Ухвала суду № 53194010, 28.10.2015, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.10.2015
Номер справи
755/2743/14
Номер документу
53194010
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 22-ц/796/ 7858 /2015 Головуючий у 1-ій інстанції - Савлук Т.В.

Доповідач - Поливач Л.Д.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2015 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого: Поливач Л.Д.

суддів: Шахової О.В, Головачова Я.В.

при секретарі Бугай О.О.

за участю осіб: представника позивача Васильчикова І.В.

представника ОСОБА_4 - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_4, ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором;

за апеляційною скаргою ОСОБА_4, поданою представником ОСОБА_5

на рішення Дніпровського районного суду м.Києва від 17 липня 2014 року

в с т а н о в и л а:

Рішенням Дніпровського районного суду м.Києва від 17.07.2014 року позов ПАТ «Перший український міжнародний банк» задоволено. Стягнуто солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на користь ПАТ «Перший український міжнародний банк» заборгованість за кредитним договором № 6537806 від 25.06.2008 року в сумі 76 144 долара США 35 центів, що у гривневому еквіваленті по офіційному курсу НБУ станом на 13.12.2013 року (799,3 грн. за 100 доларів США) складає 608 621 грн. 80 коп. та стягнуто штраф в сумі 53 600,00 грн., за порушення обов'язку поновлення дії договорів страхування, передбачених пп. 4.3.1 п.4.3 Кредитного договору №6537806 від 25.06.2008 року, судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1720 грн. 50 коп. стягнуто з кожного з відповідачів.

Не погоджуючись з рішенням суду, ОСОБА_5, діючи в інтересах ОСОБА_4, подала апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в позові в повному обсязі. Посилається на незаконність ухваленого судом рішення, невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи, неповне з'ясування обставин справи, порушення судом норм матеріального та процесуального прав що призвело до неправильного вирішення справи.

Апелянт зазначає, що під час укладення та виконання Кредитного договору, Додаткової угоди від 19.08.2009 року та Додаткової угоди від 07.06.2012 року до Кредитного договору ПАТ «ПУМБ» обрахувало ОСОБА_4 шляхом надання на підпис договорів, які не містили повних графіків погашення кредиту, що призвело до зайвих нарахувань по кредиту, а також шляхом порушення вимог законодавства щодо справедливих умов договору. Своїми діями ПАТ «ПУМБ» порушило права та інтереси ОСОБА_4, як споживача фінансових послуг, та позбавило ОСОБА_4 можливості повернути правильно розраховану суму по кредиту.

ПАТ «ПУМБ» не виконало вимог ч.2 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», внаслідок чого банком було введено ОСОБА_4в оману щодо вартості кредиту. Скориставшись, ненаданням ОСОБА_4 повної та всебічної інформації про кредит, ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_4 було надано на підпис Кредитний договір з Додатком № 1 з Графіком погашення кредиту та сплати процентів за користування кредитом до цього Кредитного договору, який було складено ПАТ «ПУМБ» з порушенням вимог ч.4 ст.11Закону України «Про захист прав споживачів» щодо змісту Кредитного договору.

Кредитний договір та Додаток № 1 до цього Кредитного договору всупереч п. 2 ч.4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» не містить детального розпису сукупної вартості кредиту для споживача. Зокрема, Кредитний договір та Додаток № 1 до цього Кредитного договору взагалі не містять розмір загального щомісячного платежу з врахуванням платежів, які ОСОБА_4 мала сплачувати для повернення кредиту та процентів, та не містить розмір процентів у грошовому виразі, які ОСОБА_4 має сплачувати щомісяця, та усю суму процентів, які ОСОБА_4 має сплатити за весь час користування кредитом. Додаток № 1 до Кредитного договору «Графік погашення» містить тільки розмір платежів по тілу кредиту та дату платежу. Крім того, перед підписанням Кредитного договору, ОСОБА_4 не було надано інформацію про форму кредитування та варіанти повернення кредиту, які також не вказано у Кредитному договорі.

Отже, при укладенні Кредитного договору ОСОБА_4 було введено в оману щодо істотних умов цього договору.

Кредитний договір всупереч вимогам пункту 3.4 постанови Правління Національного Банку України від 10.05.2007 року № 168 не містить жодного обґрунтування вартості супутньої послуги, що призводить до наявності в Кредитному договорі положень щодо обрахувань в цьому договорі на користь ПАТ «ПУМБ».

Суд незаконно стягнув заборгованість, яка була розрахована за неправильними розрахунками. Суд не з'ясував обґрунтованість розміру заборгованості та не дослідив, що кредитний договір, на підставі якого заявлено вимогу про стягнення заборгованості, має значні обрахунки. Суд позбавив відповідачів можливості дати пояснення та надати докази неправильності розрахунку позовних вимог ПАТ «ПУМБ», порушивши цим принцип змагальності сторін.

