014 р. вих.. №17/04-78, 12.06.2014 р. вих.. №17/06-128, повідомленням про порушення строку сплати кредитної заборгованості від 01.07.2014 р. вих.. №17-07-139, повідомленням про наявність несплачених чергових платежів за кредитом від 19.05.2015р. вих.. №17/05-79, звертався до Відповідача з вимогами про погашення боргу (а.с.21-25).

Загальна сума боргу на 16.06.2015р. по Договору № 57753/31/к10 від 15.08.2013 р. становить:13 750.00 грн. (залишок тіла кредита + 7 722, 06 грн. і заборгованість по сплаті відсотків) + 6 435.00 (інфляційні нарахування на тіло кредиту) + 2 819. 72 гри, (інфляційні нарахування на відсотки) + 2 281.83 гри, (пеня) + 1500.00грн. (штраф) = 34 508. 61 грн.

07.03.2012 р. Позивач уклав з Відповідачем, який був працівником ДП «Придніпровська залізниця», Договір № 1 до Договору № 577:764 від 03.06.2005 р. про відкриття рахунку завантаження з встановленням ліміту овердрафту (надалі- Договір № 1). Відповідно до умов Договору № 1, Банк зобовязаний Відповідачу як держателю спеціального платіжного засобу - смарт-картки НСМЕП відкрити рахунок завантаження з встановленням ліміту овердрафту у сумі 1073,00 грн. (одна тисяча сімдесят три гривні 00 коп.), строком на 12 місяців з дати активізації банком ліміту овердрафту, зі сплатою 31% річних (а.с.26-30). Клієнт зобовязаний повернути Овердрафт та сплатити проценти за користування ним та інші платежі за Договором у визначених у договорі розмірах і термінах та виконати інші зобовязання, визначені договором, в повному обсязі.

При цьому покриття заборгованості за використаним лімітом овердрафту, а також процентів, комісій, пені, штрафів відбувається щомісячно автоматично без додаткового розпорядження Клієнта при надходженні будь-яких коштів на рахунок завантаження Клієнта після утримання Банком обовязкових платежів по зобовязаннях Клієнта перед банком. Нарахування процентів здійснюється щомісячно на суму фактично використаного Клієнтом ліміту овердрафту. Сплата процентів здійснюється з рахунку завантаження картки Клієнта (при надходженні заробітної плати та інших додаткових виплат роботодавця) щомісячно, але не пізніше ніж 30/31 календарних днів здати нарахування процентів.

У відповідності до умов Договору № 1, Відповідачу 07.03.2012 р. було перераховано 1073,00 грн. Таким чином, Позивач (АБ «Експрес-Банк») повністю виконав свої зобовязання по Договору № 1 від 07.03.2012 р.

Станом на 16.06.2015 р. заборгованість Відповідача по погашенню тіла овердрафту складає 1 072, 97 грн., по сплаті процентів за користування овердрафтом (п.2 Договору № 1) складає 643, 89 грн. У відповідності до п.2.5. Договору № 1, за прострочення Клієнтом (Відповідачем) визначеного Договором строку (терміну) повернення Овердрафту в розмірі, визначеному Договором, клієнт сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НІБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого невиконанням зобовязання за кожен день прострочення. Розмір пені станом на 16.06.2015 р. складає 168,14 грн.

Відповідачу також проведено інфляційні нарахування на тіло кредиту та на відсотки у сумах відповідно 589,07 грн. та 258,83 грн.

Всього заборгованість Відповідача по Договору № 1 з урахуванням непогашеної заборгованості, заборгованості по сплаті відсотків та непогашеної пені, складає 2 732,90 гри., а саме: 1072,97 грн. тіло овердрафту; 643,89 грн. - відсотки; 168,14 грн. пеня; 589,07 грн. - інфляційні нарахування на тіло кредиту; 258,83 грн. - інфляційні нарахування на відсотки.

До теперішнього часу дана заборгованість Відповідачем не погашена.

Згідно ст.. 525 ЦПК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до статті 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно статті 526 ЦК України, зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Згідно ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Згідно статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання.

Таким чином, аналізуючи в сукупності наявні по справі докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими, в повному обсязі доведеними з його боку та підлягають задоволенню.

Крім того, згідно положень частини 1 статті 88 ЦПК України, оскільки позивачем при подачі позову було оплачено судовий збір і його вимоги задоволені, з відповідача також належить стягнути на користь позивача понесені судові витрати в сумі 372,42 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.525, 526, 530, 549, 554, 625, 1049, 1050 ЦК України, ст.ст.10, 11, 15, 57-60, 88, 169, 209, 213-215, 224-226 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк» «Експрес-Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН: НОМЕР_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк» «Експрес-Банк» заборгованість по Договору № 57753/31/к10 від 15.08.2013 р. 13 750,00 гри, (залишок тіла кредита) + 7 722, 06 грн.(заборгованість по сплаті відсотків) + 6 435,00 (інфляційні нарахування на тіло кредиту) + 2 819, 72 гри, (інфляційні нарахування на відсотки) + 2 281,83 гри, (пеня) + 1500,00грн. (штраф) всього 34 508. 61грн. Стягнути з ОСОБА_1 на користь АБ Експрес-Банк заборгованість по Договору № 1 від 07.03.2012 р. 1072,97 грн. - тіло овердрафту, + 643.89 грн. - відсотки, + 168,14 грн. -пеня, + 589,07 грн. - інфляційні нарахування на тіло кредиту, + 258,83 грн. - інфляційні нарахування на відсотки всього 2 732,80 грн.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН: НОМЕР_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк» «Експрес-Банк» судові витрати в розмірі 372,42 грн.(триста сімдесят дві гривні 42 коп.)

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя В.М. Федченко

Попередній документ : 57323871
Наступний документ : 57323878