Ухвала суду № 51889258, 29.09.2015, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
29.09.2015
Номер справи
753/2646/15-ц
Номер документу
51889258
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2015 року. Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого - Усика Г.І.

суддів - Поливач Л.Д., Соколової В.В.

при секретарі - Троц В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27 травня 2015 р. у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженої відповідальністю «ХОСТПРО» про стягнення компенсації за порушення авторського права та зобов'язання вчинити дії,

в с т а н о в и л а:

У лютому 2015 р. ОСОБА_1 звернулася з позовом до ТОВ «ХОСПРО» про захист авторських прав, в якому просила стягнути з відповідача грошову компенсацію за порушення авторських прав у розмірі 20 мінімальних розмірів заробітної плати, що становить 24 360,00 грн. та зобов'язати ТОВ «ХОСТПРО» надати їй відомості щодо реєстранта доменного імені«kapitoshka-club.com.ua».

Зазначала, що вона є автором літературного твору «Капітошка», який є добре відомим в Україні. Авторські права на зазначений твір зареєстровані в державному департаменті інтелектуальної власності (свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір «Капітошка» від 11.05.2004 р. № 9967). Окрім того вона є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.07.2012 р.

З інформації, розміщеної в мережі Інтернетїй стало відомо про реєстрацію ТОВ «ХОСТПРО» доменного імені «kapitoshka-club.com.ua».

Посилаючись на те, що відповідач без її згоди здійснив реєстрацію вказаного доменного імені, що містить об'єкт авторського права-оригінальну назву літературного твору та персонажа «Капітошка», та відмовився надати інформацію про реєстранта доменного імені «kapitoshka-club.com.ua», просилазадовольнити її вимоги.

Рішенням Дарницькогорайонного суду м. Києва від 27.05.2015 р. у задоволенні позову відмовлено.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_1просив рішення суду скасувати таухвалити нове рішення прозадоволення її позовних вимог, посилаючись на неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновківсуду обставинам справи та правильне застосування норм матеріального і процесуального права.

Справа №753/2646/15-ц № апеляційного провадження:22-ц/796/10162/2015Головуючийусудіпершоїінстанції: Каліушко Ф.А. Доповідач у суді апеляційної інстанції: Усик Г.І.На обґрунтування своїх доводів зазначав, що відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд дійшов помилкового висновку, що позивач не довела факту порушення відповідачем її прав шляхом використання оригінальної назви твору у доменному імені.

Вказував на те, що такі висновки суду не грунтуються на вимогах закону, що регулюють спірні правовідносини та не відповідають наявним у матеріалах справи доказам.

Крім того вважав безпідставною відмову суду в задоволенні вимог про надання ТОВ «ХОСТПРО» відомостей щодо реєстранта доменного імені, який порушує майнові права позивача.

В судове засіданняОСОБА_1.та її представник не з'явилися. Про час та місце розгляду справи представник позивачки був повідомлений належно, що підтверджується зворотним повідомленням про вручення йому судової повістки, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.5 ст.76 ЦПК України вручення судової повістки представникові особи, яка бере участь у справі, вважається врученням повістки і цій особі.

З урахуванням наведеного та відповідно до ч.2 ст.305 ЦПК України колегія суддів вважає можливим розглянути справу за відсутності осіб, які не з'явилися в судове засідання.

Представник ТОВ «ХОСТПРО»просив апеляційну скаргу відхилити, посилаючись на те, що рішення суду є законним та обгрунтованим, а доводи апеляційної скарги є безпідставними

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб, які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_1 є власником авторських прав на літературний твір «Капітошка», у тому числі на оригінальну назву цього твору, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за №9967 від 11.05.2004 р. Крім того вона є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг за НОМЕР_1 від 10.07.2012 р.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач не є особою, яка порушила авторські права ОСОБА_1, та діяв відповідно до положень ст.ст. 10, 14, 17 Закону України «Про захист персональних даних».