Ухвалюючи рішення, суд не врахував, що при укладенні Кредитного договору ПАТ «ПУМБ» порушив вимоги п.1 та п.2 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів», п.2 ч.5 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів», ч.2 ст.6 Закону України «Про страхування».

Згідно з пунктом 2.1.4 Кредитного договору на ОСОБА_4. покладено обов'язок здійснити за її рахунок страхування предмету застави на користь ПАТ «ПУМБ» у погодженій ПАТ «ПУМБ» страховій компанії та здійснювати подальше щорічне страхування предмету застави на користь ПАТ «ПУМБ» в погодженій ПАТ «ПУМБ» страховій компанії. Таким чином, ПАТ «ПУМБ» позбавив ОСОБА_4 права вільно обирати страхову компанію на весь період дії Кредитного договору.

Відповідачі ніколи в порядку, встановленому ЦПК України, не отримували жодної судової повістки, жодного повідомлення, жодної ухвали та жодної позовної заяви у цій справі, що є порушенням чинного законодавств України,зокрема порушенням принципу змагальності сторін.

На думку апелянта, суд першої інстанції безпідставно стягнув відповідача судовий збір, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства ОСОБА_4, як споживач банківських послуг, повністю звільнена від сплати судового збору.

В суді апеляційної інстанції представник ОСОБА_4 - ОСОБА_5 підтримала подану апеляційну скаргу в повному обсязі, посилаючись на доводи, викладені в ній. Представник позивача ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_3 заперечував проти задоволення апеляційної скарги, посилаючись на законність та обґрунтованість ухваленого судом рішення. Відповідачі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись відповідно до вимог закону. За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за їх відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність та обґрунтованість ухваленого рішення в цій частині, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає відхиленню.

Як вбачається з матеріалів справи, 25.06.2008 року між ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» (правонаступником прав та обов'язків якого є Публічне акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк») та ОСОБА_4 було укладено Кредитний договір №6537806.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до п.п. 1.1., 3.1., 3.2., 3.5 Кредитного договору, Банк надав Позичальнику грошові кошти у користування (кредит) в сумі 79 000,00 доларів США під 14,99 процентів річних, а Позичальник зобов'язалась прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням та повернути кредит в строк до 25 червня 2023 року, також сплатити проценти за користуванням кредитом, комісійну винагороду та інші платежі в порядку, на умовах та у строки, що встановлені Кредитним договором.

Відповідно до п. 1.1. Кредитного Договору, Позичальник зобов'язаний використати кошти за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом та повернути кредит Банку у повному обсязі, виконувати інші зобов'язання в порядку та в строки, встановлені цим договором.

Відповідно до п. 2.3.2. Кредитного договору, кредит надається шляхом перерахування коштів на картковий рахунок Позичальника, відкритий у валюті кредиту.

ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» виконало свої зобов'язання у повному обсязі, надало відповідачу ОСОБА_4 кредитні кошти в сумі 79 000,00 дол. США, що підтверджується меморіальним ордером № 459913827 від 25 червня 2008 року.

29.08.2009 року між ЗАТ «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_4 було укладено Додаткову угоду № 7940733 до кредитного договору № 6537806 від 25.06.2008 року, на умовах передбачених вказаним договором.

29.04.2010 року між ЗАТ «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_4 було укладено Додаткову угоду № 9031435 до кредитного договору № 6537806 від 25.06.2008 року, на умовах передбачених вказаним договором.

В забезпечення виконання кредитних зобов'язань, 25.06.2008 року між ЗАТ «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_6 було укладено Договір поруки № 6538251, за умовами якого, поручитель поручався перед кредитором за виконання боржником зобов'язань вказаних в договорі. Відповідно до умов п. 1.2. Договору поруки поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов'язань боржником в повному обсязі. Поручитель відповідає в тому ж обсязі, що й боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, комісій, неустойки. У разі порушення боржником зобов'язань, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, що означає право кредитора вимагати виконання зобов'язання в повному обсязі як від боржника і поручителя разом, так і від кожного з них окремо.

Відповідно до умов п.3.1 ст.3 Договору поруки, у разі порушення зобов'язання боржником кредитор направляє письмову вимогу виконати зобов'язання (або ту чи іншу його частину). Вимоги кредитора буде достатньою для поручителя підставою виконати зобов'язання на суму, вказану в такій вимозі, без будь-яких застережень, умов чи вимог до Кредитора про надання додаткової інформації чи документів. Поручитель зобов'язаний виконати пред'явлену вимогу кредитора в валюті зобов'язання в повному обсязі не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання такої вимоги, (п. 3.2. Договору Поруки).

