Рішення № 5385223, 19.08.2009, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
19.08.2009
Номер справи
35/454
Номер документу
5385223
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 35/45419.08.09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Бебі-Лайф»

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Окей Україна”

про стягнення 67907,66 грн.

Суддя М.Є. Літвінова

Представники:

від позивача: Герасимчук О.А. - предст. за довір.;

від відповідача: не зявились.

В судовому засіданні 19.08.2009р., на підставі ч.2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, за згодою представника позивача було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Обставини справи:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Бебі-Лайф»до Товариства з обмеженою відповідальністю „Окей Україна” про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за Договором №155/08/07-ЛТ від 13.08.2007 в розмірі 58279,53 грн. - основного боргу, 3876,27 грн. пені, 4771,56 грн. інфляційних витрат, 980,30 грн. 3 % річних та стягнути судові витрати.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач, в порушення умов Договору поставки, не оплатив в повному обсязі вартість поставленого йому позивачем товару.

Разом з позовною заявою позивачем було подано заяву про забезпечення позову відповідно до якої останній просить суд до вирішення спору по суті та набрання рішенням у даній справі законної сили, накласти арешт на грошові кошти, в межах суми позову у розмірі 67 907,66 грн., що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Окей Україна»та знаходять на рахунках відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2009 порушено провадження у справі №35/454, розгляд справи призначено на 19.08.2009.

Представник позивача у судовому засіданні 19.08.2009 надав документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/454 від 29.07.2009, а також підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив суд позов задовольнити. Крім того, просив суд задовольнити клопотання позивача про вжиття заходів до забезпечення позову.

Відповідач у судове засідання 19.08.2009 вдруге не з'явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез'явлення суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/454 від 29.07.2009 не виконав, витребуваних документів суду не надав, заяв, клопотань.

Заслухавши в судовому засіданні пояснення представника позивача щодо поданого клопотання суд відхилив останнє як безпідставне, та необґрунтоване, оскільки позивачем не було надано суду належного обґрунтування та доказів на підтвердження того, що невжиття цих заходів може утруднити чи унеможливити виконання рішення суду.

Особи, які беруть участь у розгляді справи вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Розяснення Президії ВАСУ від 18.09.1997р. №02-5/289 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України).

Про місце, дату та час судового засідання відповідач був повідомлений належним чином, але в судове засідання 19.08.2009 ані відповідач, ані його представники не зявились, витребувані судом документи не надали.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2007 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бебі-Лайф»(далі позивач, Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Окей Україна” (далі відповідач, Покупець) було укладено Договір поставки №155/08/07-ЛТ (далі - Договір).

Згідно з умовами Договору (п.1.1) Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та відповідно до Замовлень Покупця поставити Товар, а Покупець зобовязується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, приймати Товар і оплатити його вартість, за цінами, вказаними у відповідній Специфікації.

Сторони погоджують асортимент та термін поставки Товару в Замовленнях Покупця.

Відповідно до п.1.2 Договору Поставка Товару здійснюється з метою його оптово/роздрібної реалізації Покупцем через Мережу магазинів «О»КЕЙ».

Право власності і ризик випадкової загибелі або пошкодження Товарів переходить від Постачальника до Покупця з моменту, коли Товари поставлено Покупцю.

Товар буде вважатися поставленим Покупцю за умови, що:

Сторони підписали ТТН/ТН, що засвідчує отримання Товару Покупцем,

Постачальник надав Покупцю всі передбачені Договором документи, та

Постачальник поставив Товар Покупцю, відповідно до вимог даного Договору (п.1.4 Договору).

Відповідно до п.3.1 Договору Постачальник зобовязаний поставити Товар на умовах DDP рампа магазину “ОКЕЙ», згідно Інкотермс-2000 «Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати»за адресами вказаними в Замовленні.

Згідно п.4.1 Договору Постачальник зобовязаний постачати Товар, за цінами погодженими Сторонами в Специфікації з урахуванням знижок, відповідно до умов даного Договору.

Ціни на Товар а Специфікації повинні бути погодженими Сторонами не менше ніж за 14 днів до дати початку поставки відповідного Товару (п.4.2 Договору).

Відповідно до п.8.1 Договору оплата за Товар здійснюється шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.

Сторони погодили, що Покупець здійснює оплату Товару:

-протягом 30 (тридцяти) днів з моменту поставки Товару;

-тільки у випадку, якщо сума за розрахунковий період буде складати не менш, ніж 500,00 грн. (п.8.2 Договору).

