Постанова № 52085699, 29.09.2015, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.09.2015
Номер справи
805/4262/15-а
Номер документу
52085699
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2015 р. Справа № 805/4262/15-а

приміщення суду за адресою: 84112, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Христофоров А.Б., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Волноваському районі ГУ Міндоходів у Донецькій області до Малого підприємства Леся про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з адміністративний позовом до Малого підприємства Леся про стягнення подакового боргу з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності в сумі 5 642,57 грн, мотивуючи вимоги тим, що у відповідача існує заборгованість з орендної плати за землю, яка виникла внаслідок несплати узгодженого податкового зобовязання з податку за землю. На момент звернення до суду податкове зобовязання відповідачем не сплачено, у звязку з чим просить стягнути вказану заборгованість з розрахункових рахунків відповідача.

Представник позивача у судове засідання не зявився, через відділ діловодства та документообігу суду надав клопотання в якому просив розглянути справу в без участі представника позивача.

Представник відповідача у судове засідання не зявився, був повідомлений про розгляд справи в адміністративному суді, шляхом надіслання позивачем копії позовної заяви на адресу відповідача та направлення судової повістки у відповідності до вимог ст.. 33 КАС України, однак про причини неможливості явки в судове засідання відповідач суд не повідомив, з заявами та клопотання про відкладання розгляду справи до суду не звертався.

Згідно ч. 6 ст. 128 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

З огляду на зазначене суд вважає, що судовий розгляд справи можливо здійснити в порядку письмового провадження.

Суд, розглянувши матеріали справи, оцінивши наявні докази за своїм внутрішнім переконанням, встановив наступне.

Позивач ОСОБА_1 податкова інспекція у Волноваському районі ГУ Міндоходів у Донецькій області є суб`єктом владних повноважень, яка в даних правовідносинах реалізує надані їй Податковим кодексом України повноваження.

Відповідач, Мале підприємство Леся (код ЄДРПОУ 21987884, пров. Путейський, буд. 28, м. Волноваха, Донецька область, 85700) пройшло передбачену законом процедуру державної реєстрації з 22.01.1992 року, зазначене вбачається зі Свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності - юридичної особи (а.с.4).

Перебуває на податковому обліку як платник податків у Волноваській ОДПІ.

З матеріалів справи вбачається, що 27.07.2005 року між Волноваською міською радою та МП «Леся» був укладений Договір оренди земельної ділянки. Строком на 49 років.

Відповідачем до податкового органу було подано податкову декларацію з плати за землю №1400005819 від 21.03.2014 року, у відповідності до якої визначено щомісячну суму орендної плати за землю на рік у розмірі 564,38 грн та у грудні у розмірі 564,33 грн. Термін сплати до 30 числа кожного місяця поточного року(а.с.5-6)

Статтею 14.1.156 Податкового кодексу України (далі- ПК України) передбачено, що податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Відповідно до підпункту 16.1.4. пункту 16.1 статті 16 ПК України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до ст. 31 ПК України, строком сплати податку та збору визначаються періоди, що розпочинаються з моменту виникнення податкового обовязку платника податку зі сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Момент виникнення податкового обовязку платника податків, у тому числі податкового агента, визначається календарною датою.

Строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутись.

Строк сплати податку та збору встановлюється відповідно до податкового законодавства для кожного податку окремо. Зміна платником податку, податковим агентом або представником платника податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати податку чи збору забороняється, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Як випливає з вимог статті 288 ПК України, відповідальність за несплату орендної плати настає на тих самих підставах, як і за несплату земельного податку.

Пунктом 286.2. статті 286 ПК України передбачено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, як визначено в пункті 287.3 статті 287 ПК України.

Згідно з пунктом 56.11 статті 56 ПК України не підлягає оскарженню податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

Зі облікової картки та довідки про наявність заборгованості вбачається, що за відповідачем обліковується заборгованість з орендної плати з юридичних осіб у розмірі 5642,57 грн(а.с.17-19).

Відповідно до п. п. 14.1.175. п. 14.1 статті 14 ПК України податковим боргом є сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно з пунктом 95.1. статті 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до пункту 95.2. статті 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

З метою погашення податкового боргу ОСОБА_1 податковою інспекцією у Волноваському районі була сформована та направлена відповідачу податкова вимога форми Ю від 20.01.2015 року № 15-25(а.с.8)

Перелік підстав, наявність яких надає можливість визначати податкову вимогу відкликаною, визначений ст. 60 ПК України.

При цьому, зазначеною статтею Кодексу визначено, що якщо нарахована сума грошового зобов'язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане (вручене) податкове повідомлення-рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового зобов'язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається).

Наявними в матеріалах справи документами підтверджено безперервне існування податкового боргу відповідача.

Відповідачем відсутність існування податкового боргу не спростовано, документальних обґрунтувань в підтвердження того, що наведена податкова вимога вважається відкликаною не надано.

Відповідно до ст. 67 Конституції України та ст. 16 ПК України, підприємство зобов'язано своєчасно та у повному обсязі сплачувати до бюджетів належні суми податків та зборів (обов'язкових платежів), однак вказані зобов'язання відповідач не виконав.

Пунктом 95.3 статті 95 ПК України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Отже, наявними в матеріалах справи документами підтверджено правомірність визначення позивачем суми податкового боргу за відповідачем з орендної плати з юридичних осіб та наявність підстав для стягнення зазначеної суми боргу в судовому порядку.

З огляду на зазначене суд вважає, що позовні вимоги Державної податкової інспекції у Волноваському районі ГУ Міндоходів у Донецькій області є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно вимог ст. 94 КАС України судові витрати компенсуються за рахунок Державного бюджету України.

Враховуючи наведене та керуючись положеннями Податкового кодексу України та статтями 2, 7-12, 69-72, 87-98, 122-163, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов Державної податкової інспекції у Волноваському районі ГУ Міндоходів у Донецькій області до Малого підприємства Леся про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з розрахункових рахунків Малого підприємства Леся (код ЄДРПОУ 21987884, пров. Путейський, буд. 28, м. Волноваха, Донецька область, 85700) кошти у сумі податкового боргу з земельного податку з орендної плати з юридичних осіб у розмірі 5642 (пять тисяч шістсот сорок дві) грн 57 коп на користь місцевого бюджету (р/р 33218812700180, код платежу-18010600, отримувач Волноваська м/рада, код ОКПО 37980308, МФО 834016,банк одержувача: ГУДКСУ в Донецькій області).

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції протягом десяти днів з дня отримання особами, які беруть участь у справі, копії постанови шляхом подачі апеляційної скарги, з подачею її копії до суду апеляційної інстанції.

Суддя Христофоров А.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 52085699 ?

Документ № 52085699 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 52085699 ?

Дата ухвалення - 29.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 52085699 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 52085699 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 52085699, Донецький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 52085699, Донецький окружний адміністративний суд було прийнято 29.09.2015. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 52085699 відноситься до справи № 805/4262/15-а

Це рішення відноситься до справи № 805/4262/15-а. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 52085698
Наступний документ : 52085701