Пунктом 5.2. Кредитного договору зазначено, що у разі прострочення Позичальником зобов'язань повернення кредиту та/або сплати процентів за його користування та/або інших платежів згідно з умовами договору Позичальник зобов'язаний сплатити на користь Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у відповідний період, від суми прострочених виконанням зобов'язань за кожен день прострочення.

У зв'язку з порушенням умов договору та несплатою чергових платежів по кредитному договору, 11 жовтня 2013 року (вих. № КІЕ-61/487) ПАТ «Перший український міжнародний банк» направило на адресу відповідача ОСОБА_4, вимогу про дострокове повернення кредиту та сплату процентів за користування кредитом, протягом 30 календарних днів з моменту отримання вказаної вимоги: а саме повернути суму кредиту та проценти за користування кредитом в сумі 71820,81 дол. США, в тому числі: 55922,59 дол. США - заборгованість по сплаті основної суми кредиту: 15898,22 дол. США - заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами, однак вимога позивача залишена без належного реагування з боку відповідача ОСОБА_4 (а.с.65).

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо наявності правових підстав для задоволення заявлених ПАТ «ПУМБ» позовних вимог, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, актів цивільного законодавства.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. (ч.1 ст.612 ЦК України)

Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання. (ч.2 ст.615 Цивільного кодексу України)

Відповідно до п. 3.5.7. Кредитного Договору, банк має право вимагати від позичальника дострокового повернення всього кредиту або частини кредиту разом із розрахованими процентами, а позичальник, відповідно зобов'язаний виконати таку вимогу банку у випадках, передбачених договорами, якими забезпечується виконання зобов'язань позичальника за цим договором, а також при настанні будь-якої з подій, перелічених нижче: невиконання позичальником зобов'язань перед банком за цим договором, порушення позичальником та/або третіми особами, які є поручителями чи майновими поручителями позичальника, будь-яких умов договорів, укладених в забезпечення виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором.

Відповідно до п. 3.5.8. Кредитного Договору, Банк має право вимагати від Позичальника здійснити дострокове повернення кредиту протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати направлення Позичальнику відповідного повідомлення Банку з вимогою дострокового повернення або у інші строки, передбачені умовами цього договору.

Як передбачено п. 4.3.5. Кредитного договору, Банк має право вимагати достроково повернути кредит в повному обсязі разом із розрахованими процентами за користування кредитом і штрафними санкціями, (якщо такі будуть мати місце) в порядку і в строки, передбачені цим Договором.

Згідно зі ст.ст. 610, 611 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов'язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно ч.2 ст.1050 ЦК України якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишалася, та сплати процентів, належних за договором.

Звернення до суду з вимогою про дострокове повернення всіх сум за кредитним договором у зв'язку з порушенням умов договору згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України не означає односторонньої відмови від договору, а є наслідком невиконання чи неналежного виконання боржником своїх договірних зобов'язань. Це спосіб цивільно-правової відповідальності боржника.

Таким чином, при вирішенні спорів про дострокове повернення кредиту суд має враховувати положення статей 1050, 1054 ЦК України і виходити з того, що якщо договором встановлений обов'язок позивальника повернути кредит частинами (з розстрочення), то в разі прострочення повернення чергової частини кредитодавець має право вимагати дострокового повернення частини кредиту, що залишився, та сплати процентів, належних йому від суми кредиту.

Відповідачем ОСОБА_4 порушено умови кредитного договору в частині своєчасного повернення кредиту, оскільки нею не проводились платежі по кредитному договору в частині погашення основної суми кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами, тому суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що підлягає стягненню з відповідача ОСОБА_4 заборгованість за кредитним договором у розмірі 73 477, 55 дол. США, з яких заборгованість за тілом кредиту складає 62 164,11 доларів США, заборгованість за непогашеними відсотками за користування кредитом складає 11 313, 44 доларів США, пеня за порушення строків виконання зобов'язання за Кредитним договором складає 1 876,80 доларів США, штрафи за порушення обов'язків, передбачених пп. 4.3.2-4.3.6 Кредитного договору в сумі 790,00 доларів США та штраф у розмірі 53 600,00 грн. за порушення обовязків щодо поновлення дії договору страхування.

При визначені суми заборгованості суд першої інстанції обґрунтовано брав до уваги надані позивачем розрахунки заборгованості, які долучені до матеріалів справи, оскільки відповідачі розмір заборгованості не спростували. Не надали вони і будь - яких доказів які б свідчили про те, що заборгованість по тілу кредиту або по сплаті процентів за користування кредитом складають меншу сумі, ніж зазначив позивач. Пеня, штрафні санкції нараховані позивачем у відповідності до умов кредитного договору.

