Ухвала суду № 54366764, 17.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.12.2015
Номер справи
760/12021/15-к
Номер документу
54366764
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 760/12021/15-к

1-кс/760/7852/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2015року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Дмитренко С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Дмитренко С.О., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження на вилучення оригіналів документів ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО"( ЄДРПОУ 39172289), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) та становлять банківську таємницю, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку №2600200115255, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; виписок про рух коштів по рахунку №2600200115255за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199 від 31.07.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії по створенню суб'єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО"( ЄДРПОУ 39172289), яке в подальшому було задіяне у злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, шляхом штучного (незаконного) формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО"( ЄДРПОУ 39172289) використовує рахунок №2600200115255, відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО"( ЄДРПОУ 39172289) у своїй діяльності використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Слідчий зазначив, що оригінали зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення експертних досліджень.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Дмитренко С.О., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції Дмитренку Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження на вилучення оригіналів документів ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО"( ЄДРПОУ 39172289), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) та становлять банківську таємницю, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку №2600200115255, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●виписок про рух коштів по рахунку №2600200115255 за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

У разі відсутності оригіналів вищезазначених документів, надати належно засвідчені копії.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова

Часті запитання

Який тип судового документу № 54366764 ?

Документ № 54366764 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54366764 ?

Дата ухвалення - 17.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54366764 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 54366764 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 54366762
Наступний документ : 54366766