Згідно п.8.6 Договору сторони, щомісячно, протягом 5 днів з моменту закінчення звітного місяця, проводять звірку розрахунків між сторонами, про що підписують відповідний акт звірки.

На виконання умов Договору позивач здійснив відповідачу поставку товару на загальну суму 58279,53 грн., що підтверджується видатковими накладними, копії яких залучені до матеріалів справи.

Натомість, відповідач, в порушення умов Договору, не здійснив оплату вартості поставленого позивачем товару.

11.06.2009 позивач надіслав на адресу відповідача претензію №2327/09, в якій вимагав сплатити суму заборгованості.

Станом на дату звернення з позовом до суду та розгляду справи в судовому засіданні відповідач заборгованість у розмірі 58279,53 грн. не погасив.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст.626 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав та обовязків.

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобовязується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницький діяльності або в інших цілях, не повязаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобовязується прийняти товар і сплатити за нього грошову суму (ст.712 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.610 Цивільного кодексу України порушення зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Згідно зі ст.193 Господарського кодексу України субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст.526 Цивільного кодексу України, де встановлено, що зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст.599 Цивільного кодексу України зобовязання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Як вбачається з матеріалів справи, на день предявлення позову та розгляду справи в судовому засіданні відповідач свої зобовязання за Договором не виконав, вартість поставленого товару в повному обсязі не сплатив, що призвело до виникнення заборгованості, яка станом на момент звернення з позовом до суду та розгляду справи у судовому засіданні складає 58279,53 грн.

У відповідності до ст.3 Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання зобовязань” боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, сплачує кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період, за який стягується пеня, за кожен день прострочки платежу.

Крім того, у відповідності до п.2 ст.625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно наявного у справі розрахунку, відповідач повинен сплатити на користь позивача пеню у розмірі 3876,27 грн., 4771,56 грн. інфляційних витрат, та 3% річних у сумі 980,30 грн.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач не надав суду належних та допустимих доказів на спростування обставин, викладених в позові.

Враховуючи вищевикладене, вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за Договором №155/08/07-ЛТ від 13.08.2007р. у розмірі 58279,53 грн. основного боргу, 3876,27 грн. пені, 4 771,56 грн. - інфляційних витрат, та 3% річних в розмірі 980,30 грн.) є обґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають задоволенню.

Зважаючи на вищевикладене, згідно зі ст.49 Господарського процесуального кодексу України, на відповідача покладаються судові витрати.

На підставі викладеного, керуючись ст.193 Господарського кодексу України, ст.ст.525, 526, 530, 549, 599, 610, 625, 626, 712 Цивільного кодексу України, ст.ст.33, 43, 44, 48, 49, 75, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Окей Україна” (01032, м. Київ, б-р. Тараса Шевченка, 33, п. 13, поштова адреса: 04050, м. Київ, вул. Довнар-Запольского, 9/10, код ЄДРПОУ 34356884, р/р №26007201309185 в ЗАТ «ОТП Банк»м. Київ, МФО 300528), а у випадку відсутності коштів, з будь якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Бебі-Лайф»(08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.. Чорновола, 54-А, поштова адреса: 03680, м. Київ, вул.. Радищева, 3, оф. Б 205, код ЄДРПОУ 31590051, р/р №2600100002243 в АКБ „Правекс-Банк” м. Київ, МФО 321983) 58279,53 грн. (пятдесят вісім тисяч двісті сімдесят девять гривень 53 коп.) заборгованості за Договором №155/08/07-ЛТ від 13.08.2007р.; 3876,27 грн. (три тисячі вісімсот сімдесят шість гривень 27 коп.) - пені, 4771,56 грн. (чотири тисячі сімсот сімдесят одну гривню 56 коп.) інфляційних витрат; 980,30 грн. (девятсот вісімдесят гривень 30 коп.) 3% річних; 679,08 грн. (шістсот сімдесят девять гривень 08 коп.) державного мита; 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційнотехнічне забезпечення судового процесу.

3. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Суддя М.Є. Літвінова

Дата підписання

повного тексту рішення: 02.09.2009

Часті запитання

Який тип судового документу № 5385223 ?

Документ № 5385223 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 5385223 ?

Дата ухвалення - 19.08.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 5385223 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 5385223 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 5385124
Наступний документ : 5385237