Посилання апелянта на те, що вона не була обізнана з реальними умовами кредитного договору, що банком було порушено її права як споживача банківських послуг, колегія суддів не бере до уваги, оскільки відповідач не надала суду доказів, які б свідчили про те, що даний кредитний договір, в будь якій його частині, є недійсним. А оскільки кредитний договір недійсним не визнавався, відповідно сторони даного договору зобов'язані виконувати його умови та прийняті на себе зобов'язання.

Представник банку пояснював суду апеляційної інстанції те, що ОСОБА_4 в судовому порядку ставила питання про визнання кредитного договору недійсним, але їй рішенням суду було відмовлено у задоволенні позову.

Колегія суддів не вбачала підстав для задоволення клопотань представника відповідача ОСОБА_4 як про призначення експертизи так і про витребування від банку оригіналів документів, оскільки будь - яких доказів, які б свідчили про те, що заборгованість ОСОБА_4 по тілу кредиту або по сплаті процентів за користування кредитом складають меншу сумі, ніж зазначив позивач суду надано не було, висновків спеціалістів з даного питання також суду надано не було, а тому колегія суддів розцінила дані клопотання представника відповідача як навмисне затягування розгляду даної справи. При цьому колегія суддів взяла до уваги і те, що про існування даної справи представнику відповідача - ОСОБА_5 було відомо ще 02.04.2015 року, оскільки вона була присутньою в судовому засіданні Апеляційного суду м. Києва (а.с. 28), яким розглядалась дана справа за апеляційною скаргою банку на ухвалу суду першої інстанції про повернення позову заявнику. ОСОБА_5 було відомо про те, що ухвалу суду першої інстанції скасовано, питання щодо відкриття провадження у даній справі передано на новий розгляд до суду першої інстанції. Протягом часу з 04.04.2014 року (дата повернення справи до Дніпровського районного суду м. Києва) до липня 2014 року вона даною справою не цікавилась, знаючи що її довіритель знаходиться за межами України та не отримує судові повістки. Подаючи 14.07.2014 року до суду першої інстанції клопотання про відкладення розгляду справи, представник ОСОБА_4 не просила суд першої інстанції призначити по справі експертизу, витребувати певні докази.

З огляду на викладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що позов ПАТ «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_4, ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором підлягає задоволенню, суд обґрунтовано стягнув з ОСОБА_4 на користь ПАТ «Перший український міжнародний банк» заборгованість за кредитним договором №6537806 від 25.06.2008 року у розмірі 76 144,35 доларів США, що у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на 13.12.2013 року складало 608 621,80 грн. та обґрунтовано стягнув з ОСОБА_4 на користь банку штраф в сумі 53 600,00 грн., за порушення обов'язку поновлення дії договорів страхування.

У відповідності до вимог ст.88 ЦПК України, суд обґрунтовано стягнув з відповідача ОСОБА_4 судовий збір, оскільки з позовом про стягнення заборгованості з відповідачів до суду звернувся банк, він поніс витрати по сплаті судового збору у зв'язку з тим, що відповідачі не виконують добровільно прийняті на себе зобов'язання за кредитним договором та договором поруки. А тому та обставина, що відповідач ОСОБА_4 є споживачем послуг банку за кредитним договором не звільняє її від обов'язку відшкодувати банку витрати понесені ним на оплату судового збору, враховуючі ту обставину, що позов банку задоволено і суд апеляційної інстанції залишає дане рішення суду першої інстанції без змін.

Висновок суду першої інстанції про те, що позовні вимоги ПАТ «ПУМБ» до відповідачів про стягнення заборгованості за кредитним договором є обґрунтованими та підлягають задоволенню є вірним та таким, що відповідає вимогам закону та змісту кредитного договору.

Отже, твердження апелянта про незаконність, необґрунтованість ухваленого судом рішення, неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи та невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального та процесуального права, на думку суду є необґрунтованими, а обставини, на які він посилається - недоведеними та не підтверджені належними та допустимими доказами по справі, оскільки доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до вимог ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Справу було розглянуто судом на підставі встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи та належних письмових доказів.

Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції відповідає вимогам матеріального та процесуального закону. Підстав для його скасування з мотивів, викладених в апеляційній скарзі, колегія не знаходить.

Керуючись ст.ст. 303, 304, п.1 ч.1 ст.307, 308, 313, 314, 315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу ОСОБА_4, подану представником ОСОБА_5 відхилити.

Рішення Дніпровського районного суду м.Києва від 17 липня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

Головуючий:

Судді:

Часті запитання

Який тип судового документу № 53194010 ?

Документ № 53194010 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 53194010 ?

Дата ухвалення - 28.10.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 53194010 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 53194010 ?

В Апеляційний суд міста Києва
Попередній документ : 53194009
Наступний документ : 53194015