Ухвала суду № 52184980, 30.09.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.09.2015
Номер справи
760/9599/15-к
Номер документу
52184980
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 760/9599/15-к

1-кс/760/5552/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Дуляницького Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП майора податкової міліції Дуляницького Ю.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричун В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000098 від 24.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142), адреса: м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме: юридичної справи ТОВ "Дівайс Компані" (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ "Ларго Інвест" (код ЄДРПОУ 39334198), ТОВ "Стілар Трейд" (код ЄДРПОУ 39330530), а також документів, що відображають рух коштів по банківських рахунках цих підприємств відкритих у ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142), за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме: реєстраційних документів юридичних справ, копій паспортів засновників та службових осіб вказаних підприємств, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття (закриття) рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок про рух коштів по рахункам №26008001100297, №26002001100293, №26008001100316, які належить ТОВ "Дівайс Компані" (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ "Ларго Інвест" (код ЄДРПОУ 39334198), ТОВ "Стілар Трейд" (код ЄДРПОУ 39330530) відповідно, з інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів по вказаних рахунках за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №32015100110000098 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015 року за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013 року, перебуваючи в м. Києві невстановлені слідством особи, без наміру здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії по створенню суб'єктів підприємницької діяльності, які направлені на надання послуг щодо незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам реального сектору економіки.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано як свідка гр. ОСОБА_3, яка в ході допиту показала, що зареєструвала ряд підприємств, зокрема: ТОВ "Денфер" (код ЄДРПОУ 39159362), ТОВ "Кролтон" (код ЄДРПОУ 39328123), ТОВ "Стілар Трейд" (код ЄДРПОУ 39330530), ТОВ "Дівайс Компані" (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ "Ларго Інвест" (код ЄДРПОУ 39334198) за грошову винагороду без мети заняття господарською діяльністю, жодних первинних та фінансово-господарських, а також платіжних документів по взаємовідносинах з контрагентами не підписувала.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що для проведення розрахунків ТОВ "Стілар Трейд" (код ЄДРПОУ 39330530), ТОВ "Дівайс Компані" (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ "Ларго Інвест" (код ЄДРПОУ 39334198) використовуються поточні рахунки, відкриті у ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142).

Слідчій мотивував клопотання тим, що вилучення оригіналів вищезазначених оригіналів документів необхідно для проведення почеркознавчих експертиз, про що є відповідна постанова від 04 вересня 2015 року.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення у ПАТ "УКРIНБАНК" виписок про рух коштів по рахункам №26008001100297, №26002001100293, №26008001100316, які належить ТОВ "Дівайс Компані" (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ "Ларго Інвест" (код ЄДРПОУ 39334198), ТОВ "Стілар Трейд" (код ЄДРПОУ 39330530) відповідно, з інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів по вказаних рахунках за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення, крім того, відсутній зв'язок між запитуваними документами з потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП майора податкової міліції Дуляницького Ю.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кричун В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000098 від 24.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дуляницькому Юрію Володимировичу або старшому слідчому з ОВС Дмитренку Сергію Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ "УКРIНБАНК" (МФО 300142), адреса: м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме: юридичної справи ТОВ "Дівайс Компані" (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ "Ларго Інвест" (код ЄДРПОУ 39334198), ТОВ "Стілар Трейд" (код ЄДРПОУ 39330530), а саме:

- реєстраційних документів юридичних справ, копій паспортів засновників та службових осіб вказаних підприємств, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

В іншій частини клопотання - відмовити.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова.

Попередній документ : 52184978
Наступний документ : 52184981