Рішення № 51652655, 17.05.2010, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
17.05.2010
Номер справи
18/74-10
Номер документу
51652655
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.05.10р. Справа № 18/74-10

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Натан", м. Київ

до Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний

завод", м. Дніпропетровськ

про стягнення 39 412,61 грн.

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 дов. №3 від 06.04.09р.

від відповідача: ОСОБА_2 дов. № 19/6 від 26.12.09 р.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом до господарського суду Дніпропетровської області, в якому просить стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Натан" заборгованість у розмірі 39 412,61 грн., в тому числі: 36 000,00 грн. - основного боргу та 3 412,61 грн. - штрафних санкцій.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Натан" договору на модернізацію тягового рухомого складу № 19/9033П від 15.06.09р., позивачем виконані роботи по модернізації тепловозів ЧМЕ 3 кондесаторною системою пуску. Відповідачем прийнято виконані роботи, але у встановлений розділом 4 договору термін не здійснено оплату виконаних робіт в повному обсязі.

Відповідач позов визнає та просить у зв"язку з тяжким фінансовим станом підприємства зменшити розмір пені та відстрочити виконання рішення у даній справі терміном на 2 місяця.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В :

15.06.2009 року між Відкритим акціонерним товариством "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Натан" (підрядник) було укладено договір на модернізацію тягового рухомого складу № 19/9033П, відповідно до якого підрядник зобовязався виконати роботу по модернізації тепловозів ЧМЕ 3 конденсаторною системою пуску, в ТРЗ Дніпропетровськ, в кількості 18 одиниць, із свого матеріалу, комплектуючих виробів і своїми засобами, згідно з календарним планом робіт (додаток № 3), що є невідємною частиною даного договору, на території Локомотивного депо, за яким приписано тепловоз, або згідно письмової заявки замовника на території ДТРЗ, а замовник зобовязався прийняти та оплатити підряднику всі виконані роботи згідно умов договору (п.п.1.1., 2.1., 3.2.1. договору).

Виконані роботи приймаються замовником з обовязковим складанням підрядником відповідних актів здачі-приймання виконаних робіт, які підписуються уповноваженими представниками сторін (п.2.3. договору).

Відповідно до п. 4.3. договору розрахунки за виконані підрядником роботи проводяться замовником на підставі підписаних сторонами актів здачі-приймання виконаних робіт. При оплаті вартість робіт підлягає уточненню з урахуванням індексу інфляції на момент взаєморозрахунків.

Відповідно до п. 4.4. договору замовник поетапно перераховує на рахунок підрядника кошти в термін до 20-ти банківських днів з моменту підписання сторонами актів здачі-приймання виконаних робіт.

Фактичний обсяг проведених позивачем робіт по модернізації тепловозів ЧМЕ 3 конденсаторною системою пуску, підтверджується підписаними обома сторонами без претензій та зауважень актами здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ 0000005 від 06.07.09р. на суму 21 600,00 грн. та № ОУ 0000006 від 06.08.09р. на суму 14 400,00 грн. (а.с.13-14).

Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК України зобовязання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від виконання зобовязання не допускається.

Відповідно до ч. 3 ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обовязку не встановлений або визначений моментом предявлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обовязок у семиденний строк від дня предявлення вимоги, якщо обовязок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У встановлений договором термін відповідач за виконані позивачем роботи в повному обсязі не розрахувався.

Відповідно до ч.2 ст.222 ГК України у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій субєкт господарювання чи інша юридична особа - учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутись до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч.1 ст. 7 ГПК України, ч.6 ст. 22 ГК України та п.9.4. договору претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.

З метою безпосереднього врегулювання спору, у звязку з невиконанням відповідачем зобовязань по оплаті боргу за договором на модернізацію тягового рухомого складу № 19/9033П від 15.06.09р., ВАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" направлено претензію (а.с.16-17) з вимогою в добровільному порядку в місячний строк з дня її отримання погасити заборгованість у розмірі 36 369,48 грн.

