Ухвала суду № 56972733, 16.03.2016, Вищий адміністративний суд України

Дата ухвалення
16.03.2016
Номер справи
820/5920/13-а
Номер документу
56972733
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2016 року м. Київ К/800/52701/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Рибченка А.О.

розглянула в письмовому провадженні касаційну скаргу Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.09.2013 по справі №820/5920/13-а за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Золота Гілка» до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області про скасування податкового повідомлення-рішення.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 12.08.2013 у задоволені позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Золота Гілка» до Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області про скасування податкового повідомлення-рішення - відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.09.2013 постанову Харківського окружного адміністративного суду від 12.08.2013 скасовано та прийнято нову постанову про задоволення позовних вимог. Скасовано податкове повідомлення-рішення від 02.04.2013 №0000460223 про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю «Золота Гілка» штрафних (фінансових) санкцій у вигляді штрафу в розмірі 7600,00грн.

Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, Харківська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Харківській області 21.10.2013 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 25.10.2013 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.09.2013 скасувати та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

В обґрунтування своїх вимог Харківська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Харківській області посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, зокрема, пунктів 1.2, 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №637, статті 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки», статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій було встановлено, що Державною податковою службою України у Харківській області проведено фактичну перевірку магазину, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Золота Гілка» та розташований за адресою - Харківська область, с. Високий, вул.1-го рівня, 2 з питань дотримання норм законодавства з регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності документів, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємств відповідно до закону, ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), за результатами якої складено акт від 14.03.2013 №436/20/40/22/22669844.

Перевіркою встановлено порушення позивачем вимог пункту 2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 №637, а саме неоприбуткування готівки у касовій книзі у день одержання готівкових коштів - 07.10.2012 в розмірі 1520,00грн. згідно прибуткового касового ордеру від 07.10.2012 №289. Позивачем зроблено запис про оприбуткування готівки в касі за 07.10.2012 в розмірі 1520,00грн. на сторінці касової книги за 06.10.2012.

На підставі акту перевірки від 14.03.2013 №436/20/40/22/22669844 Харківською об'єднаною державною податковою інспекцією Харківської області прийнято податкове повідомлення-рішення від 02.04.2013 №0000460223 про застосування до позивача штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) у розмірі 7600,00грн.

Відповідно до пункту 2.6 глави 2 Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Згідно з пунктом 1.2 глави 1 пункту 2.6 Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» оприбуткування готівки - проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

При цьому, колегія суддів звертає увагу на те, що надходження готівки від покупця з фіксуванням її через РРО і занесенням до КОРО на підставі фіскальних звітних чеків є оприбуткуванням готівки в касу, а здача виторгу, зафіксованого РРО, до каси підприємства є оприбуткуванням готівки в касі підприємства.

Відповідно до абзацу третього статті 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, згідно Z-звіту за 07.10.2012 позивачем отримано готівкові кошти 07.10.2012 на суму 1520,00грн., зазначений звіт підклеєно за відповідну дату до розділу І Книги обліку розрахункових операцій та зроблено відповідний запис в КОРО.

Касиром підприємства надано прибутковий касовий ордер від 07.10.2012 №289 на суму 1520,00грн. У касовій книзі підприємства на момент проведення перевірки зроблено запис про надходження готівки у розмірі 1520,00грн. за 07.10.2012 на сторінці книги за 06.10.2012.

Таким чином, позивачем у встановленому порядку оприбутковано готівку в касу, як і належним чином проведена подальша здача виторгу до каси підприємства шляхом здійснення запису про надходження у касовій книзі. Відображення запису за 07.10.2012 на сторінці касової книги за 06.10.2012 є лише порушенням порядку ведення книги і не може розглядатися як неоприбуткування готівки в касі підприємства.

Враховуючи викладене, за встановлених обставин, висновки суду апеляційної інстанції про наявність підстав для задоволення позовних вимог є правильними.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом апеляційної інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 222, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області залишити без задоволення.

Постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.09.2013 по справі №820/5920/13-а залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: ___ Т.М. Шипуліна

Судді: ___ Л.І. Бившева

___ А.О. Рибченко

Попередній документ : 56972732
Наступний документ : 56972735