Рішення № 54837816, 08.12.2015, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
08.12.2015
Номер справи
205/7091/15-ц
Номер документу
54837816
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

08.12.2015 Єдиний унікальний номер 205/7091/15-ц

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючого судді - Басової Н.В.,

при секретарі - Сахончик Я.О.;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач 25 вересня 2015 року звернувся до суду з позовом, в якому згідно уточнень вказав, що відповідно до укладеного кредитного договору № DNH4KP30930638 від 12 червня 2006 року Приватбанк надав ОСОБА_1 кредит в сумі 5655,00 грн., з кінцевим терміном повернення 12 червня 2008 року, зі сплатою відсотків за користування кредитом 25,08% річних на суму залишку заборгованості за кредитним договором. Рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.09.2013 року, з відповідача на користь ПАТ КБ «Приватбанк» було стягнуто заборгованість за кредитним договором № DNH4KP30930638 від 12.06.2006 року в сумі 48 585,59 грн., та стягнути солідарно з Публічного акціонерного товариства Акцент-Банк, ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приват Банк суму 10 000,00 грн., а всього заборгованість у сумі 58 585,59 грн., що складається з: заборгованість за кредитом 4 703,85 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом 14 488,91 грн., пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором 36 126,85 грн., штраф (фіксована частина) 500,00 грн., штраф (процентна складова) 2 765,98 грн. та судові витрати. Позивач просив стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 14 288,80 грн. та судові витрати.

Представник позивача в судове засідання не з`явився про день і час проведення слухання справи повідомлявся належним чином. Надійшла письмова заява з проханням слухати справу у відсутність представника Банку, позовні вимоги підтримав та просив задовольнити.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив, письмових заяв не надходило. З письмової згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням статті 224 ЦПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов не підлягає задоволенню по наступних підставах.

Судом встановлено, що відповідно до укладеного кредитного договору № DNH4KP30930638 від 12 червня 2006 року Приватбанк надав ОСОБА_1 кредит в сумі 5655,00 грн., з кінцевим терміном повернення 12 червня 2008 року, зі сплатою відсотків за користування кредитом 25,08% річних на суму залишку заборгованості за кредитним договором (а.с.7-12).

Згідно ст. 61 ЦПК України, обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлені ці обставини.

Так, рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.09.2013 року з відповідача на користь ПАТ КБ «Приватбанк» було стягнуто заборгованість за кредитним договором № DNH4KP30930638 від 12.06.2006 року в сумі 48 585,59 грн., та стягнуто солідарно з Публічного акціонерного товариства Акцент-Банк, ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приват Банк суму 10 000,00 грн., а всього заборгованість у сумі 58 585,59 грн., що складається з: заборгованість за кредитом 4 703,85 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом 14 488,91 грн., пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором 36 126,85 грн., штраф (фіксована частина) 500,00 грн., штраф (процентна складова) 2 765,98 грн. та судові витрати (а.с.46).

Відповідно до умов договору, укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» та відповідачем, кінцевий термін виконання кредитного зобов'язання визначено 12 червня 2008 року.

Згідно з нормою ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов'язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди (ст. 611 ЦК України).

Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

Одним із видів порушення зобов'язання є прострочення - невиконання зобов'язання в обумовлений сторонами строк.

При цьому в законодавстві визначаються різні поняття як «строк дії договору», так і «строк (термін) виконання зобов'язання» (ст. ст. 530, 631 ЦК України).

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

У разі порушення боржником строків сплати чергових платежів, передбачених договором, відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України кредитор протягом усього часу - до встановленого договором строку закінчення виконання останнього зобов'язання вправі заявити в суді вимоги про дострокове повернення тієї частини позики (разом з нарахованими процентами - ст. 1048 ЦК України), що підлягає сплаті.

Таким чином, банк, подавши у 2013 році позов до суду, скористався своїм правом повернення частини позики, що підлягала сплаті до 12 червня 2008 року разом з нарахованими відсотками, пені, заборгованості з комісії.

Відповідно до частини першої статті 598 ЦК України зобов'язання припиняється з підстав, передбачених договором або законом.

Як роз'яснив Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 17 постанови № 5 від 30 березня 2012 року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» зобов'язання припиняється з підстав, передбачених договором або законом (частина перша статті 598 ЦК). Такі підстави, зокрема, зазначені у статтях 599 - 601, 604 - 609 ЦК. Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє останнього від відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625 ЦК, оскільки зобов'язання залишається невиконаним належним чином відповідно до вимог статей 526, 599 ЦК. Зазначена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 6 листопада 2013 року № 6 - 116 цс 13, яка згідно зі ст. 360- 7 ЦПК України має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права.

Таким чином із ухваленням судового рішення про задоволення вимог кредитора припиняються правовідносини сторін, що ґрунтуються на кредитному договорі, зокрема, сплата чергових платежів, сплата та нарахування відсотків, разом із тим виникає грошове зобов'язання із повернення кредитних коштів в повному обсязі та нарахованих на цей час відсотків, невиконання якого тягне відповідальність, встановлену ст. 625 ЦК України.

Тому вимоги банку про стягнення відсотків пені у розмірі 14 288,80 грн., є безпідставними та задоволенню не підлягають.

Позовних вимог про стягнення сум з підстав, передбачених ст. 625 ЦК України, позивач не заявляв.

У зв'язку з цим доводи позивача про наявність підстав для стягнення пені, нарахованої після ухвалення судового рішення від 17 вересня 2013 року, не ґрунтуються на законі, відтак задоволенню не підлягають.

Відповідно до ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Стаття 60 ЦПК України передбачає, що кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків встановлених ст. 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат на підставі ст. 88 ЦПК України, враховуючи результат вирішення справи, суд вважає за необхідне судові витрати покласти на позивача.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 509, 526, 530, 526, 530, 599, 631, 1050 ЦК України, ст.ст. 2, 10, 11, 57-60, 88, 212-215, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позову Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - відмовити.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська шляхом подачі в 10-денний строк з дня його проголошення апеляційної скарги.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії

Суддя Н.В. Басова

Попередній документ : 54837815
Наступний документ : 54866170