Станом на момент вирішення спору відповідач відповідь на претензію, отриману 28.12.09р., що підтверджено повідомленням „Укрпошта № 02235541 (а.с.20-21), не надав, заборгованість за договором не сплатив.

За розрахунком позивача заборгованість відповідача за виконані позивачем роботи станом на день звернення позивача з позовом до суду складає 36000,00 грн. основного боргу.

Оскільки відповідач не подав суду доказів сплати заборгованості за виконані роботи в сумі 36000,00 грн., вимоги позивача щодо стягнення зазначеної суми підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.1 с. 216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції (ч. 2 ст. 217 ГК України).

За частиною 1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

У разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки (п.3 ч.1 ст. 611 ЦК України).

Частиною 2 статті 343 ГК України передбачено, що платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або iнше майно, якi боржник повинен передати кредиторовi у разi порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у вiдсотках вiд суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме i нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмiр встановлюється договором або актом цивiльного законодавства. Розмiр неустойки, встановлений законом, може бути збiльшений у договорi (ст.ст. 549, 551 ЦК України).

Відповідно до п.5.2. договору за несвоєчасне здійснення замовником оплати робіт згідно з умовами цього договору, замовник сплачує підряднику пеню у розмірі 0,1 % від суми простроченого платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період нарахування пені, за кожний день прострочення строків розрахунків.

Пеня за несвоєчасне виконання грошового зобов"язання по договору становить 3003,10 грн.

Крім того, позивач просить на підставі ст. 625 ЦК України стягнути з відповідача 409,51грн. - 3-х % річних (розрахунок (а.с.31).

За положеннями статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити три проценти річних від простроченої суми.

Суд вважає, що вимоги позивача щодо стягнення 409,51 грн. - річних підлягають задоволенню.

Разом з тим, суд відмовляє відповідачу в задоволенні клопотання щодо зменшення розміру пені та відстрочення виконання рішення у даній справі терміном на 2 місяця, у звязку з тяжким фінансовим станом підприємства з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобовязання.

Відповідно до ч. 3 ст. 551 ЦК України розмір неустойки (пені) може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги фактичні обставини справи (розмір пені значно не перевищує розмір збитків), суд відмовляє відповідачу в задоволенні клопотання, оскільки із матеріалів справи не вбачається підстав для його задоволення.

Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню в загальній сумі 39 412,61 грн., яка складається з сум: 36 000,00 грн. - основного боргу, 3003,10 грн. - пені, 409,51 грн. - 3 % річних.

Судові витрати підлягають стягненню з відповідача, оскільки спір виник внаслідок неправомірних його дій.

Керуючись ст.49, ст.ст. 82-85 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 7, р/р 26004105342004 в ЦВ ЗАТ КБ „ПриватБанку, ЄДРПОУ 00659101, МФО 305299, ІПН 006591004029, свідоцтво № 40375272) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Натан" (01103, м. Київ -103, Залізничне шосе, 4, р/р 26005301361321 в філії "Залізничного відділення ПІБ в м. Київ", МФО 322153, ЄДРПОУ 30263299, свідоцтво 36036068, ІПН № 302632926059) 36 000,00 (тридцять шість тисяч) грн. основного боргу, 3 412,61 грн. ( три тисячі чотириста дванадцять грн. 61 коп.) штрафних санкцій та судові витрати у розмірі 394,13 грн. (триста дев"яносто чотири грн. 13 коп.) державного мита та 236,00 (двісті тридцять шість) грн. на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Суддя ОСОБА_3

Часті запитання

Який тип судового документу № 51652655 ?

Документ № 51652655 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 51652655 ?

Дата ухвалення - 17.05.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 51652655 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 51652655 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 51652655, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 51652655, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 17.05.2010. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 51652655 відноситься до справи № 18/74-10

Це рішення відноситься до справи № 18/74-10. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 51652648
Наступний документ : 51652656