Такий висновок ґрунтується на матеріалах справи та вимогах закону.

За змістом ст.ст.435, 437 ЦК України, ст.11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Авторське право виникає з моменту створення твору.

Автору твору належать особисті немайнові права, а також майнові права, визначені ст.440 ЦК України та ст.15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», зокрема виключне право дозволяти використання твору та виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Відповідно до абз.11 ч.1 ст.1 Закону України «Про телекомунікації» домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

За змістом абз.1 п.1 ч.1 ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доменне ім'я - ім'я що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Відповідно до роз'яснень, викладених у пунктах11 та 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторських і суміжних прав» від 04.06.2010 р. №5 належним відповідачем у справі про захист авторських (суміжних) прав є особа, яка своїми діями порушила особисті немайнові чи майнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Суду слід виходити з того, що майнова відповідальність за порушення авторських прав за наявності певних, установлених законом, умов: факту протиправної поведінки особи, шкоди, завданої суб'єкту авторського права, причинно-наслідкового зв'язку між завданою шкодою та протиправною поведінкою особи, вини особи, яка завдала шкоди.

Судом першої інстанції встановлено, що ТОВ «ХОСТПРО» здійснює лише реєстрацію доменних імен на замовлення та в інтересах реєстрантів відповідно до положень Публічного договору на надання послуги реєстрації доменного імені, і не є особою в інтересах якої було зареєстроване доменне ім'я «kapitoshka-club.com.ua», не є адміністратором сайту, що знаходиться за вказаним доменним ім'ям, чи особою, якій належить право власності або право користування цим сайтом.

Умовами Публічного договору на надання послуги реєстрації доменного імені передбачено, що обов'язок дотримуватися вимог діючого законодавства України, зокрема не порушувати авторські права, суміжні та інші права третіх осіб покладається на замовника такої послуги (п.3.2.7).

Таким чином суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відсутність порушень відповідачем авторських прав ОСОБА_1

За змістом ч.1 ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч.2 ст.14 цього Закону поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено законом ( ч.3 ст.17 цього Закону).

У відповіді на звернення представника ОСОБА_1 щодо надання інформації про власника домену «kapitoshka-club.com.ua» ТОВ «ХОСТПРО» вказало, що відповідно до наведених вище положень Закону України «Про захист персональних даних» володільцю бази даних забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних та, що такі відомості можуть бути надані відповідно до положень чинного законодавства, в тому числі на вимогу суду.

Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін та диспозитивності.

Відповідно до положень ст.10 ЦПК України сторони та інші особи,які беруть участь у справі мають рівні права щодо подання доказів, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи, роз'яснює особам їх права та обов'язки, і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках встановлених цим Кодексом.

В судовому засіданні представник ОСОБА_1 не заявляв клопотання про забезпечення доказів щодо отримання інформації про реєстранта доменного імені «kapitoshka-club.com.ua»обґрунтовуючи його тим, що він за діючим законодавством самостійно не може отримати таку інформацію.

Оскільки суд перевіряє та надає оцінку лише тим доказам, які надані сторонами, і не має права самостійно їх витребовувати, а лише сприяє сторонам у здійсненні їхніх прав, безпідставними є посилання в апеляційній скарзі на те, що суд першої інстанції належним чином не перевірив доводи відповідача про те, що реєстрантом доменного імені«kapitoshka-club.com.ua» є фізична.

Зважаючи на викладене, колегія суддів приходить до висновку що рішення суду першої інстанції є законним та обґрунтованим, а тому відсутні підстави для задоволення апеляційної скарги ОСОБА_1

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 313-315 ЦПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити, а рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27 травня 2015р. залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

Головуючий Судді:

Часті запитання

Який тип судового документу № 51889258 ?

Документ № 51889258 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 51889258 ?

Дата ухвалення - 29.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 51889258 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 51889258 ?

В Апеляційний суд міста Києва
Попередній документ : 51889247
Наступний документ : 51889265